Rubrika Savivalda

Tarptautinėje konferencijoje dalintasi patirtimi apie lenkų ir lietuvių turistines trasas bei jų svarbą

Birželio 22 d. vyko nuotolinė konferencija „Lenkų ir lietuvių keitimasis patirtimi apie turistines trasas, jų svarbą ir žymėjimą“ pagal „Interreg V-A Lietuva – Lenkija 2014–2020“ programą, finansuojamą iš ES Europos regioninės plėtros fondo. Ši konferencija – dalis projekto „Pacų giminės paveldas kaip bendros turizmo plėtros abipus sienų pagrindas“, kurį kartu įgyvendina Suvalkų apskrities seniūnija, Prienų r. savivaldybės administracija bei Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras. Projekto tikslas – bendro tarpvalstybinio turizmo produkto, pagrįsto bendru Pacų … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Balsavimo už Prienų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų pasiūlymus rezultatai

2021 m. gegužės 17–30 d. vyko balsavimas už labiausiai patikusius gyventojų pateiktus projektų idėjų pasiūlymus, skirtus gyvenamajai aplinkai gerinti. Balsuoti buvo pateikti 3 projektų pasiūlymai Prienų miesto kategorijoje ir 11 projektų pasiūlymų Prienų rajono (išskyrus Prienų miestą) kategorijoje. Iš viso buvo gauti 5268 balsavimo biuleteniai (iš jų 2597 elektroniniai ir 2671 popierinis), iš kurių galiojantys – 4800. Ne visi balsavusieji atidavė savo balsą abiejose projektų kategorijose. 468 balsavimo biuleteniai buvo pripažinti negaliojančiais. Didžioji dalis popierinių … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Kelių ir gatvių remontas Prienų rajone

Kelių remontas ir priežiūra, anot Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko, – prioritetinė Savivaldybės veiklos sritis, kuriai skiriama daug dėmesio. Prisitaikant prie klimato sąlygų, suplanuoti darbai vyksta visus metus. Dar pavasarį buvo atliktas Vyšniūnų kaimo Liepų gatvės ruožo kapitalinis remontas, išasfaltuota Prienų Klonio gatvė, gegužės pabaigoje – Mėlynių ir Pievų gatvių ruožai Dvariuko mikrorajone. Šioje miesto dalyje remontuojama ir daugiau gatvių. Dabar atliekami Žemaitės ir F. Vaitkaus gatvių ruožų kapitalinio remonto darbai, F. Vaitkaus gatvėje … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Svarbius klausimus apsvarstė su pavasariniu polėkiu

Prienų rajono savivaldybės tarybos gegužės mėnesio posėdis vyko sklandžiai, be ilgesnių diskusijų, todėl iki pietų buvo apsvarstyti 22 klausimai, išskyrus tris sprendimų projektus, kurie iš darbotvarkės buvo išbraukti mero prašymu. Tarp atidėtų kitam posėdžiui – ir krepšinio sporto klubo „Prienai“ bei VšĮ „Prienai“ 2020 m. veiklos ataskaitos. Posėdyje pritarta Prienų r. savivaldybės priešgaisrinės tarnybos, UAB „Prienų butų ūkis“, UAB „Prienų vandenys“, UAB „Prienų šilumos tinklai“, Jaunimo reikalų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitomis. Savanoriai padeda ir … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

2021 M. GEGUŽĖS 17–30 D. VYKS BALSAVIMAS UŽ LABIAUSIAI PATIKUSIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMUS

Informuojame, kad skelbtame kvietime teikti pasiūlymus pagal Prienų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T3-297, buvo gautas 21 projektų idėjų pasiūlymas. Pasibaigus dviem vertinimo etapams, Savivaldybės mero 2021 m. gegužės 10 d. potvarkiu Nr. P1-15 „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų pasiūlymų nuasmeninto sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas 14 projektų idėjų … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

„Kas nedirba, tas neklysta“

Balandžio 29 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo išklausyta Savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko 2020 metų veiklos ataskaita. Pateikdamas ataskaitą meras A.Vaicekauskas kalbėjo apie kartu su Savivaldybės administracija, biudžetinėmis, asmens sveikatos priežiūros bei medicinos įstaigomis sėkmingai įveiktus pandeminius iššūkius, įgytą komandinio ir nuotolinio darbo patirtį; akcentavo pernai pasirašytos Kauno regiono plėtros tarybos steigimo sutarties svarbą; pasidžiaugė atsakingu Savivaldybės biudžeto valdymu, leidusiu užtikrinti visų programų finansavimą. Meras įvertino per praėjusius metus įvykusius pokyčius švietimo įstaigų tinkle, … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Uždarytas bibliotekas kaimo vietovėse pakeis bibliobusas

Tarybos nariai neprieštaravo ir Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių uždarymui Purvininkuose, Klebiškyje, Sūkuriuose, Kunigiškiuose ir Jiestra-kyje. Šių bibliotekų aptarnaujamos teritorijos bus priskirtos Išlaužo, Šilavoto, Balbieriškio, Naujosios Ūtos bibliotekoms. Tokiu būdu bus optimizuotas Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos finansų, dokumentų, personalo, projektų, turimų materialinių išteklių valdymas, strateginis planavimas, užtikrintos kitos funkcijos. Tarybos narės Rimos Zablackienės paklausta, kaip vertina šiuos pertvarkymus, bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė teigė, jog bibliotekos struktūra paskutinį kartą buvo peržiūrėta prieš … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Stakliškių ir Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centrai bus sujungti į vieną įstaigą

Prienų rajono savivaldybės taryba pritarė ketinimui reorganizuoti dvi atskiras, juridinį statusą turinčias ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias viešąsias įstaigas. Jų sprendimu, Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras bus prijungtas prie Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro. Aiškinamajame rašte pažymima, kad reorganizavimo priežastis – dėl nepalankios demografinės situacijos mažėjantis gyventojų ir prie šių įstaigų prisirašiusių pacientų skaičius, būtinybė užtikrinti šeimos gydytojo paslaugų teikimą gyventojams arčiau namų, t. y. Jiezno ir Stakliškių seniūnijose. Tiksli reorganizacijos data nenurodoma, tačiau Stakliškių … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Aptartas skiepijimo procesas ir pasirengimas masinei vakcinacijai

Balandžio 22 d. vyko išplėstinis Prienų r. savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdis, kuriame Savivaldybės, rajono asmens sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigų atstovai aptarė skiepijimo procesą ir pasirengimą masinei vakcinacijai. Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovė, administracijos direktorė J. Zailskienė pažymėjo, kad nors COVID-19 ligos rodikliai mūsų savivaldybėje pablogėjo (galbūt dėl pandeminės situacijos aplinkinėse didesnėse savivaldybėse), situacija kol kas nėra labai bloga. Gyventojų skiepijimas vyksta gerai ir pagal skiepijimo rezultatus esame aukščiau Lietuvos vidurkio. „Tai didelis … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ 2021 m. balandžio 29 d. 10 val.

1. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2020 metų veiklos ataskaitos 2. Dėl pritarimo VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai 3. Dėl pritarimo VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai 4. Dėl pritarimo VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai 5. Dėl pritarimo VšĮ Prienų ligoninės 2020 metų veiklos ataskaitai 6. Dėl pritarimo VšĮ Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai 7. Dėl … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0