Rubrika Savivalda

2023 metų biudžetui pritarė vienbalsiai

Sausio 26 dieną Birštono savivaldybės taryba susirinko į pirmąjį 2023 metų ir priešpaskutinį šios kadencijos Tarybos posėdį, kuriame buvo priimta 16 sprendimų. Kone svarbiausias darbotvarkės klausimas šįkart buvo 2023-iujų metų biudžeto patvirtinimas. Prieš tvirtinant biudžetą Taryba pritarė Birštono savivaldybės 2023–2025 metų strateginiam veiklos planui, kuriame numatytos planuojamos Savivaldybės administracijos, biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų veiklos bei ištekliai trejų metų laikotarpiui. Anot Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo Edvardo Citvaro, strateginio veiklos plano projektas parengtas atsižvelgiant … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Rinkiminius metus politikai pradeda suplanavę lėšas ir darbus

Sausio 26 dienos Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimta 20 sprendimų, tarp jų – patvirtintas Savivaldybės 2023–2025 m. strateginis veiklos planas ir 2023 metų biudžetas. Į Strateginį planą įtraukta nemažai naujų priemonių Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurgita Čerkauskienė supažindino Tarybos narius su naujomis priemonėmis, įtrauktomis į Strateginį planą. Anot jos, Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programą papildė priemonė „Apsaugoto būsto paslauga“, Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo ir valdymo tobulinimo programoje atsirado … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Aptarti klausimai dėl prevencinių sveikatos programų įgyvendinimo

Sausio 20 d. Savivaldybės meras A. Vaicekauskas, mero pavaduotoja L. Jakinevičienė, Administracijos direktorė J. Zailskienė, pavaduotojas A. Marcinkevičius, Savivaldybės gydytojas V. Slauta su rajono sveikatos priežiūros įstaigų vadovais aptarė prevencinių sveikatos programų įgyvendinimo, organizavimo, gyventojų informavimo klausimus. Sveikatos priežiūros įstaigų vadovai pasidalijo informacija, kaip sekasi vykdyti prevencines sveikatos programas, kiek ir kokiose programose kasmet dalyvauja gyventojų, su kokiais sunkumais susiduriama. Anot vadovų, gyventojų aktyvumas šiek tiek didesnis visose programose. Prienų visuomenės sveikatos biuro direktorė I. … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Paskutiniai 2022 metų Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimai

Gruodžio 29 d. posėdyje buvo priimti 5 sprendimai. Atsižvelgiant į pasikeitusias programų finansavimo sumas bei šaltinius, patvirtinti Prienų rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano pakeitimai, taip pat gautomis tikslinėmis lėšomis patikslintas Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžetas. Nustatyta nauja Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centre teikiamų socialinių paslaugų kaina nuo 2023 m. sausio 1 d. vienam vaikui per mėnesį. Iš kitų savivaldybių biudžeto finansuojama kainos dalis – 1838 eurų (buvo 1648 eurų). Kaina aukštesnė … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Studijų nerems – skatins specialistų pritraukimo priemones

Prieškalėdiniame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimta 18 sprendimų. Atsižvelgiant į įvykusius pasikeitimus Tarybos frakcijose, posėdyje patvirtinta pakeista Kontrolės komiteto sudėtis. Egidijui Visockui prisijungus prie Regionų frakcijos, į komitetą deleguotas kitas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys – Artūras Buitkus. Kontrolės komitete taip pat dirbs Mindaugas Rukas. Kadangi daugiau pavardžių nebuvo pateikta, Tarybos nariams kilo klausimų, kokia yra komiteto sudėtis. Jie išgirdo paaiškinimą, kad keičiama mažiau nei pusė komiteto narių, todėl nėra būtina juos … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Tarybos posėdyje svarstyti svarbūs klausimai

Lapkričio 24 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo 20 Tarybos narių, kurie apsvarstė 20 klausimų. Posėdžio pradžioje pateikta informacija apie naujas frakcijas Taryboje: Regionų frakciją (Arūnas Vaidogas – seniūnas, Algimantas Šidlauskas ir Egidijus Visockas – nariai), taip pat LVŽS frakciją (Jonas Vilionis – seniūnas, Artūras Buitkus, Rita Keturakienė – nariai). Biudžeto, kiti finansiniai klausimai Posėdyje patvirtinti 2022 metų savivaldybės biudžeto pakeitimai. Pritarta ir sprendimo projektui dėl naujų Kūno kultūros ir sporto centro teikiamų … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Birštono savivaldybės tarybos posėdyje

Lapkričio 18 dienos Birštono savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtinti du neatidėliotini sprendimai. Tarybos nariai vienbalsiai pritarė papildomam susitarimui dėl 2018 m. spalio 23 d. pasirašytos partnerystės sutarties tarp Birštono savivaldybės administracijos ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos pakeitimo, taip pat bendradarbiavimo sutarčiai su Kauno rajono ir Prienų rajono savivaldybėmis bei UAB „Kautra“. Pirmuoju klausimu į bendradarbiavimo sutartį įtraukti papildomus susitarimus Birštono savivaldybės paprašė Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, kuri europinėmis lėšomis vykdo didelės apimties … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Diskusija su aukštais pareigūnais civilinės saugos klausimais

Prienų rajono savivaldybėje lankęsis vidaus reikalų viceministras Vitalijus Dmitrijevas pristatė ruošiamą priešgaisrinės saugos reformą ir užtikrinimo gaires, kurių tikslas kompleksinis strateginių sprendimų rinkinys, numatantis priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų vystymosi kryptis artimiausiems dešimčiai metų. Viceministras taip pat pakomentavo LR Civilinės saugos įstatymo pakeitimo projektą ir pagrindinius akcentus. Keletas iš jų: būtų sukurtas naujas padalinys – Nacionalinio saugumo krizių valdymo centras, įsteigta nauja pareigybė – parengties pareigūnas, kuris koordinuotų savivaldybės ir savivaldybėje esančių kitų įstaigų ir ūkio subjektų … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Posėdyje – ir apie pasikeitimus Tarybos sudėtyje

Spalio 27 dieną Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimta 19 sprendimų. Daugumą jų – susiję su turto perdavimu ir perėmimu, posėdyje taip pat aptarti šilumos ūkio, socialinių reikalų, gatvių pavadinimų pakeitimo ir kiti klausimai. Posėdžio pradžioje du Tarybos nariai pateikė pareiškimus apie prisijungimą prie kitų frakcijų. Tarybos narė Rima Zablackienė pareiškė prisijungianti prie Socialdemokratų frakcijos, o Vytas Bujanauskas tapo Demokratų „Vardan Lietuvos“ frakcijos nariu. Ryšium su tuo keičiasi ir valdančiosios koalicijos sudėtis – dabar ją … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Pasveikino Socialinių paslaugų centro atstovai

Antradienį darbo diena Savivaldybėje prasidėjo nuo sveikinimų. Pasveikinti visų darbuotojų su praėjusia Vietos savivaldos diena atvyko Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro atstovai ir Neįgaliųjų dienos grupės lankytojai. Socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotoja Liuda Šeškuvienė padėkojo Savivaldybei už bendradarbiavimą, inovatyvių sprendimų rėmimą, vildamasi, kad glaudus bendradarbiavimas rūpinantis Prienų krašto žmonėmis ir teikiant jiems būtinas paslaugas tęsis ir toliau. Neįgaliųjų dienos grupės lankytojai įteikė savo rankomis pagamintą dovaną – gėlių kompoziciją, kuri suras vietą Savivaldybės administracijos … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0