Rubrika Savivalda

Aptarti praėjusių metų darbai ir priimti nauji sprendimai

Balandžio 21 d. vykusiame Tarybos posėdyje apsvarstyti Birštonui aktualūs klausimai, išklausytos ir patvirtinos Birštono savivaldybės ir merės N. Dirginčienės, savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos, sanatorijų „Tulpė“, „Versmė“, UAB „Birštono vandentiekis“, UAB „Birštono šiluma“, Birštono miesto tvarkymo tarnybos, būsto energijos taupymo agentūros, lopšelių-darželių „Vyturėlis“ ir „Giliukas“, gimnazijos bei meno mokyklos 2021-ųjų metų ataskaitos. 2021-ieji – pandemijos ribojimų metai Kaip sakė Savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, 2021-ieji – pandemijos ir įvairių ribojimų metai. Tai atsispindėjo ir kitų įstaigų … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Kaimiškosioms gydymo įstaigoms trūksta gydytojų ir lėšų pastatams atnaujinti

Balandžio 14 dienos Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo pritarta visų rajono sveikatos priežiūros įstaigų 2021 metų veiklos ataskaitoms, įvardinti pagrindiniai iššūkiai, su kuriais jos susiduria. Tarybos narius nudžiugino tai, kad visi pirminės sveikatos priežiūros centrai ir centrinė ligoninė praėjusius metus baigė be įsiskolinimų. Reaguodamas į įstaigų vadovų iškeltas rūpimas problemas, rajono meras Alvydas Vaicekauskas pažadėjo ieškoti finansinių šaltinių, kad būtų pagerintos sąlygos tose įstaigose, kurios seniai neremontuotos. VšĮ Balbieriškio PSPC direktorės Angelės Sidaravičienės teigimu, … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Platus darbų laukas – neįkainojama patirtis

Interviu su Birštono savivaldybės administracijos direktore Jovita Tirviene Užimtumo, atsakomybės, vadybinių gebėjimų požiūriu Savivaldybės administracijos direktorių galima palyginti su verslininku, kuris neskaičiuoja darbo valandų, beveik neturi laisvalaikio. Nuo 2019 metų Birštono savivaldybės administracijai vadovaujanti Jovita TIRVIENĖ, pakviesta pokalbiui, pripažįsta, kad darbo pradžioje jai vienas iš didžiausių iššūkių buvo aprėpti, įsigilinti į platų visų Savivaldybėje sprendžiamų klausimų lauką. – Prieš užimdama Administracijos direktoriaus poziciją, dirbau Strateginio planavimo ir investicijų skyriuje, sritis buvo gana konkreti ir aiški … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Pagalbos priemonės ukrainiečiams Prienų rajono savivaldybėje

Pateikiame informaciją apie Prienų rajono savivaldybėje teikiamą pagalbą Ukrainos žmonėms. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO VEIKLA (ESOC) . Jau vasario 24 d. buvo sušauktas pirmasis ESOC posėdis, kurio metu priimti pirmieji sprendimai. . Prienų rajono savivaldybėje sukurta nuoroda PAGALBA UKRAINAI (http://www.prienai.lt/go.php/lit/img/1), kuri nuolat atnaujinama. . Toliau nuolat vykstančių posėdžių metu buvo paskirti administracijos specialistai, atsakingi už atskiras sritis (skelbiama svetainėje). . Sutarta bendradarbiauti su visomis biudžetinėmis ir valstybinėmis įstaigomis, savivaldybės įmonėmis. . Surinkta informacija apie įstaigose, … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Tarybos posėdis

Jei turėtų laisvų lėšų – gerintų susisiekimą Kovo 24 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo išklausyta ir daugumos balsais patvirtinta Savivaldybės administracijos direktorės Jūratės Zailskienės 2021 metų veiklos ataskaita. Ataskaita išsami, suguldyta į 64 lapus, apimanti visas rajono gyvenimo sritis. O savo pasisakyme direktorė pasirinktinai aptarė, kas nuveikta, taupant biudžeto lėšas ir mažinant Administracijos išlaidas, teikiant gyventojams pirminę teisinę pagalbą ir kitas paslaugas, gerinant Prienų miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių infrastruktūrą ir įvaizdį, užtikrinant … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Vyko Savivaldybės ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstovų susitikimas

Kovo 3 d. Prienų rajono savivaldybės iniciatyva vyko susitikimas su Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – LAKD), kurio metu buvo aptarti rajono gyventojams aktualūs klausimai. LAKD atstovai patikino, kad jau kovo mėnesį bus pradedami rajoninio kelio Nr. 3311 Jieznas–Nibriai kapitalinio remonto darbų viešieji pirkimai, nes projektas ir ekspertizė jau atlikti. Darbai turėtų prasidėti antroje šių metų pusėje, o baigtis kitais metais. Dėl kelio Nr. 3303 Balbieriškis–Krokialaukis planuojamo rimto remonto LAKD atstovai atsakymą pateiks gegužės mėnesį. … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Tarybos posėdis

Pasikeitimai frakcijoje ir komitetuose Šių metų pradžioje prisaikdinta Prienų rajono savivaldybės tarybos narė Aušra Deltuvienė, kuri pakeitė iš Tarybos pasitraukusį Vaidotą Kupstą, įsitraukė į frakcijos „Prienų naujas kelias“ sudėtį. Apie tai posėdyje informavo šios frakcijos seniūnas Gintautas Bartulis. Tarybos narė taip pat pasirašė papildomą susitarimą ir prisijungė prie valdančiosios koalicijos. A.Deltuvienė dirbs Tarybos Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komitete. Iš V.Kupsto pareigas Bendruomenių ir kaimo reikalų komitete perėmė Loreta Jakinevičienė. Kas svarbiau: atsikratyti skolų ar … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Prienų krašto žmonių lūpose ir mintyse vienas žodis – Ukraina

„Gyvenimo“ interviu su Prienų rajono savivaldybės administracijos direktore, Ekstremaliųjų situacijų komisijos ir Operacijų centro vadove Jūrate Zailskiene aktualiomis pagalbos karo pabėgėliams organizavimo ir civilinės saugos temomis. – Rusijai pradėjus karinius veiksmus prieš Ukrainą, Lietuva paskelbė priimsianti nuo karo bėgančius šios šalies civilius, su prašymu solidarizuotis kreiptasi į savivaldybes ir gyventojus. Galbūt jau įvertinote Savivaldybės pajėgumus, kiek galėsite priimti, kur ir kokiomis sąlygomis apgyvendinsite, pamaitinsite, aprūpinsite svarbiausiais daiktais karo pabėgėlius? – Karo veiksmai mus paskatino veikti … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Patvirtintas Savivaldybės biudžetas: daugiau lėšų ir galimybių

Vasario 10 dieną vykusiame Birštono savivaldybės tarybos posėdyje vienbalsiai patvirtintas Birštono savivaldybės 2022 metų biudžetas. Birštono merė Nijolė Dirginčienė pasveikino Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėją Oną Grigonienę su reikšminga darbine sukaktimi – šis Savivaldybės biudžetas jau 25-asis jos profesinėje karjeroje. Merės teigimu, biudžeto pajamų planas yra net 21 proc. didesnis nei pernai, pajamos didėja dėl praėjusiais metais buvusios geros ekonominės situacijos Lietuvoje bei Savivaldybės laiku priimtų sprendimų vietinių rinkliavų ir mokesčių srityje. Didžiausia – 40 … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Patvirtintas naujas Prienų rajono savivaldybės biudžetas: kokie iššūkiai laukia?

Sausio 27 dienos Tarybos posėdyje patvirtinus subalansuotą Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžetą, atverstas naujas metraščio puslapis. Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurgita Čerkauskienė nusiteikusi optimistiškai: 2022 metų biudžete iš viso planuojama per 36,5 mln. eurų asignavimų pagal lėšų šaltinius (beveik 35,2 mln. eurų biudžeto pajamų ir į šiuos metus perkeltas pernai nepanaudotų lėšų likutis – per 1,3 mln. eurų). Palyginti su 2021 m. sausį tvirtintu biudžetu, šiemet biudžeto pajamos didėja 6,8 mln. eurų … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0