Rubrika Savivalda

„Kas nedirba, tas neklysta“

Balandžio 29 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo išklausyta Savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko 2020 metų veiklos ataskaita. Pateikdamas ataskaitą meras A.Vaicekauskas kalbėjo apie kartu su Savivaldybės administracija, biudžetinėmis, asmens sveikatos priežiūros bei medicinos įstaigomis sėkmingai įveiktus pandeminius iššūkius, įgytą komandinio ir nuotolinio darbo patirtį; akcentavo pernai pasirašytos Kauno regiono plėtros tarybos steigimo sutarties svarbą; pasidžiaugė atsakingu Savivaldybės biudžeto valdymu, leidusiu užtikrinti visų programų finansavimą. Meras įvertino per praėjusius metus įvykusius pokyčius švietimo įstaigų tinkle, … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Uždarytas bibliotekas kaimo vietovėse pakeis bibliobusas

Tarybos nariai neprieštaravo ir Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių uždarymui Purvininkuose, Klebiškyje, Sūkuriuose, Kunigiškiuose ir Jiestra-kyje. Šių bibliotekų aptarnaujamos teritorijos bus priskirtos Išlaužo, Šilavoto, Balbieriškio, Naujosios Ūtos bibliotekoms. Tokiu būdu bus optimizuotas Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos finansų, dokumentų, personalo, projektų, turimų materialinių išteklių valdymas, strateginis planavimas, užtikrintos kitos funkcijos. Tarybos narės Rimos Zablackienės paklausta, kaip vertina šiuos pertvarkymus, bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė teigė, jog bibliotekos struktūra paskutinį kartą buvo peržiūrėta prieš … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Stakliškių ir Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centrai bus sujungti į vieną įstaigą

Prienų rajono savivaldybės taryba pritarė ketinimui reorganizuoti dvi atskiras, juridinį statusą turinčias ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias viešąsias įstaigas. Jų sprendimu, Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras bus prijungtas prie Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro. Aiškinamajame rašte pažymima, kad reorganizavimo priežastis – dėl nepalankios demografinės situacijos mažėjantis gyventojų ir prie šių įstaigų prisirašiusių pacientų skaičius, būtinybė užtikrinti šeimos gydytojo paslaugų teikimą gyventojams arčiau namų, t. y. Jiezno ir Stakliškių seniūnijose. Tiksli reorganizacijos data nenurodoma, tačiau Stakliškių … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Aptartas skiepijimo procesas ir pasirengimas masinei vakcinacijai

Balandžio 22 d. vyko išplėstinis Prienų r. savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdis, kuriame Savivaldybės, rajono asmens sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigų atstovai aptarė skiepijimo procesą ir pasirengimą masinei vakcinacijai. Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovė, administracijos direktorė J. Zailskienė pažymėjo, kad nors COVID-19 ligos rodikliai mūsų savivaldybėje pablogėjo (galbūt dėl pandeminės situacijos aplinkinėse didesnėse savivaldybėse), situacija kol kas nėra labai bloga. Gyventojų skiepijimas vyksta gerai ir pagal skiepijimo rezultatus esame aukščiau Lietuvos vidurkio. „Tai didelis … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ 2021 m. balandžio 29 d. 10 val.

1. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2020 metų veiklos ataskaitos 2. Dėl pritarimo VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai 3. Dėl pritarimo VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai 4. Dėl pritarimo VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai 5. Dėl pritarimo VšĮ Prienų ligoninės 2020 metų veiklos ataskaitai 6. Dėl pritarimo VšĮ Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai 7. Dėl … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Pasitarimas su įmonių vadovais apie įgyvendintus ir būsimus darbus

Balandžio 14 d. vyko Savivaldybės ir bendrovių „Prienų vandenys“ bei „Prienų butų ūkis“ vadovų pasitarimas. Meras Alvydas Vaicekauskas pakvietė įmonių vadovus pasidalinti praėjusių metų veiklos rezultatais ir esminiais darbais, šių metų planais bei siūlymais gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo srityje. UAB „Prienų vandenys“ stengiasi įgyvendinti darnios plėtros principus UAB „Prienų vandenys“ direktorius Rimantas Ignatavičius pažymėjo, kad praėjusiais metais įmonė pritraukė 240 naujų vartotojų. Didžiąja dalimi tai yra darbo optimizavimo, investicijų į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Svarbesni 2021 metų kovo mėnesio darbai

Kovo 1 d. Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas tradiciškai pakvietė rajono dvasininkus pasikalbėti apie praėjusius metus, pasidalinti šių metų planais, rūpesčiais ir džiaugsmais. Pirmą kartą susitikimas vyko virtualiai. Kovo 2–3 d. vyko Savivaldybės vadovų nuotoliniai susitikimai su rajono asociacijų, bendruomenių, sporto klubų atstovais, kuriuose buvo pristatytos 2020 metais savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotos ir asociacijų įgyvendintos veiklos. Kovo 5 d. Prienų r. savivaldybės administracijai suteikta „Erasmus“ akreditacija. Ši akreditacija užtikrins finansavimą „Erasmus+“ programos tarptautiniams projektams, … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA

Prienų rajono savivaldybės kontrolierė Violeta Gaidienė 2020 m. kovo 25 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje pristatė Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Kontrolės ir audito tarnyba) 2020 metų veiklos ataskaitą. Ataskaita paskelbta Prienų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainėje www.prienai.lt. Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Prienų rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) veiklos reglamentu, Kontrolės ir audito tarnybos … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Gerina veiklos „rekordus“ – priimti sprendimams greit nepakaks vienos darbo dienos

Kovo 25 dienos Prienų rajono savivaldybės posėdyje, kaip ir kiekvienų metų pradžioje, buvo išklausyta nemažai veiklos ataskaitų už 2020 metus: atsiskaitė rajono mokyklų, lopšelių-darželių, neformalaus ugdymo įstaigų vadovai, ataskaitas pateikė ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei Savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė. Posėdyje, kuris truko visą dieną su pertraukėlėmis, buvo apsvarstyta beveik 40 klausimų. Įsteigti nauji etatai ir išlyginamoji klasė Tarybos nariai pritarė Prienų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano pakeitimams, susijusiems su naujų … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Aptarta COVID-19 situacija, vakcinacijos eiga, skiepijimo ir testavimo galimybės

Kovo 23 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje aptarti aktualiausi šiuo metu klausimai: dėl epidemiologinės situacijos Prienų rajone, greitųjų testų atlikimo švietimo darbuotojams, vakcinacijos proceso, testų paskirstymo, apsaugos priemonių. Posėdžiui pirmininkavo Prienų r. savivaldybės administracijos direktorė J. Zailskienė, posėdyje dalyvavo meras A. Vaicekauskas, kiti vadovai, skyrių vedėjai, Prienų r. policijos komisariato atstovai. Informuota, kad šiuo metu sergančiųjų yra per 30, pasveikusių – daugiau nei 1800, naujų atvejų 100 tūkst. gyventojų per … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0