Rubrika Savivalda

Valdančiųjų teikiami sprendimų projektai opozicijai kelia abejonių

Vasario 25 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai dėl valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto ir paveldimo turto mokesčių, lengvatų teikimo; pritarta fizinio aktyvumo, aplinkos gerinimo projektų teikimui; pakeisti seniūnaičių sueigos nuostatai ir jų rinkimo organizavimo tvarkos aprašas; padidinti pareiginių algų koeficientai; apsvarstyti klausimai, susiję su Tarybos Etikos, Antikorupcijos komisijų veiklos nuostatais, nevyriausybinių organizacijų veikla, turtu, keliais, želdiniais ir kt. Taip pat išklausyta Etikos komisijos 2020 metų veiklos ataskaita. Kodėl žuvininkystės infrastruktūros projektas … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Investuotojai per dieną neateina – pirmiau reikia atlikti „namų darbus“

Birštono savivaldybė jau ne vienerius metus rengia „dirvą“ verslo atėjimui, vyksta pokalbiai su galimais investuotojais. Vasarį vykusiame Birštono savivaldybės tarybos posėdyje nemažai diskutuota investicijų į kurortą klausimais, kalbėta apie tai, ką konkrečiai miestas gali pasiūlyti potencialiems investuotojams, kokius reikėtų atlikti „namų darbus“, kad jis taptų patrauklesnis ir, be abejo, apie tai, kaip turimą turtą panaudoti kuo efektyviau. Proga diskusijas išvystyti, pasitikrinti požiūrius tapo posėdžio metu svarstytas klausimas dėl žemės sklypų Birštone, Prienų g.27 ir Prienų … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Šių metų Savivaldybės biudžeto prioritetai – atlyginimai, projektai ir įsipareigojimai

Vasario 12 d. nuotoliniame Birštono savivaldybės tarybos posėdyje, aštuoniems Tarybos nariams balsavus už, šešiems – prieš, vienam politikui susilaikius, buvo patvirtintas 2021 metų Savivaldybės biudžetas, priimti su juo susiję sprendimai. Posėdyje aštrių diskusijų ir pasisakymų netrūko. Valdančiajai daugumai teko apginti Savivaldybės administracijos parengtą ir tvirtinimui pateiktą biudžeto projektą, pasirinktą taupymo politiką bei atsakyti į opozicijos priekaištus dėl į biudžetą neįtrauktų opozicinių frakcijų „Kartu Birštono labui“ ir „Demokratijos sargyboje“ alternatyvių pasiūlymų. Bus taupoma kitų išlaidų sąskaita … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Pristatyta eismo srautų Birštone sureguliavimo studija

Birštono savivaldybės saugaus eismo komisijos posėdyje protokoliniu sprendimu buvo nuspręsta organizuoti ir pirkti Eismo srautų kontrolės ir automobilių statymo vietų Birštono mieste organizavimo planą-studiją. Viešuosius pirkimus laimėjusi Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių katedra parengė šią studiją ir vasario 12 dieną ją pristatė Birštono savivaldybės tarybos posėdyje. VGTU mokslo darbuotojos – doc. dr. Rasa Ušpalytė-Vitkūnienė ir prof. dr. Marija Burinskienė – Tarybos nariams pateikė 2019 m. atliktos Birštono savivaldybės gyventojų apklausos duomenis apie šeimos … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Iš Savivaldybės tarybos valdančiosios frakcijos pasitraukė H. Lik

Birštono savivaldybės tarybos valdančioji Socialdemokratų frakcija neteko vieno nario – Tarybos narys Helmanas Lik paskelbė apie savo sprendimą pasitraukti iš Socialdemokratų partijos bei Taryboje daugumą sudarančios LSDP frakcijos. – Šį nelengvą sprendimą priėmiau todėl, kad paskutiniu metu mano nuomonė itin skyrėsi nuo bendros frakcijos nuomonės ir tai įneša trintį bei neigiamų emocijų ne tik frakcijos posėdžiuose, komitetų darbe, bet ir mano asmeniniame gyvenime. Dėl šios priežasties ir nuolatinio reikalavimo savo veiksmus, balsavimą, viešai sakomą nuomonę … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Ekstremaliųjų situacijų komisija aptarė aktualius klausimus

Vasario 11 d. buvo surengtas nuotolinis Prienų r. savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis. Posėdžiui vadovavo ESK pirmininkė, administracijos direktorė J. Zailskienė, taip pat dalyvavo  meras A. Vaicekauskas, Bendrojo skyriaus vedėja J. Mickevičienė, kiti administracijos atstovai ir komisijos nariai. Posėdyje aptarti veiksmai ir priemonės, ką reikėtų daryti, jei dėl gausaus sniego pavasarį kiltų potvynio pavojus, apžvelgta bendra epidemiologinė situacija rajono savivaldybėje ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kalbėta apie gyventojų skiepijimą ir karantino sąlygų švelninimą. Savivaldybės civilinės … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Pasitarime su seniūnijų vadovais aptarti socialinių būstų klausimai

Vasario 9 d. nuotoliniu būdu vykusiame pasitarime Savivaldybės administracijos direktorė J. Zailskienė ir pavaduotojas A. Marcinkevičius su Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja, specialistais bei seniūnijų seniūnais ir jų pavaduotojais aptarė vieną iš opiausių problemų – socialinių būstų priežiūros ir kontrolės klausimą. Socialiniai būstai ir jų priežiūra yra įsisenėjusi problema, kuriai Savivaldybės administracija skiria ypatingą dėmesį – tinkami socialiniai būstai remontuojami, netinkamų gyventi tvarkomi dokumentai nugriauti ar parduoti, peržiūrimos sutartys su nuomininkais, kontroliuojama, ar laikomasi … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Kviečiame gyventojus teikti projektų idėjų pasiūlymus, skirtus gyvenamajai aplinkai gerinti

Vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T3-297 „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Prienų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu, skelbiama projektų idėjų pasiūlymų atranka. 2021 m. Prienų rajono savivaldybės biudžete bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimui numatyta 50 000 Eur. Projektai 100 proc. … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Pasitarimas su Kelių direkcija dėl planuojamų įgyvendinti projektų ir kitų klausimų

Prienų r. savivaldybė įgyvendina daug aplinkos gerinimo projektų, kuriuos tenka derinti su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), jei projektai vykdomi šalia Kelių direkcijai priklausančių kelių. Prieš savaitę vyko nuotolinis Prienų r. savivaldybės ir VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstovų pasitarimas, kuriame dalyvavo Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Dalia Joneliūnienė, Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas Tomas  Žvirblys, skyriaus vyriausiosios … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0

Svarbesni 2021 metų sausio mėnesio darbai

Sausio 8, 15, 22 ir 29 d. Švietimo ir sporto skyrius organizavo nuotolinius mokyklų direktorių ir pavaduotojų ugdymui pasitarimus. Buvo aptartas ikimokyklinio, nuotolinio ugdymo organizavimas, kiti mokyklų bendruomenėms kylantys klausimai. Sausio 13 d. minint 30-ąsias Laisvės gynėjų dienos metines, vyko pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, veikė speciali virtuali paroda Prienų krašto muziejaus interneto svetainėje, vyko šv. Mišių, videomontažų apie sausio įvykius transliacija. Sausio mėn. įrengtos naujos Greimų tilto pavadinimo lentelės. Sausio mėn. Kultūros paveldo … Skaityti toliau

Rubrikoje Savivalda | Komentarų: 0