Rubrika Vakar, šiandien, rytoj…

Žygis Jiezno seniūnijos partizanų takais

Jiezno seniūnijoje, apie 2 kilometrus nuo Jiezno miesto, yra Linkgėniškių kaimas. Anksčiau būta nemažo kaimo, o dabar išlikusios tik kelios sodybos. Medinis kryžius, paminklinis akmuo, vienas kitas ąžuoliukas buvusių sodybų vietoje byloja apie 1945m. balandžio 23 d. įvykius. Spalio 17 dieną Jiezno miesto seniūnas Algis Bartusevičius, LŠS Kauno Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės Prienų 206 kuopa ir Kašonių biblioteka organizavo žygį į Jiezno seniūnijoje Linkgėniškių kaime esantį kančių kalnelį, kur 1945 metais balandžio 23 dieną apleistame … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

„Kalnas iš visų pusių gražus“

Mums su žmona jau labai seniai nebe po 30 metų, bet dar vis judam… Poilsiaujam dabar Žemaitijoje. Plateliai. Paežerės kempingas. Įsikūrę esam išlakiam pušyne, pro pušis matosi ežeras. Vakaras. Vis atvyksta nauji žmonės. Iš tolo matau – žingsniuoja pora. Tėtis nešasi didesnįjį, mama – mažesnįjį vyruką. Tas, kuris didesnis, na, visiškas baltapūkis, juda, kruta tėvo glėbyje ir dairosi aplink, kaip gandriukas lizde. Mažiukas tiek įsikniaubęs į mamą, kad atrodo, kaip koks medžio kamieno grybukas… Žingsniuoja … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Tautos kovinės šlovės sukakčiai Jiezno krašte – 100 (III). Vasario 13 -oji – Pergalės krašte ir valstybėje diena

Vasario 8 -ąją dieną visi ateisime į Savanorių kapines Jiezne. Ir kaip čia neprisiminsi šių žodžių: „O ar yra gražesnė idėja negu Tėvynės meilė? Ar yra kilnesnė mirtis negu už jūsų močiutės, sesutės, vaikučiai, tėvai buitį?! Tad nesisielokite, neliūskite ir kartu su manimi pagarbos žodžiais minėkite… Lietuvą ir jos kilniausius vyrus, kurių dvylika vardų man pavyko susekti. Jie ilsisi Jiezno kapuose ir prašo… ne tik pagarbos, ne tik amžino poilsio, bet ir Lietuvai gero linkėti… … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Tautos kovinės šlovės sukakčiai Jiezno krašte – 100 (II). Vasario 10 -oji – sunki pirmojo mūšio Jiezne diena

„Jieznas, Žiežmariai, Žąsliai, Dauguva, Linkaičiai, Seinai, Varėna, Trakai, Valkininkai – tai pulko žygių per karą dėl Lietuvos nepriklausomybės ilgas, sunkus, ne gėlėmis barstytas, bet geriausių karių krauju laistytas ir jų lavonais klotas istorinis kelias… Pagerbę praeitį, nepaskęskime vien tik atsiminimuose, bet semkime iš jos viską, ką galime savo Tėvynės ir mūsų pačių dabarčiai ir ypatingai ateičiai kurti,“ – taip kalbėjo Lietuvos vyriausiasis kariuomenės vadas, divizijos generolas Stasys Raštikis, įteikdamas pulko vėliavą 6 -ajam Pilėnų kunigaikščio … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Prezidentė kviečia valstybės gimtadienį švęsti drauge

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kviečia kūrybingai ir prasmingai minėti Valstybės atkūrimo dieną ir prisijungti prie akcijos „Vasario 16 -ąją švęsk linksmai ir išradingai“. „Mūsų valstybė skaičiuoja naują šimtmetį! Jos gimtadienį ir vėl švęskime visi drauge, kad Vasario 16 -oji atsilieptų kiekvieno tautiečio širdyje, kad vėl plačiai skambėtų, aidėtų ir džiugintų, o mums brangios spalvos – geltona, žalia ir raudona – nuvilnytų iš Lietuvos per visą pasaulį“, – sako Prezidentė. Iniciatyvos tikslas – linksmai ir … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Sausio 13 -oji – Laisvės gynėjų diena

Birštone… Sausio 11 d. rytą Birštono savivaldybės, kaip ir kitų įstaigų, įmonių, organizacijų, gyventojų languose, įsitraukiant į pilietinę akciją „Atmintis gyva, nes liudija“, dešimčiai minučių sužibo žvakutės – vienybės ir atminimo simboliai. Degančios žvakių liepsnos ir prie atlapo prisegtas neužmirštuolės žiedas priminė šios istorinės dienos svarbą. Sausio 13-osios rytą J. Basanavičiaus aikštėje, skambant Tautiškai giesmei, pakelta Lietuvos trispalvė, pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę. Po šv. Mišių Šv.Antano Paduviečio bažnyčioje birštoniečiai rinkosi Birštono parapijos „Caritas“ bendruomenės … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Istorija: lemtingi Sausio 13 -osios įvykiai – iš dienoraščio eilučių…

Šį sekmadienį minėsime Laisvės gynėjų dieną. Prieš 28 metus, sausio 13 -ąją, sekmadienį, įvyko masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamentą ir kitus svarbius objektus. Į lemtingus 1991 -uosius padės nusikelti prienietės Birutės JONELIENĖS to meto dienoraščio eilutės, išspausdintos pernai išleistoje ir Sąjūdžio metams skirtoje jos knygoje „Laisvės aušra. 1988“. Autorei maloniai sutikus, perspausdiname knygos ištrauką apie sausio įvykius. … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Serologijos instituto Kaune įkūrėjas ir vadovas – Petras Radvila

XIX a., Lietuvai dar būnant carinės Rusijos sudėtyje, šalyje buvo išplitę daugelis pavojingų galvijų ligų: kiaulių maras, juodligė, pasiutligė, arklių įnosės ir kiti infekciniai susirgimai. Laboratorijų, kurios atliktų tyrimus ir gamintų serumus bei vakcinas, nebuvo. Veterinarijos veiklos pradžia tik susikūrusioje nepriklausomoje Lietuvoje buvo sunki, nes prieš Pirmąjį pasaulinį karą valstybėje dirbo ne daugiau kaip 25 veterinarijos gydytojai, dažniausiai – ne lietuviai. Lietuviams veterinarijos gydytojams buvo beveik neįmanoma gauti valdišką tarnybą savame krašte, kaip ir mokytis … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Lietuvos patrioto gyvenimo pavyzdys

2018 metais pažymėjome daugybę Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui svarbių datų. Daug renginių, šventinių įvykių paminėjimų buvo skirta ir mažiausių, ir solidaus amžiaus lietuvių širdims pamaloninti. Tik peržengus per naujų metų slenkstį, birštoniečiams labai svarbu prisiminti, kad prieš 100 metų, 2019 m. sausio 3 dieną, gimė šviesaus atminimo rezistentas Povilas Buzas. Gimė jis Kauno apskrities, Pakuonio valsčiaus Bačkininkų kaimo ūkininko šeimoje, kurioje augo dešimt vaikų. Tėvams anksti mirus, jau paaugę vaikai dirbo turėtus 20 ha žemės, rūpinosi … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Šimtmečio žmogus – Elijošius Nonevičius (1863 – 1931)

155 -osioms gimimo metinėms Lietuvos šimtmečio metai eina į pabaigą ir po keleto dienų pradėsime skaičiuoti antrą šimtmetį, todėl norisi prisiminti mūsų krašto šviesuolį, kurį žmonės vadino „gyvulių daktaru“ – pirmąjį Lietuvos veterinarijos departamento direktorių Elijošių Nonevičių. 1918 metais su valstybe buvo kuriamos naujos ir svarbios institucijos. Svarbus dėmesys tuo metu buvo skiriamas Lietuvoje besivystančiai veterinarijai. Tais pačiais metais buvo įkurtas Veterinarijos departamentas, kurio direktoriumi buvo paskirtas Elijošius Nonevičius. Jis tuo metu buvo baigęs Doparto … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0