Reklama

Gyvenimas“

2020 M. SPAUSDINAMOS REKLAMINĖS MEDŽIAGOS ĮKAINIAI

Neįrėmintas žodinis skelbimas iki 10 žodžių juridiniams asmenims –2,20 Eur + PVM

Paryškintas skelbimas juridiniams asm. – 2,50 Eur + PVM

( Po 10 žodžių skaičiuojame už žodį 0,06ct)

Reklama vidiniuose puslapiuose – 1kv.cm. – 0,40 Eur + PVM

Reklama spalvotuose puslapiuose – 1kv.cm. – 0,52 Eur + PVM

Straipsnis vidiniuose puslapiuose – 1kv.cm. – 0,30 Eur + PVM

Straipsnis spalvotame pusl. – 1kv.cm. – 0,40 Eur + PVM

( Už pirmą poziciją 30 proc priedas)

Reklama pirmame puslapyje – 1 kv.cm. – 0,80 Eur + PVM

Straipsnis pirmame puslapyje – 1 kv.cm. – 0,60 Eur + PVM

Sveikinimas į pirmą puslapį – 30,00 Eur + PVM

Sveikinimas į kitus puslapius – 15,00 Eur + PVM

Juridiniams asmenims užuojauta be posmelio – 11,00 Eur + PVM

Su posmeliu – – 13,00 Eur + PVM

Politinės reklamos įkainiai:

Straipsnis – 1 kv.cm. – 0,70 Eur + PVM

Straipsnis spalvotame pusl. – 1 kv. cm. – 0,90 Eur + PVM

Reklama – 1 kv.cm. – 0,85 Eur + PVM

Reklama spalvotame pusl. – 1 kv. cm. – 1,10 Eur + PVM

Politinei reklamai nuolaidos negalioja

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PATEIKIAMAI REKLAMAI

2.1. Failas – jpg, tif, pdf formatu,

Skilčių plotis – 5 cm.,

Puslapio aukštis – 39 cm.,

Tarpas tarp skilčių – 5 mm.

Spalvoti puslapiai: trečiadieniais – 1 ir 8 pusl.

Šeštadieniais – 1,3,6,8 pusl.