Rubrika Žmonės

Bronislava Leonavičiūtė-Vinskienė

1930-04-08 – 2021-09-09 „Kaip griežia gyvenimas! Kaip šoka Mirtis! Visą laiką toli, visą laiką arti…“ (Just.Marcinkevičius) Nepermaldaujamas laikas į Amžinybę išsivedė Bronislavą Vinskienę – dar vieną Jiezno krašto vaikų mokytoją, kraštotyrininkę, atkakliai ir rūpestingai saugojusią skaudžias tautos istorijos skeveldras. Šviesios atminties mokytojos B.Vinskienės gyvenimas prasidėjo 1930 metų pavasarį Sobuvos kaime netoli Jiezno. Augdama ūkininkų šeimoje, ji perėmė tradicines lietuvių tautos vertybes: darbštumą, meilę Dievui ir gimtajam kraštui, kurias išsaugojo visą amžių. 1952 metais baigusi Jiezno … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Pro memoria: Žygintas Pečiulis

Rugpjūčio 23-iąją, eidamas 66 metus, mirė žurnalistas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto profesorius, buvęs Žurnalistikos instituto direktorius ir LRT Tarybos pirmininkas Žygintas Pečiulis. Viename iš interviu, spausdintų „Universiteto žurnaliste“, studentų paklaustas apie profesijos pasirinkimą, profesorius atsakęs, kad nuo vaikystės net neturėjęs abejonių, žinojo, kad bus žurnalistas: – Septintoje klasėje parašiau pirmą tekstą į laikraštį, o vienuoliktoje jau rimtai dirbau, todėl, kai įstojau į žurnalistikos specialybę, su savimi atsinešiau krūvą išspausdintų tekstų. Dauguma tų tekstų buvo spausdinti … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

„Esame giminės!“

Kai rugpjūčio viduryje prieš pat Žolinę Onutė Černiauskaitė į savo šviesaus atminimo tėvelių Onos ir Juozo Černiauskų sodybą, kurioje dabar šeimininkauja brolis Viktoras, sukvietė tolimus artimus gimines, ir jų tiek daug suvažiavo – buvo labai netikėta, bet, kita vertus, ir labai gera. Gera dėl to, kad šiame globalizacijos ir skubėjimo laike sutiko tiek daug žmonių, tolimų ir artimų giminaičių, neužmiršusių savo šaknų. Kiemo vartai atdari. Šalimai labai sena liepa, kiek toliau daugybė ąžuolų, pušų ir … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

100-metį pasitikusi Onutė niekuomet nesiskundė gyvenimu

Vidurvasarį pievos ir sodai pasipuošia gražiausiais žiedais – liepos 22 dieną visi jie sužydi dėl Pakuonio seniūnijoje, Ašmintos kaime, gyvenančios Onos Tkačenko, kuri gaivų ir saulėtą ketvirtadienio rytą pasitiko 100 metų jubiliejine sukaktimi. Pasveikinti su gražia švente ją atvyko ne tik patys artimiausieji, bet ir Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, linkėjęs Onutei būti mylimai ir, žinoma, to, kas svarbiausia, sulaukus garbingo jubiliejaus – sveikatos. „Tokio gražaus amžiaus sulaukia tik geri ir pikto savyje nelaikantys … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Prienų miesto garbės piliečio vardas – Juozui Lukšai-Daumantui (po mirties)

Liepos 1 d. dieną vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje politikai patvirtino sprendimą, kuriuo Prienų miesto garbės piliečio vardas suteikiamas Juozui Lukšai-Daumantui (po mirties). Tokiu būdu įprasminamas mūsų kraštiečio, partizano rezistento, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio atstovo užsieniui atminimas ir jo ant Tėvynės aukuro sudėta auka, kovojant su okupantais už nepriklausomos Lietuvos atkūrimą. Meras A.Vaicekauskas patvirtino, kad Garbės piliečio regalijų įteikimas J.Lukšos–Daumanto artimiesiems vyks šių metų rugpjūčio 14 dieną Veiveriuose vyksiančios šventės metu. Juozas Lukša-Daumantas gimė Juodbūdžio … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

„Mylėkite tiesą, ir tiesa padarys jus laimingus“…

Asmenybių šviesa Minint kun. majoro Alfonso Buloto 45 metų kunigystės šventimų sukaktį, noriu prisiminti jo pirmąsias šv. Mišias Išlaužo parapijos bažnyčioje per Švento Jono atlaidus, dalyvaujant aplinkinių parapijų kunigams, tikintiesiems, giminėms, klasės draugams ir kitiems. Kiekvienam buvo suteiktas jauno kunigo palaiminimas ir prisiminimui padovanota po religinį paveikslėlį su palinkėjimu: „Remkitės Dievu, mano tautiečiai, Jis – mūsų prieglauda ir stiprybė“. Daugelis Išlaužo gyventojų turi išsaugotus primicijų paveikslėlius. Kai kurie ir kunigo nuotrauką yra įsirėminę ant sienos. … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Mylėti savo kraštą…

Česlovas Iškauskas Paprastai savo šalį, kraštą, miestą ar kaimą sutapatiname su visa apimančiu žodžiu Gimtinė. Tėviškė – tai tarsi mažas Tėvynės modelis, kuriame telpa viskas: meilė savo tėvams, artimiesiems, prisirišimas prie gimtų vietų, tas neblėstantis troškimas sugrįžti, pereiti išvaikščiotais takais, paliesti jau suaugusį medį, prisiminti draugus ir jaunas dienas. Žinoma, ne visi puoselėja tokius jausmus. Pažįstu nemažai žmonių, kuriems gimtos vietos (o platesne prasme – ir Tėvynė) buvę nebuvę, jos seniai užmirštos, niekuo netraukia ir … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 1

Apie Joninių šventės tradicijas

Kasmet birželio 22–24 d. laikotarpiu Lietuvoje būna ilgiausia diena ir trumpiausia naktis. Trumpiausia naktis nuo seno sureikšminta, gaubiama paslaptingumo šydu. Manyta, kad ji stebuklinga. Lietuviai šią naktį švęsdavo Rasų šventę. Vėliau į Lietuvą atėjus krikščionybei, šventė sutapatinta su Šv. Jono varduvėmis. 2003 metais Joninės Lietuvoje buvo paskelbtos nedarbo diena. Joninių metu sveikinami Jonai, Janinos, Rasos, taip pat prisimenami ir senieji Rasų papročiai, vainikų pynimas, paparčio žiedo paieškos, šokinėjimas per laužą ir kiti. O kaip šią … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Mūsų nepaprasta Mama

Nuolat skubu į savo vaikystės namus Kašonių kaime. Veju mintį, kad kada nors jie bus tušti. Dabar aplink pirkią žydi įvairiausios gėlės, sirpsta uogos, veši daržovės. Ir visas tas gėris iš mūsų mamytės Monikos Šaulinskienės rankų ir širdies. Ji gimė per patį gamtos žydėjimą, birželio15 dieną. Šiemet mūsų brangiajai mamai sukanka 90 metų. Net pati stebisi, kad gyvena ilgiausiai už visus savo brolius ir seseris – iš šešių jos brolių ir seserų jau nė vieno … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Kunigui – padėkos žodžiai ir medalis

34 metus atidavęs Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies parapijos tikintiesiems, 87 metų klebonas Kazimieras Skučas nusprendė ganytojiškus darbus perduoti jaunesniam kolegai Veiverių šv. Liudviko parapijos klebonui Kęstučiui Vosyliui ir išeiti į užtarnautą poilsį. Šviesuolį gimtuosiuose Veiveriuose aplankęs Kauno rajono meras Valerijus Makūnas dėkojo jam už ilgametę tarnystę, bendruomenės telkimą, puoselėjamą rimorystės amatą ir įteikė paauksuotą Kauno rajono savivaldybės medalį (pasižymėjimo ženklą). Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies parapijoje K. Skučas klebono pareigas ėjo nuo 1987 metų. Iš karto … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0