Rubrika Žmonės

KTU rektorius Eugenijus Valatka: „Neikite svetimais keliais – jie neveda į asmeninę laimę“

Gimtinė – Prienų kraštas, o dabar… Vieno didžiausių Lietuvoje Kauno technologijų universiteto (KTU) rektorius, cheminės inžinerijos mokslų daktaras prof. Eugenijus Valatka studentams apie chemiją pasakoja jau daugiau nei 20 metų. Jei tik užtektų paroje laiko, E. Valatka valandų valandas kalbėti galėtų ne tik apie chemiją, bet ir apie literatūrą, mat nedaug kam žinoma, jog mokslinėje bendruomenėje gerai žinomas chemikas kadaise svajojo tapti rašytoju. Kaipgi taip atsitiko, jog iš Sokonių kaimo kilęs berniukas, paauglystėje svajojęs tapti … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Rita Stravinskienė: „Mama tapau visam gyvenimui“

Jau beveik du dešimtmečius kasmet Motinos dienos proga Prezidento dekretu „Už nuopelnus Lietuvai“ ordino medaliu apdovanojamos dorus, pilietiškus vaikus išauginusios daugiavaikės mamos. Nors šiemet dėl pandemijos iškilmingas renginys prezidentūros rūmuose neįvyko, tradicija neliko užmiršta – apdovanojimai 5 ar daugiau vaikų išauginusioms mamoms ir globėjoms įteikti asmeniškai. Šiemet prezidentūros atstovų vizito savo namuose sulaukė 44 motinos ir globėjos, tarp jų – ir prieniškė Rita Stravinskienė, kartu su vyru Vytautu užauginusi šešis vaikus – keturis sūnus ir … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Vytautas Bubnys gyveno ir kūrė taip, kad žmonėms būtų geriau ir šviesiau gyventi…

Alfr. Guščius knygoje „Po aukštu dangumi“ rašo: V. Bubnys debiutavo „Švyturio“ žurnale išspausdindamas apsakymą „Korespondencija“ (1953 m.). Rašytojo bendraklasė mokytoja Marytė Vitkauskaitė primena, kad žemesnio rango debiutas įvyko metais anksčiau (1952). Tada dešimtokas Vytautas iš Prienų vidurinės mokyklos „Kauno dienoje“ paskelbtame konkurse buvo vienas iš prizininkų. …Vos sulaikydama juoką mokyt. M. Vitkauskaitė „gvildena“ kitą temą: – Tą kartą klasės suolai buvo pristumti prie pat sienos. Vytas sėdėjo prie lango. Ir vieną dieną suolo draugas Algirdas, … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 1

Monsinjoras Juozapas Užupis – Šviesi asmenybė – toks liks atmintyje…

Pandemija pakeitė mūsų gyvenimus. Ji neleido ir deramai atsisveikinti su a.a.Mons. Juozapu Užupiu. Skaudi žinia apie Monsinjoro netektį palietė kiekvieno jį pažinojusio širdį, grąžino į šviesius bendrystės metus, įsimintinas akimirkas. Pirmaisiais Atgimimo metais dar vis jautėsi ilgos sovietinės dvasinės tremties pasekmės. Mes, mokytojai, ne visada teisingai buvome suprasti. Tada, kai aplinkiniai įtartinai žiūrėdavo į mokytoją, sovietų okupacijos metais nesilankiusią bažnyčioje (Dievą teko slėpti giliai širdyje), dabar suklupusią šv. Mišių aukoje, tai Monsinjoras, būdamas įžvalgus ir … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

„Mamos pareiga – netrukdyti vaikams eiti savo keliu…“

Kovo mėnesį 90-ties metų jubiliejų atšventusi birštonietė Birutė Krukonienė yra aktyvi Birštono „Bočių“ bendrijos narė, laiminga dviejų sūnų ir dukters mama, trijų anūkų ir proanūkėlės močiutė. Ponia Birutė savo gausioje trylikos asmenų šeimoje vienatvės nejaučia, yra nuolat lankoma pačių artimiausių žmonių. Tačiau gyvenimo pradžioje jai likimas buvo negailestingas – vos sulaukusi šešerių metukų ji liko našlaitė, be mamos globos. – Savo mamos beveik neatmenu, nedaug žinau apie ją, negaliu atsakyti, kokius išvaizdos ar būdo bruožus, … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

„Mums ji norėjo paties geriausio…“

Roma Ruočkienė, muzikos mokytoja – ekspertė, chorvedė, vargonininkė, folkloro ansamblio „Raskila“ vadovė, artėjant Motinos dienai, mintimis nuklydo į vaikystę. Pasak jos, tai, kad šiandien ji dirba mėgstamą darbą, susietą su muzika, yra ir jos mamos nuopelnas, nes ji suteikė galimybių augimui, išmintingai leido pasirinkti gyvenimo prioritetus. – Šiemet mano Mamytei, Onai KLIMAVIČIŪTEI-GELČIUVIENEI, būtų sukakę 93-eji. Paliko Ji mus, netikėtai užklupus ligai, teturėdama 70 metų. Ji buvo paprasta, savęs netausojusi kaimo moteris, kurios pečius atsakomybė išlaikyti … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Netekome rašytojo, Prienų garbės piliečio Vytauto Jurgio Bubnio

„Kiekvienas susitikimas su jumis – mano sielos džiaugsmas“, – susitikimuose su žemiečiais sakydavo rašytojas Vytautas Jurgis Bubnys, dėkodamas už atidą jo kūrybai ir jam pačiam. Prienų kraštui rašytojas V. J. Bubnys jautė ypatingą meilę ir prielankumą. Džiugino dėmesiu, dalyvavimu literatūrinėse popietėse, miesto šventėse, kūrybiniais vakarais, naujausių knygų pristatymais. Tie, kuriems teko laimė dalyvauti rašytojo kūrinių pristatymuose, prisimins, su kokia meile V. J. Bubnys kalbėdavo apie gimtuosius Čiudiškius, „Žiburio“ gimnaziją, krašto žmones. Itin artimo ryšio su … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Atsisveikinome su kunigu, Dvasios tėvu pagal Viešpaties širdį…

Antradienį Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos tikintieji Amžinojo poilsio palydėjo monsinjorą Juozapą Užupį (1929–2021). Prienų miesto garbės pilietis, klebonas J.Užupis su bažnytinėmis iškilmėmis buvo palaidotas Prienų bažnyčios šventoriuje – šiuose maldos namuose jis 27 metus būrė tikinčiųjų bendruomenę, rūpinosi parapijiečių sielovados reikalais, mokė tikėjimo tiesų, teikė sakramentus. Kunigas pakrikštijo daugybę vaikų, parengė juos Pirmajai komunijai, sutuokė nemažai porų, lankė ir guodė sergančiuosius, suteikė jiems ligonių patepimą. 45-erius savo gyvenimo metus jis praleido Prienuose, bendravo su jaunais, … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Prienų garbės piliečio monsinjoro Juozapo Užupio (1929–2021) netekus

Daug širdžių nuliūdino žinia, kad balandžio 17 d., eidamas 93-iuosius metus, mirė didžiai gerbiamas klebonas, monsinjoras, Prienų miesto garbės pilietis Juozapas Užupis. Monsinjoras Juozapas Užupis gimė 1929 m. sausio 23 d. Vidgirių kaime, Šakių rajone. 1936–1942 m. mokėsi Griškabūdžio pradžios mokykloje, 1942–1948 m. Šakių gimnazijoje. 1948–1953 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1952 m. rugsėjo 21 d. buvo pašventintas kunigu. Per beveik 70 tarnystės metų Juozapas Užupis sielovadinį darbą atliko įvairiose Lietuvos vietose: dirbo Radviliškio … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

„…Jieznas tapo mano namais,“ –

taip tvirtina šiandien jubiliejinį gimtadienį minintis Jiezno šv. Arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo parapijos klebonas, Kaišiadorių vyskupijos generalinis vikaras Rolandas BIČKAUSKAS, penkiasdešimtmečio išvakarėse mielai sutikęs pasidalinti mintimis su „Gyvenimo“ skaitytojais. – Šių metų balandis – ženklus dar viena jubiliejine sukaktimi. Balandžio 28-ąją sukaks 25-eri metai, kai buvote įšventintas kunigu. Nuo šventinimų prabėgęs ketvirtis amžiaus tikriausiai jau leidžia ir atsakyti sau, ar pasirinktas gyvenimo kelias pateisino lūkesčius? – Ką reiškia pateisino lūkesčius? Jei paklaustumėte, ar nesigailiu … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0