Rubrika Žmonės

Kraštiečiui Jurgiui Krikščiūnui – 130!

Jurgis Krikščiūnas – garsus Lietuvos agronomas ekonomistas, žemės ūkio kooperacijos, visuomenės veikėjas, politikas. Profesorius J. Krikščiūnas gimė 1894 metų balandžio 22 dieną Ašmintos kaime, Prienų valsčiuje (dabar Prienų rajonas) pasiturinčių valstiečių Mato ir Agnetės gausioje šeimoje. J. Krikščiūnas buvo šeštasis vaikas šeimoje. 1902–1906 mokėsi pradžios mokykloje, vėliau 1906–1914 m. mokslus tęsė Marijampolės gimnazijoje. Būdamas gimnazistu dalyvavo įvairiose idėjinėse moksleivių organizacijose – aušrininkų (1912–1914 m. vadovavo aušrininkų kuopelei), blaivininkų ir kituose. Baigęs gimnaziją J. Krikščiūnas išvyko … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Šimtą metų atseikėjęs gyvenimas

Kaip greitai, tarsi debesys danguje, skrieja metai, rikiuojasi į eiles – ir štai jau dešimtkart dešimt. Gegužės 6 dieną 100 metų sulaukusios Šilavoto seniūnijos gyventojos Teofilės Maceinienės kasdienybę nuspalvino dviguba Motinos dienos ir gimtadienio šventė, kurioje ji buvo išskirtinai pagerbta, šilta skraiste nuo vėjo išdaigų apgobta. Ir gamta šypsojosi pavasariniais žiedais, kai į kiemą sugužėjo pulkas ilgaamžės artimųjų. Džiaugėsi Mama, sulaukusi brangiausių žmonių dėkingumo žodžių, Šilavoto seniūnijos darbuotojų sveikinimų ir palinkėjimų, tačiau ir kuklinosi dėl … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Profesoriaus Antano Klimo 100-ąsias gimimo metines minint

„Esu tvirtai įsitikinęs, jog lietuvių tauta pasaulyje turi tik vieną skiriamąjį požymį – tai savo kalbą (…) Todėl privalome ją kuo plačiau skleisti. Antraip būtume nieko verti“. – prof. A. Klimas. Germanistas, baltistas, Ročesterio universiteto profesorius, filologijos mokslų daktaras, lietuvių kalbos tyrėjas ir puoselėtojas Antanas Klimas gimė 1924 metais balandžio 17 dieną Pelekonių kaime (buvęs Jiezno valsčius), Prienų rajone. Baigęs kaimo pradinę mokyklą, toliau mokslus tęsė Prienų „Žiburio“ gimnazijoje. Gimnazijoje mokytis sekėsi gerai, rašė apsakymus, … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Telydi Amžina ramybė…

Šv. Velykų rytą, minint Kristaus iš mirties prisikėlimą, su pavasario paukščiais į amžinuosius namus iškeliavo Išlaužo gyventojo, tarpukario Lietuvos kariuomenės savanorio Antano Buloto dukra, 89 metų našlė Leonarda Bulotaitė-Petrylienė. Iškeliavo tyliai, kaip ir tyli buvo visa jos gyvenimo veikla, persekiojant KGB už laisvą Lietuvą. Laidotuvių dieną tėviškėje buvo sutikta ir palydėta į kapines šalia vyro, Išlaužo gyventojų, giminių, palaiminta LR kariuomenės vyriausiojo kapeliono, laisvės kovų dalyvio brolio kunigo ir kunigo Juozapo. Šv. Mišių auka už … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Tarnavo Dievui ir žmonėms

Kun. Kazimieras Skučas gimė 1934 m. balandžio 10 d. Barauskinės k., Veiverių parapijoje, Prienų rajone. Su didele meile jis prisimindavo savo tėvus, buvusius dievobaimingais, giedojusiais Veiverių bažnyčios chore. Jie jam buvo pavyzdys visą gyvenimą. Tėvų pamaldumas ir atsidavimas Dievui ir bažnyčiai galėjo turėti įtakos ir sūnaus pasirinkimui tapti kunigu. 1942–1954 m. K. Skučas mokėsi Veiverių vidurinėje mokykloje. Tarnavo sovietų armijoje Tolimuosiuose Rytuose, grįžęs studijavo Kauno politechnikos instituto vakariniame skyriuje. Dvejus metus darbavosi kalviu. 1960–1965 m. … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Juozas Kudirka – etnologas, siekęs, kad lietuvių etninė kultūra išliktų

Šiemet minimos žymaus etnologo, mūsų kraštiečio Juozo Kudirkos 85-osios gimimo metinės. Juozas Kudirka gimė 1939 m. kovo 19 d. Skriaudžių kaime, Prienų rajone, mažažemių valstiečių Andriaus Kudirkos ir Agotos Kulbušauskaitės-Kudirkienės šeimoje. Juozo Kudirkos vaikystė buvo nelengva. Jam būnant vos vienerių metų, mirė tėvas, šeima sunkiai vertėsi, tėvo giminė buvo emigravusi į JAV, motinos brolis buvo išsiųstas į lagerį, o jo šeima ištremta. Sovietinė valdžia sunkiomis ekonominėmis sankcijomis, žiauria moraline prievarta J. Kudirkos motiną įtikinėjo stoti … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Gyveno vardan Tėvynės, Laisvės ir tikėjimo…

Stasė BELICKIENĖ (1935–2024) Svarbios Lietuvos valstybei datos išvakarėse, vasario 15 dieną, Birštono bendruomenė neteko iškilios laisvės kovų dalyvės, visuomenininkės, karitietės, katalikiškų tradicijų puoselėtojos Stasės BELICKIENĖS. Savo jėgas paskyrusi katalikiškos spaudos platinimui, eucharistinei ir karitatyvinei veiklai, ligonių ir vargstančių šeimų lankymui, labdaros nepasiturintiems asmenims ir šeimoms organizavimui, ši kilni moteris ją pažinojusiųjų atmintyje išliks kaip patriotizmo, nepalenkiamo tikėjimo ir dvasinio augimo puoselėjimo, atjautos ir nuoširdumo bendruomenėje santūrus pavyzdys. Vasario 15-ąją Stasės Belickienės gyvenime galima laikyti ir … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Tarnystė Lietuvai – birštoniečio Povilo Buzo kelias

Sausio 13-osios įvykių kontekste atmintyje iškyla birštonietis Povilas Buzas (1919-01-03 –2012-01-13), aktyvus Sąjūdžio dalyvis, politinis kalinys, „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ vienas leidėjų, savo gyvenimo prasmę įžvelgęs pirmiausia atsidavime Tėvynės ir Tautos idealams. Šiemet sausio mėnesį sukanka 105-tosios šio kilnaus žmogaus gimimo metinės. „Poviliukas – tai labai mielas, šiltas, betarpiškai nuoširdus ir paslaugus žmogus. Jis draugiškai mokėjo ir galėjo bendrauti su visais sutiktais žmonėmis,“ – bibliotekos archyvuose liudija birštoniečio Antano Justino Vilko įrašas. 2008-aisiais P. Buzas, … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Mokytoja, kūrėja, poetė. Stefai Juršienei – 90

Gyvenimas toks įvairus, toks margas… Vieniems vaivorykštėms apjuostas, kitiems neišbrendamas vargas (Stefa Juršienė, 2006). Stefa Juršienė, poetė, mokytoja, visuomenininkė, gimė 1934 m. sausio 16 d. Alko kaime (Plungės rajone). Tėvų Barboros ir Antano Rimkų šeimoje augo mokoma darbštumo ir atkaklumo. Savo mokslus pradėjo gimtojoje kaimo pradinėje mokykloje ir vėliau tęsė Rietavo gimnazijoje. Mėgo humanitarinius mokslus. Ypač sekėsi kalbos, literatūra, geografija. Daug skaitė, dalyvavo literatų būrelio veikloje, rašė eilėraščius, dainavo mokinių chore. Baigusi vidurinę, 1954-1958 m. … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Prienų kraštą atradusi Motiejauskų šeima džiaugiasi kaimo teikiamais privalumais

Gražėjantis Prienų kraštas, patogi geografinė padėtis ir išskirtinis kraštovaizdis pastaraisiais metais skatina vis daugiau šeimų kurti savo gyvenimą rajone, tačiau Ievos ir Almanto Motiejauskų šeima mūsų krašto privalumus ir potencialą pastebėjo kur kas anksčiau – beveik prieš dešimtmetį. Prieš devynerius metus, iškeitę patogų gyvenimą Norvegijoje, Ieva kartu su vyru ir vaikais puoselėti šeimyninį gyvenimą pasirinko Stakliškių seniūnijoje, Trečionių kaime. Nors Norvegijoje šeima jau buvo susikūrusi patogų gyvenimą, turėjo gerus darbus, buvo įsiliejusi į vietos bendruomenę, … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0