Rubrika Žmonės

Sustojo laikas ir nutrūko kelias…

Širdyje ir mintyse – neišmatuojamas praradimo jausmas. Mes visi dar galėjome būti kartu su Romualda BARTULIENE – išmintingu ir atsakingu, ambicingu ir kartu nuoširdžiu ir gyvenimu besidžiaugiančiu Žmogumi. Mylinčia ir mylima žmona, mama, močiute, įdomia ir spalvinga kūrėja, aktyvia „Gyvenimo“ laikraščio bendradarbe ir miela „Austėjos“ moterų klubo nare. Miela Romualda, Tu niekada nesirinkai lengvo kelio: dirbai atsakingą, vadovaujantį darbą, buvai kupina naujų idėjų, ieškojai teisingų sprendimų. Ypač buvai reikli sau, nuolat siekei žinių ir gyvenai … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

In Memoriam

Juozapas Jokubauskas (g. 1933 m. kovo 19 d.) – gydytojas, 1995–2003 m. Prienų rajono savivaldybės tarybos narys, 1997–2000 m. Prienų rajono savivaldybės meras. Eidamas 91-uosius metus mirė ilgametis Prienų ligoninės gydytojas traumatologas, Lietuvos ir Prienų rajono politinis bei visuomeninis veikėjas Juozapas Jokubauskas. Savo nuopelnais medicinoje, iniciatyvomis, vadovavimo savivaldai efektyvumu gydytojas daug prisidėjo prie krašto augimo, medicinos vystymosi bei politinės kultūros tradicijų puoselėjimo. Gydytojas Juozapas Jokubauskas Prienų ligoninėje pradėjo dirbti 1963-08-01 ir išdirbo beveik 34 metus. … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Amžinąjį atilsį duok mirusiajam, Viešpatie!

Antradienį Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies parapijos žmonės į Amžinybę palydėjo savo kleboną Remigijų Gaidį. Kunigas Remigijus po sunkios ligos mirė liepos 22-ąją. Kun. Remigijus Gaidys gimė 1965 m. liepos 18 d. Jonavoje. 1972–1983 m. mokėsi Jonavos 4-ojoje vidurinėje mokykloje. 1986–1990 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Dar būdamas klieriku įstojo į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuoliją. 1991 m. vasario 24 d. buvo pašventintas kunigu. 1993–1997 m. studijavo Romoje. Kunigas R. Gaidys darbavosi eidamas šias pareigas: nuo 1991 … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Palydėjus Justiną Antaną Vilką

(1931 05 08–2023 07 03) Per liepų žydėjimą, per patį bičių darbymetį savo gražaus, prasmingo ir ilgo gyvenimo knygą užvertė Justinas Antanas Vilkas. Neapdalinęs šių metų medumi, nepasidžiaugęs sodo derliumi. Gimtinės žemė priėmė Lietuvą ir savo kraštą labai branginusį žmogų. Su kokia aistra jis domėjosi giminės, tėviškės istorija! Rūpindamasis, kad niekas nebūtų pamirštas, parašė knygą „Pamąstymai apie tėviškę ir dar kai kas…“. Vėliau ją tęsė, tik antroji knygos dalis liko neišleista. Dabar jau ir paties … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Įžvelgti prasmę kasdienybės tėkmėje…

Surasti gyvenimo prasmę yra tas pats, kas ir paparčio žiedą: ir viena, ir kita yra mūsų rankose. Nuo paties žmogaus priklauso, su kokiomis vertybėmis, patirtimis bus susijęs jo individualus pasaulio pažinimo kelias, ar šiose paieškose jis suras savąjį pašaukimą, stimulą kurti, subrandins gyvenimišką išmintį ir paliks ką nors vertingo kitiems. Medikas ir visuomenininkas – visam gyvenimui Birštone gerbiamam Jurgiui Valentinui JANULIUI liepos 4-ąją sukako 80 metų. Žvelgdamas atgal nuo metų kalvos, jis patikina, jog savąją … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Išrinktas Mato Šalčiaus premijos konkurso nugalėtojas

Žymaus Lietuvos visuomenės veikėjo, rašytojo, žurnalisto, keliautojo ir idealisto, kraštiečio Mato Šalčiaus premijos steigėja yra Prienų rajono savivaldybė. Premija įsteigta 2017 m. Konkursas ir apdovanojimo renginys rengiami kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga. Premija skiriama žurnalistams už pasaulio pažinimo skatinimą bei brandžius ir išsamius spaudos, radijo, fotografijos, televizijos, interneto žiniasklaidos autorinius darbus kelionių tematika, paskelbtus per kalendorinius metus. Konkursas premijai gauti organizuojamas kiekvienais metais. Premija – 1000 Eur. Šiemet pasiūlyta apdovanoti 4 asmenis. Pateiktus pasiūlymus svarstė … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Pirmiausia ieškojo gerumo…

Praėjusį penktadienį ilgaamžiškumo dovana apdovanotas vyriausias Prienų globos namų gyventojas Antanas Varžgalys minėjo 103 metų sukaktį. Gimtadienį sukaktuvininkas sutiko vaikų, giminaičių ir Globos namų darbuotojų apsuptyje. Šios gražios ir iškilios sukakties proga senjorą pasveikino ir Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, vicemerė Laimutė Jančiukienė, Globos namų direktorė Inga Barkauskienė. Jis buvo perjuostas ir šiai garbiai sukakčiai atminti skirta juosta. Tardami padėkos bei sveikinimo žodžius išskirtinio gimtadienio sulaukusiam sukaktuvininkui visi linkėjo sveikatos, stiprybės įžengus į antrąjį … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Apdovanojo už motinystę ir pasiaukojimą gausiai šeimai

Motinos dienos proga LR Prezidentas Gitanas Nausėda už nuopelnus Lietuvai ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanojo 45 mamas ir globėjas iš visų Lietuvos regionų. Tarp apdovanotųjų – ir penkių vaikų mama Anelė Norkūnienė iš Jiezno. Jai padėkota už motinystę, globą ir rūpybą, už atsakingumą, pasiaukojimą bei įkvepiantį pavyzdį bendruomenei. Valstybinį apdovanojimą gavusią 90-metę Anelę Norkūnienę namuose aplankė bei pasveikino Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Jiezno seniūnijos seniūnas Algis Bartusevičius ir jo pavaduotoja Edita Urbanavičienė, … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Roma Ruočkienė: noriu, kad mus supantis ir mūsų viduje besisukantis pasaulis būtų gražesnis, darnesnis – kaip gera melodija

Taip gražiai simboliškai sutampa, kad Jiezno Šv. Arkangelo Mykolo ir Jono krikštytojo parapijos klebonas Rolandas Bičkauskas, vargonininkė Roma Ruočkienė ir bažnyčios tvarkytoja Virginija Lukoševičienė savo gimtadienius mini beveik kartu. Tad praėjusį sekmadienį, baigiantis Šv. Mišioms, bažnyčioje skambėjo ir linkėjimas „Dievo palaimos“ bei „Ilgiausių metų“. Romai Ruočkienei šis gimtadienis – jubiliejinis. Jo proga ji sulaukė ir ypatingo sveikinimo – Popiežiaus Pranciškaus apaštalinio palaiminimo. Iš Vatikano atsiųstame laiške rašoma: „Jo Šventenybė Pranciškus nuoširdžiai reiškia apaštalinį palaiminimą ROMAI … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Kiekvieni gyvenimo metai – neįkainojamas turtas

Praėjusio sekmadienio popietę Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčioje buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios. Jų metu Skriaudžių ir Ąžuolų Būdos parapijų klebonas Antanas Mickevičius buvo pasveikintas jubiliejinio – 60-ojo gimtadienio proga. Šia gražia intencija aukotose Mišiose dalyvavo ne tik abiejų parapijų bendruomenių žmonės, bet ir gausus būrys svečių iš kitų Vilkaviškio vyskupijai priklausančių parapijų. Per 32 kunigystės metus kunigo Antano Mickevičiaus tarnauta keliolikoje parapijų – daugiausia Kauno rajone, bet gyvenimo kelias pirmiausia buvo nuvedęs į Šakius, vėliau … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0