Rubrika Redakcijos skiltis

Metų projektas – „Mano dovana Birštonui“

Siekiant atnaujinti ir atgaivinti Birštono žaliąjį rūbą, 2021 m. Birštono kurortui švenčiant 175-erių metų jubiliejų, visus birštoniečius, kurorto mylėtojus, įstaigas ir organizacijas Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė pakvietė jungtis prie jos inicijuotos akcijos „Mano dovana Birštonui“. Akcijos, kuri vis dar tęsiasi, metu kviečiama padovanoti kurortui medelį ar keletą jų, dalyvauti juos sodinant, o vėliau ir prižiūrint. Bendromis birštoniečių ir kurorto svečių jėgomis jau pasodinta daugiau nei 300 medelių (ąžuolų, liepų, beržų, juodalksnių, pušų, kalnapušių, vyšnių, … Skaityti toliau

Rubrikoje Redakcijos skiltis | Komentarų: 0

PRISIMINTI ir PAGERBTI – Dešimtmečio projektu paskelbta Birštono „Bočių“ bendrijos puoselėjama atminties akcija

Nuo 2006 metų Birštono „Bočių“ bendrijos nariai rūpestingai ir nuoširdžiai tvarko neveikiančias Gudakalnio ir Panemunio kapinaites, prieš Vėlines lanko ir maldomis, gėlių žiedais, žvakių šviesa pagerbia Nemajūnų ir Birštono senosiose kapinėse besiilsinčių garbingų krašto žmonių atminimą. Ši gerų darbų tradicija puoselėjama jau penkiolika metų, nors dėl sveikatos ir kitų problemų keičiasi vykstančiųjų į talkas sudėtis, tenka taikytis prie rudens oro prognozių. Bočiai, kurių jauniausiam – 65, o vyriausiam – beveik 90 metų, pakviesti bendrijos pirmininkės … Skaityti toliau

Rubrikoje Redakcijos skiltis | Komentarų: 0

Naujamečiai interviu

Metalinis Baltasis Jautis pasitraukia, užleisdamas pozicijas Mėlynajam Vandens Tigrui. Šiuos metus praleidome saugioje ir patogioje namų aplinkoje su užsispyrusiu ir kantriu raguočiu, o ką žada jį pakeisiantis gudrus, stiprus ir ryžtingas plėšrūnas? Laikraščio pašnekovus pakvietėme tradiciniam naujamečiam interviu, teiraudamiesi, kaip jie vertina prabėgusius 2021 metus ir ko tikisi iš 2022-ųjų? „Linkiu teigiamų permainų, daugiau atradimų…“ 1. Kokios Jaučio savybės Jums šiemet pravertė (pasiteisino) versle, politikoje ir asmeniniame gyvenime? 2.Kokiais pokyčiais, įvykiais – gerais ir nelabai … Skaityti toliau

Rubrikoje Redakcijos skiltis | Komentarų: 0

Su skaitytojais – jau 75 metus!

Mielieji kolegos, Prienų rajono ir Birštono krašto laikraščio 75-asis jubiliejus Jums yra tik trumpa šventinė akimirka, mažas atokvėpis, leidžiantis įvertinti savo kūrybinę veiklą, skatinantis sutelkti jėgas ir atkakliai žengti pirmyn nepaisant vis stiprėjančių iššūkių spaudai. Jubiliejus tuo pačiu yra ir proga pasididžiuoti ištikimais skaitytojais, neįsivaizduojančiais savo kasdienybės be „Gyvenimo“. Būtent skaitytojai yra patys reikliausi vietinio laikraščio vertintojai, o Jūs sugebėjote rasti kelią į jų širdis. Garbingas laikraščio jubiliejus rodo, kad įkvepiate žmones pasitikėti laisvo žodžio … Skaityti toliau

Rubrikoje Redakcijos skiltis | Komentarų: 0

Redakcijoje – žurnalistikos pradžiamokslis

Gruodžio 7 dieną sukanka 75-eri, kai išėjo pirmas rajono laikraščio „Naujas gyvenimas“ numeris. Per tą laiką redakcijoje dirbo daugybė talentingų, įdomių ir tikrą aukštąją gyvenimo mokyklą išėjusių žurnalistų, kitų darbuotojų. Vieni jų tapo žurnalistikos pažibomis ir tebekuria, kiti jau iškeliavę Anapilin. Šįkart talpiname žurnalisto Česlovo IŠKAUSKO prisiminimus iš pernai išleistos knygos „Dviejų ąžuolų istorija“ – apie darbą laikraštyje, redakcijoje sutiktus žmones, ypač apie pirmąjį jo žurnalistikos mokytoją Vincą Staniulį. Jaunuolio neglostė Dar X klasėje, pavydėdamas … Skaityti toliau

Rubrikoje Redakcijos skiltis | Komentarų: 1

Su skaitytojais – jau 75 metus!

Apie ką „Naujas gyvenimas“ rašė: 1971-aisiais * Žinutėje „Vakar ir užvakar“ rašoma: „Praėjusį antradienį redakcijoje tartasi, kaip geriau rajono laikraštyje nušviesti teisėtvarkos klausimus. Pokalbyje dalyvavo rajono juridinės konsultacijos vedėja E. Pauliukėnienė, liaudies teismo teisėja I. Baranauskaitė, vidaus reikalų skyriaus tardytoja E. Rakauskienė ir žemės ūkio valdybos juristas V. Paulauskas.“ 1972-aisiais * „Nemalonu pažvelgti į Čiapajevo kolūkio salę. Apie aplinką kalbėti neverta, tačiau pati salė nesutvarkyta, pro išdaužytus langus tik vėjas švilpauja… Sako, kad į šią … Skaityti toliau

Rubrikoje Redakcijos skiltis | Komentarų: 0

Su skaitytojais – jau 75 metus!

Šių metų gruodžio 7 dieną sukanka 75 -eri, kai buvo pradėtas leisti „Gyvenimo“ laikraščio pirmtakas „Naujas gyvenimas“. Per šiuos dešimtmečius keitėsi santvarkos, politinio, ekonominio, kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo aktualijos, gražėjo Prienų ir Birštono krašto miestų ir miestelių paradinis veidas, kaimiškųjų vietovių žmonių gyvenime atsirado daugiau patogumų, kraštiečiai ėmėsi rizikos kurti verslus, atrado užsienio rinkas, savivaldos srityje užsimezgė tarptautiniai bendradarbiavimo ryšiai, įvyko teigiamų pokyčių socialinės, vaikų apsaugos, neįgaliųjų integracijos srityse, jiems sukurta daugiau paslaugų. Visgi daug … Skaityti toliau

Rubrikoje Redakcijos skiltis | Komentarų: 0

Tegu saugo nuo žvarbaus vėjo…

Pageltusius kelis ąžuolo lapus žvarbus vėjas varinėja po kaimo kapinaites. Kadais juk mūsų protėviai būdavo ir norą išreiškę Amžinojo poilsio atgulti prie ąžuolo ar klevo… Šitas ąžuolas augo gerokai toliau, tik palankus vėjas jo lapais puošė švariai nušluotus smėlio arba plytelėmis išklotus takelius. Likus porai savaičių iki Visų Šventųjų dienos, facebook paskyroje aktyvi kraštietė Stasė Galkevičienė, jau senokai gyvenanti Alytuje, matyt, ilgai neužmigusi, parašė: „yra ir tų, kurie šiandien aplankė artimųjų Amžinojo poilsio vietas. Noriu … Skaityti toliau

Rubrikoje Redakcijos skiltis | Komentarų: 0

Interviu vienu klausimu: Už ką esu dėkingas savo Tėčiui?

Stasys: – Savo tėvukui labiausiai esu dėkingas už gyvenimo pamokas, o jų per gyvenimą buvo tikrai daug, bet turbūt svarbiausia – meilė ir pagarba šeimai: vaikams ir, žinoma, žmonai, kurias jis mums, trims vaikams, parodė savo pavyzdžiu. Tas vertybes perėmėm ir mes, jo sūnūs, ir tikiuosi, kad pavyko jas perduoti ir savo vaikams. Antanas: – Su nuoširdžia pagarba – tėčiui Antanui Aleknai. Tėtis – tai ramybės, išminties ir sąžiningumo oazė. Tai žmogus, kuriam nėra neišsprendžiamų … Skaityti toliau

Rubrikoje Redakcijos skiltis | Komentarų: 0

„Žodžio tarnyba – tai dvasios tarnyba“

Šie prisiminti poeto pasakyti ir parašyti žodžiai kaskart suteikia progos pasidžiaugti lietuvių kalbos gyvybingumu ir gražumu, prisiminti sudėtingiausius mūsų kalbos ir lietuviškos spaudos gyvavimo etapus. Taip pat prisimename tuos, kurie augino, puoselėjo ir saugojo kalbą, kovojo už laisvą žodį, ir su viltimi žvelgiame į šiandienos laisvo žodžio ir laisvos minties nešėjus. Ypač žinodami tai, kad lietuvių kalbai ir spausdintam žodžiui istorija skyrė, o ir dabar skiria nemažai išbandymų. Išbandymų, apie kuriuos su nerimu vienas kitam … Skaityti toliau

Rubrikoje Redakcijos skiltis | Komentarų: 0