Rubrika Redakcijos skiltis

Naujamečiai interviu

Metalinis Baltasis Jautis pasitraukia, užleisdamas pozicijas Mėlynajam Vandens Tigrui. Šiuos metus praleidome saugioje ir patogioje namų aplinkoje su užsispyrusiu ir kantriu raguočiu, o ką žada jį pakeisiantis gudrus, stiprus ir ryžtingas plėšrūnas? Laikraščio pašnekovus pakvietėme tradiciniam naujamečiam interviu, teiraudamiesi, kaip jie vertina prabėgusius 2021 metus ir ko tikisi iš 2022-ųjų? „Linkiu teigiamų permainų, daugiau atradimų…“ 1. Kokios Jaučio savybės Jums šiemet pravertė (pasiteisino) versle, politikoje ir asmeniniame gyvenime? 2.Kokiais pokyčiais, įvykiais – gerais ir nelabai … Skaityti toliau

Rubrikoje Redakcijos skiltis | Komentarų: 0

Su skaitytojais – jau 75 metus!

Mielieji kolegos, Prienų rajono ir Birštono krašto laikraščio 75-asis jubiliejus Jums yra tik trumpa šventinė akimirka, mažas atokvėpis, leidžiantis įvertinti savo kūrybinę veiklą, skatinantis sutelkti jėgas ir atkakliai žengti pirmyn nepaisant vis stiprėjančių iššūkių spaudai. Jubiliejus tuo pačiu yra ir proga pasididžiuoti ištikimais skaitytojais, neįsivaizduojančiais savo kasdienybės be „Gyvenimo“. Būtent skaitytojai yra patys reikliausi vietinio laikraščio vertintojai, o Jūs sugebėjote rasti kelią į jų širdis. Garbingas laikraščio jubiliejus rodo, kad įkvepiate žmones pasitikėti laisvo žodžio … Skaityti toliau

Rubrikoje Redakcijos skiltis | Komentarų: 0

Redakcijoje – žurnalistikos pradžiamokslis

Gruodžio 7 dieną sukanka 75-eri, kai išėjo pirmas rajono laikraščio „Naujas gyvenimas“ numeris. Per tą laiką redakcijoje dirbo daugybė talentingų, įdomių ir tikrą aukštąją gyvenimo mokyklą išėjusių žurnalistų, kitų darbuotojų. Vieni jų tapo žurnalistikos pažibomis ir tebekuria, kiti jau iškeliavę Anapilin. Šįkart talpiname žurnalisto Česlovo IŠKAUSKO prisiminimus iš pernai išleistos knygos „Dviejų ąžuolų istorija“ – apie darbą laikraštyje, redakcijoje sutiktus žmones, ypač apie pirmąjį jo žurnalistikos mokytoją Vincą Staniulį. Jaunuolio neglostė Dar X klasėje, pavydėdamas … Skaityti toliau

Rubrikoje Redakcijos skiltis | Komentarų: 1

Su skaitytojais – jau 75 metus!

Apie ką „Naujas gyvenimas“ rašė: 1971-aisiais * Žinutėje „Vakar ir užvakar“ rašoma: „Praėjusį antradienį redakcijoje tartasi, kaip geriau rajono laikraštyje nušviesti teisėtvarkos klausimus. Pokalbyje dalyvavo rajono juridinės konsultacijos vedėja E. Pauliukėnienė, liaudies teismo teisėja I. Baranauskaitė, vidaus reikalų skyriaus tardytoja E. Rakauskienė ir žemės ūkio valdybos juristas V. Paulauskas.“ 1972-aisiais * „Nemalonu pažvelgti į Čiapajevo kolūkio salę. Apie aplinką kalbėti neverta, tačiau pati salė nesutvarkyta, pro išdaužytus langus tik vėjas švilpauja… Sako, kad į šią … Skaityti toliau

Rubrikoje Redakcijos skiltis | Komentarų: 0

Su skaitytojais – jau 75 metus!

Šių metų gruodžio 7 dieną sukanka 75 -eri, kai buvo pradėtas leisti „Gyvenimo“ laikraščio pirmtakas „Naujas gyvenimas“. Per šiuos dešimtmečius keitėsi santvarkos, politinio, ekonominio, kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo aktualijos, gražėjo Prienų ir Birštono krašto miestų ir miestelių paradinis veidas, kaimiškųjų vietovių žmonių gyvenime atsirado daugiau patogumų, kraštiečiai ėmėsi rizikos kurti verslus, atrado užsienio rinkas, savivaldos srityje užsimezgė tarptautiniai bendradarbiavimo ryšiai, įvyko teigiamų pokyčių socialinės, vaikų apsaugos, neįgaliųjų integracijos srityse, jiems sukurta daugiau paslaugų. Visgi daug … Skaityti toliau

Rubrikoje Redakcijos skiltis | Komentarų: 0

Tegu saugo nuo žvarbaus vėjo…

Pageltusius kelis ąžuolo lapus žvarbus vėjas varinėja po kaimo kapinaites. Kadais juk mūsų protėviai būdavo ir norą išreiškę Amžinojo poilsio atgulti prie ąžuolo ar klevo… Šitas ąžuolas augo gerokai toliau, tik palankus vėjas jo lapais puošė švariai nušluotus smėlio arba plytelėmis išklotus takelius. Likus porai savaičių iki Visų Šventųjų dienos, facebook paskyroje aktyvi kraštietė Stasė Galkevičienė, jau senokai gyvenanti Alytuje, matyt, ilgai neužmigusi, parašė: „yra ir tų, kurie šiandien aplankė artimųjų Amžinojo poilsio vietas. Noriu … Skaityti toliau

Rubrikoje Redakcijos skiltis | Komentarų: 0

Interviu vienu klausimu: Už ką esu dėkingas savo Tėčiui?

Stasys: – Savo tėvukui labiausiai esu dėkingas už gyvenimo pamokas, o jų per gyvenimą buvo tikrai daug, bet turbūt svarbiausia – meilė ir pagarba šeimai: vaikams ir, žinoma, žmonai, kurias jis mums, trims vaikams, parodė savo pavyzdžiu. Tas vertybes perėmėm ir mes, jo sūnūs, ir tikiuosi, kad pavyko jas perduoti ir savo vaikams. Antanas: – Su nuoširdžia pagarba – tėčiui Antanui Aleknai. Tėtis – tai ramybės, išminties ir sąžiningumo oazė. Tai žmogus, kuriam nėra neišsprendžiamų … Skaityti toliau

Rubrikoje Redakcijos skiltis | Komentarų: 0

„Žodžio tarnyba – tai dvasios tarnyba“

Šie prisiminti poeto pasakyti ir parašyti žodžiai kaskart suteikia progos pasidžiaugti lietuvių kalbos gyvybingumu ir gražumu, prisiminti sudėtingiausius mūsų kalbos ir lietuviškos spaudos gyvavimo etapus. Taip pat prisimename tuos, kurie augino, puoselėjo ir saugojo kalbą, kovojo už laisvą žodį, ir su viltimi žvelgiame į šiandienos laisvo žodžio ir laisvos minties nešėjus. Ypač žinodami tai, kad lietuvių kalbai ir spausdintam žodžiui istorija skyrė, o ir dabar skiria nemažai išbandymų. Išbandymų, apie kuriuos su nerimu vienas kitam … Skaityti toliau

Rubrikoje Redakcijos skiltis | Komentarų: 0

Ačiū už gyvenimą ir besąlygišką meilę…

Už tai, kad esame šiame pasaulyje, „kaltos“ tik mūsų mamos. Dar įsčiose išgirdę jų širdies plakimą jau mokėmės pirmųjų gyvenimo pamokų. Besąlygiška meilė gyva, kol gyvos mamos. Ar mes išmokę taip mylėti? Nelengva priimti visus tokiais, kokie jie yra, kokiais norėtume matyti mes. Motinų meilė, kaip ir jos pačios, nemiršta niekados. Ji iš kartos į kartą – vientisa. Žinoma, keičiantis pasauliui, keičiasi kartos. Ir motinos. „Jei būtų gyva mūsų mama, nebūtų taip, kad sėdint vaikams, … Skaityti toliau

Rubrikoje Redakcijos skiltis | Komentarų: 0

VYTAUTAS JURGIS BUBNYS 1932 09 09 – 2021 04 24

Lietuvos rašytojų sąjunga su giliu liūdesiu praneša, kad š. m. balandžio 24 dieną po ilgos ir sunkios ligos, eidamas aštuoniasdešimt devintuosius metus, mirė prozininkas, dramaturgas, eseistas, aktyvus Sąjūdžio dalyvis Vytautas Jurgis Bubnys. Vytautas Jurgis Bubnys gimė 1932 m. rugsėjo 9 d. Čiudiškiuose, Prienų valsčiuje. 1953 m. baigė Prienų vidurinę mokyklą. 1953–1957 m. studijavo Vilniaus pedagoginio instituto (dab. VDU Švietimo akademija) Lituanistikos fakultete, kur įgijo lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo specialybę. 1957–1964 m. buvo Kauno 9-osios … Skaityti toliau

Rubrikoje Redakcijos skiltis | Komentarų: 0