Rubrika Bendruomenės

Pirmosios socialinės darbuotojos paskutinę darbo dieną – vadovų, kolegų dėkingumas ir gėlės

Gyvenimo metus matuojam nuveiktais darbais ir sutiktais žmonėmis. Darbų per beveik tris dešimtmečius vienoje įstaigoje nuveikta daug ir prasmingų, kasdien rūpinantis ir dovanojant visą dėmesį silpnesniems, slegiamiems negalios ar vienišumo jausmo, laukiantiems vilties ir pastiprinimo. Kartu padedant jaunesniems kolegoms, dalijantis su jais paties kurta ir kaupta patirtimi, kurios nekeistum į jokią kitą. Tai apie Dalę Šimukauskienę – Prienų globos namų socialinę darbuotoją, Socialinio darbo skyriaus vadovę bei pirmąją socialinę darbuotoją Lietuvos socialinės globos sistemoje, ne … Skaityti toliau

Rubrikoje Bendruomenės | Komentarų: 0

Diena, įprasminta gerais darbais

Spalio 22-oji, saulės spinduliais prisodrinta, pietų vėjo nugairinta įpusėjusio rudens diena Birštono bočių buvo pasirinkta ne turistinei išvykai ir mūsų krašto pažinimui, bet geriems darbams atlikti. Metai iš metų, nuo 2006-ųjų, pavasarį ir rudenį pažintais keleliais ir takais riedame mūsų šefuojamų Gudakalnio ir Panemunio kapinaičių link. Jas tvarkydami širdyse juntame gerumą, kad esame čia, galvojame apie tuos, kurių galbūt jau niekas neprisimena. Penkiais automobiliais skinamės nelengvą kelią pro žaliuojančius žiemkenčius. Tik du automobiliai, vairuojami Algio … Skaityti toliau

Rubrikoje Bendruomenės | Komentarų: 0

Būkime matomi

Spalio 15 d. Naujosios Ūtos bibliotekoje vyko projekto „Prisijungusi Lietuva“ bendruomenių įtinklinimo konkurso projekto Naujosios Ūtos kaimo bendruomenės baigiamasis renginys. Naujosios Ūtos kaimo bendruomenės idėja ir tikslas buvo sukurti internetinį faceebok puslapį. Interneto galimybes panaudoti informacijos gavimui ir sklaidai, bendravimui, gebėjimų ugdymui bei bendruomenės žinomumo didinimui. Projektas suteikė naudą visiems bendruomenės nariams ir sustiprino bendruomenės veiklos žinomumą, suteikė pridėtinę vertę bendruomenės gyvenamajai vietovei ir paskatino gyventojus naudotis internetu. Dalyvavimas projekte taip pat paskatino bendruomenės narius, … Skaityti toliau

Rubrikoje Bendruomenės | Komentarų: 0

„…Esame viena šeima“

Čia nėra pareigų nei laipsnių Susirinkome gera valia. Vis tiktai praleista kartu tiek metų Esame viena šeima. Taip buvęs Prienų policijos komisariato Kriminalinio skyriaus pareigūnas Julius Buividavičius savo parašytame ketureilyje kalba apie žmones, su kuriais jį siejo darbas ir įvairios patirtys. J. Buividavičius džiaugiasi, kad tie ryšiai gyvi ir šiandien, kad jie bent kartą per metus profesinės dienos proga veteranus suveda draugėn. Šiemet vykęs susitikimas buvo jau dvidešimt pirmas. Visi ankstesni pasibuvimai vyko jų iniciatoriaus … Skaityti toliau

Rubrikoje Bendruomenės | Komentarų: 0

Du dešimtmečius keliauja kartu su daina

Spalio 1-oji, Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, Lietuvos pensininkų sąjungos Birštono „Bočių“ bendrijos nariams tapo dviguba švente. Susirinkę į jaukią „Rasos sodybą“, jie kartu paminėjo ir senjorų choro „Sidabrinė gija“ 20-ties metų veiklos jubiliejų, padėkojo vienas kitam už bendrystę, pasveikino bendrijai ir chorui labiausiai nusipelniusius narius. „Šią šventę subrandino draugystė, meilė dainai ir noras išlikti prasmingame gyvenimo kelyje, būti drauge ir, kai skauda ar liūdna, palaikyti žmogaus ryšį su žmogumi,“ – pradėdama šventę, kalbėjo Birštono „Bočių“ … Skaityti toliau

Rubrikoje Bendruomenės | Komentarų: 0

Naujose patalpose laisvai sklendžia daina

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų filialo nariai dar gyvena džiugiomis įkurtuvių nuotaikomis. Neseniai jie persikėlė į nuolatines patalpas, esančias Basanavičiaus gatvės 16 pastate (buvusios „Saulutės“ lopšelio-darželio patalpos), kurias skyrė Prienų rajono savivaldybė. Padedant rėmėjams, erdvius kabinetus suremontavo, apstatė baldais ir susikūrė namų jaukumą. Naujoje vietoje draugijos nariai pritapo, juos džiugina vaizdas į žaliąjį sodą – šiltuoju metų laiku į jį bus galima perkelti kai kurias veiklas. LASS Prienų filiale skiriamas itin didelis dėmesys narių … Skaityti toliau

Rubrikoje Bendruomenės | Komentarų: 0

Ir puošia, ir lydi…

Austinė juosta lietuvių kultūroje atliko ir tebeatlieka ne vieną funkciją: puošia, lydi žmogų džiaugsmingomis ir liūdniausiomis gyvenimo akimirkomis. Tai – ir knygos skirtukas, ir įvaizdžio detalė, ir brangus atsiminimas. Pagal audimo būdą juostos skirstomos į keletą grupių: beraštes, vytines, pintines, rinktines ir staklėmis austas plačiąsias juostas. Ypač buvo mėgstamos rinktinės juostos. Naujosios Ūtos bibliotekoje rugsėjo mėnesį veikė Anelės Zurlienės austų rinktinių juostų paroda „Kas juostoj tautinėj sudėta“. Anelė Zurlienė – taip pat knygų „Nors ąžuolus … Skaityti toliau

Rubrikoje Bendruomenės | Komentarų: 0

Nemajūnų bendruomenės santalka įgyvendino projektą ,,Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“

Nemajūnų bendruomenės santalka dalyvavo Žemės ūkio ministerijos projekte pagal veiklos sritį ,,Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“ pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Gavę finansinę paramą bei prisidėdami savo lėšomis įsigijome nešiojamą kompiuterį ir daugiafunkcinį įrenginį, fotoaparatą, vokalinių mikrofonų, mobilią kolonėlę, perkolatorių kavai bei bulvių tarkavimo mašiną. Įsigytos prekės bus naudojamos bendruomenės veikloje: dokumentams tvarkyti, istorijai kurti, projektams rašyti ir įgyvendinti, ataskaitoms teikti, kvietimams ir skelbimams paruošti organizuojant renginius … Skaityti toliau

Rubrikoje Bendruomenės | Komentarų: 0

Į sena pažvelkime naujai

Vėžionių bendruomenės „Topolis“ nariai visą vasarą aktyviai dalyvavo projekto „Į sena pažvelkime naujai“ veikloje. Šio projekto tikslas buvo apjungti vaikus, jaunimą, suaugusiuosius bei neįgaliuosius bendram tikslui – pasitelkti informacines ir ryšių technologijas bei išmokti dalintis savo patirtimi elektroninėje erdvėje. Projekto metu vyresnoji karta jaunimą mokė senųjų amatų ir rankdarbių technologijų, kulinarinio paveldo, kuris vėliau buvo integruotas į elektroninę erdvę. Bendruomenėje vyko užsiėmimai, kurių metu jaunimas mokė senąją kartą naudotis šiuolaikinėmis technikos priemonėmis. Projektas labai buvo … Skaityti toliau

Rubrikoje Bendruomenės | Komentarų: 0

„…statykime dvasios namus savo širdyje“

Pokalbis su Jiezno Šv.Arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo parapijos klebonu, Kaišiadorių vyskupijos generaliniu vikaru Rolandu Bičkausku apie bažnyčios sukaktį ir atlaidų prasmę – Jiezno parapijos bažnyčia šiemet švenčia pašventinimo 350 metų sukaktį. Svarbu prisiminti priešistoriją… – Parapijoje nėra išlikusių įsteigimo ar pašventinimo originalių dokumentų, bet apie šio įvykio datą randame vėlesnėse Jiezno parapijos inventorizacijos knygose. Taip pat bažnyčios rytiniame fasade yra lotyniškas užrašas, kuris skelbia: G (eriausiam) D (idžiausiam) D (ievui) Garbingajai (Dievo) Motinai Marijai … Skaityti toliau

Rubrikoje Bendruomenės | Komentarų: 0