Rubrika Žmonės

„Esame giminės!“

Kai rugpjūčio viduryje prieš pat Žolinę Onutė Černiauskaitė į savo šviesaus atminimo tėvelių Onos ir Juozo Černiauskų sodybą, kurioje dabar šeimininkauja brolis Viktoras, sukvietė tolimus artimus gimines, ir jų tiek daug suvažiavo – buvo labai netikėta, bet, kita vertus, ir labai gera. Gera dėl to, kad šiame globalizacijos ir skubėjimo laike sutiko tiek daug žmonių, tolimų ir artimų giminaičių, neužmiršusių savo šaknų. Kiemo vartai atdari. Šalimai labai sena liepa, kiek toliau daugybė ąžuolų, pušų ir … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

100-metį pasitikusi Onutė niekuomet nesiskundė gyvenimu

Vidurvasarį pievos ir sodai pasipuošia gražiausiais žiedais – liepos 22 dieną visi jie sužydi dėl Pakuonio seniūnijoje, Ašmintos kaime, gyvenančios Onos Tkačenko, kuri gaivų ir saulėtą ketvirtadienio rytą pasitiko 100 metų jubiliejine sukaktimi. Pasveikinti su gražia švente ją atvyko ne tik patys artimiausieji, bet ir Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, linkėjęs Onutei būti mylimai ir, žinoma, to, kas svarbiausia, sulaukus garbingo jubiliejaus – sveikatos. „Tokio gražaus amžiaus sulaukia tik geri ir pikto savyje nelaikantys … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Prienų miesto garbės piliečio vardas – Juozui Lukšai-Daumantui (po mirties)

Liepos 1 d. dieną vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje politikai patvirtino sprendimą, kuriuo Prienų miesto garbės piliečio vardas suteikiamas Juozui Lukšai-Daumantui (po mirties). Tokiu būdu įprasminamas mūsų kraštiečio, partizano rezistento, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio atstovo užsieniui atminimas ir jo ant Tėvynės aukuro sudėta auka, kovojant su okupantais už nepriklausomos Lietuvos atkūrimą. Meras A.Vaicekauskas patvirtino, kad Garbės piliečio regalijų įteikimas J.Lukšos–Daumanto artimiesiems vyks šių metų rugpjūčio 14 dieną Veiveriuose vyksiančios šventės metu. Juozas Lukša-Daumantas gimė Juodbūdžio … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

„Mylėkite tiesą, ir tiesa padarys jus laimingus“…

Asmenybių šviesa Minint kun. majoro Alfonso Buloto 45 metų kunigystės šventimų sukaktį, noriu prisiminti jo pirmąsias šv. Mišias Išlaužo parapijos bažnyčioje per Švento Jono atlaidus, dalyvaujant aplinkinių parapijų kunigams, tikintiesiems, giminėms, klasės draugams ir kitiems. Kiekvienam buvo suteiktas jauno kunigo palaiminimas ir prisiminimui padovanota po religinį paveikslėlį su palinkėjimu: „Remkitės Dievu, mano tautiečiai, Jis – mūsų prieglauda ir stiprybė“. Daugelis Išlaužo gyventojų turi išsaugotus primicijų paveikslėlius. Kai kurie ir kunigo nuotrauką yra įsirėminę ant sienos. … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Mylėti savo kraštą…

Česlovas Iškauskas Paprastai savo šalį, kraštą, miestą ar kaimą sutapatiname su visa apimančiu žodžiu Gimtinė. Tėviškė – tai tarsi mažas Tėvynės modelis, kuriame telpa viskas: meilė savo tėvams, artimiesiems, prisirišimas prie gimtų vietų, tas neblėstantis troškimas sugrįžti, pereiti išvaikščiotais takais, paliesti jau suaugusį medį, prisiminti draugus ir jaunas dienas. Žinoma, ne visi puoselėja tokius jausmus. Pažįstu nemažai žmonių, kuriems gimtos vietos (o platesne prasme – ir Tėvynė) buvę nebuvę, jos seniai užmirštos, niekuo netraukia ir … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 1

Apie Joninių šventės tradicijas

Kasmet birželio 22–24 d. laikotarpiu Lietuvoje būna ilgiausia diena ir trumpiausia naktis. Trumpiausia naktis nuo seno sureikšminta, gaubiama paslaptingumo šydu. Manyta, kad ji stebuklinga. Lietuviai šią naktį švęsdavo Rasų šventę. Vėliau į Lietuvą atėjus krikščionybei, šventė sutapatinta su Šv. Jono varduvėmis. 2003 metais Joninės Lietuvoje buvo paskelbtos nedarbo diena. Joninių metu sveikinami Jonai, Janinos, Rasos, taip pat prisimenami ir senieji Rasų papročiai, vainikų pynimas, paparčio žiedo paieškos, šokinėjimas per laužą ir kiti. O kaip šią … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Mūsų nepaprasta Mama

Nuolat skubu į savo vaikystės namus Kašonių kaime. Veju mintį, kad kada nors jie bus tušti. Dabar aplink pirkią žydi įvairiausios gėlės, sirpsta uogos, veši daržovės. Ir visas tas gėris iš mūsų mamytės Monikos Šaulinskienės rankų ir širdies. Ji gimė per patį gamtos žydėjimą, birželio15 dieną. Šiemet mūsų brangiajai mamai sukanka 90 metų. Net pati stebisi, kad gyvena ilgiausiai už visus savo brolius ir seseris – iš šešių jos brolių ir seserų jau nė vieno … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Kunigui – padėkos žodžiai ir medalis

34 metus atidavęs Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies parapijos tikintiesiems, 87 metų klebonas Kazimieras Skučas nusprendė ganytojiškus darbus perduoti jaunesniam kolegai Veiverių šv. Liudviko parapijos klebonui Kęstučiui Vosyliui ir išeiti į užtarnautą poilsį. Šviesuolį gimtuosiuose Veiveriuose aplankęs Kauno rajono meras Valerijus Makūnas dėkojo jam už ilgametę tarnystę, bendruomenės telkimą, puoselėjamą rimorystės amatą ir įteikė paauksuotą Kauno rajono savivaldybės medalį (pasižymėjimo ženklą). Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies parapijoje K. Skučas klebono pareigas ėjo nuo 1987 metų. Iš karto … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Gražiai amžėjanti jaunystė

Pikelionių kaimo vienkiemyje gyvenančiai Magdalenai Gurskienei gegužės 23 dieną sukako šimtas metų. Ta proga jubiliatę sveikino ne tik artimieji, giminės, bet ir buvę kaimynai. Tarp jų – ir veiveriškis Martynas Butkevičius, kartu su sese Onute, gyvenančia Pikelionių kaimo gyvenvietėje, su gėlių puokšte, dovanomis penktadienio popietę pravėręs šimtametės namų duris. Kambario viduryje patogiame krėsle įsitaisiusi senolė į sveikinimus atsakė šypsena, nes seniai gyvena tylos pasaulyje, pati kalba nedaug, artimuosius supranta iš lūpų. Jubiliatės vienturtė 75-erių metų … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Profesorius Alvydas Juocevičius: „Nuėjau sudėtingą kelią, bet tikslą pasiekiau“

„Pasakyk, kokia šalyje yra reabilitacija, o aš pasakysiu, koks šalies medicinos lygis“, – tokia frazė skambėjo 2000 m. Brazilijoje vykusio Pasaulinio reabilitologų kongreso metu. Fizinės medicinos ir reabilitacijos reikšmę Lietuva suprato labai anksti – tai buvo viena pirmųjų postsovietinių šalių pradėjusi kurti šiuolaikišką reabilitologijos modelį. Vienas žymiausių Lietuvos reabilitologų, stačiusių šiuolaikinės reabilitologijos pamatus šalyje – iš Prienų kilęs prof. Alvydas Juocevičius, 2021 metus pasitinkantis gražiu asmeniniu jubiliejumi ir 45-erių metų sukaktimi reabilitologijos srityje. Apie dar … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0