Su skaitytojais – jau 75 metus!

Šių metų gruodžio 7 dieną sukanka 75 -eri, kai buvo pradėtas leisti „Gyvenimo“ laikraščio pirmtakas „Naujas gyvenimas“. Per šiuos dešimtmečius keitėsi santvarkos, politinio, ekonominio, kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo aktualijos, gražėjo Prienų ir Birštono krašto miestų ir miestelių paradinis veidas, kaimiškųjų vietovių žmonių gyvenime atsirado daugiau patogumų, kraštiečiai ėmėsi rizikos kurti verslus, atrado užsienio rinkas, savivaldos srityje užsimezgė tarptautiniai bendradarbiavimo ryšiai, įvyko teigiamų pokyčių socialinės, vaikų apsaugos, neįgaliųjų integracijos srityse, jiems sukurta daugiau paslaugų.
Visgi daug kas mūsų viešajame gyvenime – sukurti bankai, pradėtos reformos, iškeltos iniciatyvos, garsūs vardai ir kt. – neišlaikė laiko išbandymų, ir tai, kas anuomet atrodė nauja ir perspektyvu, nugrimzdo į užmarštį. Kita vertus, daugelis problemų, su kuriomis susidūrėme praeityje, išlieka aktualios ir šiandien.
Pasklaidykime seniausio mūsų krašte metraščio puslapius, prisiminkime, kas buvo svarbu prieš dešimt, dvidešimt ar daugiau metų…

Apie ką „Naujas gyvenimas“ rašė:

1972-aisiais
* „Tolimiausius šalies kampelius pasiekia Prienų siuvimo fabriko produkcija. Visai neseniai nemažą šiltų kailinių liemenių siuntą Jiezno spec. drabužių cechas išsiuntė į Dunajevską. Šios liemenės siunčiamos ir į Rygą, Kostromą. Mačiūnų cecho produkcija – šerių pusfabrikatis keliauja į Maskvos srities miestus Kliną ir Toržoką. Bet labiausiai fabriką garsina impregnuotos pakulos.“
* „Kauno miško chemijos pramonės ūkio Prienų dervos–terpentino gamykla nedidelė, tačiau kiekvienais metais už respublikos ribų išsiunčiama po 28–30 tonų terpentino.“
* „Mieste vaikui į mokyklą nueiti nesunku. Net jei ji už poros šimtų metrų, vis vien sėda į autobusą. Kaimo vaiko kelias į mokyklą žymiai sunkesnis, ir reikia jį palengvinti.“ „Prienų autobusų stotis turi 38 autobusus. Dėl įvairių gedimų, atsarginių dalių stokos ir kitų priežasčių dalis jų neišvyksta į maršrutus. Rudenį, kai pabjūra keliai, ir žiemą, kai prisninga, neišvyksta autobusai į Siponis, Puzonis, „Nemuno“ kolūkį, Medžionis, Antakalnį ir kitais maršrutais. Tad stotelėse bergždžiai laukia vaikai…“
* „Neseniai kalbėjomės su jaunu kultūros darbuotoju, vadovaujančiu apylinkės kultūros namams. Vaikinas gyrėsi pravedęs daugybę renginių, sukūręs estradinį ansamblį. Na, o etnografinį ansamblį galvojate sukurti?“ – pasiteiravau. „Kad manęs tų bobų dainos nevilioja,“ – atsakė vadovas.“
* „Blogai daro tėvai, sutikdami su visais nepilnamečių norais. Nori mesti mokyklą – prašau, tegul vaikas eina dirbti, nenori dirbti – irgi sutinka, tegul sėdi tėvams ant sprando. Taip auga veltėdžiai.“

1981-aisiais
* „…Matas Šalčius – žurnalistas, keliautojas. Kaip nurodo profesorius Č. Kudaba, Mato Šalčiaus kelionių publicistika turėjo teigiamą auklėjamąjį poveikį, skleidė to meto visuomenėje gerus tautų draugystės jausmus. Skaitydami jo raštus ir šiandien jaučiam autoriaus pagarbą ir toleranciją visoms tautoms ir šalims, jaučiame jo jautrią sielą, gėrėjimąsi visu tuo, kas kilnu ir gražu, kas vienija žmones ir tautas“.
* „Šiemet, kaip niekad, buvo daug pretendentų tapti nugalėtojais „Naujo gyvenimo“ laikraščio krepšinio taurės varžybose. Ir taurių šeimininkų adresai paaiškėjo tik paskutinę dieną. Čempionais tapo Stakliškių V. Andrulio vidurinės mokyklos mergaičių ir Birštono „Švietimo“ vyrų komandos.
* „Myliu nuo Nemuno pradžios iki pabaigos, – taip poetas Justinas Marcinkevičius neseniai „Vagos“ leidyklos išleistoje knygoje „Dienoraštis be datų“ mąsto apie kūrybą, žmogų, gyvenimą“.

1990-aisiais
* Iš prekybinės bazės atstovės atsakymo į kritiką: „ Importinių drabužių šiemet gausime už 150 tūkst. rublių mažiau negu buvo numatyta. Ne todėl, kad nenorime prekiauti, bet kad jų nėra Kauno prekybinėje bazėje. Jei būtų, parvežtume savo transportu, nelauktume, kol atveš tiekėjas. Rajono žmonėms labai trūksta vyriškų darbinių kelnių, patalynės prekių, naktinukų. Kad rajono vyrai galėtų nusipirkti bent po dvejas kelnes, jų reikia 13 tūkst., patalynės komplektų (jei skaičiuotume šeimai po 2), reikia 26 tūkst., moteriškų naktinukų–13 tūkst. Visas šias prekes siuva „Sūduvos“ siuvimo fabrikas, bet jas gauname iš Kauno prekybinės bazės kooperatinėmis kainomis. Mūsų norai gauti tiesiai iš Prienų į Prienus lieka tik svajonė. “
* Str. „Žemė bus žmogaus“ „Ar tikrai laisvi tie penkiolika rajono ūkininkų, kurie prieš savaitę gavo dokumentus žemei? Galima būtų sakyti: taip. Jų rankose – Valstybinis žemės naudojimo aktas. Ir galima atsakyti: ne. Todėl, kad jie – dar vis prašytojai. O prašytojas – ne šeimininkas.“
* Str. „Kęstutis sugrįžo“. „Ar tikėjome tada, kad Kęstutis sugrįš? Tikėjom. Tik nežinojom – kada? Kur? Ir koks? Galėjo sugrįžti anksčiau. Jei ne ginčai, iki nirtulio, iki drebėjimo dėl paskutinių dviejų klausimų. Jei ne kaip rudens dargana užsitęsusios diskusijos – būtų nereikėję šalant betonuoti postamentą, o paskui, jį tinkuojant, dangstytis plėvele, varvant nuo jo meistrams ant galvų ir rankų, ant jų darbo“.
* „Bibliotekininkė: „per mėnesį uždirbu 100 rublių. Jei noriu pirkti batus už 120, jau reikia skolintis. Ar prašyti vyro, kad pridurtų…“
* Iš Dujų ūkio pranešimo: „Dėl kuro stokos karštas vanduo daugiabučių namų gyventojams bus tiekiamas tik nuo 18 val. iki 24 val. (…) Ryte moterys džiaustė skalbinius. Ar iš vakaro išskalbę, kai buvo karšto vandens? Ne, pasišildę dujomis… Taupykime ir dujas, naudokime jas tik maisto ruošimui, o ne vandens kaitinimui ar pasišildymui!“
* Miškeliuose – sąvartynai. Kiek jų radome. Ne vieną toną metalo laužo ir šimtus kilogramų makulatūros galima surinkti. Neša šiukšles vietiniai gyventojai, veža miestiečiai. Tuo tarpu daugelis vienkiemių sutvarkyti pavyzdingiausiai.“

1994-aisiais…
*„Rajono maršrutinių autobusų bilietai brangsta jau nežinia kelintą kartą. Žmogui, kurio atlyginimas lyg įkaltas stovi vietoje arba dar mažėja, tai kelia pasipiktinimą.“
*Prienų telekomunikacijos tarnyba informuoja, kad nuo šiol iš automatų, esančių Autobusų stotyje ir Centrinėje ligoninėje, galime skambinti be monetų. Prašo tik vieno – negadinti ir nelaužyti telefonų automatų“.
*Iš interviu su Kauno muitinės Prienų posto vyresn. inspektoriumi. „Per savaitę Prienų muitinė surenka po 20 tūkst. Lt grynųjų pinigų ir po 40 tūkst. – 60 tūkst. Lt pagal garantinius raštus, kurie bus sumokėti pavedimu. Vertingiausia iš rajono eksportuojama prekė – mediena, daugiausia jos išveža privačios firmos. Kas savaitę po 3–4 mašinas su savo siuviniais išveža siuvimo įmonė „Šlaja“, į Vokietiją ir Lenkiją iškeliauja po 10–15 furgonų gyvulių. Reta, bet brangi iš rajono eksportuojama prekė – Valstybinės aviacijos gamyklos sklandytuvai. Taip pat eksportuojamas limonadas „Spring“, kas antra diena kailininkai iš Prienų į Rusijos rinkas išgabena po 100 –150 švelniakailių žvėrelių kailiukų (dominuoja lapės).“
*Birštono „Tulpės“ sanatorija nuo pernai vasaros tapo pagrindiniu Respublikoje reabilitacijos ir gydymo centru tiems, kas nukentėjo 1991 m. Sausio įvykiuose. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu, kiekvieną mėnesį šioje sanatorijoje skiriama po 10 vietų, o gydymo išlaidas dengia valstybė.“

Apie ką „Gyvenimas“ rašė 2007 –aisiais…

*„Daugiausia žiūrovų kovo 11 d. atskubėjo į netikėtą Nemuno „spektaklį“. Upėje susigrūdus ledams, vanduo sparčiai kilo ir veržėsi pro užtvarų plyšelius. Net trys gaisrinės pumpavo vandenį atgal į Nemuną ties Olimpine irklavimo baze. Po vandeniu atsidūrė netrumpa Algirdo gatvės atkarpa. Naujose gatvinėse mariose vienas birštonietis irstėsi raudona gumine valtele. Vanduo puslankiu apjuosė ir Vytauto paminklą.“
* Str. „UAB „Ekofrisa“ – viena iš pagrindinių kruopų gamintojų Baltijos šalyse“ rašėme apie tai, kaip 2003 m. buvusios kolūkio kiaulių fermos pastatuose įsikūrusi įmonė nuo pirmais veiklos metais turėtos 0,5 mln. Lt apyvartos per trejus metus ją išaugino iki 7 mln. Lt. Apie 64 proc. produkcijos keliauja už Lietuvos ribų.
*Šį pavasarį inauguruota Birštono gimnazija išleidžia pirmą gimnazistų laidą, kurioje 100 abiturientų“.
*„Seimo Antikorupcijos komisija šiuo metu tiria šalies žemėtvarkininkų galimai korupcinę veiklą, piktnaudžiavimą tarnyba. Šios komisijos pirmininkas R.J.Dagys ir darbo grupės narys E.Klumbys atvyko į Prienus. Savivaldybės salė vos sutalpino žmones, turinčius pretenzijų Birštono ir Prienų žemėtvarkos skyriui. Pasak R.Dagio, Antikorupcijos komisijos posėdis čia surengtas todėl, kad iš Prienų rajono gauta daugiausia skundų.“
*„Rugpjūčio pabaigoje praūžusi audra be elektros paliko 8 tūkst. rajono gyventojų, buvo sutrikusi 477 elektros pastočių veikla. Gedimus dvi dienas šalino penkios operatyvinės brigados, papildomai pakviesta viena brigada iš Kauno. Pranešama apie dvi žaibo ganyklose nutrenktas karves, Pociūnų kaimo gyventojas turėjo progą pamatyti nedažną reiškinį – kamuolinį žaibą“.
* „Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Prienų skyriaus narių ir pirmininkės D.Raslavičienės iniciatyva Vangų miške buvo atstatyta partizanų žeminė ir šalia pastatytas paminklinis akmuo šiose vietose žuvusiems partizanams.“

2008-aisiais…
* „Prienuose pradėta sporto komplekso statyba. Spalio 22 d. Prienų miesto gyventojai tapo neeilinio įvykio dalyviais ir liudininkais: į komplekso pamatus įmūryta kapsulė su statytojų laišku ateities kartoms. Į šią džiugią šventę susirinkę svečiai linkėjo, kad pradėti darbai sunkmečiu nevirstų „dešimtmečio“ statybomis.“
* Stakliškėse paminėtos lietuviško midaus kūrėjo Aleksandro Sinkevičiaus 100-osios gimimo metinės.
* „Prienus drebinantys sunkvežimiai verčia ieškoti sprendimo. Pastaruoju metu Prienų miesto stoties rajone pastebimas intensyvesnis krovininių automobilių eismas. Vienas paskui kitą nuokalnėn dundantys sunkiasvoriai automobiliai ne tik kelia triukšmą, dėl tokioms apkrovoms nepritaikytos gatvės vibracijos skilinėja gyvenamųjų pastatų sienos, barška langai.“
* „Vasario 16-osios šventė šiemet ypatinga. Minėjome jau 90-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines. Prasmingu šventės akcentu ir iš Birštono, ir Prienų rajono savivaldybėse tapo iškilių krašto žmonių pagerbimas. Birštone metų padėkos pradėtos teikti prieš trejus metus, o Prienų rajono savivaldybės vadovai Dėkingumo nominacijų laureatus sveikino pirmą kartą.“

Rubrikoje Redakcijos skiltis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *