Rubrika Žmonės

„Mamos pareiga – netrukdyti vaikams eiti savo keliu…“

Kovo mėnesį 90-ties metų jubiliejų atšventusi birštonietė Birutė Krukonienė yra aktyvi Birštono „Bočių“ bendrijos narė, laiminga dviejų sūnų ir dukters mama, trijų anūkų ir proanūkėlės močiutė. Ponia Birutė savo gausioje trylikos asmenų šeimoje vienatvės nejaučia, yra nuolat lankoma pačių artimiausių žmonių. Tačiau gyvenimo pradžioje jai likimas buvo negailestingas – vos sulaukusi šešerių metukų ji liko našlaitė, be mamos globos. – Savo mamos beveik neatmenu, nedaug žinau apie ją, negaliu atsakyti, kokius išvaizdos ar būdo bruožus, … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

„Mums ji norėjo paties geriausio…“

Roma Ruočkienė, muzikos mokytoja – ekspertė, chorvedė, vargonininkė, folkloro ansamblio „Raskila“ vadovė, artėjant Motinos dienai, mintimis nuklydo į vaikystę. Pasak jos, tai, kad šiandien ji dirba mėgstamą darbą, susietą su muzika, yra ir jos mamos nuopelnas, nes ji suteikė galimybių augimui, išmintingai leido pasirinkti gyvenimo prioritetus. – Šiemet mano Mamytei, Onai KLIMAVIČIŪTEI-GELČIUVIENEI, būtų sukakę 93-eji. Paliko Ji mus, netikėtai užklupus ligai, teturėdama 70 metų. Ji buvo paprasta, savęs netausojusi kaimo moteris, kurios pečius atsakomybė išlaikyti … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Netekome rašytojo, Prienų garbės piliečio Vytauto Jurgio Bubnio

„Kiekvienas susitikimas su jumis – mano sielos džiaugsmas“, – susitikimuose su žemiečiais sakydavo rašytojas Vytautas Jurgis Bubnys, dėkodamas už atidą jo kūrybai ir jam pačiam. Prienų kraštui rašytojas V. J. Bubnys jautė ypatingą meilę ir prielankumą. Džiugino dėmesiu, dalyvavimu literatūrinėse popietėse, miesto šventėse, kūrybiniais vakarais, naujausių knygų pristatymais. Tie, kuriems teko laimė dalyvauti rašytojo kūrinių pristatymuose, prisimins, su kokia meile V. J. Bubnys kalbėdavo apie gimtuosius Čiudiškius, „Žiburio“ gimnaziją, krašto žmones. Itin artimo ryšio su … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Atsisveikinome su kunigu, Dvasios tėvu pagal Viešpaties širdį…

Antradienį Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos tikintieji Amžinojo poilsio palydėjo monsinjorą Juozapą Užupį (1929–2021). Prienų miesto garbės pilietis, klebonas J.Užupis su bažnytinėmis iškilmėmis buvo palaidotas Prienų bažnyčios šventoriuje – šiuose maldos namuose jis 27 metus būrė tikinčiųjų bendruomenę, rūpinosi parapijiečių sielovados reikalais, mokė tikėjimo tiesų, teikė sakramentus. Kunigas pakrikštijo daugybę vaikų, parengė juos Pirmajai komunijai, sutuokė nemažai porų, lankė ir guodė sergančiuosius, suteikė jiems ligonių patepimą. 45-erius savo gyvenimo metus jis praleido Prienuose, bendravo su jaunais, … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Prienų garbės piliečio monsinjoro Juozapo Užupio (1929–2021) netekus

Daug širdžių nuliūdino žinia, kad balandžio 17 d., eidamas 93-iuosius metus, mirė didžiai gerbiamas klebonas, monsinjoras, Prienų miesto garbės pilietis Juozapas Užupis. Monsinjoras Juozapas Užupis gimė 1929 m. sausio 23 d. Vidgirių kaime, Šakių rajone. 1936–1942 m. mokėsi Griškabūdžio pradžios mokykloje, 1942–1948 m. Šakių gimnazijoje. 1948–1953 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1952 m. rugsėjo 21 d. buvo pašventintas kunigu. Per beveik 70 tarnystės metų Juozapas Užupis sielovadinį darbą atliko įvairiose Lietuvos vietose: dirbo Radviliškio … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

„…Jieznas tapo mano namais,“ –

taip tvirtina šiandien jubiliejinį gimtadienį minintis Jiezno šv. Arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo parapijos klebonas, Kaišiadorių vyskupijos generalinis vikaras Rolandas BIČKAUSKAS, penkiasdešimtmečio išvakarėse mielai sutikęs pasidalinti mintimis su „Gyvenimo“ skaitytojais. – Šių metų balandis – ženklus dar viena jubiliejine sukaktimi. Balandžio 28-ąją sukaks 25-eri metai, kai buvote įšventintas kunigu. Nuo šventinimų prabėgęs ketvirtis amžiaus tikriausiai jau leidžia ir atsakyti sau, ar pasirinktas gyvenimo kelias pateisino lūkesčius? – Ką reiškia pateisino lūkesčius? Jei paklaustumėte, ar nesigailiu … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Kūrybinės pilnatvės atspindys laike

Kiek kartų dar po mano langu Pražys raudonai obelis, Kiek kartų tėviškės miškuos Nenuorama gegulė užkukuos? Pavasarini ilgesy, sakyk, kodėl Manoj širdy tu nerimą pasėji, Su gervėmis link Šiaurės nukeliavęs Ir mūs vargus, džiaugsmus skaičiavęs. Aloyzas Toleikis Menininkas, profesorius emeritas Aloyzas Toleikis, jau dešimtmetį gyvenantis Birštone, balandžio 12 d. pasitiks savo garbingą 90-metį. Jis gimė Kazimieros ir Simono Toleikių šeimoje, Gvaldų kaime, Šilalės rajone, Kvėdarnos valsčiuje. Iš penkių Toleikių šeimoje gimusių vaikų šiuo metu gyvi … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Apie Aurimą, armonikų meistrą

Man patinka rašyti apie savus žmones. O bendradarbių vaikai visada savi – džiugina jų laimėjimai, liūdina nesėkmės. Prieš penkiolika metų „Gyvenime“ rašiau apie Aurimo fotografijų parodą Birštono kultūros centre. Tada jis, psichologas, filosofas, gyveno Vilniuje, sėkmingai užsiiminėjo fotografija, ir ji buvo tapusi net jo verslu. Jau kuris laikas Aurimas su šeima grįžęs į gimtąjį Birštoną. Jo dienos bėga daug išmanymo ir kruopštumo reikalaujančiame muzikos instrumentų pasaulyje. Naujam gyvenimui jis prikelia susidėvėjusias, nebeskambančias armonikas. Bet ir … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Kunigui, politiniam kaliniui Vincentui Čėsnai –100

Niekad nepamiršiu savo tėvo veido ir motinos laiminančios rankos, kuri savo malda gyveniman išleido… Kunigas, politinis kalinys, ilgametis Skriaudžių parapijos klebonas gimė 1921 metais kovo 14 dieną Naujosios Ūtos parapijoje, Prienų rajone. Šeimoje augo 5 vaikai: 2 mergaitės ir 3 berniukai (du maži kūdikėliai mirė). Vincukas paveldėjo religingos šeimos pamaldumą. Pradžios mokyklą lankė Naujojoje Ūtoje. Mokėsi Prienų ,,Žiburio“ ir Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje. 1941– 1946 metais rengdavosi kunigystei – mokėsi Vilkaviškio kunigų seminarijoje. 1946 metais … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0

Sklandymas – didžiausia jo aistra

Vytauto Sabeckio pavardė gerai žinoma aviacijos pasaulyje. Sklandytojas, Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubo direktorius, Prienų ESAG lakūnas-bandytojas, TSRS ir tarptautinės klasės sklandymo sporto meistras, FAI „Auksinio ženkliuko“ kategorijos pilotas, daugkartinis Lietuvos sklandymo čempionas, apdovanotas Dariaus ir Girėno medaliu. Tituluočiausias Lietuvos sklandytojas Vytautas Sabeckis gimė 1951 m. kovo 26 d. Žemaitijoje, Plungės mieste. Mokėsi Telšiuose. Baigė Kauno politechnikos institutą, Elektronikos fakultetą. Vienerius metus dirbo Utenos politechnikume dėstytoju, vėliau pasuko į aviaciją. Buvo Sovietų Sąjungos sklandymo rinktinėje, … Skaityti toliau

Rubrikoje Žmonės | Komentarų: 0