Sausio 13 -oji – Laisvės gynėjų diena

Birštone…

Sausio 11 d. rytą Birštono savivaldybės, kaip ir kitų įstaigų, įmonių, organizacijų, gyventojų languose, įsitraukiant į pilietinę akciją „Atmintis gyva, nes liudija“, dešimčiai minučių sužibo žvakutės – vienybės ir atminimo simboliai. Degančios žvakių liepsnos ir prie atlapo prisegtas neužmirštuolės žiedas priminė šios istorinės dienos svarbą.


Sausio 13-osios rytą J. Basanavičiaus aikštėje, skambant Tautiškai giesmei, pakelta Lietuvos trispalvė, pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę. Po šv. Mišių Šv.Antano Paduviečio bažnyčioje birštoniečiai rinkosi Birštono parapijos „Caritas“ bendruomenės namuose į filmo „Mes dainuosim“ peržiūrą. Susirinkusieji dalijosi jautriais prisiminimais, svarstė, ką šiandien reiškia žodis „laisvė“.
Filmas „Mes dainuosim“ – britų režisieriaus Roberto Mullano režisuota meninė juosta – apie 1991 metų Sausio 13 -osios įvykius Lietuvoje. Filmas pasakoja kelių šeimų istoriją, sausio 12 -osios vakarą skubėjusių į Vilnių, kad galėtų prisidėti ir ginti savo šalies vardą prie Televizijos bokšto ir Parlamento rūmų. Tai filmas apie žmonių drąsą ir bebaimes pastangas kovojant už laisvą ir nepriklausomą šalį. Džiugu, kad drauge su Birštono bendruomene pagerbti mūsų tautos didvyriai, pasidalyta atsiminimais ir vienybės jausmu.
Parengta pagal Birštono savivaldybės informaciją

… ir Veiveriuose

Saulėtas sausio 11 -osios rytas. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos mokiniai, lydimi mokytojų Reginos Budžiulienės ir Odetos Raškevičienės, skuba į Juozo Lukšos – Daumanto muziejų. Čia juos pasitinka l.e.p. muziejaus vadovė Snieguolė Kleizaitė ir LPKTS Prienų filialo pirmininko pavaduotoja Dalytė Raslavičienė. Snieguolės Kleizaitės išpuoštoje muziejaus salėje, trispalvės fone, mirgant žvakių liepsnelėms, žuvusiųjų portretai tarytum sako: „Mes būsime gyvi, pakol jūs mus atminsite“.

Kartu su mokiniais sugiedotas himnas, pagerbti Sausio 13 -osios žuvusieji, partizanai, tremtiniai. Dalytė Raslavičienė liudijo, kaip su tremtiniais kelis mėnesius budėjo dar prieš Sausio 13 -tąją. Jos teigimu, gavę kvietimą budėti prie televizijos bokšto, spaudos rūmų, parlamento, pirmieji į Vilnių skubėjo tremtiniai, politiniai kaliniai ir laisvės kovų dalyviai. Visi tie, kuriems buvo nesvetimas laisvės troškimas. „Mes po tiek metų vergovės išlikome gyvi ir tik malda, partizaniška daina gynėm laisvę. Tėvynės meilės ir laisvės troškimas privertė sustoti okupantų tankus. Didžiulė minia šildė vieni kitų širdis, žiebė viltį, jog atkovota Lietuvos nepriklausomybė gyvuos amžiams. Atrodo, kad ir šiandien istorija nepajėgi savo puslapiuose surašyti netektis ir sielvartą, kuriuos patyrė Tėvynė,“ – prisiminimais dalijosi D. Raslavičienė.
Mokiniai dainavo, skaitė eiles. Padėkoję S. Kleizaitei, D. Raslavičienei už turiningą renginį jie pažadėjo vėl susitikti Vasario 16 -tą.
LPKTS Prienų filialo pirmininko pavaduotoja Dalytė Raslavičienė,
Veiverių krašto istorijos muziejus

 

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj.... Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *