Rubrika Vakar, šiandien, rytoj…

Gimtoji kalba: vertybė ar akmuo po kaklu? Ką mano emigrantai?

Lietuvių kalba – viena seniausių ir įdomiausių kalbų pasaulyje, turinti daugiausia vartotojų tarp rytų baltų. Jau nuo senų laikų lietuviai suprato gimtosios kalbos svarbą, kurią XVI amžiuje ypač akcentavo M. Daukša, teigdamas, jog gimtoji kalba yra žmogaus ir valstybės pagrindas: „Gimtoji kalba yra bendrosios meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas“, – teigia M.Daukša. Mūsų kalba atlaikė vieną didžiausių iššūkių – lietuviškos spaudos draudimo laikotarpį, kai Rusijos caro valdžia uždraudė europinės imperijos dalies gubernijose … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Sąjūdžio idealai, pamokos ir viltys

Lapkričio 27 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centre santūriai, bet įsimintinai paminėtas Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 30 -metis. Jis sukvietė Sąjūdžio Prienuose pirmeivius, tuos žmones, kurie aktyviai dalyvavo „dainuojančioje revoliucijoje“, kartu su kitais mitinguose skandavo „Lietuva“, o Sausio 13 -ąją budėjo prie laužų… Perskaitytos keturiolikos jau išėjusiųjų pavardės, jų atminimas pagerbtas tylos minute… Minėjime – susirūpinimas dėl Lietuvos ateities Vis dėlto renginyje nedaug kalbėta apie laikmetį, kuris išvedė valstybę į Nepriklausomybę. Jį kiek išsamiau pristatė aktyvios … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Vydūnas – buvo ir bus aktualus

2018-ieji Seimo paskelbti Vydūno metais. Minint rašytojo, publicisto, visuomenės veikėjo, erudito 150-ąsias gimimo metines, jo garbei Lietuvoje vyko įvairūs renginiai. Lapkričio 21 d. Vilhelmo Storosto -Vydūno atminimą pagerbė Birštono vienkiemio ir Birštono kurorto bendruomenės kartu su Vydūno draugijos Kauno skyriumi. Prasmingas jų bendradarbiavimo rezultatas – Vydūnui skirtas vakaras, kuriame Vienkiemio bendruomenės teatras parodė publicistinį vaidinimą „Kalboje – tautos stiprybė“, o renginio svečias – Vydūno draugijos pirmininko pavaduotojas gydytojas Juozas Šidiškis skaitė paskaitą tema „Vydūnas apie … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Užmiršti vardai (IV). Kunigas Jonas Galaunė ir prelatas Vincas Vaičiulis – didieji dvasiniai ganytojai Jiezno krašte

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui Penkeri metai Nemajūnuose Dar kartą priminsiu, kad ir Nepriklausomybės kūrimo laikotarpiu, ir tarpukariu dvasininkija Lietuvoje suvaidino ypatingą, dominuojantį vaidmenį, tad tiesiog neturime teisės nepastebėti ir šių mūsų krašto dvasios galiūnų… Nuo 1928 metų klebonas Jonas Galaunė Kaišiadorių vyskupo Juozapo Kuktos potvarkiu buvo nukreiptas į Nemajūnų parapiją. Štai ką apie šią veiklą rašė kleboną gerai pažinojęs jieznietis Lietuvos kariuomenės generolas – leitenantas Vincas Grigaliūnas – Glovackis: „Nemajūnai gražus, ramus bažnytkaimis ant Nemuno … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Lietuvaitės receptai stebina net už Atlanto

Jei kiekvienas nuoširdžiai paklaustumėme savęs: su kuo mums asocijuojasi emigrantai? Tikriausiai ne daug kas paminėtų tokius žodžius kaip pozityvumas, šypsena ir nuoširdumas. Ką jau kalbėti apie lietuviškų tradicijų puoselėjimą svetur ar kuriamą Lietuvos įvaizdį. Viešoje erdvėje dažnai sprogdinamas vargingas tūlo emigravusio lietuvio gyvenimo burbulas. Dažnai pamirštame, jog emigravę tautiečiai neretai ne tik puoselėja lietuvybę, bet ir garsina Lietuvos vardą. Prienietė Liucija gimtajame krašte nebegyvena nuo studijų baigimo. Išvykdama gyventi į užsienį, nuoširdžioji Liucija į lagaminą … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Balbieriškyje prisimintas kraštietis Mykolas Krupavičius

Balbieriškio bažnyčioje titulinių „Ražancavos“ atlaidų metu ne tik melstasi už Dievo dovana sugrįžtantį tikėjimą, bet ir prisimintas kraštietis prelatas Mykolas Krupavičius (1885 – 1970), dėl nuopelnų valstybei istorikų lyginamas su Vytautu Didžiuoju. Susirinkusiuosius į naująją bažnyčią pasveikino parapijos klebonas kun. Remigijus Veprauskas, šv. Mišias aukojo, Popiežiaus Pranciškaus apsilankymo įkvėptą pamokslą pasakė svečias iš Garliavos (Kauno r.) parapijos kun. Gintaras Urbštas. Pagrindinį konferencijos, skirtos M. Krupavičiui, pranešimą perskaitė Balbieriškio tolerancijos centro vadovas Rymantas Sidaravičius. Vaikystėje kalbėjo … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Nauji faktai iš Silvanavičių šeimos gyvenimo (I)

Pirmieji Silvanavičių namai Profesionaliame 2007 m. Birštono turizmo informacijos centro leidinyje „Dailininko Nikodemo Silvanavičiaus pėdomis“ rašoma apie dailininko gyvenamąjį namą, statytą 1882 m. ir išlikusį iki šių dienų. Tačiau Nikodemo Silvanavičiaus gyvenime Birštone buvo trys namai. 1878 m. minimas vienas namas su gražia mansarda, kuris 1906 m. liepą sudegė, Birštone kilus dideliam gaisrui. Matome šio namo nuotrauką – atvirutę iš kolekcininko Almanto Miliausko kolekcijos. Dailininkas buvo kartu ir mėgėjas fotografas, tad pats ir pasigamino šias … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Karaliaučiaus krašto lietuvių iššūkiai tautiškumo kelyje

Šiemetinės Lietuvos dainų šventės atgarsiai iki Prienų atsirito ne tik su vietos meno kolektyvų, bet ir su svečių įspūdžiais. Šventės dienomis „Šaltupio“ kaimo turizmo sodyboje netoli Išlaužo viešėjo keli Kaliningrado srities lietuvių vaikų kolektyvai. Taip sutapo, kad sodyboje tuo metu stovyklavo jų bendraamžiai iš „Suzuki“ mokyklos, todėl buvo organizuota bendra popietė, kurioje tautiečiai susirado naujų draugų Lietuvoje, sutarė bendrauti tarpusavyje. Be pasirodymo Dainų šventės folkloro dienos programoje, Pilkalnio (Dobrovolsko) lietuvių vaikų folkloro ansamblis „Malūnėlis“, Gumbinės … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

„Atminties takui“ – 30

„Atminties takas“ – tai pirmasis medžio skulptūrų ansamblis Lietuvoje stalinizmo aukoms, tremtiniams prisiminti. Šį ansamblį reikia laikyti pirmu rimtu bandymu per daugelio kartų patirtį išreikšti mūsų amžiaus tragediją, skausmą, viltį ir tikėjimą ateitimi.“ (Alė Počiulpaitė). 1988 metų rugsėjo mėnesį Rūdupio kaime, prie buvusios Birštono turistinės bazės degalų sandėlio esančioje sargo P.Jasiūno sodyboje, pradėjo triūsti vienuolika drožėjų: Vidas Cikana, Genutis Dudaitis, Pranas Kaziūnas, Marijonas Misevič, Raimundas Puškorius, Vladas Rakuckis, Alvydas Seibutis, Jonas Tvardauskas, Romas Venckus, Rimantas … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Užmiršti vardai (III). Klebonas Jonas Galaunė – didysis Lietuvos nepriklausomybės kūrėjas Jiezno krašte

Pradėkim nuo krašto istorinės atminties šaknų Jau pagrindinėje mokykloje mokomės istorizmo principo, kuris pabrėžia, kad visus istorinius reiškinius, asmenybes reikia vertinti istorinio laikmečio, istorinių aplinkybių visumoje. Tik ne visuomet tokiems vertinimams užtenka žinių ir noro dirbti. Peržiūrėjęs Prienų krašto muziejaus išvardytų asmenybių sąrašą, šiek tiek nudžiugau: į sąrašą buvo įtrauktos visiems mums žinomos garbių klebonų Prano Bieliausko, Broniaus Bulikos, žinomo visuomenės veikėjo ir parlamentaro Kosto Daunoro (o ne klaidingai įrašyto Kosto Daunoros) pavardės. Bet ir … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0