Rugsėjo 28 d., penktadienį, vyko Birštono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo priimti Birštono savivaldybės gyventojams svarbūs sprendimai. Taryba patvirtino sprendimą, pagal kurį buvo nustatytas didžiausias leistinas pareigybių (etatų) skaičius Birštono gimnazijoje. Siekiant įgyvendinti 2017 m. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatas bei įgyvendinti etatinio darbo apmokėjimo modelį, buvo patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius Birštono gimnazijoje – 78,6 (42,6 pedagoginių darbuotojų). Nuo rugsėjo 1 d., įvedus etatinį mokytojų darbo apmokėjimą, mokytojų … Skaityti toliau

Rugsėjo 30 dieną Pašventupio kaime įvyko Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) Prienų skyriaus sąskrydis, į kurį susirinko nemažai partijos narių su šeimomis. Juos pasveikinti atvyko Prienų rajono savivaldybės meras, socialdemokratas Alvydas Vaicekauskas ir kiti koalicijos partneriai savivaldybės Taryboje – Darbo partijos Prienų skyriaus pirmininkė Rima Zablackienė, Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) pirmininkas Algis Marcinkevičius, taip pat į Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą su savo komandos atstovais įsiliejęs Egidijus Visockas – praėjusiuose savivaldos rinkimuose jis dalyvavo … Skaityti toliau

Tarp Birštono ir Koryčino (Lenkijos Respublika) savivaldybių užsimezgę ryšiai plečiasi ir į kitas veiklos sritis – savivaldybės bendradarbiauja ne tik su infrastruktūros gerinimu susijusiuose projektuose. Birštono savivaldybei parengus projektą Nr. LT-PL-2S-184 „Gyvenimas kaip teatras – bendradarbiavimas abipus sienos aktyvaus senėjimo srityje“, kuriam buvo skirtas Interreg V-A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo programos finansavimas, į projekto veiklas įsitraukė ir vyresnio amžiaus Birštono savivaldybės gyventojai, mėgstantys teatrą ir išmėginantys save aktorių amplua Birštono vienkiemio teatre. Projekto tikslas – … Skaityti toliau

Praėjusį sekmadienį Šilavoto Davatkyno muziejus pakvietė paminėti parapijos įkūrėjo kunigo Antano Radušio (1848 – 1918) gimimo 170 -ąsias ir mirties 100-ąsias sukaktis. Ta proga Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje Švč. Mergelės Marijos vardo atlaidų metu gražų pamokslą pasakė bažnyčios klebonas Remigijus Gaidys, už A. Radušį šv. Mišias aukojo Prienų parapijos klebonas, kanauninkas dekanas Jonas Baliūnas, išpažinčių klausė kunigai Kazimieras Skučas ir Algirdas Žukauskas. Pamaldoms pasibaigus minia žmonių patraukė A. Radušio kapo link – Amžinajam poilsiui … Skaityti toliau

(Profesoriaus Vytauto Galinio šviesiam atminimui) Vydas Astas jau pirmaisiais kūrybos žingsniais atkreipė kritikų dėmesį gebėjimu tariamoje smulkmenoje, mažmožyje, buities detalėje pamatyti kažką didesnio, svarbesnio, kas vadintina antruoju tikrovės planu, reiškinio potekste ar žmogaus paslaptimi. Alfredas Guščius Spalio mėnesį Birštono viešojoje bibliotekoje atidaryta literatūros paroda „Vydas Astas: klausytis negirdimo“. Nemuno pakrantėms švytint ir žaižaruojant gražiausiomis rudens spalvomis 70 -mečio proga sveikiname prozininką, mūsų bibliotekos skaitytoją Tautvydą Galinį (Vydą Astą). Sukaktuvininkui linkime stiprios sveikatos, atidaus ir gilaus … Skaityti toliau

Spalio 2 d. Prienų r. savivaldybėje vyko pasitarimas dėl F.Martišiaus ir dalies Vytauto gatvių bei autobusų stoties projektų įgyvendinimo. Pasitarime dalyvavo Savivaldybės meras A. Vaicekauskas, mero pavaduotojas A.Marcinkevičius, Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus specialistai, UAB „Prienų vandenys“ atstovai, rangovai, projektuotojai. Pasitarime aptarta projektų įgyvendinimo klausimai ir problemos, tolesnių darbų gairės, preliminarūs užbaigimo terminai, atsižvelgta į gyventojų prašymus įrengti įvažas į jų namų valdas. Ir projektų rangovai, ir Savivaldybės vadovai turėjo tam tikrų pastabų, lūkesčių. Meras … Skaityti toliau

Balbieriškio pagrindinėje mokykloje aktyviai vykdoma gamtosauginė veikla. Aptarti 2017–2018 m. m. veiklos rezultatus į rajono savivaldybę buvo pakviestos Balbieriškio ir Prienų „Revuonos“ pagrindinių mokyklų bendruomenės. Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas pasidžiaugė, kad šios mokyklos aktyviai dalyvauja gamtosauginėje veikloje, draugauja su gamta ir palinkėjo įdomios bei prasmingos veiklos saugant gamtą. Mero padėkomis už gamtosauginę veiklą buvo apdovanotos mokyklos mokytojos Lina Guobienė ir Irena Petraškienė. Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas kalbėjo, kad … Skaityti toliau

Pradėti savo verslą kaime nėra paprasta, tam reikalingos nemenkos pradinės investicijos. Į pagalbą pradedantiems verslininkams ateina Europos Sąjungos (ES) parama – jau nuo lapkričio 2 d. jie kviečiami naudotis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ siūlomomis galimybėmis. Paraiškas bus galima teikti iki š. m. lapkričio 30 d. Šiam paraiškų priėmimui skirta 3,4 mln. Eur iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) … Skaityti toliau

Rugsėjo 22 d. Lietuvos stipriausi žmonės šiltąjį varžybų sezoną baigė Birštono estradoje vykusiomis STIHL varžybomis „Birštono galiūnas 2018“, „Lietuvos stipriausia moteris 2018“ ir Lietuvos galiūnų čempionato kovomis U23, U90, U105 amžiaus ir svorio kategorijose. Šias varžybas, kurių mecenatai – Birštono savivaldybė ir Sporto centras – stebėjo jų atstovai vicemeras Vytas Kederys ir direktorius Saulius Smailys, dalyviams vertingų patarimų negailėjo vyresnės kartos tituluoti galiūnai Žydrūnas Savickas ir Saulius Brusokas. Saulius taip pat padėjo varžybų vyr. teisėjui … Skaityti toliau

Šiais laikais emigracija iš Lietuvos įvardijama, kaip viena didžiausių problemų šalyje. Viešoje erdvėje dažnai teigiama, kad emigracijos mastai kasmet vis didėja, o apie emigravusius piliečius ne retai sudaroma neigiama nuomonė. Žiniasklaida dažnai piešia tokį lietuvio emigranto paveikslą: nemokantis kalbėti svetima kalba, bet nekalbantis gimtąja lietuvių, pamiršęs savo kilmę ir tradicijas bei bandantis dirbtinai prisitaikyti prie svetimos kultūros. Tačiau ar iš tikrųjų emigravę Lietuvos piliečiai pamiršo M. Daukšos postilės tiesas, kurios skelbė, kad jokia tauta negali … Skaityti toliau