Rubrika Senjorų svetainė

Rugsėjo 1-oji. Kur Tave surasti, mano buvęs Mokytojau?

Kelinta, keliolikta ar net keliasdešimta rugsėjo 1-oji, kai Tu ją stebi iš šalies – per televizorių ar būdamas nors širdimi mokykloje… Tu apie ją galvoji, nors Tavo rugsėjai jau praeity, dešimtmečiais skaičiuojami. O jei Tave pakviečia į mokslo metų pradžios šventę? Jei dar Tavo žodis reikalingas? O jei dar plyksteli galimybė suktis mokinių šurmulyje nors valandėlę per savaitę? Tu lauki nors mažo spindulėlio dėmesio, prisiminimo. Juk taip mylėjai savo klasę, savo dalyką, veiklą su vaikais… … Skaityti toliau

Rubrikoje Senjorų svetainė | Komentarų: 0

Mons. Juozapas Užupis: „Visi kartu turim nutiesti tiltus rytojui…“

Prienų garbės pilietis, nuo 1976 m. – Prienų parapijos klebonas, Popiežiaus Jono Pauliaus II paskirtas monsinjoru nuo 1989 m., dekanas, Vilkaviškio vyskupijos tribunolo oficiolas, katechetinės mokyklos dėstytojas, buvęs kunigų seminarijos prefektas (ėjęs vikaro pareigas Radviliškyje, klebonavęs Kelmės raj. Žalpių, Vilkaviškio raj. Gižų, Alytaus raj. Ūdrijos ir Marijampolės raj. Gudelių parapijose), dabar – Prienų parapijos altarista. Prelatas Juozapas Užupis, einantis 87 -uosius metus, mielai dalijasi mintimis apie šiandieną, rytdieną. Jo kasdiena prasideda ryte, šeštą valandą, kartais … Skaityti toliau

Rubrikoje Senjorų svetainė | Komentarų: 0

Teliko 10 iki 100 metų: džiaugiasi, skaito, augina, konservuoja… Jos gyvenimo moto pagal Šv. Benediktą: „Melskis ir dirbk“

Būtent taip gyvena jiezniškė Petronėlė Senapėdienė, buvusi puiki dantų gydytoja. Ją pažįsta ne tik mūsų kraštas, bet ir aplinkinių rajonų, nes šeimomis, tiesiog kartomis plūste plūsdavo į Jiezno stomatologijos kliniką ieškoti tos gerosios dantų daktarės. P.Senapėdienė ministerijos skyrimu į Jiezną atvyko 1957- aisiais tik trims mėnesiams, laikinam darbui. Tačiau vyr. Meilus surado galimybes specialistę pasilikti. Ir taip miestelis tapo Petronėlei mieliausia vieta. O gyvenimas jos, anot pačios Petronėlės, buvo labai sunkus, pilnas negandų. Tik ką … Skaityti toliau

Rubrikoje Senjorų svetainė | Komentarų: 0

Lenkiuosi amžėjančiam žmogui

Amžėjančių žmonių socialinė grupė mane visada žavėjo savo patirtimi, išmintimi. Man yra įdomus jų vidinis pasaulis, dvasinė jausena. Dirbdama su pagyvenusiais žmonėmis (nuo 1993 m. vadovavau Prienų globos namams), pradėjau labiau gilintis į jų gyvenimo kokybės, socialines, psichologines problemas. Suvokti, koks turi būti pagyvenusio žmogaus visavertis gyvenimas, man padėjo artimas bendravimas su dr. Medardu Čobotu: nuo 1994 metų dalyvavau jo organizuojamose gerontologų konferencijose, seminaruose. Su M.Čobotu daug bendravome asmeniškai, dažnai lankydavausi jo namuose, diskutuodavome kartu … Skaityti toliau

Rubrikoje Senjorų svetainė | Komentarų: 0

Mokslinis tyrimas. Kada pradeda blogėti atmintis?

Vilniaus universiteto specialiosios psichologijos laboratorija pagal sutartį su JAV testų rengimo įstaiga adaptuoja ir standartizuoja Hopkinso žodinės atminties testą. Pagrindinė testo paskirtis – įvertinti pagyvenusių ir senų žmonių atmintį, nustatyti pirmuosius senatvinės demencijos galimus požymius. Prienų globos namų gyventojai aktyviai dalyvavo šiame tyrime. Testo užduotys nėra sudėtingos. Pavyzdžiui, testuojamam perskaitoma 12 žodžių įvairių semantinių kategorijų (žmogaus būstas, brangakmeniai, keturkojai gyvūnai ir pan.), juos reikia atkartoti, kiek žodžių įsimenama. Po 20-25 min. žodžius vėl stengiamasi atgaminti. … Skaityti toliau

Rubrikoje Senjorų svetainė | Komentarų: 0

Nuoširdus dėkingumas tetampa mūsų gyvenimo būdas

Kas rytą pabundu ir dėkoju Laikui, Visatai, Kūrėjui, kad turiu dar vieną dieną savo gyvenime. Su dėkingumu prisimenu vakarykštę: dėkoju kiekvienam už įvairias smulkias pagalbas, už supratimą, dėkoju netgi tam, kurį nuraminau po įtūžio, kuriam atrodė, kad jam visko trūksta, o po pasvarstymų sudvejojo savo mintimis, dėkoju išgirdusiam mano optimistines gyvenimo gaidas ir žadančiam jas atkartoti dažnoje erdvėje… O šiandien vėl sutiksiu daug žmonių, atrasiu už ką jiems padėkoti. Per dieną stengsiuosi padaryti daug mažų … Skaityti toliau

Rubrikoje Senjorų svetainė | Komentarų: 0