Lenkiuosi amžėjančiam žmogui

foto 1Amžėjančių žmonių socialinė grupė mane visada žavėjo savo patirtimi, išmintimi. Man yra įdomus jų vidinis pasaulis, dvasinė jausena. Dirbdama su pagyvenusiais žmonėmis (nuo 1993 m. vadovavau Prienų globos namams), pradėjau labiau gilintis į jų gyvenimo kokybės, socialines, psichologines problemas. Suvokti, koks turi būti pagyvenusio žmogaus visavertis gyvenimas, man padėjo artimas bendravimas su dr. Medardu Čobotu: nuo 1994 metų dalyvavau jo organizuojamose gerontologų konferencijose, seminaruose. Su M.Čobotu daug bendravome asmeniškai, dažnai lankydavausi jo namuose, diskutuodavome kartu su jo žmona Marta, taip pat gydytoja, plačių pažiūrų, apsiskaičiusia asmenybe.
Mūsų mintys visiškai sutapo: visavertis senstančio žmogaus gyvenimas – tai ne tik kuo geresnė sveikata. Fizinę sveikatą lemia ir dvasinė jausena sociume: ar manęs, pensininko, čia reikia, ar aš vertinamas, ar galiu dar duoti naudos ir jaustis reikalingas, ar aplinka nori pažinti mano patirtį, išmintį? Su Medardu Čobotu pradėjome nuolatines diskusijas apie pensinio amžiaus asmenų integraciją, kai jau nutraukti darbiniai ryšiai, kai namuose atsirado „tuščio lizdo“ sindromas, nes suaugę vaikai išskrido… Atsirado laisvo laiko, kam jį skirti? Gerai, jei vaikai patiki anūkus – prasminga, miela, aukojiesi su didele meile. Bet ar to užtenka? Ar giliai nekirba mintelė apie bendraamžių, bendraminčių būrelį? Norisi didesnės nei sava šeima platumos… Taigi su M.Čobotu plėtėme diskutuojančiųjų ratą, analizavome kitų šalių patirtis šiuo klausimu.
Trečiojo amžiaus universitetai – vienas iš visaverčio pensinio amžiaus žmonių gyvenimo būdų. Dr. Medardo Čoboto iniciatyva toks universitetas prieš du dešimtmečius įkurtas Vilniuje. Šio universiteto filialą 1999 m. įkūrėme ir Prienuose, jam vadovavau iki 2013 m. Universitetai kūrėsi visoje Lietuvoje, jie tapo svarbūs pagyvenusių žmonių edukaciniai centrai, siekiantys, kad senjoras būtų laikomas lygiavertis, galintis daug prisidėti prie tolesnio visuomenės vystymo. Manau, kad TAU veikla turi dar labiau plėstis. Tai puikus būdas amžėjantiems žmonėms realizuoti save, išvengti depresijos, ligų, duoti daugiau naudos visuomenei.
Senjorai – mums gyvenimą sukūrusi socialinė grupė. Lenkiuosi amžėjančiam žmogui. Dėkoju jam už pamatą, ant kurio stoviu aš. Dėkodama noriu padėti padaryti jo dieną šviesesnę, įtraukti į bendrą tolesnį mūsų visų gyvenimo kūrimą. Juk amžėjančiajam labai rūpi jo vaikų, anūkų, proanūkių ateitis, kaip rūpės ir mano kartai ar ateities kartoms.
Mane labai nudžiugino žinia, kad Trečiojo amžiaus universitetas pagaliau įrašytas į Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymą. Manau, kad tik kompleksinis valstybės institucijų požiūris, bendra strategija lemia senjorų gyvenimo kokybę. Todėl ir turime siekti, kad šios gausios socialinės grupės naudai darniai suktųsi visos sistemos: sveikatos, socialinė, švietimo, kultūros, ekonominė, nes tik tai užtikrins orią senatvę. Amžėjančių žmonių skaičius viso pasaulio bendrijoje didėja ir didės, jiems teks įveikti vis sudėtingesnius XXI a. technologijų iššūkius. Privalome įvairiais būdais padėti senjorams prie jų prisitaikyti.Taip palengvinsime ir amžėjančiųjų, ir jų šeimų gyvenimą. Apmaudu, kad iki šiol sistemingas institucijų bendradarbiavimas nepasiektas, matyti tik naudingų senjorams veiklų momentai, fragmentai, bet nuoseklios politikos nesukurta.
Dr. Medardo Čoboto pasėta tolerancijos, neramumo, nenustygimo vietoje dvasia universitete ir šiandien gyva, universitetas vis plečiasi. Už tai dėkojame po signataro mirties perėmusiai rektoriaus pareigas dr. Vandai Brimienei, dabartinei rektorei dr. Zitai Žebrauskienei, kuri ieško vis naujesnių senjorų užimtumo formų, turi daug sumanymų ir juos įgyvendina, tiesiog skatina visą Lietuvą padėti kurti kuo geresnę amžėjančių žmonių gyvenimo kokybę.
Dvidešimtmečio proga linkiu MČTAU aktyvumo, iniciatyvų, įvertinimo, pripažinimo, linkiu, kad visi išgirstų senjorus. Tegul sukaupta patirtis tampa išminties aruodais ateities kartoms. Sveikatos, sveikatos, sveikatos kūrybiniams pokyčiams įgyvendinti.
Angelė Bajorienė
Prienų TAU įkūrėja

Rubrikoje Senjorų svetainė. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *