Su Raudonojo Kryžiaus vėliava – naujai atgimęs

Birželio 6 dieną Birštono muziejuje lankymui atverta paroda „Naujai atgimęs“, skirta Birštono kurorto perdavimo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Organizacijai 100 metų sukakčiai paminėti.
Parodoje lankytojai supažindinami su Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomais ir iki šiol retai publikuotais dokumentais, atskleidžiančiais svarbų kurorto istorijos etapą, kai privatus kurortas virto valstybiniu, pasakojančiais apie kasdienį gyvenimą, atkūrimo darbus koordinuojant Raudonajam Kryžiui. Paroda papildyta fotografijomis iš Birštono muziejaus fondų ir privačios Almanto Miliausko kolekcijos, taip pat laiškais, planais, laikraščių kopijomis, įvairiais daiktais, tarp jų – to meto gydytojo chalatas, naudoti medicinos prietaisai, sanatorinių procedūrų vonia, gramofonas, Raudonojo Kryžiaus Organizacijos vėliava, mineralinio vandens buteliai, jų etiketės ir kt.
Remdamasis istoriniais dokumentais, Birštono muziejaus direktorius Simonas Matulevičius lankytojams papasakojo apie Birštono nacionalizavimą lėmusias priežastis, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Organizacijos žingsnius perimant kurortą ir Birštono kurorto veiklą minimu laikotarpiu.
Direktorius citavo 1924 m. balandžio 15 d. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Organizacijos ir Sveikatos departamento pasirašytą kurorto perdavimo sutartį. Pagal ją kurortas perduotas su visu jam priklausančiu turtu, trobesiais ir žeme, voniomis, baldais, dokumentais. Raudonasis Kryžius įsipareigojo eksploatuoti, tvarkyti ir tobulinti kurortą, įrengti dumblo vonias, vandentiekį ir kanalizaciją, elektros apšvietimą, tirti mineralinių vandenų sudėtį, statyti reikiamus paviljonus, remontuoti pastatus.
Sutartyje konstatuota Raudonojo Kryžiaus teisė kurorto teritorijoje išleisti privalomas taisykles ūkio, sanitarijos ir bendros tvarkos palaikymui, galiojančias visiems kurorto lankytojams. Taipogi eksploatuoti mineralinius vandenis ne tik vietoje, bet ir pilstyti į butelius pardavinėjant rinkoje. Raudonojo Kryžiaus Organizacijos valdyba pasižadėjo visą pelną skirti kurorto plėtojimui ir tobulinimui. Raudonajam Kryžiui valstybė „perleido sąmatos keliu 1924 metams kurorto reikalams 30 500 litų ir davė garantiją skolintis iš Lietuvos banko vieneriems metams 100 000 litų“.
Įrašyta sąlyga, kad Vyriausybė pateiks Seimui įstatymo projektą, kuriuo būtų siūloma pripažinti Birštono kurortą, kaip turintį visuomeninės reikšmės. Kiti Vyriausybės įsipareigojimai dėl pagalbos kurorto vystymui: „neleisti iškirsti pušyno kitoje Nemuno pusėje, nedrausti ten vaikščioti kurorto svečiams ir vasarninkams; laikyti kurorto skirtoje vietoje sezono metu pašto- telegrafo skyrių arba įrengti nuolatinį skyrių kaime; teikti policijos apsaugą asmenyje vieno ar dviejų policijos tarnautojų, kuriems kurortas privalo duoti sezono laiku kambarį gyventi, ir kt.
Sutartį pasirašė Sveikatos departamento direktorius daktaras Sipavičius ir Raudonojo Kryžiaus pirmininkas dr. R.Šliūpas.
Pasak dokumentų, dar 2020 m. krašto apsaugos sanitarijos skyriaus darbuotojai, apsilankę Pirmojo Pasaulinio karo metu nuniokotame Birštono kurorte, konstatavo, jog sanatorijos pastatas yra prastos būklės, reikalingas lėšų remontui, kuris negreitai gali būti atliktas. Ekspozicijoje galima perskaityti ir Kauno miesto burmistro Jono Vileišio 1922 m. balandžio 11 d. laišką vidaus reikalų ministrui, kuriame jis rašo, jog „miesto savivaldybė turi garbės prašyti suteikti jai išnuomavime Birštono kurorto pirmenybę“. Laiške informuojama, kad Kauno miesto savivaldybė visomis išgalėmis pasiruošusi prisidėti prie kurorto tvarkymo.
S.Matulevičius paviešino Jurgio Venckūno 1923 m. gegužės 23 d. pareiškimą, kuriame šis praneša, kad „reikalui esant maloniai sutiktų būti padėjėjas administratoriaus kurorto, už tai prašo apturėti kurorto parke trijų kambarių butą“.
Iš parodoje eksponuojamų dokumentų sužinome, kad 1928 metų sezonu jį aplankė 1300 svečių, kurie pasinaudojo 12 411 mineralinio vandens ir 2913 purvo vonių. Pasakojama ir apie 1933–1940 m. Birštono kurorto direktoriaus pareigas ėjusį gydytoją, kariškį, kurortologą, mokslininką Balį Matulionį. Jo rūpesčiu kurortas buvo gerokai patobulintas.
S.Matulevičiaus teigimu, archyvuose rasta nemažai su kurortu susijusių dokumentų, tačiau parodoje eksponuojama tik dalis jų. Jis viliasi, kad įdomi archyvinė medžiaga pasitarnaus straipsnių rengimui, o gal net bus išleista atskira knygelė.
Paroda „Naujai atgimęs“ muziejuje veiks visą vasarą. Atidarymo dieną ją aplankė ir Birštono savivaldybės vadovai, ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Kauno skyriaus atstovai, eksponavimui paskolinę organizacijos vėliavą. Paroda susidomėjo ir netikėta viešnia – buvusio Birštono kurorto gydytojo J.Venckūno vaikaitė.
Dalės Lazauskienės nuotraukos

Rubrikoje Bendruomenės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *