Būsimų pirmokų belaukiant

Gera mokykla yra ta, kuri dirba sėkmingai, veiksmingai ir kokybiškai. Mokyklos veiklos sėkmingumą pirmiausia nusako kiekvieno mokinio padaryta mokymosi pažanga. Siekiant ugdymo tęstinumo bei sudaryti prielaidas vaiko ugdymuisi ir palengvinti vaiko adaptaciją mokykloje, labai svarbu bendradarbiauti su ikimokyklinio ugdymo(si) įstaigomis. Todėl Birštono gimnazija palaiko glaudžius santykius su Birštono lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ir Birštono vienkiemio lopšelio-darželio „Giliukas“ bendruomenėmis.
Baigiantis mokslo metams būsimos pirmokų mokytojos vyksta į darželius susipažinti su parengiamų grupių vaikučiais, jų ugdymo(si) metodika, daugiau apie juos sužinoti, kad galėtų tinkamai pasiruošti naujiems mokslo metams. Vasaros pradžioje patys vaikai su tėveliais (globėjais) arba darželio mokytojomis lankosi mokykloje: bendrauja su administracija, specialistais, dalyvauja jiems parengtose pamokėlėse, džiaugiasi mokinių paruošta programa. Šio susitikimo metu atsakome į kylančius klausimus, įteikiame informacinius lankstinukus apie tai, ką reikia žinoti būsimam pirmokėliui ir jo tėveliams (globėjams), kad gerai pasiruoštų mokyklai.
Rudenį, kai vaikučiai pasimoko du mėnesius, kviečiame buvusių parengiamų grupių mokytojas atvykti ir stebėti pamokas, aptarti su Birštono gimnazijos pirmų klasių mokytojomis vaikų pažangą, kylančias problemas. Visi šie susitikimai leidžia geriau pažinti ir įvertinti situaciją, pasirinkti efektyviausią metodiką, išvengti kai kurių problemų, palengvinti vaikams adaptaciją ir mokyklinio gyvenimo pradžią.
Baigiantis 2023–2024 m. m. ketvirtokų mokytojos A. Simanaitienė ir V. Žiobienė bei straipsnio autorė lankėsi abiejuose darželiuose, kur stebėjome parengiamų grupių mokytojos E. Bagdonienės, J. Kliucevičienės vedamus įdomius ir nuotaikingus užsiėmimus būsimiems pirmokams, džiaugėmės šauniais vaikučiais bei pakvietėme juos birželio 7 d. 9:30 val. atvykti į Birštono gimnaziją.
Esame dėkingi darželių administracijai ir mokytojoms už gražią bendrystę ir kartu atliekamą prasmingą darbą mūsų vaikų labui.
Birštono gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Ferevičienė

Rubrikoje Mokyklų gyvenimas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *