Darbinga politikų diena: po diskusijų priimti 42 sprendimai

Gegužės 30 d. ilgokai posėdžiavę Prienų rajono savivaldybės tarybos nariai priėmė 42 sprendimus įvairių sričių klausimais, daugumai jų pritarta vienbalsiai, valdančiųjų ir opozicijos nuomonės principingai išsiskyrė dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų, nekilnojamojo turto Kranto g. nuomos kainos, UAB „Prienų šilumos tinklai“ šilumos ūkio plėtros investicijų plano, lėšų sporto programai papildyti, priešmokyklinio ugdymo grupės steigimo ir kt.

Mero ataskaitoje – apie nuostatas ir kompromisus
Meras Alvydas Vaicekauskas trumpai pristatė didelės apimties Prienų rajono savivaldybės 2023 m. metinių ataskaitų rinkinį, kuris pakeitė įprastinę metinę mero veiklos ataskaitą.
Anot A.Vaicekausko, praėjusieji metai buvo neblogi: mokesčiai į biudžetą renkami, atidarytos naujos viešosios erdvės Veiveriuose ir Išlauže, vyko paruošiamieji darbai naujam Europos Sąjungos finansavimo laikotarpiui. Prienų rajono savivaldybė tikisi gauti 22 mln. eurų europinių investicijų, tačiau prie projektų įgyvendinimo Savivaldybei ir pačiai teks prisidėti reikšminga suma. Todėl praėjusiais metais, anot mero, Savivaldybės taryba laikėsi nuostatos netaikyti mokestinių lengvatų.
A.Vaicekauskas pažymėjo, jog, be lėšoms imlių švietimo, socialinės paramos sričių, turizmas yra viena iš svarbiausių sričių, kurioms naujuoju periodu bus skirtas didesnis finansavimas. Patvirtinus 2024-2025 metų Kauno funkcinės zonos strategiją, Savivaldybė startuos su regioniniais projektais, iš jų daugiausia kainuos dviračių ir pėsčiųjų tako šalia Nemuno plėtros darbai.
Mero teigimu, tai, kad verslas Prienuose investuoja, stato daugiabučius ir kotedžus, atnaujina, kuria į paslaugų teikimą orientuotus objektus (automobilių plovyklos, techninių apžiūrų centras, parduotuvės ir kt.), komunalinių paslaugų įmonės „Prienų vandenys“ ir „Prienų šilumos tinklai“ plečia savo veiklą, tik patvirtina, jog Savivaldybė dirba teisinga kryptimi, tvarkydama infrastruktūrą, viešindama Prienų kraštą.
Pasidžiaugęs sukurtų paslaugų įvairove rajone, esama sporto, švietimo, meninio ugdymo baze, bibliotekų atnaujinimu, dalyvaujamojo biudžeto projektais, meras kalbėjo ir apie iššūkius. Vienas jų – nerimas dėl pilnų gimnazijos klasių Stakliškių gimnazijoje komplektavimo. „Laikysimės nuostatos, kad gimnazija gyvuotų, kol ji bus reikalinga vietos bendruomenei. Ten, kur nelieka švietimo įstaigos, apmiršta bendruomeninė veikla,“ – teigė meras.
A.Vaicekauskas opiausia problema įvardino nepakankamą valstybės finansavimą keliams tvarkyti, todėl šiemet Savivaldybės biudžete numatyta 900 tūkst. eurų šioms reikmėms, meras žadėjo, esant poreikiui, lėšų skirti ir daugiau. Šiemet pasiektas pirmasis susitarimas su privataus verslo atstovais dėl kelio Veiverių seniūnijoje tvarkymo, ši praktika, mero manymu, galėtų būti taikoma ir plačiau.
Meras už bendrą darbą padėkojo stipriai ir kvalifikuotai Savivaldybės administracijos specialistų komandai, Tarybos nariams – ir koalicijos kolegoms, ir neleidžiančiai prisnūsti opozicijai. Anot mero, opozicijos kritika yra varomoji jėga, kuri skatina judėti į priekį. Meras vylėsi iš opozicijos sulaukti konstruktyvių pasiūlymų, asmeniškai žadėjo ieškoti kompromisų, kad būtų priimti gyventojams naudingi sprendimai. Tiesa, jis pripažino, kad darbe su opozicija dar yra rezervų: „Nuo atsakomybės nebėgu, o kad nepavyksta susitarti – abipusė problema.“
Pristatytam finansinių ataskaitų rinkiniui Tarybos nariai pritarė vienbalsiai, tačiau opozicinių frakcijų nariai pasigedo mero įžvalgų, kokios sritys galėtų būti tobulintinos, išsakė pastabų, į ką reikėtų atkreipti didesnį dėmesį. A.Vaicekauskui teko atsakyti į opozicijos užduotus klausimus dėl trūkstamų specialybių darbuotojų pritraukimo į savivaldybę, mažėjančio mokinių skaičiaus mokyklose ir gimnazijų išlikimo, dėl jaunų šeimų skatinimo kurtis Prienų rajone, investicijų į ugdymo įstaigų aplinką ir gyvenamųjų teritorijų kaimo vietovėse vystymo bei vandens kainos. Mero buvo paprašyta netoleruoti mobingo atvejų – kitu atveju Savivaldybės administracija gali prarasti kompetentingus specialistus.

Komunalinių įmonių veikla įvertinta teigiamai
Taryba patvirtino uždarųjų akcinių bendrovių „Prienų butų ūkis“, „Prienų šilumos tinklai“ 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinius ir veiklos ataskaitas, UAB „Prienų vandenys“ finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą, UAB „Prienų šilumos tinklai“ 10 metų šilumos ūkio plėtros investicijų planą.
UAB „Prienų butų ūkio“ direktorius Algis Valatka pasidžiaugė, kad praeiti metai įmonei buvo sėkmingi – augo jos pajamos, įsigyta naujos technikos, renovuoti didieji daugiabučiai namai, šiuo metu vyksta arba planuojama medinių pastatų, taip pat ir seniūnijose, renovacija, šiuo klausimu siekiama rasti bendrą sutarimą su gyventojais. Įmonės direktorius viliasi, kad pavyks susitarti ir dėl daugiabučio Vytauto g., Prienuose, atnaujinimo. Ir prieniečių, ir politikų nuomone, šis apšiuręs pastatas, buvęs bendrabutis, gadina miesto dalies šalia Kęstučio paminklo vaizdą. Pastatas nebuvo įtrauktas nė į vieną iš trijų kvietimų pasinaudoti valstybės parama, priežastis – gyventojų įsiskolinimai už šildymą.
A.Valatka iš Tarybos narių sulaukė komplimentų ne tik dėl renovuotų namų, bet ir dėl švarių miesto gatvių, gražiai prižiūrimų viešųjų erdvių, gėlynų.
UAB „Prienų šilumos tinklai“ direktorius Paulius Minajevas taipogi gerai įvertintas už profesionalumą, įžvalgumą, atnaujinant ir optimizuojant šilumos ūkį, diegiant naujoves, aplinkosaugines priemones, plečiant paslaugas gyventojams. Tarybos narys Algis Marcinkevičius pastebėjo, kad įmonė apskaičiuotai ir protingai investuoja, tačiau dešimčiai metų į ateitį sudėliotas šilumos ūkio plėtros investicijų planas jam pasirodė pernelyg ambicingas.
Įmonės vadovo P.Minajevo teigimu, darbus numatyta atlikti nuosavomis ir skolintomis lėšomis, jeigu nebus gauta ES lėšų, investicinis planas bus peržiūrimas kas trejus metus, o visas investicijas tvirtins Savivaldybės taryba. Vienas iš svarbiausių šio laikotarpio projektų – panaikinti Prienų miesto katilinę, esančią Statybininkų g., jos administraciją ir įrangą perkelti į patalpas Pramonės g. Skaičiuojama, kad katilinės iškėlimas pinigine išraiška atsieis per 200 tūkst. eurų, tačiau, P.Minajevo įsitikinimu, galutinis rezultatas bus teigiamas, nes bus atsisakyta dalies įmonės nekilnojamojo turto, kuris šiuo metu yra nenaudojamas, bet šilumos kainoje atsispindi.
Taipogi planuojama uždaryti Prienų miesto katilinę Nr.3. Investicijų plane minimi ir tokie darbai, kaip senų šilumos trasų keitimas Prienų mieste, Jiezne, Balbieriškyje, Veiveriuose, Skriaudžiuose, naujų biokuro katilų sumontavimas; Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos ir Prienų krašto muziejaus prijungimas prie Prienų miesto šilumos tiekimo tinklo; šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų nuotolinio nuskaitymo sistemos įrengimas; mobilios katilinės įsigijimas (ji užtikrintų minimalias paslaugas vietinės katilinės remonto bei avarijų trasose metu) ir kt.
UAB „Prienų šilumos tinklai“ dešimties metų šilumos ūkio plėtros investicijų planui pritarta 18-kos politikų balsais, šiuo klausimu susilaikė penki Tarybos nariai, vienas nebalsavo.
UAB „Prienų vandenys“ direktorius Rimantas Ignatavičius metiniame pranešime akcentavo: skatinama, kad kuo daugiau gyventojų, verslo subjektų naudotųsi įmonės paslaugomis, planuose – prie centralizuotų tinklų prijungti 900 naujų vartotojų.
Įmonės direktorius atsakė į Tarybos opozicijos klausimus. Jis patvirtino, kad iškilus bendroms problemoms, jos sprendžiamos drauge su UAB „Prienų šilumos tinklai“, perspektyvoje numatyta galimybė naudotis ir bendromis patalpomis. Jo teigimu, dirbama ir infiltracijos į nuotekų tinklus mažinimo klausimu, situacija gerėja – sumažėjo į Birštono valymo įrenginius pumpuojamų nuotekų kiekis.
Individualių namų gyventojams gerinant savo buitį, sumažėjo poreikis aptarnauti nuotekų surinkimo rezervuarus (išgriebimo duobes), todėl, R.Ignatavičiaus teigimu, įmonė svarsto turimą transportą pritaikyti individualių valymo įrenginių priežiūrai. Ne paskutinėje vietoje – ir dėmesys aplinkosauginiams reikalavimams, kurie bus keliami įmonės eksploatuojamoms septynioms valykloms nuo 2027 m. Pasak direktoriaus, šiuo metu situacija analizuojama, valyklos bus įvertintos, tuomet ir paaiškės, ar jas prireiks renovuoti, ar pakaks įsigyti šiuolaikišką įrangą, kuri išvalytų azotą ir fosforą.

Suplanuoti keturi turizmo skatinimo projektai
Posėdyje, dalyvaujant Kauno regiono plėtros tarybos administracijos vadovei Simonai Stočkienei, patvirtinta 2024–2029 m. Kauno regiono funkcinės zonos strategija. Kai visos Kauno regiono savivaldybės pritars šiai strategijai, neliks kliūčių pradėti europinėmis lėšomis finansuojamus projektus.
Prienų rajono savivaldybė yra suplanavusi vykdyti keturis turizmo skatinimo projektus, kurių metu lankymui bus pritaikyti šie objektai: šaltiniai ir Revuonos upelis Prienų mieste; LDK Kęstučio paminklas, Nemuno upė ir Karinis miestelis; Balbieriškio buvusi dvaro sodyba; Čiudiškių, Dukurnonių, Klebiškio, Lepelionių, Norkūnų I, Norkūnų II, Pašlavančio, Pašventupio I, Pelekonių IV piliakalniai ir Surmiaus ežeras.
Strategijos veiksmų planui Kauno regione įgyvendinti numatyta per 41 mln. eurų, iš jų ES dalis – 33,4 mln. eurų, Prienų rajono savivaldybė iš ES fondų gaus reikšmingą sumą – 7,8 mln. eurų, prie projektų įgyvendinimo biudžeto lėšomis teks prisidėti beveik 1,4 mln. eurų.
Opozicijos atstovams pageidaujant daugiau sužinoti apie pėsčiųjų- dviračių tako Prienų mieste plėtros ir Nemuno krantinės sutvirtinimo projektą, meras pažadėjo parengtas projektines idėjas pristatyti ir politikams. Tarybos narys Jonas Vilionis replikavo dėl „džiunglėmis“ virtusios ir netvarkomos Kauno marių pakrantės atkarpoje nuo Prienų iki Vangų, prasto susisiekimo palei upę, jo nuomone, tokia tinkama vieta, kaip Vangų karjeras, galėtų būti įveiklinta poilsio infrastruktūrai. Meras pastebėjo, kad šiuo laikotarpiu finansiniai ištekliai suplanuoti, todėl minėti darbai galės tapti kitos kadencijos Tarybos vizitine kortele.

Prienų Garbės piliečių vardai – dviem kraštiečiams
Tarybos nariai pritarė, kad Prienų krašto garbės piliečio vardai būtų suteikti dviems iškiliems kraštiečiams: kūrėjui, visuomenininkui, ilgamečiam Prienų ir Birštono krašto atstovui Lietuvos Respublikos Seime Juozui Palioniui (po mirties) ir rašytojai, muziejininkei, visuomenininkei Aldonai Ruseckaitei.

Pridėjo lėšų krepšinio ir futbolo klubams
Svarstant Prienų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2024-2026 m. pakeitimus, kurie patvirtinti balsų dauguma, tarp posėdžiui vadovaujančio mero A.Vaicekausko ir opozicinių frakcijų atstovų A.Marcinkevičiaus, L.Jakinevičienės bei E.Visocko iškilo prieštaravimų ir dėl valdančiųjų siūlymo papildyti sporto programą 25 tūkst. eurų (lėšos bus skirtos krepšinio ir futbolo klubų reikmėms, vaikų sportiniam ugdymui) tikslingumo, ir dėl paties pasiūlymo pateikimo tvarkos.
A.Vaidogas šia proga priminė, kad RKL žaidžiančiai ir gerus rezultatus parodžiusiai Prienų krepšinio komandai didesnę paramą buvo galima skirti iškart, tuomet, kai buvo planuojamas komandos biudžetas. Dėl lėšų futbolui jis nebuvo toks tikras. Jo nuomone, yra ir daugiau sporto šakų, kurių atstovai (pvz., plaukikai ir gimnastai) pasiekė aukštų sportinių rezultatų ir reikia juos paskatinti.

Jei prireiks, sprendimus priims rugpjūtį
Nustatytas klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2024–2025 mokslo metais. Pasak Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko, jautresnės ir nerimą keliančios situacijos mokyklose bus stebimos, jeigu prireiks, klasių ir grupių skaičius bus patikslintas rugpjūtį. Toks buvo atsakymas opozicijos nariams, siūliusiems nelaukiant rudens steigti vieną priešmokyklinio ugdymo grupę „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje. Anot politikų, priėmus šį sprendimą, vaikai nebūtų išvežami į ugdymo įstaigas kaimyninėse savivaldybėse.

Žemės mokesčio lengvatoms nepritarta
Nepritarta Tarybos nario Arūno Vaidogo parengtiems ir pristatytiems sprendimų projektams dėl 2025 m. žemės mokesčių tarifų nustatymo ir dėl žemės mokesčių lengvatų 2024 m. A.Vaidogas šiuos klausimus teikė pakartotinai, motyvuodamas tuo, kad susikūrusi nauja Prienų ūkininkų sąjungos taryba priėmė šiuo klausimu rezoliuciją. Pasak jo, rengiant sprendimo projektą, buvo atsižvelgta į valdančiosios koalicijos anksčiau išsakytas pastabas bei pasiūlymus. Pranešėją palaikę L.Jakinevičienė, J. Juocevičius, A.Marcinkevičius, E.Visockas koalicijos partnerius kvietė nesivadovauti išankstinėmis nuostatomis ir balsuoti už tai, kad ūkininkams būtų sudarytos palankesnės konkurencinės veiklos sąlygos, o jaunoms šeimoms palengvintos galimybės įsitvirtinti kaime. Jų teigimu, papildomų lėšų nereikės, nes biudžete iš žemės mokesčio yra suplanuota surinkti 500 tūkst. eurų. Ši suma bus surinkta ir sumažinus mokesčio tarifus.
Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkė Asta Gluoksnienė nedaugžodžiavo, ji rėmėsi faktais. Anot jos, ūkininkai, vieni garsiau, kiti patyliukais traukiasi iš gamybos, parduoda gyvulius. Ir dėl išaugusių mokesčių, ir dėl neprognozuojamos gamtos. Ji atkreipė politikų dėmesį į tai, kad ne visi ūkininkai gali apsidrausti, išsimokėti už techniką, todėl mokestinės naštos sumažinimas sudarytų palankesnes ūkininkavimo sąlygas.
Šiuo metu Prienų rajono savivaldybėje žemės ūkio paskirties žemei taikomas žemės mokesčio tarifas 1,2 proc. A.Vaidogas siūlė 2025 m. jį sumažinti iki 0,9 proc. Atitinkamai jis siūlė nustatyti mažesnius tarifus ir mėgėjų sodų, miškų ūkio, vandens paskirties žemės sklypams, pramonės, sandėliavimo bei komercinės paskirties teritorijoms.
Tarybos nariai neprieštaravo, kad Ukrainos valstybinei nepaprastųjų situacijų tarnybai būtų perduoti du gaisriniai automobiliai, kurie tiesioginėje veikloje nenaudojami. Humanitarinė pagalba bus teikiama per Visuomenės iniciatyvų fondą.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *