Karo komendantūra Prienuose: kas eis ginti Lietuvos?

Apie karo komendantūras dažniau pradėta kalbėti prieš kelerius metus, visgi labai trūko viešos informacijos, kur komendantūros bus įkurtos, kokias užduotis jos vykdys karo ir taikos sąlygomis, kaip aktyvūs piliečiai galės prisidėti prie jų veiklos. Visuomenės susidomėjimas dar labiau išaugo naujajam krašto apsaugos ministrui Laurynui Kasčiūnui pristačius komendantūrų modelį ir paskubinus pasiruošimą taikos metu.

Vykstant pratyboms aktyvuota karo komendantūrų veikla

Prienų rajono karo komendantė mjr. B. Krasavinienė ir jos pavaduotojas kpt. R. Ignatavičius.

Gegužės 6–8 dienomis Vilniaus ir Kauno regionuose, taip pat ir Prienų rajone, vyko karinės pratybos „Perkūno bastionas 2024“, kuriose buvo aktyvuota karo komendantūrų veikla. Tai ir paskatino susipažinti su Prienų rajone dirbusia karo komendante mjr. Birute Krasaviniene ir jos pavaduotoju kpt. Rimantu Ignatavičiumi. „Gyvenimo“ redakcijos iniciatyva jie pristatė komendantūros modelį ir funkcijas, papasakojo apie jos sąveiką su Savivaldybe ir civilinėmis organizacijomis bei pratybų metu kartu spręstus iššūkius, atsakė į gyventojams rūpimus karinės parengties, galimybės integruotis į komendantinius vienetus ir kitus klausimus.
Majorė B.Krasavinienė yra viena iš dviejų karo komendančių moterų Lietuvoje. Ji tarnauja Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, užima Vytauto Didžiojo karininkų kursų vyriausiojo metodininko pareigas. Vykdydama karo komendantės pareigas, Prienuose nuolatos nereziduos, atvyks esant poreikiui, taip pat į pratybas bei mokymus. Anot mjr. B.Krasavinienės, atstumas nuo Vilniaus iki Prienų lengvai įveikiamas, todėl kilus ekstremaliai situacijai į paskirties vietą ji atvyktų per nustatytą reagavimo laiką. O iki tol ji galėtų kliautis vietoje gyvenančiu, krašto specifiką gerai žinančiu karo komendantės pavaduotoju, kuris nedelsiant veiktų pagal nustatytas procedūras. Į pagalbą būtų pasitelkti komendantiniam vienetui priskirti rezervo kariai, šauliai bei aktyvūs piliečiai, pavyzdžiui, medžiotojai, kurie padėtų užtikrinti svarbių objektų apsaugą, mobilizuoti gyventojus bei atlikti kitas užduotis.

Karo atveju mobilizuotų paramą užnugaryje
Mjr. Birutės Krasavinienės teigimu, karo komendantūros sukurtos, kaip užnugario paramos sistema Lietuvos kariuomenei karo atveju. Greta paskirtų komendantų ir jų pavaduotojų į komendantinius vienetus bus priskirti profesinės karo tarnybos kariai, parengtojo rezervo karo prievolininkai, taip pat Lietuvos šaulių sąjungos komendantiniai šauliai. Vėliau atsiras galimybė ir aktyviems piliečiams integruotis į komendantinių vienetų struktūrą, įgyti karybos žinių ir prisidėti prie valstybės gynybos, saugios aplinkos savo regione kūrimo.
Pasak kpt. R.Ignatavičiaus, ištikus ekstremalioms situacijoms, komendantiniams vienetams priklausantys asmenys rūpintųsi svarbių objektų jų mieste ar rajone apsauga, įrenginėtų ir saugotų kontrolės postus, užtikrintų komendanto valandos laikymosi taisykles, dalyvautų turto rekvizicijos procese, kovotų su nelegaliomis ginkluotomis grupėmis ar atliktų kitas Lietuvos kariuomenės pavestas užduotis.
Majorės teigimu, dėl paramos Prienų rajone ji jaučiasi rami: pratybų metu buvo išsiaiškinta, kad pakankamai parengtojo rezervo karių, šaulių galėtų skubiai atvykti į pagalbą, ji buvo patikinta, kad prireikus prie užduočių vykdymo prisidėtų ir vietinių medžiotojų būrelių nariai.

Registracijos į komendantūras pradžia – sėkminga
Nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. vyksta piliečių registracija į savanoriškąją tarnybą karo komendantūroje. Karo komendantę nudžiugino tai, kad pirmosios registracijos dienos viršijo lūkesčius ir parodė gyventojų aktyvumą.
Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos duomenimis (KPKT), iki gegužės 6 d. Kauno regione iš viso gautos 549 paraiškos, iš jų 420 – Kauno KPKP, kuri administruoja registraciją Kauno miesto ir rajono, Birštono, Kaišiadorių, Prienų ir Kazlų Rūdos savivaldybėse. Kaip pageidaujamą tarnybos vietą anketose Prienų rajone nurodė 12 asmenų, Birštono savivaldybėje – 4 asmenys. (Prienų rajono karo komendantūra veikia atskirai nuo Birštono, abi jos pavaldžios Dariaus ir Girėno apygardos karo komendantui Kaune, – red. pastaba).
Kaip pavyko sužinoti, komendantinis vienetas Prienų savivaldybėje turėtų būti ne mažesnio dydžio nei būrys.

Krašto gynyboje laukiami aktyvūs piliečiai, yra išimčių
Gyventojai teiraujasi, kokiu būdu jie galėtų registruotis į komendantūras, jiems rūpi, ar taikomi kokie nors amžiaus, sveikatos ir kt. apribojimai. Karo komendantės pavaduotojas kpt. R.Ignatavičius paaiškino, kad laukiami visų specialybių ir išsilavinimo patriotiškai nusiteikę žmonės. Norintieji pasirengti krašto gynybai ir įgyti bazinių karinių žinių ir įgūdžių, gali užpildyti anketą internetu: https://www.karys.lt. Jo teigimu, numatoma nustatyti žemesnius reikalavimus sveikatos būklei, pretendentus tikrins karinės sveikatos priežiūros įstaigos.
Į komendantūras nebūtų priimami tie, kurie paskirti į aktyvųjį kariuomenės personalo rezervą, atlieka pradinę privalomąją karo tarnybą ar neatitinka kariams keliamų bendrųjų reikalavimų (pilietybė, teistumas, veiksnumas). Mjr. B.Krasavinienė pažymėjo, kad tarnybos komendantūroje atlikimas neatleidžia nuo šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą.

Tinkamas pasirengimas padės išvengti netikėtumų
Planuojama, kad jau šių metų spalio mėnesį komendantiniuose vienetuose bus pradėtas karinis rengimas, kurį užtikrins Krašto apsaugos savanorių pajėgos. Anot karo komendantės, asmenys bus kviečiami į 3–10 dienų per metus pratybas kartu su kitais parengtojo rezervo kariais, numatytais į šiuos vienetus. Pratybų metu jie būtų aprūpinti ginkluote ir ekipuote.
Karo komendantė pakvietė gyventojus, norinčius prisidėti prie savo krašto gynybos, savanoriškai prisijungti prie komandos ir įgyti karo metui reikalingų įgūdžių: „Kai žmonės žinos, kaip elgtis esant krizinei situacijai ir kaip galėtų prisidėti prie šalies gynybos, visi jausimės saugesni, jei ateitų valanda X.“
Ar gyventojams pakanka informacijos apie komendantūrų veiklą? Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento atstovai tikina, kad informacija apie komendantūras, jų veiklą ar pratybas nuolat skelbiama visuomenei Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos kariuomenės ar KPKT tinklalapiuose, socialinių tinklų paskyrose ir kitais kanalais.

Ir pratybose, ir karo sąlygomis – su Savivaldybe
Pratybų „Perkūno bastionas 2024“ metu komendantūros štabas dirbo Savivaldybės patalpose. Kaip sakė mjr. B.Krasavinienė, stalo pratybos vykdytos kartu su Prienų rajono savivaldybės administracija ir kitomis įstaigomis bei civilinėmis organizacijomis.
„Atnaujinome komendantūros veiklą, imitavome, kaip atliktume savo funkcijas mobilizacijos ir karo padėties sąlygomis. Tikslingai įsikūrėme Savivaldybėje, kad galėtume kuo glaudžiau bendradarbiauti, užtikrinti tiesioginį ryšį, susipažinti su savivaldybės specifika ir problematika. Didelė pratybų sėkmė – tarpusavio sąveika, atsakomybių nubrėžimas ir funkcijų pasidalinimas. Kartu su mobilizacine valdymo grupe pasitikrinome, kaip veikia planai, koordinuojami tarnybų veiksmai, užtikrinant viešąją tvarką ir saugumą, aptarėme, kaip būtų užtikrinama mobilizacija, komendanto valandos įgyvendinimas, gyventojų evakuacija ir kiti klausimai,“ – pasakojo mjr. B.Krasavinienė ir kpt. R. Ignatavičius.
Jų teigimu, karo komendantas yra tarpininkas tarp kariuomenės ir savivaldybės administracijos, kuris karo atveju padėtų Savivaldybei užtikrinti gyventojų aprūpinimą resursais, organizuoti turto ir transporto rekviziciją, logistiką, kartu su policija pasirūpintų svarbių objektų apsauga, spręstų ir kitus klausimus. Komendantas yra atskaitingas Ginkluotųjų pajėgų vadui. Savivaldybės administracija atsakinga už neginkluotą pagalbą kariuomenei, gyventojų saugumą, informavimą ir būtinųjų poreikių tenkinimą mobilizacijos bei karo padėties metu.
Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento atsakyme į „Gyvenimo“ klausimus apie karinių komendantūrų bendradarbiavimą su savivaldybėmis, institucijomis ir organizacijomis rašoma, kad tai yra nuolatinis procesas, kaip ir paskirto personalo edukacija bei mokymas: „Kasmet organizuojami susitikimai, kursai bei pratybos ir komendantūrų personalui, ir parengties bei mobilizacijos pareigūnams bei administracijų darbuotojams savivaldybėse. Identifikuotos pamokos, spragos ir kiti nesklandumai sprendžiami keičiant ar tobulinant įstatyminę bazę ar skiriant daugiau dėmesio identifikuotoms sritims kitose pratybose.
Visų šalies miestų savivaldybių vadovybės suvokia geopolitinę situaciją ir labai noriai bendradarbiauja ne tik su karo komendantais, bet ir kitų karinių vienetų atstovais. Lietuvos kariuomenė nuolat sulaukia siūlymų ir užklausų prisijungti ar padėti organizuoti įvairaus pobūdžio pratybas bei mokymus, Lietuvos kariuomenės pavestas užduotis“.
Prienų rajono karo komendantė žada ir toliau gilintis į Prienų krašto specifiką ir apsilankyti jame dažniau. „Kol nauja karo komendantūrų sistema kuriama, sunku pasakyti, kokiu periodiškumu lankysiuosi Prienuose. Džiaugiuosi, kad galiu remtis į Savivaldybės administraciją, parengties pareigūnę, kitus čia dirbančius specialistus. Esu aktyvi Prienų rajono savivaldybės feisbuko narė, seku naujienas, tad ir toliau palaikysiu ryšį, – žadėjo mjr. B.Krasavinienė.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Teisė žinoti. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *