Įsibėgėja pasėlių ir naudmenų deklaravimas – žemdirbiai raginami jo neatidėlioti

Nuo gegužės 2 d. prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Nors jis tęsis iki birželio 21 d., o pavėluotai paraiškos bus priimamos iki liepos 1 d., tačiau ūkininkai raginami neatidėti iki paskutinių dienų vieno svarbiausių procesų žemės ūkyje, nes pasėlių deklaravime yra naujovių. Jas perprasti padeda įvairiais būdais teikiama informacija.

Apie pasėlių deklaravimo naujoves ūkininkai informuojami įvairiomis priemonėmis. Nuotr. iš „Santarvės“ redakcijos archyvo

Kas keičiasi?
Tai jau antrieji Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano įgyvendinimo metai. Šįmet, siekiant aiškiau išdėstyti reikalavimus pareiškėjams, pretenduojantiems gauti tiesiogines išmokas, pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės. Jose atsiranda naujovių.
Svarbu žinoti, kad keičiama aktyviam ūkininkui taikoma leistina riba, pagal kurią ūkio subjektai, kurie už praėjusius metus gavo ne daugiau kaip 2000 Eur (buvo 5000 Eur) tiesioginių išmokų, automatiškai laikomi aktyviais ūkininkais, t. y. nevertinant jų atitikties „aktyvaus ūkininko“ kriterijams. 
Kitas žinotinas dalykas – tikslinami bendrieji šienavimo reikalavimai tiesioginėms išmokoms gauti. Kai ekologinių sistemų ar kaimo plėtros intervencinių priemonių reikalavimuose nenustatyta kitaip, ūkininkai pievas ir ganyklas, žolinių augalų plotus privalo bent 1 kartą iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. sutvarkyti, t. y. nušienautą žolę išvežti iš lauko arba supresuoti, arba šieną sudėti į kūgius, arba žolę susmulkinti ir tolygiai paskleisti, arba palikti suguldytą vietoje. Turintiems daugiau kaip 0,3 sutartinių gyvulių pievų papildomai šienauti nereikia.
Keičiama Veiksmingumo ir efektyvumo metodika, kuri numato, kad pareiškėjas privalo dalyvauti bent vienoje (pernai buvo dviejose) gamybinėje veikloje ir bent vienoje negamybinėje veikloje. Taip pat nustatyti atvejai, kai papildomai skirti ne mažiau kaip 1 proc. deklaruotos ariamosios žemės ploto negamybinėms veikloms nereikalaujama.
Kompleksinės ekologinės sistemos veiklose „Augalų kaita“, „Tarpiniai pasėliai“, „Sertifikuotos sėklos naudojimas“, „Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijos“ nustatyta, kad tais atvejais, kai pagal kiekvieną iš šių veiklų deklaruojamas didesnis kaip 300 ha plotas, už plotą iki 300 ha yra skiriama 100 proc. ekologinės sistemos išmokos, už plotą, viršijantį 300 ha, skiriama 85 proc. šios išmokos.
Kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veikloje „Augalų kaita“ numatyta, kad įsipareigojimų laikotarpiu nereikalaujama deklaruoti tų pačių plotų, tačiau privaloma išlaikyti bendrą pagal šią veiklą plotą. Nuo 2025 m. prisiėmusieji įsipareigojimus pagrindiniam augalų kaitos nariui privalės skirti ne daugiau kaip 50 proc. pagal šią veiklą deklaruoto ploto. Taip pat praplėstas augalų sąrašas, kuriuos vienoje vietoje galima auginti ne ilgiau kaip 4 metus. Kai pagal šią veiklą pirmaisiais metais deklaruotas plotas padidinamas daugiau kaip 10 proc. arba daugiau kaip 1 ha, privaloma prisiimti naujus įsipareigojimus 4 metų laikotarpiui visam pagal šią veiklą deklaruotam plotui.
Ekologinės sistemos šiemet buvo papildytos nauja ekologine sistema „Ariamosios žemės keitimas pievomis, jų išlaikymas ir priežiūra“, peržiūrėti ekologinių sistemų išmokų dydžiai, atnaujinti reikalavimai paramai gauti.

Gyvai susitinka rajonuose
Svarbu pažymėti, kad 2023 m. buvo pirmieji Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano įgyvendinimo metai. Ir ūkininkai, ir institucijos susidūrė su didžiuliu informacijos srautu, turėjo susipažinti su naujomis priemonėmis (klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingomis ekologinėmis sistemomis, kurios pakeitė ankstesniu finansiniu periodu buvusią žalinimo išmoką), taip pat prisitaikyti prie naujų reikalavimų (privalomos sąlygos siekiantiems gauti paramą – Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės – GAAB, valdymo reikalavimai).
Šiemet šis procesas jau paprastesnis. Tą pripažįsta ir žemdirbių organizacijos bei ūkininkai, dėl pasėlių deklaravimo klausimų susitikdami savivaldybėse su ŽŪM atstovais. Jau įvyko 18 susitikimų.
Būtina pažymėti, kad ŽŪM komanda, kartu su VĮ Žemės ūkio duomenų centru (ŽŪDC) ir Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) vyksta ir dalyvauja susitikimuose su rajonų ūkininkais pagal jų išsakytą poreikį bei konsultuoja ne tik pasėlių deklaravimo klausimais, bet ir visais kitais žemdirbiams aktualiais klausimais.

Konsultuoja nuotoliu, informuoja
Visgi pareiškėjams vis dar lieka klausimų dėl GAAB reikalavimų įgyvendinimo, teisingo Kraštovaizdžių elementų įbraižymo, atskirų ekologinių sistemų reikalavimų.
Daug svarbios informacijos apie juos ir tiesiogines išmokas bei paramą pagal kitas programas, susijusias su plotu bei gyvuliais, galima rasti NMA išleistame specialiame laikraštyje.
Taip pat primename, kad kiekvieną ketvirtadienį, nuo 8 val., rengiamos nuotolinės konsultacijos, kuriose ūkininkus geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės, žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, tiesioginių išmokų taisyklių klausimais konsultuoja ŽŪM, NMA, VĮ ŽŪDC specialistai. Šios konsultacijos tęsis iki birželio 27 d.
Turintys klausimų, susijusių su pasėlių deklaravimu, juos gali atsiųsti ir el. paštu tiesiogines@zum.lt. 

Su visais pakeitimais galima susipažinti Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje, skiltyje „Tiesioginė parama“.

Koncentruotą informaciją ūkininkai gali rasti specialiame leidinyje: čia

Prisijungti prie nuotolinių konsultacijų galima čia.

Rubrikoje Žemės ūkis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *