KU „Prienų taupa“ visuotiniame susirinkime aptarti 2023 m. veiklos rezultatai

Balandžio 18 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vykusiame kredito unijos (KU) „Prienų taupa“ visuotiniame narių susirinkime pristatyta 2023 metų ataskaita, aptarti kiti svarbūs klausimai.

KU „Prienų taupa“ valdybos pirmininkė Violeta Kirlienė.

Kaip ir 2022 m., KU „Prienų taupa“ praėjusiais metais dirbo devyni darbuotojai, aktyviai veikė penkių asmenų valdyba, kuri 2023 metais posėdžiavo 54 kartus. Valdybos posėdžiuose svarstyti paskolų išdavimo, indėlių priėmimo, rodiklių vykdymo, palūkanų normos ir įkainių bei veiklos viešinimo klausimai.
Anot valdybos pirmininkės Violetos Kirlienės, per praėjusius metus valdyba apsvarstė 101 prašymą suteikti paskolas 2,376 mln. eurų sumai. Fiziniai ir juridiniai asmenys skolinosi žemei, kitam nekilnojamam turtui įsigyti, taip pat žemės ūkiui bei verslui vystyti ir kitiems tikslams. Didžiausia suteikta paskola fiziniam asmeniui siekė 160 000 eurų, o juridiniam – 71 800 Eur.
Valdybos pirmininkės teigimu, praėjusiais metais didelis dėmesys buvo skiriamas paskolų portfelio valdymui ir skolininkų kontrolei. Buvo svarstyti ir patenkinti narių prašymai atidėti paskolų grąžinimo terminus, pakeisti užtikrinimo priemones, paskolos paskirtį.
2023 m. pabaigoje KU „Prienų taupa“ buvo 10,66 mln. eurų indėlių, iš kurių fizinių asmenų indėliai sudarė 10,16 mln. Eur, o juridinių asmenų – 0,5 mln. Eur.
Ataskaitiniais metais Kredito unijos aktyvas buvo 12,11 mln. eurų, o 2023 m. veiklos rezultatas –142, 38 tūkst. Eur pelnas.
Kiekvienais metais siekdama kuo plačiau viešinti Kredito unijos veiklą, pritraukti kuo daugiau narių, „Prienų taupa“ valdyba aktyviai dirba ir rinkodaros klausimais. Informacijos sklaida 2023 m. buvo vykdoma per tradicines informacines priemones: lankstinukus, plakatus, kalendorius.
Praėjusiais metais vykusiuose Valdybos susirinkimuose taip pat buvo patvirtinti standartiniai išduodamų paskolų palūkanų normų intervalai, nustatyti paskolų administravimo mokesčiai ir terminuotųjų indėlių palūkanų normos. 2023-iaisiais buvo patvirtinti ir 23 nauji ar atnaujinti vidaus veiklą reglamentuojantys dokumentai, maksimalūs vienos operacijos ir dienos operacijų limitai, parengtas KU „Prienų taupa“ 2023–2025 m. planas, svarstyta ir nutarta grąžinti nariams privalomus pajus, aptarti ir kiti aktualūs klausimai.
Balandžio 18 d. vykusio visuotinio susirinkimo metu ne tik patvirtintos ataskaitos, bet ir surengtas balsavimas dėl narių, neatitinkančių KU narystės taisyklių, pašalinimo. Iš viso iš KU „Prienų taupa“ vienbalsiu sutarimu pašalinta per 20 neaktyvių juridinių asmenų.
Rimantė Jančauskaitė

Rubrikoje Verslas ir paslaugos. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *