Bendradarbiavimą pradeda nuo balto popieriaus lapo?

Balandžio 23 dieną naujai išrinktos Prienų rajono ūkininkų sąjungos tarybos nariai ir pirmininkė Asta Gluoksnienė susitiko su Prienų rajono savivaldybės meru Alvydu Vaicekausku ir vicemerėmis Jūrate Zailskiene bei Laimute Jančiukiene. Pokalbio metu Prienų ŪS pirmininkė A.Gluoksnienė pristatė savo pavaduotojus Martyną Butkevičių ir Gintautą Sodaitį bei naujos sudėties Tarybą, kurioje, susiskirstę į atskirus Pienininkystės, Mėsininkystės ir Grūdininkystės komitetus, dirbs devyni asmenys.
Asta Gluoksnienė pažymėjo, kad jos, kaip pirmininkės, tikslas yra pritraukti į Prienų ūkininkų sąjungą kuo daugiau naujų narių, atstovauti kuo platesniam Prienų krašto žmonių ratui. Išanalizavus buvusios tarybos darbą, bus ieškoma naujų bendravimo formų. Periodiškai bus organizuojami susitikimai su seniūnijų gyventojais ir vietos bendruomenėmis, rengiamos diskusijos, seminarai, konsultacijos jiems aktualiais klausimais. Planuojama rengti įvairias šventes, išvykas ir kitus renginius. Ūkininkų sąjunga ketina didelį dėmesį skirti jaunų šeimų ūkiams, teikti visokeriopą pagalbą.
Anot Prienų ŪS pirmininkės A.Gluoksnienės, jaunieji ūkininkai yra apsiskaitę, įgiję žemės ūkio, vadybos, IT ir kitų sričių specialybes, turintys ir reikiamų žinių, ir ryžto tvarkytis ūkiuose pažangiau, siekiantys kurti ne tik patogų gyvenimą sau ir vaikams, bet ir aktyviai įsitraukti į vietos bendruomeninį gyvenimą.
Glaudžiau bus bendradarbiaujama su verslo atstovais, organizuojant renginius, lauko dienas, sudaromos galimybės plačiau pristatyti savo produkciją.
Prienų ŪS palaikys dialogą su įvairiomis politinėmis jėgomis, išskyrus valstiečius ir žaliuosius, tačiau sutarta, kad naujoji Taryba neatstovaus jokioms partijoms.
Ūkininkų sąjungos veikla bus viešinama žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose.
Pirmininkė išsakė ir ūkininkų lūkesčius dėl sąžiningo bendradarbiavimo su savivaldybės atstovais, jų interesų atstovavimo Savivaldybės taryboje, Kaimo plėtros rėmimo bei melioracijos komisijose, konstruktyvių susitikimų ir problemų aptarimo.
Buvęs ilgametis Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkas Martynas Butkevičius pasidžiaugė, kad į ŪS tarybą atėjo nemažai veržlaus jaunimo, kuris pasirengęs dalykiniam dialogui su valdžios atstovais ir ginti šeimos ūkių interesus.
Meras Alvydas Vaicekauskas vylėsi, kad kalbantis ir diskutuojant bus surastas tarpusavio supratimas ir problemų sprendimo būdai, pagerės paskutiniais mėnesiais suprastėję santykiai su Prienų rajono ūkininkų sąjunga. Mero įsitikinimu, Ūkininkų sąjunga turėtų būti nepolitinė organizacija ir atstovauti ne atskiriems asmenims, o visiems rajono ūkininkams. Kita vertus, anot jo, bendravimo sėkmė priklausys ir nuo to, kokią poziciją – derybinę ar kitokią – ateityje užims ŪS Taryba. A.Vaicekauskas patikino, kad į išsakytas pastabas bus atsižvelgta ir kvietė bendravimą pradėti nuo tuščio lapo.
Ūkininkų sąjungos tarybos narė Laimutė Balsevičienė Ūkininkų sąjungos bendradarbiavimą su Savivaldybe įvardino kaip pozityvų, bet nepakankamą, ir kvietė abi puses be konfrontacijos ieškoti sąlyčio taškų. Visgi ji apgailestavo dėl to, kad nei Kaimo rėmimo plėtros, nei Melioracijos komisijose ūkininkai neturi savo atstovo, taip pat norėjo sužinoti, ar jau parengti Kaimo rėmimo fondo nuostatai, kuriems savo pasiūlymus teikė ir žemdirbiai.
Ji atkreipė dėmesį į tai, kad Prienų rajono ūkininkai tik 55 proc. intensyvumu kreipėsi į Nacionalinę mokėjimo agentūrą ir teikė paraiškas dėl paramos smulkiesiems pienininkystės ūkiams ir paramos kitiems žemės ūkio sektoriams atstovaujantiems smulkiesiems ūkininkams ir dėl to Prienų žemės ūkio nepasieks bent trijų milijonų eurų vertės parama. L.Balsevičienė bandė išsiaiškinti priežastis, kodėl taip atsitiko: galbūt smulkiesiems ūkininkams trūksta suprantamai pateiktos informacijos, gebėjimų tinkamai parengti paraiškas ar konsultantų pagalbos. Kita vertus, galbūt reikia ir finansinės paskatos iš Kaimo plėtros rėmimo fondo, nes ūkininkai baiminasi investuoti į paraiškų rengimą, manydami, jog nesulauks grąžos.
Meras Alvydas Vaicekauskas, vicemerė Jūratė Zailskienė ir Žemės ūkio skyriaus vedėja Aušra Tamošiūnienė pabandė atsakyti į ūkininkams rūpimus klausimus. Anot mero, Kaimo plėtros rėmimo ir Melioracijos komisijų darbe ūkininkų atstovai gali dalyvauti kaip stebėtojai, tačiau pagal reikalavimus paraiškų patikras ir vertinimus atliks komisijoms priklausantys Savivaldybės administracijos darbuotojai.
Anot Savivaldybės atstovų, kvalifikuotų konsultantų trūksta, Youtube platformoje pateikiamų mokymų, kaip pildyti paraiškas, nepakanka. Kaip sakė A.Tamošiūnienė, žemės ūkio specialistai, kiek priklauso pagal jų funkcijas, stengiasi išplatinti ūkininkams aktualias žinias, informacijos sklaidai ir ateityje bus skiriamas nemažas dėmesys.
Pokalbio metu buvo aptartos iš Kaimo plėtros rėmimo fondo finansuojamos priemonės, didelis nusidėvėjusių melioracijos įrenginių atnaujinimo poreikis, paramos jauniesiems ūkininkams, žemės mokesčio ir kiti klausimai. A.Vaicekauskas pabrėžė, kad, skiriant Savivaldybės paramą, bus atsižvelgiama į ūkių tvarumą, pasirengimą siekti pažangos, pritraukti nacionalinių investicijų.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Žemės ūkis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *