Po nusivylimo politikais taško nepadės…

Kovo 5 dieną žemdirbių organizacinio komiteto nariai, į jį susibūrę Prienų ūkininkų sąjungos tarybos nariai, smulkiųjų ir stambiųjų žemės ūkio produkcijos gamintojų atstovai, jaunieji ūkininkai aptarė vasario 29 dieną Prienuose, Laisvės aikštėje, vykusios protesto akcijos rezultatus ir tolimesnius veiksmus.
Buvo pripažinta, kad iki tol vykę bandymai derėtis su meru ir pati protesto akcija norimų rezultatų nedavė. Žemdirbių organizacinio komiteto nariai apgailestavo dėl to, kad Prienų rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos nariai neįsigilino į ūkių situaciją, nepriėmė domėn žemdirbių rezoliucijos dėl žemės mokesčio sumažinimo, nepalaikė Savivaldybės tarybos opozicijos parengto sprendimo projekto dėl žemės mokesčio lengvatų 2024 metams ir žemės mokesčio tarifo sumažinimo nuo 1,4 iki 0,7 proc. 2025 metams. Kaip žinia, valdančioji dauguma, kurią sudaro Socialdemokratų, Valstiečių- žaliųjų, Krikščionių demokratų sąjungos atstovai, balsavo už pačių parengtą alternatyvų siūlymą – 2025 m. žemės ūkio paskirties žemei sumažinti mokesčio tarifą iki 1,2 proc. Kaip konstatuota susirinkime, šis valdančiųjų žingsnis nerodo valdžios ketinimų tartis ir diskutuoti šia tema, juolab solidarizuotis su rajonui pridėtinę vertę kuriančiais ūkininkais, padėti sunkmečiu išsilaikyti smulkiems ūkiams, pradedantiesiems ūkininkams, bent iš savivaldos pusės parodant gerosios valios gestą ir sumažinant jiems padidėjusią mokestinę naštą.
Diskusijose išryškėjo vieninga pozicija ir toliau priimtinomis priemonėmis daryti įtaką politikams ir siekti tarpusavio supratimo. Nemažai kalbėta, pasikeista nuomonėmis dėl galimybės ūkininkams kooperuotis, kurti trumpąją maisto grandinę Prienų rajone, aptartos galimos rizikos ir gerosios praktikos pavyzdžiai, kooperatyvo valdymas ir paramos mechanizmas.
Kitų rajonų pavyzdžiai rodo, kad per kooperatyvą veikiantys žemdirbiai tampa labiau konkurencingi ir padidina savo derybines galias. Pažymėta, kad smulkiųjų ūkių išlikimo pagrindas – bendradarbiavimas, kooperatinė veikla, kuri leidžia padidinti ūkių produktyvumą, užsitikrinti aukštesnes pajamas, padeda spręsti ūkinės veiklos, vadybos, logistikos ir kitus iššūkius.
Prienų rajone yra ūkininkų, kurie gamina ir perdirba pieną bei mėsą, yra augalininkystės, sodininkystės ir uogininkystės ūkių, kurie pavieniui sprendžia produkcijos realizacijos klausimus. Dideliu mastu per kooperatyvą perkamos įvairios žemės ūkio priemonės ir parduodama žaliava ar produkcija suteiktų palankesnes sąlygas geresnei pirkimo ir pardavimo kainai gauti.
Žemdirbių organizacinio komiteto narių susirinkime priimtas pareiškimas, kuriuo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovų rinkėjai reiškia nepasitikėjimą Prienų skyriaus pirmininke Laimute Jančiukiene ir atsiriboja nuo Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos Savivaldybės taryboje nario, ūkininko Jono Vilionio (jis yra ir Prienų ūkininkų sąjungos tarybos narys). Daugumą ūkininkų nuvylė tai, kad, svarstant ūkininkams ir žemės ūkio išlikimui svarbius klausimus, jų atstovai nusisuko nuo ūkininkų, palaikydami valdančiosios daugumos, kurioje pirmu smuiku griežia socialdemokratai, poziciją.
„Gyvenimo“ žiniomis, protesto vardan keli ūkininkai jau parašė pareiškimus išstoti iš Valstiečių ir žaliųjų sąjungos, kiti tai ketina padaryti artimiausiu metu.
Susiklosčiusi situacija, dabartinės aktualijos bus aptartos ir artėjančiame Prienų ūkininkų sąjungos ataskaitiniame – rinkiminiame susirinkime. Jame galima tikėtis ir Ūkininkų sąjungos tarybos atsinaujinimo.
Dalė Lazauskienė


VISKAM YRA PRADŽIA IR PABAIGA

2024 m. vasario 29 d. aikštėje prie Prienų rajono savivaldybės vykęs susibūrimas nebuvo vien tik protestas, kaip rašo kai kurie komentatoriai, tai buvo prasminga patirtis, suartinusi žmones. Tai buvo kartu išgyventas įvykis, kurio taip laukė ir į kurį dideles viltis dėjo visi žemdirbiai. Ūkininkų svajonės paprastos ir kuklios – jie nori, kad būtų sudarytos sąlygos dirbti ir nustatyti adekvatūs mokesčiai pajamoms. Visi žemdirbiai kartu stebėjo vykstantį Savivaldybės tarybos posėdį, kuriame buvo svarstoma merui įteikta žemdirbių rezoliucija dėl žemės mokesčio sumažinimo. Deja, pasirodė, kad meras jau nemoka taip kukliai svajoti, nors puikiai suvokia, jog žemdirbiai valstybei sukuria didelę pridėtinę vertę, negalvodami apie save. Tiesiog nesuprantama, kad šiuo itin sunkiu žemdirbiams momentu ūkininkas ir Tarybos narys Jonas Vilionis, save pateikiantis kaip didžiausią žemdirbių gynėją, ne tik balsavo prieš ūkininkų prašymus, bet ir aktyviai organizavo visus Tarybos narius valstiečius nepalaikyti žemdirbių prašymų sumažinti žemės mokestį.
Žemdirbiai jau ne vienerius metus mato, kaip p. Jonas Vilionis dviprasmiškais savo veiksmais tik imituoja visų žemdirbių interesų gynimą. O jo elgesys Tarybos posėdžio metu galutinai patvirtino, kad ūkininkų problemos jam svetimos. P. Jonas Vilionis parodė, kad jam ir paskui jį sekantiems Tarybos nariams valstiečiams tiesiog patogiau tarnauti valdančiajai daugumai, turėti bent porą postų valdžioje ir spręsti kitus asmeninius reikalus.
Dėl šių priežasčių rajono žemdirbiai, kurie buvo pagrindiniai valstiečių partijos rinkėjai, ATSIRIBOJA nuo p. JONO VILIONIO ir reiškia nepasitikėjimą valstiečių partijos Prienų skyriaus vadove.
Žemdirbių organizacinis komitetas

Rubrikoje Žemės ūkis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *