Kodėl gilėja priešprieša?

Vasario 29 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo apsvarstyti 36 sprendimų projektai, du iš jų į darbotvarkę įtraukti posėdžio dieną.

Panaikino Tarybos sprendimą dėl aviacinio turto perdavimo

Sveikinimai – naujam Prienų KKSC vadovui Pauliui Ivanauskui.

Tarybos opozicijos lyderė Loreta Jakinevičienė siūlė vieno papildomo sprendimo projekto – dėl Savivaldybės turto panaudos sutarties su Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubu (KAASK) nutraukimo – nesvarstyti, kol nesibaigusios teisminės procedūros dėl aviacinio turto perdavimo teisėtumo. Be to, anot jos, šis klausimas nebuvo pateiktas svarstyti Tarybos komitetams. Politikę nustebino tai, su kokia skuba klausimas buvo „stumiamas“: opozicija pateikė įrodymų, kad jo derinimas su Savivaldybės specialistais tetruko 16 minučių. L.Jakinevičienės nuomone, tokiam skubėjimui reikia rimto pateisinimo, juolab kad klausimas nėra susijęs su jokia žinoma ekstremalia situacija.
Mero Alvydo Vaicekausko teigimu, tame nėra jokio pažeidimo, nes pagal Tarybos veiklos reglamentą naują siūlymą darbotvarkei frakcijų nariai gali pateikti prieš 24 val. iki Tarybos posėdžio. Valdančiosios koalicijos nariai tam pritarė.
Ginčytinu klausimu siekta pripažinti netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. T3-192 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubui“. O kai nebeliks turto panaudos pagrindais valdymo pagrindo, – ir nutraukti prieš terminą 2022 m. birželio 3 d. Savivaldybės turto panaudos sutartį, sudarytą su Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubu.

Tarybos posėdyje pasisakė KAASK atstovas Arvydas Vaicekauskas.

Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjo Tomo Žvirblio teigimu, tokiu būdu bus pašalinti įsiteisėję teismų sprendimai ir turto suteikimo panaudai nustatyti procedūriniai pažeidimai, nes negali galioti dvi panaudos sutartys dėl tų pačių objektų.
Atsitiko taip, kad teismas pripažino iki šiol galiojančiais 2010 m. lapkričio 9 d. turto panaudos sutartį (su 2010 m. gruodžio 14 d. pakeitimu) tarp Kūno kultūros ir sporto departamento ir KAASK bei pasirašytą turto perdavimo–priėmimo aktą, kuriuo Lietuvos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turtas buvo perduotas KAASK neatlygintinai valdyti ir naudotis sklandymo sporto šakos plėtrai. Kol ši sutartis galioja, Savivaldybės taryba neturėjo teisės priimti sprendimų dėl 2010 m. gruodžio 14 d. panaudos sutarties priede nurodyto turto perdavimo valdyti panaudos teise nei Prienų aeroklubui, nei KAASK.
Teismų karuselė įsisuko po to, kai Savivaldybė lygiateisiškumo pagrindais perdavė Pociūnuose esantį aviacinį turtą Kauno KAASK ir naujai įsikūrusiam Prienų aeroklubui. Kauno KAASK kreipėsi į teismą dėl Savivaldybės sutarties su Prienų aeroklubu nuginčijimo. 2023 m. gegužę Alytaus apylinkės teismo sprendimu tarp Savivaldybės ir Prienų aeroklubo sudaryta turto panaudos sutartis su papildomais susitarimais buvo panaikinta. Kauno apygardos teismas šį sprendimą paliko nepakeistą. Buvo pateiktas kasacinis skundas, tačiau Lietuvos Aukščiausiasis teismas atsisakė priimti jį nagrinėti.
Tarybos opozicija primygtinai ragino merą neskubėti priimti gerai neapgalvoto sprendimo, nes, privėlus klaidų, jos duos pretekstą naujiems teismams. Jos nuomone, būtina dar kartą susitikti ir padiskutuoti su aviatorių bendruomenėmis. Kauno KAASK atstovavęs Arvydas Vaicekauskas taipogi prašė atidėti sprendimą iki tol, kol baigsis terminas kasacinio skundo pateikimui. Tačiau valdančiosios daugumos balsais sprendimas dėl aviacinio turto perdavimo panaudos pagrindais KAASK buvo panaikintas. Kokių pasekmių jis turės, veikiausiai dar išgirsime. Opozicijos nariams parūpo sužinoti, kiek Savivaldybės biudžetui kainuos teisininkų paslaugos.

Ūkininkai skandavo „Gėda!“
Nei Laisvės aikštėje surengtas Prienų rajono ūkininkų protestas, nei jų atstovų išsakyti argumentai, nei Tarybos opozicijos narių palaikymas valdančiosios koalicijos neįtikino tuo, kad 2–2,5 karto ūkininkams išaugęs žemės mokestis nutemps juos į „dugną“. 16-ka politikų principingai nepritarė opozicijos atstovo Arūno Vaidogo parengtiems sprendimo projektams „Dėl žemės mokesčio lengvatų taikymo“ 2024 metais ir 0,7 proc. žemės mokesčio tarifo nustatymo 2025 metams. Jie padarė tik šiokią tokią nuolaidą antru klausimu – sumažino žemės mokesčio tarifą nuo šiuo metu galiojančių 1,4 proc. iki 1,2 proc.
Sužinoję balsavimo rezultatus, savo pasipiktinimą žemdirbiai išreiškė traktorių signalų gaudimu, o po posėdžio į aikštę išėjusį merą pasitiko šūksniais „Gėda!“.
Tačiau nebuvo ženklų, kad meras dėl to jaustųsi nepatogiai, su valdančiosios daugumos politikais jis išvyko į Stakliškių seniūniją, ten apžiūrėjo viešosios paskirties pastatus, kurie bus renovuoti už ūkininkų sąskaita sutaupytas lėšas.
Ar žemės mokesčio klausimas galėjo nesukelti priešpriešos tarp Savivaldybės ir ūkininkų? Vienareikšmiai – taip, jeigu valdininkai būtų iki galo atlikę savo tiesiogines pareigas, ne tik „susipažinę“, bet ir rimčiau panagrinėję Registrų centro raštą apie didėsiančias žemės vertes, aptarę laukiančias pasekmes su ūkininkais.
Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkas Martynas Butkevičius kvietė valdančiuosius solidarizuotis su ūkininkais ir ištaisyti praeitoje kadencijoje padarytą klaidą. Tačiau, kaip buvo galima suprasti iš jų atstovų pareiškimų, kalti patys ūkininkai, kad neperskaitė rajono spaudoje skelbto Registrų centro pranešimo, laiku į jį nesureagavo, nesikreipė į Savivaldybę dėl žemės mokesčio sumažinimo. Bet, kaip pastebėjo ūkininkų vardu kalbėjusi Laima Balsevičienė, darbymečiu ūkininkų laukia nemelžtos karvės ir kiti darbai, todėl jie, skirtingai nei su dokumentais dirbantys Savivaldybės specialistai, neturi laiko perskaityti net ir toms kelioms eilutėms, juolab tokiu formatu pateiktą kanceliarinį tekstą „išsiversti“ į jiems suprantamą kalbą. “

Kam reikalingi prioritetai?
Tarybos opozicija pasigedo išsamesnių paaiškinimų, kodėl Tarybos sprendimu reikia keisti Prienų rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų objektų, kuriuose bus atliekami statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto darbai, prioritetinį trejų metų sąrašą ir sujaukti nustatytą remontuotinų gatvių eiliškumą.
Opozicijos narius nustebino tai, kad į sąrašą dvyliktu numeriu buvo įtrauktas Prienų miesto Revuonos gatvės dalies kapitalinis remontas, kurį planuojama atlikti 2026 metais. Anot jų, galbūt tai pradžiugins miestiečius, tačiau kaimo vietovių gyventojai, laukiantys patogesnės infrastruktūros, liks nuskriausti, nes kai kurie kiti seniūnijų keliai prioritetinių darbų sąraše nukrito per kelias pozicijas žemyn.
Tad ko vertos seniūnaičių ir seniūnų pastangos pagal Savivaldybės pateiktus kriterijus kuo atsakingiau atrinkti labiausiai remonto reikalingus kelius, jeigu Savivaldybės taryba gali bet kada keisti projektų įgyvendinimo tvarką ir remontuotinų objektų eiliškumą…

Lėšomis teks prisidėti ir Savivaldybei
Pritarta sprendimų projektams dėl apsaugoto būsto paslaugos plėtros, grupinio gyvenimo namų plėtros, užimtumo paslaugų prieinamumo didinimo Prienų rajone, pereinant nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų. Savivaldybėje planuojama įgyvendinti tris projektus, kuriems finansavimas bus skirtas pagal regioninę pažangos priemonę „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“. Iš Europos Sąjungos fondų planuojama gauti per 2,2 mln. eurų, Savivaldybė turės prisidėti daugiau nei 264 tūkst. eurų iš rajono biudžeto.
Pritarta projekto „Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos stadiono pritaikymas bendruomenės fizinį aktyvumą skatinančioms veikloms“ paraiškos teikimui ir, gavus finansavimą, jo įgyvendinimui. Planuojama atnaujinti futbolo aikštyną, bėgimo taką, įrengti universalią (krepšinio, badmintono) sporto aikštelę, lauko treniruoklių aikštelę asmenims su negalia ir vaikams, šuolio į tolį sektorius, įsigyti krepšinio stovus, universalius teniso ir badmintono stovus, futbolo vartus, kitą įrangą. Atnaujinta infrastruktūra galės naudotis ne tik mokiniai, bet ir vietos bendruomenės nariai.
Planuojama bendra projekto vertė – per 757 tūkst. eurų Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2024–2026 metai.

Pritarta transporto įsigijimui
Taryba leido Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai įsigyti vieną (naudotą) iki 40-ties tūkst. eurų vertės gaisro gesinimo automobilį, kuris bus skirtas Balbieriškio ugniagesių komandai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbams.
Prienų rajono savivaldybės administracijai leista įsigyti autobusą, kurio vertė ne didesnė kaip 120 tūkst. eurų (su PVM). Autobusas bus perduotas Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui.
Gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, Taryba pritarė projekto „Mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone Prienų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui ir partnerystės sutarčiai su viešąja įstaiga „Ante diem“. Projekto lėšomis bus įsigytas elektromobilis su (ar be) įkrovimo stotele, kurį naudos šios įstaigos komanda, teikianti paslaugas pacientams jų namuose.

Pasveikintas naujas Prienų KKSC vadovas
Su gėlėmis pasveikintas naujasis Prienų kūno kultūros ir sporto centro direktorius Paulius Ivanauskas. Įstaigos direktoriumi jis patvirtintas po to, kai laimėjo šioms pareigoms užimti skelbtą konkursą ir praėjo STT patikrą.

Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *