Ar Prienų tikslas – tapti didžiausių mokesčių kraštu?

Šį ketvirtadienį vietos politikus, besirenkančius į Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdį, Laisvės aikštėje pasitiks rajono ūkininkai, su traktoriais suvažiavę ir iš tolimiausių seniūnijų. Šioje taikioje protesto akcijoje jie sieks Tarybos nariams paaiškinti, kokioje sudėtingoje situacijoje ūkininkai atsidūrė dėl žaliojo kurso reikalavimų, finansinių įsipareigojimų, netoliaregiškų centrinės ir vietinės valdžios sprendimų. Vaišindami prieniečius savo ūkiuose užaugintomis gėrybėmis, akcijos dalyviai kvies politikus ir visuomenę diskutuoti apie tai, ar žemės ūkio veikla vis dar išlieka svarbia šalies ekonomikos šaka, taipogi ir apie tai, ką valgysime, kai ūkininkai masiškai pasitrauks iš žemės ūkio produktų gamybos…

Ūkininkai politikų sprendimo lauks prie Savivaldybės
Sakoma, kad gulinčiųjų niekas nemuša, tačiau Prienų rajono ūkininkus spaudžia ne tik ES bendrosios žemės ūkio politikos taisyklių administracinė našta. Paskutiniu lašu, perpildžiusiu kantrybės taurę, tapo pernai maždaug 2–2,5 karto žemės ūkio paskirties žemei padidėjęs mokestis, dėl kurio lengvatų ir tarifo sumažinimo Prienų ūkininkų sąjungos iniciatyva suburta derybinė grupė jau kelis mėnesius bergždžiai derasi su Prienų rajono savivaldybe, meru ir Tarybos nariais. Meras nežada atsisakyti į biudžetą iš ūkininkų mokesčių pavidalu surinktų 500 tūkst. eurų pajamų, sakydamas, kad šias lėšas galima prasmingiau panaudoti kaimiškosios infrastruktūros gerinimui.
Susiklosčius tokiai neapibrėžtai situacijai, iniciatyvos teikti ūkininkų padėtį gerinančius teisės aktų projektus dėl žemės mokesčio lengvatų ėmėsi Prienų rajono savivaldybės tarybos opozicija. Vasario 21 d. surengtoje opozicijos spaudos konferencijoje, dalyvaujant ir Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkui Martynui Butkevičiui, Tarybos narys Arūnas Vaidogas pristatė du parengtus, ūkininkų bendruomenėje aptartus sprendimų projektus, kurie įtraukti į vasario 29 dienos Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę.
Vienu sprendimo projektu A.Vaidogas siūlo 2024 m. žemės ūkio paskirties žemės mokestį sumažinti 50 proc., kitu – 2025 m. sumažinti šios paskirties žemės mokesčio tarifą nuo 1,4 iki 0,7. Juolab kad ligšiolinis mokesčio tarifas yra vienas iš didžiausių Lietuvoje, kitose savivaldybėse žemės ūkio paskirties žemės sklypams taikomas 0,5–1 proc. žemės mokesčio tarifas.
Prienų rajono savivaldybės tarybos opozicijai priklauso mažuma politikų – 9. Akivaizdu, kad nei jų balsų, nei ūkininkų sunkiosios technikos palaikymo Laisvės aikštėje nepakaks, jei už parengtus sprendimo projektus ketvirtadienio posėdyje nebalsuos valdančiajai daugumai priklausantys politikai. Ir opozicijos atstovams, ir Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkui Martynui Butkevičiui, ir žemdirbių protesto akcijos organizacinės grupės vadovui Gintautui Sodaičiui norisi tikėtis, kad ir tarp socialdemokratų atsiras plačiau mąstančių politikų, kurie solidarizuosis su rajono ūkininkais, palengvindami jiems mokesčių naštą.

Iškėlė klausimą dėl išaugusios vandens ir nuotekų kainos
Spaudos konferencijoje opozicijos lyderė Loreta Jakinevičienė įvardino ir kitą aktualų klausimą, kurį Savivaldybės tarybos opozicijos nariai kelia į viešumą. Nuo 2023 m. gruodžio 1 d. butuose gyvenantiems vartotojams neregėtai išaugo UAB „Prienų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina – 5,93 Eur/m su PVMŪ, iš šio skaičiaus – geriamojo vandens tiekimo kaina –2,17 Eur/m3 su PVM ir nuotekų tvarkymo kaina – 3,76 Eur/m3 su PVM. Be šios kainos, vartotojai įmonei kas mėnesį moka ir apskaitos prietaiso kiekvienam butui abonentinį mokestį – 0,86 Eur su PVM. Taigi pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) pateiktą grafiką matyti, kad į viršų „šovę“ Prienai tapo Lietuvos lyderiu dar vienoje mokesčių srityje.
Kadangi šiuo klausimu nebuvo nei viešų svarstymų, nei diskusijos, Tarybos narys Algis Marcinkevičius sakė galintis tik spėlioti, kokios dedamosios taip išaugino vandens ir nuotekų kainą. Prieš biudžeto tvirtinimą su rūpimais klausimais kreipęsi į UAB „Prienų vandenys“, opozicijos nariai gavo atsakymą, jog jiems informacija nebus teikiama klausimais, nesusijusiais su posėdžių metu svarstomais sprendimų projektais. Tad, negalėdami tinkamai atstovauti rinkėjams, kurie skundžiasi išaugusiais mokesčiais, opozicijos nariai dėl paaiškinimų kreipėsi į merą Alvydą Vaicekauską. Anot jų, kas jau kas, bet meras tikrai turi būti susipažinęs su įmonės padėtimi, planuojamomis investicijomis, kurios galimai ir iškelia kainą gyventojams. Opozicija baiminasi, kad panaši praktika nebūtų pritaikyta ir šilumą gyventojams centralizuotai tiekiančioje įmonėje.
Cezaras Pacevičius atkreipė dėmesį į tai, jog „Prienų vandenys“ – viena iš nedaugelio įmonių šalyje, kurios netvarko paviršinių nuotekų, todėl nuo stogų į kanalizacijos tinklus bėgantis lietaus ar polaidžio vanduo iškelia nuotekų tvarkymo kainą. Už paviršinio vandens tvarkymą turėtų mokėti verslo ir kitos įmonės, o ne gyventojai, – įsitikinęs C.Pacevičius.
A.Vaidogui nepriimtina, kad potencialūs įmonės klientai raginami pasirašyti ketinimus prisijungti prie planuojamų centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, įvairiuose susirinkimuose juos gąsdinant griežtėjančiais aplinkosauginiais reikalavimais ir didėjančia atsakomybe už įsirengtų vietinių valyklų priežiūrą ir tinkamą nuotekų tvarkymą. Algis Marcinkevičius ir Egidijus Visockas abejoja, ar tokia strategija pasiteisins, ar ji parodys realius gyventojų ketinimus jungtis prie centralizuotų tinklų, juolab po to, kai Prienuose buvo patvirtinta aukščiausia šalyje geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina. Anot jų, užuot ieškojus, kaip prikibti prie žmonių, kurie turi individualius nuotekų valymo įrenginius arba nuotekų kaupimo rezervuarus, galbūt reikėtų parengti atskirą programą ir skatinti vietinių valyklų statybą gyvenvietėse.
P. S. Po Savivaldybės tarybos opozicijos spaudos konferencijos „Gyvenimo“ redakcija gavo UAB „Prienų vandenys“ informaciją su paaiškinimais apie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų pokyčius. Ją pateikiame ir skaitytojų dėmesiui.
Dalė Lazauskienė


UAB „Prienų vandenys“ informacija apie kainų pokyčius

2023 metų gegužės mėnesį Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai teikė teisės aktų pakeitimų paketą, kuris nustatė atnaujintą kainų reguliavimo metodiką. VERT reguliuoja vandens sektoriaus įmonių kainas.
2023 metų gruodžio 1 dieną įsigaliojo nauji UAB „Prienų vandenys“ teikiamų paslaugų įkainiai, kuriuos, remdamasi anksčiau minėta metodika, vieniems pirmųjų šalyje nustatė VERT.
UAB „Prienų vandenys“ informuoja, kad pagrindinės priežastys, lėmusios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos pokytį, yra šios:
. elektros ir kuro sąnaudos – elektros kaina įmonei išaugo tris kartus;
. UAB „Birštono vandentiekis“ nuotekų valymo paslauga – už paslaugą sumokama beveik 24% daugiau nei prieš metus laiko, nors priduotų nuotekų kiekis (su infiltracija) sumažėjo 6,5%;
. investicinės grąžos dalies įvertinimas – įgyvendinus anksčiau pradėtas investicijas, jų grąžos dalis įskaičiuota į paslaugų kainą;
. infliacijos koeficientas;
. investicijų grąžos pokytis dėl skolinto kapitalo kainos;
. personalo sąnaudos – darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, įmokos į garantinį fondą.
Aktyvus UAB „Prienų vandenys“ naujų klientų prijungimas ir parduodamo vandens bei nuotekų kiekio augimas sumažino kainos didėjimą 0,363 Eur (su PVM). Įmonė nuolatos perima rajono gyvenviečių vandentvarkos infrastruktūrą, kurią iki tol prižiūrėdavo patys gyventojai. Taip užtikrindama geresnę priežiūrą, avarijų likvidavimą, vandens kokybę (atliekami vandens tyrimai). Dėl šių paslaugų teikimo mažose gyvenvietėse išauga įmonės kaštai, kurie vėliau daro įtaką ir bendrą kainą.
Pabrėžiame, kad siekiame, jog Prienų rajone vandens ir nuotekų tinklų plėtra būtų kuo didesnė ir gyventojai turėtų galimybę šiuolaikiškai ir patogiai tvarkyti nuotekas bei gauti kokybišką geriamąjį vandenį.
2024 m. prasidėjus naujam Europos Sąjungos finansavimo etapui, „Prienų vandenys“ aktyviai bendrauja su rajono gyventojais pasirašant preliminarias sutartis, kurios leistų įtraukti norimą gatvę į planuojamus vykdyti projektus ir tose vietose nutiesti centralizuotus geriamojo vandens ir nuotekų tinklus. Norėdami daugiau sužinoti apie šią galimybę susisiekite su savo seniūnijos seniūnu arba telefonu +370 652 39301.
UAB „Prienų vandenys“ informacija. Užs.Nr.05

Rubrikoje Mūsų kraštas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *