Naujas biudžetas: sudėlioti prioritetai, suplanuoti darbai Birštone

Šių metų Birštono savivaldybės biudžete suplanuota beveik 15 mln. eurų pajamų. Šis pamatuoto saiko, subalansuotų poreikių ir galimybių biudžetas užtikrina, kad nei gyventojams svarbi veikla, nei Savivaldybės suplanuoti projektai nesustos. Ką su šiomis lėšomis Savivaldybei pavyks nuveikti? – šia tema „Birštono versmės“ kalbina Birštono savivaldybės merę Nijolę DIRGINČIENĘ.
– Kaip ir kiekvienais metais, Savivaldybės biudžetą ruošėme itin atsakingai: susitikome su įstaigų vadovais, vyriausiaisiais finansininkais, atsižvelgėme į įstaigų pateiktus poreikius. Dėl biudžeto diskutavome su Lietuvos socialdemokratų partijos Birštono skyriaus frakcija, Birštono savivaldybės tarybos mažuma, Tarybos komitetų nariais. Įstaigų lėšų poreikis buvo 2 milijonais eurų didesnis, tad visų jų poreikių pilnai patenkinti negalėjome, tačiau sudėliojome prioritetus, pajamas, išlaidas ir paruošėme subalansuotą 2024 m. Birštono savivaldybės biudžetą. Biudžetas bus vykdomas pagal aštuonias patvirtintas programas. Didžiausia išlaidų suma –30 procentų visų išlaidų – yra skiriama Švietimo veiklos programai, 20 procentų – Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programai. Biudžeto lėšos paskirstytos ir Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo, Kultūros ir sporto puoselėjimo veiklos, Visuomenės sveikatos rėmimo, Socialinės paramos ir paslaugų teikimo, Turizmo skatinimo, rekreacijos ir verslo vystymo, Urbanistinės plėtros programoms.
– Reikšmingas Savivaldybės pajamų šaltinis yra gyventojų pajamų mokestis, dalis lėšų surenkama iš įvairių mokesčių, rinkliavų, įmokų. Kokios galimybės Savivaldybei padidinti savo pajamas?
– Daugiau nei pusę Savivaldybės pajamų sudaro gyventojų pajamų mokestis, todėl siekiame pritraukti naujų gyventojų, o Birštone gyvenančiuosius kviečiame deklaruoti čia ir gyvenamąją vietą. Kviečiame verslo atstovus investuoti Birštone, kurti naujas darbo vietas. Visa tai yra Savivaldybės darbas, kuris dažnai nematomas, bet vyksta nuolatos.
– Į šiuos metus persikėlė daugiau nei 1 mln. eurų laisvų lėšų likučių, kam šios lėšos paskirstytos?
– Šios lėšos yra perskirstytos biudžetinių įstaigų veiklai, Savivaldybės numatytiems rėmimo fondams finansuoti, socialinėms pašalpoms, įvairiems darbams atlikti.
– Nemažai biudžeto išlaidų, kaip ir kasmet, atiteks mokyklų ir darželių išlaikymui, ugdymo sąlygų gerinimui, švietimo darbuotojų atlyginimams, socialinei sričiai, kitoms reikmėms. Ar valstybės dotacijos ir tikslinės lėšos, skiriamos deleguotoms funkcijoms vykdyti, yra pakankamos ir motyvuojančios? Kokių kyla rizikų?
– Valstybės skiriamos dotacijos bei tikslinės lėšos, skiriamos deleguotoms funkcijoms vykdyti, yra nepakankamos. Nepakankamai lėšų skiriama atlyginimų didinimui, kiekvienais metais turime skirti papildomai Savivaldybės lėšų VšĮ Birštono pirminės sveikatos priežiūros centrui, gydytojų atlyginimų didinimui, Birštono gimnazijos mokytojų atlyginimams, pirminės teisinės pagalbos specialisto etato finansavimui ir kitoms deleguotoms funkcijoms vykdyti.
– Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa šiemet antra pagal išlaidas po Švietimo veiklos programos, kuriai teks daugiausia lėšų – apie 3 mln. eurų. Kur šios lėšos bus investuotos?
– Planuojama įgyvendinti švietimo pažangos programą „Tūkstantmečio mokykla“, kuria siekiame sukurti geresnes sąlygas savivaldybės mokiniams. Birštono gimnazijoje bus įrengtos modernios gamtos mokslų laboratorijos, įgyvendinta visos dienos mokyklos veikla.
Kalbant apie infrastruktūrą, bus atliekami Savivaldybės gatvių ir kelių paprastojo ir kapitalinio remonto darbai. Tęsiami gatvių tvarkymo darbai Birštono senamiestyje, pradėta Vaižganto g. rekonstrukcija, tvarkomi šaligatviai ir didinamos aikštelės prie renovuotų daugiabučių namų, atnaujinamas gatvių apšvietimo tinklas, įrengiami LED šviestuvai, vykdomas lietaus nuotekų tinklų remontas, įsigyjama gatvių priežiūros technikos, bus įgyvendinti dalyvaujamojo biudžeto projektai, kapinių infrastruktūros plėtros ir kiti darbai.
– Kokie miesto ir kaimo žmonių patogesniam gyvenimui, turizmo skatinimui svarbūs projektai ir darbai prasidės ar bus tęsiami šiemet? Ar nenukentės kitos – sveikatos, sporto, kultūros, jaunimo politikos sritys?
– Be jau minėtų svarbių ir gyventojams itin aktualių darbų, projektų, švietimo veiklos bei infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo darbų, didelė biudžeto išlaidų suma bus skiriama Savivaldybės funkcijų įgyvendinimui, kultūros ir sporto veiklos puoselėjimui bei socialinei paramai ir paslaugų teikimui. Toliau bus vykdoma socialinio būsto plėtra, plečiamas teikiamų socialinių paslaugų Nemajūnų dienos centre spektras. Planuojama atnaujinti Birštono muziejaus ekspozicijas. Skiriamos lėšos ir mokinių užimtumui, stovykloms, jaunimo veiklai, studijų rėmimui, kultūros ir sporto rėmimui, nevyriausybinėms organizacijoms, Kaimo rėmimo programai, verslo rėmimui, Savivaldybės gyventojų, moksleivių pavėžėjimui, sveikatos apsaugai ir daugeliui kitų sričių.
– Kokius lūkesčius siejate su naujuoju ES struktūrinių fondų finansavimo laikotarpiu, kiek lėšų ir į kokius sektorius gali pritraukti Birštono savivaldybė?
– Europos Sąjungos fondų finansavimas yra labai svarbus projektų įgyvendinimui. Planuojame įgyvendinti projektus įvairiose srityse: infrastruktūros, švietimo, sporto, sveikatos, socialinėje ir kitose. Didžiausias planuojamas projektas, kurio įgyvendinimas užtruks ne vienerius metus, yra dviračių ir pėsčiųjų tilto per Nemuną įrengimas sujungiant dvi Birštono miesto dalis. Tiltas duotų impulsą investicijų pritraukimui bei paskatintų ir gyvenamosios, ir rekreacinės paskirties objektų statybą. Šį projektą planuojame įgyvendinti per Regionų plėtros programos priemonę „Darnaus judumo miestuose skatinimas“. Planuodami ir įgyvendindami regioninius projektus, ketiname gerinti ir plėsti sveikatos priežiūros paslaugas bei jų prieinamumą.
Europos Sąjungos paramos lėšomis (su Savivaldybės prisidėjimu) planuojama įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklos“ projektą, vykdyti visos dienos mokyklos veiklą Birštono gimnazijoje, vykdyti kelių, gatvių, šaligatvių, automobilių stovėjimo aikštelių remonto darbus, toliau atnaujinti ir gerinti sporto infrastruktūrą. Planuose numatyti ir Vytauto parko, mineralinio vandens biuvečių, riedlenčių parko atnaujinimo darbai.
– Tai, kad turistai atrado kurortą, gausiai jame lankosi, kelia nemažai problemų. Galbūt šiais metais daugiau dėmesio bus skiriama aplinkos oro kokybės stebėjimui, taršos matavimui, triukšmo mažinimui, automobilių parkavimo zonų plėtrai užmiestyje, įvairioms judumo priemonėms, apželdinimui ir kt.?
– Didžiausias planuojamas darnaus judumo projektas yra jau minėtas dviračių-pėsčiųjų tiltas per Nemuną. Kitas projektas, kurį įgyvendina Lietuvos automobilių kelių direkcija, yra jau pradėtas tiesti dviračių-pėsčiųjų takas į Nemajūnus, kuris sujungs jau esamus takus, ir pėstieji bei dviratininkai galės keliauti saugiai iš Birštono iki Nemajūnų arba net Punios.
Siekdami dar didesnio saugumo, atnaujinsime vaizdo stebėjimo kameras – jos bus įrengtos prie visų Savivaldybės biudžetinių įstaigų. Ateityje planuojame įrengti patogesnę, pritaikytą turistiniams autobusams, automobilių stovėjimo aikštelę prie Birštono apžvalgos bokšto, apšvietimą nuo bokšto iki aikštelės. Gerinsime ir Nemuno upės pritaikymą vandens turizmui – bus įrengiamos įlaidos, privažiavimo kelias prie įlaidos.
Kurorto erdvių apželdinimui lėšų skiriame kiekvienais metais, ir šie metai bus ne išimtis. Nuolat yra stebima senų medžių būklė, blogos būklės medžiai yra kertami, sodinami nauji medeliai. Birštonas – žalias miestas ir toks išliks.
– Birštono savivaldybė – puiki vieta gyventi, tačiau, ko gero, kaip ir kitoms savivaldybėms, kyla iššūkių dėl kelių tvarkymo ir infrastruktūros?
– Valstybės skiriamos lėšos keliams visoje Lietuvoje yra nepakankamos, kelių būklė prastėja, darbų kainos auga, o skiriamos lėšos, deja, ne. Nemažai problemų Birštono savivaldybėje kelia sodų kelių būklė. Kiekvienais metais iš Birštono savivaldybės biudžeto skiriame lėšas kelių, gatvių tvarkymui bei priežiūrai ir Birštono kurorte, ir visoje Savivaldybės teritorijoje.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *