Mero pusryčiai – nauja diskusijų su ūkininkais erdvė

Vasario 21 dieną meras Alvydas Vaicekauskas ir jo komandos nariai inicijavo pirmuosius Mero pusryčius su rajono ūkininkais, kad šio formato susitikime aptartų pastaruoju metu viešumoje aštriai keliamas, žemdirbiams rūpimas aktualijas. Diskutuota Kaimo plėtros rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos aprašo, 2024 metų biudžeto lėšų panaudojimo, kaimiškų vietovių infrastruktūros tvarkymo, žemės mokesčio ir kitais klausimais.
Susirinkime dalyvavusios Užimtumo tarnybos Prienų skyriaus vedėja Jūratė Radzevičienė ir paslaugų darbdaviams konsultantė Jūratė Balčiukynienė pristatė vieną iš populiariausių tarp darbdavių Įdarbinimo subsidijuojant programą. Ūkininkams, norintiems įgyvendinti šią priemonę ir įdarbinti bedarbius, būtų kompensuojama iki 75 proc. paskaičiuoto asmens darbo užmokesčio. Remiamos grupės: asmenys su negalia, jaunimas iki 29 m., vyresni nei 45 metų, nekvalifikuoti bedarbiai, nėščios moterys, tėvai, auginantys vaikus iki 8 metų. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis negali viršyti 1,5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio. Pasak Užimtumo tarnybos atstovių, tai gera proga ūkininkams pritraukti trūkstamų darbininkų, ypač artėjant sezoniniams darbams. Galima iš anksto išsakyti pageidavimą dėl tam tikros kvalifikacijos darbuotojo paruošimo, naudodamasis Užimtumo tarnybos organizuojamais mokymais, bedarbis per kelis mėnesius spės įgyti reikiamų įgūdžių ir žinių. Subsidijavimo tikslas padėti darbdaviui susirasti tinkamą nuolatinį darbuotoją, todėl ūkininkai buvo kviesti aktyviau naudotis Užimtumo tarnybos siūlomomis galimybėmis.
Meras Alvydas Vaicekauskas trumpai aptarė šių metų savivaldos iššūkius, susijusius su finansavimu iš rajono biudžeto. Vienas iš prioritetų – kelių priežiūra ir remontas. Anot mero, rajone yra apie tūkstantį kilometrų žvyruotų kelių, pagerinti jų būklę valstybės ir savivaldos skiriamomis lėšomis – ne vienerių metų darbas, tam prireiktų dešimčių milijonų eurų. Keliai ir toliau bus reitinguojami ir tvarkomi pagal numatytus kriterijus. Pastaruosius kelerius metus Savivaldybė ir pati ženkliai prisideda lėšomis, šiais metais rajono biudžete numatyta 900 tūkst. eurų kelių priežiūrai ir tvarkymui, tačiau meras spėja, kad prireiks skirti ir daugiau lėšų.
Kitas iššūkis, laukiantis savivaldos, europinių projektų įgyvendinimo laikotarpis, Savivaldybė pretenduoja į 22 mln. eurų paramą, Savivaldybės dalis – 9 mln. eurų. Meras apgailestavo, kad dėl griežtų apribojimų gautų lėšų Savivaldybė negalės panaudoti kelių tvarkymui. Tad tikimasi įgyvendinti keletą vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektų kaimo vietovėse, kurių finansavimo intensyvumas – 50 proc.
Šiame kontekste paliesdamas ūkininkams skaudų praėjusiais metais išaugusio žemės mokesčio klausimą, meras pažadėjo vasario Savivaldybės tarybos posėdyje apsvarstyti galimybę šiek tiek sumažinti žemės mokesčio koeficientą 2025 metams, bet ne daugiau, nes, pasak jo, kaimiškose vietovėse būtina pagerinti ir sveikatos priežiūros, ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų aplinką, o tam reikia lėšų. Todėl jis akcentavo būtinybę susitarti su ūkininkais, kaip naudingiau panaudoti ir kuo skaidriau paskirstyti Kaimo plėtros rėmimo programai skirtas lėšas.
Savivaldybės vadovai ir specialistai, lankydamiesi seniūnijose ir bendraudami su ūkininkais, sakė išgirdę nemažai siūlymų, daugumą jų įtraukė į rengiamą Kaimo plėtros rėmimo programos finansavimo tvarkos aprašo projektą. Tvirtinant rajono biudžetą, šiai programai numatyta 100 tūkst. eurų. Verslo pusryčių metu kartu su augalininkystės ir gyvulininkystės ūkių savininkais, Prienų ūkininkų sąjungos nariais buvo aptartos konkrečios priemonės, kurios galėtų būti remiamos šios programos lėšomis.
A.Vaicekausko teigimu, skiriama parama turi skatinti ūkių pažangą. Būtų perspektyvu remti dirvožemio tyrimus, tręšimo planų sudarymą, genominius galvijų tyrimus, ūkiams kompensuoti agronomo paslaugas. Aktualu skirti paramą nederlingose žemėse įsikūrusiems augalininkystės ūkiams, kurie dėl nepalankių meteorologinių sąlygų patyrė nuostolių.
Anot Žemės ūkio skyriaus vedėjos Aušros Tamošiūnienės, dėl paramos gali kreiptis visi ūkininkai, nepriklausomai nuo ūkio dydžio, šiemet paramos vienam ūkininkui suma padidinta nuo 4,5 iki 5,5 tūkst. euro. Paraiškas kviečiama teikti iki 2024 m. spalio 30 dienos.
Diskusijose dalyvavo Savivaldybės vicemerė Jūratė Zailskienė, ūkininkai Ovidijus Drūlia, Rita Balsevičienė, Vidmantas Rasimas ir kiti. Buvo išsakyti pageidavimai Kaimo plėtros rėmimo programos lėšomis skatinti ir augalininkystės ūkius, kurie planuoja atkurti dirvožemio humuso sluoksnį naudojant mėšlą, bei kompensuoti išlaidas gyvulininkystės ūkiams, perkantiems seksuotą spermą ir tokiu būdu siekiantiems pagerinti bandos produktyvumą.
Susitikime taipogi aptarti melioracijos griovių priežiūros, informacijos sklaidos ūkininkams klausimai.
Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkas Martynas Butkevičius pristatė, į ką, esant sudėtingoms išlikimo sąlygoms, orientuojasi ūkininkai. Viena iš galimybių išsilaikyti yra kooperacija, kartu sprendžiant produkcijos realizavimo, apsirūpinimo priemonėmis, aptarnavimo, konsultavimo, logistikos klausimus. Kitas svarbus klausimas yra pagalba ūkininkams, jų finansavimas, paramos fondo sukūrimas.
M.Butkevičius pasidžiaugė tuo, kad Ūkininkų sąjungą papildo išsilavinę, aktyvūs jauni ūkininkai, kurie teikia vertingus pasiūlymus, domisi pažangaus ūkininkavimo galimybėmis. Jie yra Lietuvos žemės ūkio viltis.
Jo nuomone, šiuo ES paskelbto žaliojo kurso laikotarpiu yra svarbu palaikyti žemdirbius, kad jie lengviau susidorotų su šios politikos padariniais, tad ūkininkų paramai skiriamos lėšos turėtų pasitarnauti kaip investicijos, suteikiančios ūkiams pridėtinę vertę.
Kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo projektas bus apsvarstytas Prienų ūkininkų sąjungos susirinkime, bus teikiami siūlymai. O artimiausiu metu rajono ūkininkai laukia politikų sprendimo dėl žemės mokesčio sumažinimo ir ketina į tai atitinkamai reaguoti. Leidimas taikiam ūkininkų protestui išduotas. Vasario 29 dieną nuo ankstaus ryto jie pristatys visuomenei ir Tarybos nariams turimą žemės ūkio techniką, kvies diskutuoti. Ūkininkai žada įdomią programą ir kaimiškas vaišes.
Dalė Lazauskienė
Autorės nuotraukos

Rubrikoje Žemės ūkis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *