Su pagarba Tėvynei, gimtam kraštui ir žmogui…

Tiek daug telpa į žodį Tėvynė: gimti namai ir gimtasis kraštas, reikšmingais darbais jį puošiantys žmonės, jų pasididžiavimas savo tauta ir kalba, pagarba laisvės šaukliams, valstybingumo ir šiandienos kūrėjams. Šie prasmingi akcentai buvo sudėti ir į Vasario 16-osios, Valstybės atkūrimo dienos, renginius Prienuose.

Vasario 16-osios akcentai Prienuose
Šventinis rytmetis prasidėjo tikinčiųjų malda už Tėvynę Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje, Lietuvos valstybės vėliavos pagerbimo ceremonija, himnu ir šaulių salvėmis Laisvės aikštėje. Prie paminklo žuvusiesiems už laisvę padėta puokštė gėlių. Skambėjo atliekamos dainos prasmingais tekstais, kaip ir dera Prienų krašte, išauginusiame iškilų Poetą, Prienų miesto garbės pilietį Justiną Marcinkevičių. Šiemet, vasario 16 dieną, paminėtos tryliktosios jo mirties metinės.
Prienai garsėja ne tik rašytojais, poetais, publicistais, bet ir dailininkais, keramikais, medžio skulptoriais, kalviais, tekstilės, fotografijos darbų kūrėjais. Beveik 30 įvairių sričių menininkų savo darbus pristatė tradicinėje, Prienų kultūros ir laisvalaikio centre Vasario 16-osios proga surengtoje Prienų krašto meno kūrėjų darbų parodoje.
Tarp į iškilmingą renginį susirinkusiųjų buvo ir visoje Lietuvoje žinomų, profesinėje srityje pasižymėjusių kraštiečių, kurie atvyko Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko kvietimu, kad atliktų kilnią misiją – paskelbtų 2023 metų „Dėkingumo“ laureatus ir kartu įteiktų Savivaldybės įsteigtus apdovanojimus.

Įteikti „Dėkingumo“ simboliai
Nuo 2008 metų gyvuoja graži Prienų rajono savivaldybės iniciatyva pastebėti ir įvertinti tuos rajono gyventojus, kurie kasdienybę puošia gražiais darbais, skiria laiko prasmingai, visuomenei naudingai veiklai, savanorystei.
2023 metų apdovanojimams gauti šešiose nominacijose buvo pasiūlyta per 30 aktyvių kraštiečių, iš jų net 10 kandidatų pretendavo į nominaciją „Už savanorystę“. Kandidatus siūlė įstaigos, įmonės, asociacijos ir gyventojai, o pateiktus pasiūlymus svarstė ir nominacijas paskyrė Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė, kuriai vadovavo meras Alvydas Vaicekauskas.
Vasario 16 -osios minėjime 2023 m. „Dėkingumo“ apdovanojimai buvo įteikti šešiose nominacijose labiausiai savo kraštui nusipelniusiems žmonėms, kurie jo istoriją rašo reikšminga veikla, taip prisidėdami prie Prienų rajono klestėjimo. „Dėkingumo“ skulptūrėlės autorius – žinomas menininkas Remigijus Kriukas, juvelyrinės dalies autorius – Rimantas Mickus.

Už „Metų iniciatyvą“
Pirmąjį „Dėkingumo“ simbolį už „Metų iniciatyvą“ kraštietis LR Seimo narys Andrius Palionis įteikė tautodailininkei, žurnalistei Vilijai Čiapaitei, kuri Prienų rajone, Birštone ir kaimyninėse savivaldybėse surengė ne vieną autorinę akvarelės ir taškinės grafikos darbų parodą. V.Čiapaitė rašo straipsnius kultūros ir meno temomis, iliustruoja poetų, muzikų, vaikiškas knygas, piešia politines karikatūras, rengia edukacijas. Išleido iliustracijų ir legendų knygelę „Krašto mitinės būtybės“, ją pristatė seniūnijose ir bibliotekose. Visoms seniūnijoms sukūrė jų vardus atspindinčius paveikslus. Menininkės darbai puošia puodelius, kalendorius, įvairius leidinius, jie yra žinomi ir garsina Prienus užsienyje.

„Už indėlį į Prienų krašto vystymąsi“
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kanclerė, socialinių mokslų daktarė, profesorė Astrida Miceikienė, kilusi iš Jesenavos kaimo Prienų rajone, džiaugėsi galėjusi grįžti į gimtąjį kraštą ir pasveikinti kraštiečius šventės proga. „Kiekvienos valstybės, kiekvieno krašto pagrindas yra žmogus. Džiaugiuosi, kad Prienų krašto žmonės yra darbštūs, kūrybingi, kuria verslus, ūkininkauja, yra visuomeniški… Visi kartu sudėdami po mažą darbelį galėsime sukurti gražią Lietuvą,“ – pažymėjo profesorė, įteikdama nominaciją „Už indėlį į Prienų krašto vystymąsi“. Jos nusipelnė Laimutė ir Pranas Dargužiai, Balbieriškio miestelyje veikiančios įmonės „Darguva“ savininkai.
Dargužių šeima garsėja darbštumu ir verslumu, jų iniciatyva miestelyje veikia maisto, ūkinių prekių, drabužių parduotuvės, pokylių salė, kepykla, kulinarijos cechas, teikiamos maitinimo ir nakvynės paslaugos, planuojama mėsinės veikla. Verslininkai sukūrė dvylika darbo vietų, taip prisidėdami prie gyventojų nedarbo mažinimo, užimtumo skatinimo seniūnijoje. Kartu su tėvais versle dirba ir vaikai.
Laimai ir Pranui Dargužiams rūpi ne tik socialiai atsakingas verslas, bet ir Balbieriškio krašto gerovė, jie aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, remia miestelio renginius, padeda seniūnijai ūkinėje veikloje.

Nominacija „Metų šviesuolis“
Kraštiečiui, ilgamečiam Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanui ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generaliniam direktoriui, prof. dr. Renaldui Gudauskui teko garbė įteikti „Metų šviesuolio“ nominaciją jaunajam kraštiečiui Tautvydui Venciui – sociologijos doktorantui, Vilniaus universiteto dėstytojui. Tautvydas šiuo metu siekia mokslų daktaro laipsnio, tačiau nemažai spėjo nuveikti ir dėl savo gimtojo Naujosios Ūtos krašto, į kurį nuolat sugrįžta.
Kūrėjas, aktyvus visuomenininkas, kultūrinių renginių organizatorius, vedėjas ir dalyvis T.Vencius dalyvauja N.Ūtos laisvalaikio salės mėgėjų teatro „Vėtrungė“ veikloje, kuria vaidmenis, padeda organizuoti ir vesti klojimo teatrų festivalius Serbentinės kaime, literatūrinius skaitymus V.Mykolaičio-Putino tėviškėje ir kitus renginius, rašo straipsnius spaudoje. Kraštietis yra Prienų – Birštono kūrėjų klubo „Gabija“ narys, išleido knygą „Šviesa paraštėse“, savo kūrybą skleidžia, įdomių kelionių įspūdžiais dalinasi įvairiose bendruomenėse.
Yra žinomas dėl savo darbinės veiklos – dirbdamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje jis rūpinasi pažeidžiamų visuomenės grupių socialine įtrauktimi, koordinuoja įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus.
Dėkodamas už apdovanojimą „Dėkingumo“ laureatas visus pasveikino savo kūrybos eilėmis, perfrazuojančiomis kraštiečio poeto V.Mykolaičio-Putino eilėraštį „Į didelį ir aukštą kelią“. „Šis eilėraštis man yra liudijimas, kaip gimtasis kraštas gali būti įkvėpimo šaltinis, ta vieta, į kurią norisi grįžti, joje skleisti savo šviesą,“ – sakė Tautvydas. Anot jo, šviesa mumyse atsispindi ir nuo kitų, šalia esančių žmonių, todėl jis padėkojo N.Ūtos bendruomenei, mėgėjų teatrui „Vėtrungė“, Prienų kraštui, tėvams, artimiems žmonėms, kurie leidžia jo kūrybai skleistis.

„Už Prienų vardo garsinimą“
Jiezno krašto išaugintas Kauno technologijos universiteto rektorius, chemijos inžinerijos mokslų daktaras, profesorius Eugenijus Valatka pasveikino prieniškius universitetų bendruomenėse populiariu šūkiu „Vivat!“ (tegyvuoja), linkėdamas jiems klestėjimo. „Dėkingumo“ simbolį „Už Prienų vardo garsinimą“ profesorius įteikė Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei Renatai Pavlavičienei, kuri savo projektine švietėjiška veikla, nuveiktais darbais svariai prisidėjo prie Prienų vardo garsinimo Lietuvoje ir užsienio šalyse, suteikė neeilinių galimybių švietimo įstaigų vadovams ir mokytojams dalyvauti mobilumo programose, kelti kvalifikaciją užsienyje, dalintis patirtimi, įgyti naujų įgūdžių. Jos pastangomis parengti Erasmus+ programos ir kiti projektai į Prienų rajono savivaldybę pritraukė šimtus tūkstančių eurų lėšų, taip pat buvo sukurta intelektinių produktų. Renata svariai prisidėjo rengiant „Tūkstantmečio mokyklų“ programos Prienų rajono savivaldybės pažangos planą, kurio įgyvendinimui skirta maksimali galima suma – 1 650 000 eurų.
Priimdama apdovanojimą Renata Pavlavičienė padėkojo už aukštą jos darbo įvertinimą. Ji sakė, kad neretai jai skaudėdavo širdį dėl nuostatų apie valstybės tarnautojus, savivaldybės darbuotojus, valdininkus, neva jie kažką ne taip daro ar per mažai dirba. „Labai viliuosi, kad savo darbais po truputėlį šias nuostatas keičiu…, – kalbėjo R.Pavlavičienė.

„Už savanorystę“
Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto dizaino katedros vedėjas, kraštietis profesorius Virgilijus Trakimavičius, nebe pirmą kartą atvykstantis į Prienus, pastebėjo, jog kraštas pilnėja, vis daugiau jame kuriasi žmonių. Jis linkėjo visiems kartu nešti po grūdą, kad krašto aruodas pilnėtų ir jo gyventojai gyventų geriau. Prof. V.Trakimavičius paskelbė apdovanojimą „Už savanorystę“, kuris už reikšmingus neatlygintinus darbus bendruomenės labui yra skirtas Veiverių seniūnijos gyventojams Kristinai ir Vidui Pažėrams.
Ši aktyvi šeima aktyviai dalyvauja seniūnijos renginiuose, bendruomeninėse akcijose, prie jų prisideda materialiai, savanoriška pagalba. Vidas gamina maistą ir vaišina įvairių švenčių, vaikų ir jaunimo pilietinio ugdymo stovyklos „Lukšiukai“ dalyvius, Kristina neatlygintinai veda edukacijas. Prireikus Vidas Pažėra savo asmenine technika nuvalo seniūnijos kelius, Kristina Pažėrienė kasmet prieš Šv. Kalėdas sunkiau gyvenančių šeimų vaikus nudžiugina dovanėlėmis, jos iniciatyva praėjusiais metais organizuotos dvi dekoratyvinių augalų sodinimo akcijos. Pažėrai asmeninėmis lėšomis atliko Skriaudžių laisvalaikio salės dalies patalpų remontą. Šeima organizuoja pagalbos ir paramos akcijas Ukrainai, renka įvairius daiktus, gabena siuntas, kartu su Veiverių krašto bendruomenėmis inicijavo apkasų žvakių liejimo ir tinklų rišimo akcijas Ukrainai finansuoti.
Anot Kristinos, geri darbai turi būti daromi tyliai. Už palaikymą ji padėkojo daugeliui jais tikinčių žmonių. Ji linkėjo, kad žmonės būtų vienas kitam artimesni, gyventų bendrystėje, nes kartu galima nuveikti daug daugiau, nei po vieną.

„Už gyvenimo pasiekimus“
Iš Nemajūnų krašto kilusi, Stakliškių vidurinę mokyklą baigusi dr. Aušra Černiauskienė yra Vilniaus universiteto ligoninės „Santaros klinikos‘‘ Urologijos centro gydytoja urologė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto docentė. Į Prienus ji atvyko, kad Vasario 16-osios proga pagerbtų kolegę – Šilavoto ambulatorijos slaugytoją Laimą Žukauskienę, savo profesijai ir pacientams paskyrusią per 53 metus. Slaugytoja apdovanota „Dėkingumo“ skulptūrėle „Už gyvenimo pasiekimus“. L.Žukauskienė rūpinasi kraštiečių, suaugusiųjų ir vaikų, sveikata, yra gerbiama už profesionalumą, geranoriškumą ir taktą. „Laimutė – medikė iš didžiosios raidės,“ „Tai – mylinti savo šeimą, darbą, gerbiama kolegų ir visų pacientų neeilinė asmenybė“, – taip apie slaugytoją atsiliepia šilavotiškiai.
Pasak jų, slaugytoja gydo ne tik vaistais, bet ir geru žodžiu bei paguoda. Prireikus skuba pas tuos, kuriems reikalinga mediko pagalba. Lanko ligonius, atlieka medicinines procedūras, konsultuoja, nukreipia gydymui. Ne vienam pacientui jos laiku ir kvalifikuotai suteikta pagalba išgelbėjo gyvybę.
Pagerbti keturi kraštiečiai ir dvi šeimos – tai žmonės, kuriems nereikia nei amerikų, nei anglijų, jie prasmingai išreiškia save ir Prienų krašte. Smagu, kad gyvenantys šalia pastebi ir įvertina jų nesavanaudiškus darbus ir iniciatyvas nuoširdžiu – AČIŪ.
Dalė Lazauskienė
Autorės nuotraukos

 

Rubrikoje Mūsų kraštas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *