Stasio Lozoraičio premija – už istorinės atminties puoselėjimą

Justinas ADOMAITIS

Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune įteikta 2023 metų Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“. Už pilietinę ir istorinę publicistiką, kūrybinę ir edukacinę veiklą, amžinųjų vertybių puoselėjimą ji skirta Lietuvos žurnalistų draugijos (LŽD) nariui, leidyklos „Kalendorius“ steigėjui ir vadovui, istorikui Aurelijui Noruševičiui. Iškilmėse laureatas pristatė savo 400 puslapių istorinę apybraižą „Ką papasakočiau Tėčiui“ – unikalų ir kruopščiai dokumentuotą pasakojimą apie savo šeimos ir visos tautos kelią nuo skausmingo pokario iki mūsų dienų. Gausi susirinkusių bičiulių bei sveikintojų auditorija nestokojo gražių ir prasmingų žodžių šiųmečiam premijos laureatui.

Stasio Lozoraičio premijos „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ 25-asis laureatas Aurelijus Noruševičius. Šalia – LŽD valdybos pirmininkė Skirmantė Javaitytė ir LŽD valdybos narys Darius Chmieliauskas.

Laureatą A. Noruševičių pristatė, vardinę tautinę juostą užrišo LŽD vadovai Skirmantė Javaitytė, Gražina Viktorija Petrošienė ir Darius Chmieliauskas.
Kalbėjusiųjų teigimu, premijos „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ laureato A. Noruševičiaus gyvenimas primena istorinį nuotykių romaną. Gimė jis 1946 m. spalį Kauno sunkiųjų darbų kalėjime, kur už ryšius su partizanais buvo kalinama jo mama Antanina Kliknaitė-Naruševičienė. Jo tėtis – partizanų būrio vadas Stanislovas Naruševičius-Jūreivis kovose su okupantais žuvo 1948 m., taip ir nepamatęs savo sūnaus Aurelijaus. Motina iš Kauno kalėjimo 1947 m. buvo dešimčiai metų ištremta į Sibirą. Aurelijų Raseinių ir Šilutės krašte augino sovietinio režimo teroro nepabūgę lietuviai. Padėka ir paminklas jiems – A. Noruševičiaus knyga „Ką papasakočiau Tėčiui“. Remdamasis savo atsiminimais ir dokumentuotais liudininkų pasakojimais autorius dėsto, kaip jam teko pažinti žmonių gerumą, mokytis ir dirbti, ragauti staliaus, mediko, istoriko, nūnai – ir ūkininko duonos. Knygoje „Ką papasakočiau Tėčiui“ sukaupta daug kraštotyrinės medžiagos apie Raseinių, Šilutės krašto žmones, gyvenimo kelyje (studijų, darbo mokykloje metu) sutiktus šviesuolius. Knygoje autorius aprašo, ką teko išgyventi jo artimiausiems žmonėms ir jam pačiam. Su kraštotyrininko kruopštumu ir istoriko atsakomybe A. Noruševičius pasakoja apie sovietinės okupacijos kasdienybę – pokario trėmimus, žudynes, prievartavimus, plėšimus, išdraskytas šeimas, nekaltųjų

A.Noruševičių sveikina premijos mecenatas Kazys Starkevičius.

įkalinimą, melo, skundimų, išdavysčių skatinimą, skurdo, neteisybės įteisinimą.
Knygoje „Ką papasakočiau Tėčiui“ autorius ieško priežasčių, kodėl pokario metais Lietuvos gyventojai įsitraukė į partizaninį karą su okupantais. Per žmonių santykius, išdavystes, stribų ir NKVD vadų apgavystes A. Noruševičius veda skaitytoją į skaudžiausią vaikiškos biografijos puslapį – mamos įkalinimą ir tėčio žūtį. Didvyriškai žuvusiam Tėčiui sūnus pasakoja apie jo bendražygius, viso krašto gyvenimą pokariu, socializmo „statybą“, Sąjūdžio ir Laisvės metus.
Nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje A. Noruševičius įsteigė leidyklą „Kalendorius“, sudarė unikalų daugiau nei 4 tūkst. lietuviškų vardų kalendorių, bendradarbiaudamas su šalies mokyklomis išleido knygą „Lietuvos vaikų pasakos“, kurioje sudėtos pačių vaikų parašytos istorijos.
Iškilmių dieną S. Lozoraičio premijos laureatą A. Noruševičių sveikino kraštiečiai, buvę kolegos, mokiniai, kraštotyros bičiuliai, draugai ir artimieji.
LŽD premija, pavadinta „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“, įsteigta 1998 m. tuometinės LŽD vadovės Romos Grinbergienės iniciatyva, siekiant pagerbti diplomato ir politiko Stasio Lozoraičio atminimą.
Pagal metus premijos „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ laureatai nuo 1998 m. išsirikiavę tokia tvarka: Nijolė Baužytė, Vaidotas Žukas, Kazys Požėra, Leonas Peleckis-Kaktavičius, Viktoras Alekna, Roma Grinbergienė, Julius Sasnauskas, kun. Vaclovas Aliulis, Antanas Seikalis, Andrius Navickas, Edmundas Simanaitis, Vitalijus Karakorskis, Domantas Vildžiūnas, Zenonas Mikalauskas, Marytė Kontrimaitė, Kastantas Lukėnas, Arnoldas Aleksandravičius, Liudvika Pociūnienė, Liudas Mažylis, Marija Šaknienė, kardinolas Sigitas Tamkevičius, Gražina Viktorija Petrošienė, Juozas Vercinkevičius, Regina Pupalaigytė, A. Noruševičius.
Visus 25 metus premijos „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ mecenatas – Kauno rajono ūkininkas, buvęs žemės ūkio ministras, Seimo narys Kazys Starkevičius ir jo šeima.
Šiemet premija įteikiama ypatingu laiku – 2024-uosius Seimas paskelbė Lietuvą pasaulyje garsinusių diplomatų Lozoraičių metais.
Iškilmingame renginyje Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje buvo pristatytas S. Lozoraičio 2016 metų premijos laureato, ilgamečio „Ūkininko patarėjo“ apžvalgininko, žurnalisto Arnoldo Aleksandravičiaus (1963-2021) istorinis nuotykių romanas „Nemuno argonautai arba aukso vilna Pirmajai Lietuvos Respublikai“. Pagrindiniai knygos rėmėjai – autoriaus brolis Eismutis Bernardas Aleksandravičius, „Ūkininko patarėjo“ redakcija, leidykla „Kalendorius“ ir Lietuvos žurnalistų draugija.

Rubrikoje Mūsų kraštas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *