Birštone vyko Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis

Sausio 30 d., antradienį, Birštono savivaldybėje vyko pirmasis šiais metais Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos (toliau – kolegijos) posėdis. Posėdyje dalyvavo Kauno regiono savivaldybių merai, vicemerai, savivaldybių tarybų deleguoti nariai, svečiai.
Posėdžiui pirmininkavo Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkė, Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, kuri pasidžiaugė galimybe visoms Kauno regiono savivaldybėms dirbti kartu, siekiant priimti bendrus, visiems Kauno regiono gyventojams naudingus sprendimus.
Posėdžio metu apsvarstyta 10 klausimų. Kolegijai buvo pristatyti procesai ir atliekami darbai, susiję su Kauno regiono plėtros plano 2022–2030 m. rengimu, bei aktuali informacija, susijusi su projektų planavimu, įgyvendinimu. Kolegija patvirtino 2022–2030 m. Kauno regiono plėtros plano 2023 m. įgyvendinimo ataskaitą, įvertindama metų rezultatus, kitą su plano įgyvendinimu susijusią svarbią informaciją. Lyginant su kitais regionais, pagal suplanuotą lėšų dydį (beveik 87 mln. Eur ES fondų lėšų) Kauno regionas yra daugiausia lėšų suplanavęs regionas Lietuvoje.
Kolegija išklausė darbo grupės „Sveikatą stiprinantis Kauno regionas“ 2023 m. metinę veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą, pranešimą apie Kauno regiono gyventojų sveikatos būklę 2022 m., Kauno regiono plėtros tarybos 2021–2023 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitą ir kolegijos partnerių grupės pristatymą. Pritarė Kauno regiono plėtros tarybos įsitraukimui Kauno kolegijos asocijuotu partneriu kuriamame Europos universitetų aljanse ir pateiktiems pasiūlymams LR Vyriausybei bei LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai dėl 2024–2025 m. asmenų priėmimo į regiono profesinio mokymo įstaigas. Į profesinio mokymo įstaigų tarybas delegavo Kauno regiono plėtros tarybos atstovus.
Kauno regiono plėtros tarybos administracijos direktorei kolegija pavedė papildomas, pareigybės aprašyme nenustatytas, užduotis ir skyrė priemoką už jų įgyvendinimą. Papildomos užduotys yra susijusios su papildomos informacijos organizavimu, kaupimu, analize ir Kauno regiono funkcinės zonos strategijos parengimo, derinimo, teikimo tvirtinti, keitimo, įgyvendinimo stebėsenos organizavimu.
Su visa Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos posėdžio medžiaga ir priimtais sprendimais galima susipažinti: https://kaunoregionas.lt/kolegijos-veikla/posedziai/.
Birštono savivaldybės informacija

Rubrikoje „Birštono versmės“. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *