Patvirtintas daug žadantis Prienų rajono savivaldybės biudžetas

Sausio 25 dienos posėdyje buvo suplanuoti Prienų rajono savivaldybės trejų metų asignavimai, nustatytos pagrindinės veiklos kryptys, tęstinės priemonės ir patvirtintas Prienų rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginis veiklos planas. Juo vadovaujantis suformuotas 2024 m. Prienų rajono savivaldybės biudžetas, kuriame planuojama surinkti beveik 49 mln. 790 tūkst. eurų pajamų, arba 7 mln. 913 tūkst. eurų (18,9 proc.) daugiau, palyginti su 2023 m. sausį tvirtintu biudžetu.

Pajamos siekia beveik 50 mln. eurų
Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjos Jurgitos Čerkauskienės teigimu, Prienų rajono savivaldybės 2024 m. planuojamas pajamas sudaro beveik 47 mln. 246 tūkst. eurų ir 2 mln. 544 tūkst. eurų praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likutis.
Savivaldybės pajamos sudaro per 30 mln. 847 tūkst. eurų (26 mln. 587 tūkst. – mokesčiai, kitos pajamos – 4 mln. 260 tūkst. eurų); specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, mokymo lėšos ir kt. – 16 mln. 399 tūkst. eurų. Metų eigoje biudžetas bus tikslinamas iš valstybės institucijų ir įstaigų gautomis dotacijomis, taip pat Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis.
Biudžetas bus vykdomas pagal 7 asignavimų valdytojams patvirtintas programas. Didžiausia biudžeto išlaidų dalis – 43,69 proc. – tenka Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai ir 19,95 proc. – Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programai. 2024 m. biudžete darbo užmokesčiui yra skiriama beveik 30 mln. 338 tūkst. eurų, arba 60,94 proc. nuo bendrų biudžeto išlaidų. Šiemet išlaidos darbo užmokesčiui didėja 18 proc. Papildomai į 2024 m. biudžetą įtraukta 94 tūkst. eurų tikslinė dotacija socialinių darbuotojų darbo užmokesčio koeficientų didinimui.

Valdančiuosius biudžetas džiugina, opozicija – nebalsavo
Biudžetas subalansuotas, su aiškiais prioritetais, tuo valdančiosios koalicijos atstovai pasidžiaugė ir posėdžio metu, ir socialiniuose tinkluose. Tuo tarpu Tarybos opozicijos nariai liko nepatenkinti, kad nebuvo priimti domėn jų pasiūlymai padidinti finansavimą vienoms ar kitoms reikmėms. Dėl šios priežasties opozicijai priklausantys devyni Tarybos nariai susilaikė tvirtinant ir Savivaldybės strateginį veiklos planą, ir šių metų biudžetą. Interneto vartotojų komentarai taipogi liudija, kad svarbūs ne vien skaičiai, o tai, kas už jų slypi.
Gyventojai tikisi jų lūkesčius ir žemiškus poreikius atitinkančių darbų: išvažiuojamų kelių, sutvarkytų kiemų, išvalytų tvenkinių, didesnio dėmesio kaimiškųjų vietovių sveikatos priežiūros įstaigoms ir infrastruktūros plėtrai.

Planuojami projektai, nepamiršti keliai ir vaikai
2024 metais Savivaldybė tarp prioritetinių, biudžeto lėšomis finansuojamų darbų, užsibrėžusi pradėti Prienų „Gintarėlio“ lopšelio-darželio pastato modernizavimo (684 tūkst. Eur), Veiverių T.Žilinsko gimnazijos sporto aikštyno renovacijos, Prienų pirminės sveikatos priežiūros centro, esančio Revuonos g., atnaujinimo (680 tūkst. eurų) darbus; parengti Veiverių PSPC pastato renovacijos techninį projektą; „Žiburio“ gimnazijos ir „Ąžuolo“ progimnazijos sporto salės statybos projektą, Stakliškių ir Jiezno seniūnijų pastatų renovacijos projektus.
Turima planų modernizuoti Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro pastatą; N.Ūtos bibliotekos ir laisvalaikio salės pastatą. Numatyta lėšų pėsčiųjų ir dviračių tako Prienuose plėtrai, paveldo objektų tvarkymui, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtrai, socialinėms reikmėms.
Kelių remontui ir priežiūrai suplanuota 900 tūkst. eurų. Melioracijos projektams ir Kaimo rėmimo plėtros programai skirta po 100 tūkst. eurų. Bendruomenių rėmimo programai atseikėta 68 tūkst. eurų.
Šiemet didesnis finansavimas bus skirtas vaikų vasaros stovyklų organizavimui – 50 tūkst. eurų. Mero A.Vaicekausko siūlymu, ši programa buvo papildyta 20 tūkst. eurų, iš jų 7 tūkst. eurų skirta sporto programai, o 13 tūkst. eurų – bendruomenių ir asociacijų programai. Dėl to susitarė valdančiajai koalicijai priklausantys Tarybos nariai.

Atmestus pasiūlymus teikė dar kartą
Savo ruožtu Tarybos opozicinių frakcijų nariai aktyviai teikė savo siūlymus dėl biudžeto lėšų paskirstymo, tačiau jie nebuvo įtraukti į Tarybos sprendimo projektus.
Opozicijos lyderė Loreta Jakinevičienė Tarybos posėdyje apgailestavo, kad nebuvo atsižvelgta į siūlymus Savivaldybės veiklos strateginį planą papildyti atskira Vaikų vasaros stovyklų rėmimo programa; Kaimo plėtros rėmimo programą padidinti nuo 100 tūkst. iki 250 tūkst. eurų; skatinant gyventojus prisijungti prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos arba įsirengti individualius nuotekų tvarkymo įrenginius, išlaidų kompensacijoms numatyti 100 tūkst. eurų.
Opozicija siūlė numatyti 39 tūkst. eurų šeimų ir gimstamumo Prienų rajone skatinimui: nustatyti vienkartinę išmoką šeimai gimus vaikui – 500 eurų; taip pat atleisti Prienų rajono vaikus nuo mokesčių už papildomąjį ugdymą Meno ir sporto mokyklose (siūlyta papildomai šioms įstaigoms suplanuoti 55 tūkst. eurų).
L.Jakinevičienė teigė, kad šioms reikmėms reikalingas lėšas galima paimti iš Investicijų programai numatyto finansavimo. Tai merui A.Vaicekauskui pasirodė neatsakinga. Pasak jo, šiemet Investicijų programai suplanuota 900 tūkst. eurų, o, prasidėjus projektų įgyvendinimui, jų gali neužtekti, todėl meras norėjo konkretumo, kokios srities – švietimo, sveikatos, kaimo plėtros, kelių tvarkymo – projektų opozicija atsisakytų vardan išsikeltų prioritetų.
Tarybos narys Aleksas Banišauskas pastebėjo, jog opozicijos narių pageidavimai viršija galimybes. Jis įžvelgė, kad, ko gero, opozicija, vėl ir vėl teikdama tuos pačius gausius pasiūlymus, siekia „išmušti iš vėžių“ jau subalansuotą biudžetą.
Opozicijos atstovai Rasa Juocevičienė ir Jovydas Juocevičius replikavo, kad jų pasiūlymai „nelaužti iš piršto“, o iškelti įsigilinus į problemas, jie nėra itin imlūs lėšoms. Jiems pasirodė keista, kad opozicijos pasiūlymai atmetami, o koalicijos – patvirtinami, vienas iš pavyzdžių – opozicijos narių siūlyta, o valdančiųjų perimta iniciatyva padidinti paramą vaikų vasaros stovyklų organizavimui.

Kėlė klausimą dėl nepanaudotų lėšų
Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ nariai Loreta Jakinevičienė ir Algis Marcinkevičius norėjo sužinoti, dėl kokių priežasčių praėjusiais metais nemažai rėmimo programoms numatytų lėšų liko nepanaudota: pavyzdžiui, Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programoje pareiškėjams paskirstyta tik 42 proc. suplanuotų lėšų, Kaimo plėtros rėmimo programoje – per 75 proc. lėšų. Nepilnai įsisavintos ir kultūros paveldo objektų tvarkymui, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, fiziniam aktyvumui, sportui bei turizmui remti skirtos lėšos. Pasak politikų, peršasi nuomonė, kad lėšų panaudojimas nekontroliuojamas, galimai jų skyrimo sąlygų aprašai neatspindi realių poreikių.
Mero įsitikinimu, Savivaldybės remiamoms programoms numatytas finansavimas negali būti dalinamas „į kairę ar į dešinę“, pareiškėjai turi atitikti numatytus reikalavimus, o jiems skirta parama – inicijuoti akivaizdų pokytį.
Žodis po žodžio – ir pasigirdo priekaištai bei ne itin korektiškos replikos. L.Jakinevičienė reziumavo, kad Savivaldybėje taip deklaruojamos demokratijos nėra. Apie tai, kad opozicijos narių yra paklausimų ir siūlymų nepaisoma, opozicinių frakcijų nariai plačiau kalbėjo po posėdžio surengtoje spaudos konferencijoje.

Dalė Lazauskienė


Aktualūs sprendimai trumpai

Savivaldybės tarybos posėdžio metu priimti ir kiti su žemės mokesčiu, paslaugų įkainiais, nekilnojamuoju turtu, sutartimis, projektais, užimtumu, paslaugomis susiję sprendimai.

Prašymai dėl žemės mokesčio nepatenkinti
Į Tarybą kreipėsi viena Prienų rajono bendrovė, prašydama po 50 proc. sumažinti 2023 m. priskaičiuotą žemės mokestį (815,50 Eur) už bendrovei nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus bei žemės nuomos mokestį (182,61 Eur), už nuomojamus valstybinės žemės sklypus, esančius Prienų rajono savivaldybės teritorijoje. 15-ka valdančiosios koalicijos narių nepritarė mokesčių sumažinimui, 9 opozicijos nariai balsavo už. Tarybos dauguma nuolaidų nesuteikė ir privačiam asmeniui, kuris kreipėsi dėl 2023 m. žemės mokesčio dydžio (221,50 Eur) sumažinimo 50 proc. už nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus.

Pritarė projektams
Pritarta Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro penkerių metų trukmės projekto „Visuomenės sveikatos paslaugų kokybės gerinimas Prienų rajono savivaldybėje“ rengimui ir, gavus finansavimą, jo įgyvendinimui. Projekto veiklos skirtos paslaugų prieinamumui gerinti. Iš Europos Sąjungos fondų tikimasi gauti 550 tūkst. eurų, Savivaldybės biudžeto lėšos – per 97 tūkst. eurų.
Tarybos nariai balsavo dėl aplinkos oro monitoringo sistemos Savivaldybėje sukūrimo. Projekto įgyvendinimo metu bus nupirkta kilnojamoji oro stebėjimo ir tyrimo įranga, kuri atsieis beveik 70,6 tūkst. eurų, ES fondų lėšų dalis – 60 tūkst. eurų, Savivaldybės biudžeto lėšos – 10,6 tūkst. eurų.
Pataisytas praėjusių metų rugsėjį priimtas Tarybos sprendimas „Dėl pritarimo investicijų projektui“, kad jis atitiktų Centrinės projektų valdymo agentūros reikalavimus.
Pagal projektą numatyta Prienų PSPC pastato Revuonos g. 4 rekonstrukcija: bus paaukštintos palėpės patalpos, kuriose įsikurs Psichiatrijos dienos stacionaro skyrius. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 18 mėn., planuojama išlaidų suma – 713,5 tūkst. eurų (iš jų 380 tūkst. eurų LR Sveikatos apsaugos ministerijos dotacija).

Didėja baseino paslaugų kaina
Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro (KKSC) teikiamų paslaugų įkainiai. Įstaigai leista prekiauti Prienų turizmo ir verslo centro bei pagal KKSC užsakymą pagamintais suvenyrais, kita atributika.
Esant dideliems Prienų baseino lankytojų srautams, padidinti (diferencijuoti) baseino paslaugų įkainiai penktadienio – sekmadienio apsilankymams šioje erdvėje. Vienkartinis bilietas savaitgaliais ir švenčių dienomis baseino su pirtimis paslaugoms atvykusiems svečiams kainuos 10 Eur (2 val.), turintiems Prieniečio kortelę – 8 Eur (2 val.).

Pirks du automobilius ir autobusą
Taryba suteikė leidimus Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui įsigyti tarnybinį lengvąjį 5-7 vietų automobilį, kurio vertė ne didesnė kaip 23 tūkst. eurų (su PVM), o Prienų rajono savivaldybės administracijai – tarnybinį lengvąjį 5–7 vietų automobilį (iki 35 tūkst. eurų su PVM). Neprieštarauta 24 vietų, iki 100 tūkst. eurų vertės (su PVM), autobuso įsigijimui, kurį Savivaldybės administracija numačiusi perduoti Prienų kūno kultūros ir sporto centrui. Įstaiga autobusą naudos sportininkų, komandų išvykimui į varžybas.

Įtrauks 60 asmenų
Prienų rajono savivaldybės 2024 m. užimtumo didinimo programoje numatytos dvi priemonės: nenuolatinio pobūdžio darbų organizavimas bei užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų teikimas. Asmenų, registruotų Užimtumo tarnyboje, užimtumui numatyta 39,1 tūkst. eurų, iš viso planuojama į priemones įtraukti 60 asmenų, ieškančių darbo, nedirbančių ir gaunančių socialinę paramą.

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *