Rajono žemdirbiai priėmė rezoliuciją su reikalavimais Savivaldybės valdžiai

Sausio 18 dieną vykusiame išplėstiniame Prienų rajono ūkininkų sąjungos susirinkime, dalyvaujant ir LR Seimo nariui Andriui Palioniui, Prienų rajono savivaldybės merui Alvydui Vaicekauskui, Savivaldybės tarybos nariams Arūnui Vaidogui, Algiui Marcinkevičiui ir Rasai Juocevičienei, buvo aptarta rajono ūkininkams itin aktuali, Savivaldybės laiku nesuvaldyta situacija dėl praėjusiais metais žemdirbiams 2–2,5 karto išaugusio žemės mokesčio bei priimta rezoliucija su žemdirbių pasiūlymais ir įpareigojimais merui. Žemdirbius papiktino tai, kad 2022 m. Savivaldybei gavus informaciją iš VĮ Registrų centras ir Nacionalinės žemės tarnybos apie nuo 2023 metų gruodžio 1 d. įsigaliojančias naujas žemės mokestines vertes, Savivaldybės tarybai nebuvo teiktas svarstyti sprendimas dėl žemės mokesčio tarifų patikslinimo, kaip tai numatyta Žemės mokesčio įstatyme.

Įpareigojo merą peržiūrėti žemės ūkio politiką
Būtinybė parengti ultimatyvaus pobūdžio dokumentą atsirado po Prienų ūkininkų sąjungos, atstovaujančios rajono žemdirbiams, trijų mėnesių susirašinėjimo su Prienų rajono savivaldybe, nerezultatyvių pokalbių su meru, siekiant sumažinti žemės mokesčio tarifą. Prienų ŪS pirmininko Martyno Butkevičiaus teigimu, gautas oficialus Savivaldybės mero pasirašytas atsakymas žemdirbių netenkina, jiems reikia teisingumo ir konkrečių sprendimų, kurie palengvintų jų padėtį šiuo nelengvu žaliojo kurso laikotarpiu, juolab daugelis turi įsipareigojimų ir investicijas planuoja į priekį.
Su žemdirbių pritarimu patvirtintoje Rezoliucijoje – septyni punktai. Pirmame rezoliucijos punkte merui pateiktas reikalavimas iki šių metų sausio 30 dienos paviešinti savivaldybės tarnautojus, kurie, iš Registrų centro gavę informaciją apie perkainotas žemės vertes, tinkamai neatliko savo funkcijų ir neviešino. Rezoliucijoje prašoma dėl šio neveikimo pradėti tarnybinį patikrinimą ir apie jo rezultatus informuoti žemdirbius.
Žymiai išaugus žemės mokestinei vertei, Savivaldybės taryba galėjo persvarstyti ir sumažinti jos sprendimu nustatytą 1,4 proc. mokesčio tarifą, tačiau momentas buvo pradelstas. Dabar gi ūkininkams sakoma, kad nieko pakeisti negalima, nes tarifas nustatytas dvejiems metams. Todėl į rezoliuciją įtrauktas ir punktas dėl už 2023 metus sumokėto žemės mokesčio kompensavimo mechanizmo, iki 2024 m. vasario 1 d. pakeičiant reikalingus savivaldos teisės aktus. Žemdirbiai siūlo numatyti lėšų Kaimo plėtros rėmimo programoje ir jiems kompensuoti 50 proc. sumokėto žemės mokesčio.
Kituose punktuose raginama priimti 50 proc. žemės mokesčio lengvatą ir 2024 metams, šis sprendimo projektas turėtų būti pateiktas svarstyti Tarybai iki šių metų kovo 1 d.; taip pat prašoma nustatyti 2025 metų žemės mokesčio tarifą – 0,7 proc. nuo mokestinės žemės vertės.
Susirinkime buvo išsakytas žemdirbių organizacijos nepasitenkinimas Kaimo plėtros rėmimo ir Melioracijos objektų atrankos komisijų sudėtimi, reikalaujant iki 2024 metų kovo 1 d. į jos sudėtį įtraukti Savivaldybės tarybos narius ir žemdirbių atstovus.
Išreikštas ir susirūpinimas dėl to, kad Melioracijos programa ir prioritetinis remonto darbų sąrašas buvo patvirtintas dar 2021 metais, rezoliucijoje prašoma juos atnaujinti ir iki balandžio 1 d. parengti 2024–2026 metų Melioracijos programą ir trejų metų melioracijos darbų prioritetinį sąrašą.
Prienų ūkininkų sąjunga išsakė nusivylimą tuo, kad Savivaldybė ir Žemės ūkio skyrius jiems laiku nepateikia aktualios informacijos, ir prašo įpareigoti Žemės ūkio skyrių ne rečiau kaip kartą per ketvirtį rengti susitikimus su ūkininkais ir juose pristatyti naujausius teisės aktus, jų pakeitimus, kitas žemdirbiams svarbias aktualijas, supažindinti su galimybėmis pasinaudoti parama ūkių plėtrai.
Rezoliuciją pasirašęs Prienų ŪS pirmininkas M.Butkevičius susirinkime pabrėžė, kad ir meras, ir Savivaldybės politikai yra renkami žmonių ir turėtų tinkamai atstovauti jų interesams, juolab atsiskaityti už nuveiktus darbus. Ypač jis pasigedo Savivaldybės tarybos Bendruomenių ir kaimo reikalų komiteto aktyvesnės pozicijos ir atsakomybės.

„Saldainiuku“ problemų neišspręs
– Drastiškas žemės mokesčio didėjimas iki 2,5 karto pirmiausia smogė jauniems ūkininkams, kurie dar nesukūrę ekonominio pagrindo. Didesni ūkiai galbūt turi daugiau pajėgumų, ir mokestis jų taip nepaveiks, kaip mažesnių ūkių, kuriems atsilaikyti bus sunku. Labai gaila, kai jaunimas, grįžęs iš užsienio prie žemės, iškart pajuto mokesčių naštą, – apgailestavo ūkininkų pasipiktinimo ir nemažo jų spaudimo sulaukęs M.Butkevičius. Pasak jo, ūkininkų gretos rajone jaunėja, reikia jiems parodyti daugiau dėmesio ir paramos, o ne atbaidyti nuo ūkininkavimo.
Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkas atkreipė dėmesį ir į tai, kad Prienų rajono žemių našumo balas yra kiek mažesnis nei kituose rajonuose, pagal tai žemės mokestis nustatytas per didelis: „Mes negalime lygintis su Vilkaviškio, Kėdainių rajonų žemdirbiais, kurie gauna didesnius derlius ir didesnę pridėtinę vertę iš ūkininkavimo veiklos.“
Kiek žinoma, būsimame 2024 metų biudžete Kaimo plėtros rėmimo programoms yra numatyta 100 tūkst. eurų. Šią sumą M.Butkevičius pavadino „saldainiuku“, kuris žemdirbių problemų neišspręs. Pasak jo, ūkininkus papiktino atsiradusi sąlyga, kad besikreipiantys dėl paramos privalės pateikti metinį finansinės veiklos balansą.
– Keičiantis žemės ūkio politikai, daugėjant reikalavimų, reikia galvoti apie tai, kaip palengvinti ūkininkavimo sąlygas, todėl drauge su savivaldybe privalome ieškoti kuo palankesnių sprendimų, kaip „įsukti“ kaimo verslus, aprūpinti gyventojus vietoje užaugintais, sveikais maisto produktais,“ – kviesdamas savivaldos atstovus bendradarbiauti kalbėjo Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkas.
Pasisakiusių ūkininkų nuomonės sutapo: Savivaldybės atsakingi asmenys turėtų pripažinti savo klaidą ir rasti būdų, kaip kompensuoti padidėjusias ūkininkų išlaidas, iš naujo apsvarstyti žemės mokesčio tarifą ir jį sumažinti. Šiam klausimui spręsti pasiūlyta iš žemdirbių sudaryti derybinę grupę.

Ragino tiksliai sudėlioti paramos prioritetus
Meras Alvydas Vaicekauskas apgailestavo dėl susiklosčiusios situacijos, tačiau, jo teigimu, būtų nerealu tikėtis, kad žemės mokesčiai ateityje neaugs. Atsirandant vis daugiau iššūkių ne tik ūkininkams, bet ir savivaldai, jis kvietė žemdirbių bendruomenę drauge diskutuoti, tiksliai sudėlioti paramos prioritetus, kad Kaimo plėtros rėmimo programos lėšos būtų įsisavintos, panaudotos kuo tikslingiau, atitektų tiems ūkininkams, kuriems pagalbos iš šalies labiausiai reikia.
Anot mero, iki 4,5 tūkst. eurų dydžio parama jauniems ūkininkams ar būtinoms investicijoms būtų reikšmingesnė pagalba, nei nedidelių sumų išdalinimas visiems. Jis pabrėžė, kad jau dabar reikia ruoštis artėjančiam sunkmečiui. Reikalavimai atkurti suartas daugiametes pievas, žalinimo iššūkiai, atsiskaitymai ir sankcijos galbūt ne visiems ūkininkams bus pakeliami.
– Savivaldybės durys neužtrenktos, kalbėkimės, žiūrėkime į ateitį, – meras žemdirbius kvietė kompromisui. Jo teigimu, jeigu visi bus atleidinėjami nuo mokesčių, nebus surenkamas rajono biudžetas, nepavyks atlikti suplanuotų darbų.
Meras priminė, kad gautos pajamos bus naudojamos kelių tvarkymui, infrastruktūros gerinimui kaimiškose vietovėse, melioracijos projektų įgyvendinimui, todėl pasitarnaus ir pačių ūkininkų gerovei. A.Vaicekauskas pažadėjo peržiūrėti 2025 metų žemės mokesčio tarifą, jį šiek tiek sumažinti, bet ne perpus, kaip to reikalauja žemdirbiai. Sprendimo projektas bus parengtas, tačiau spręs Savivaldybės taryba.

Žemdirbiai sulaukė politikų palaikymo
Žemdirbių reikalavimus dėl žemės mokesčio kompensacijų ir koeficiento sumažinimo palaikė ir LR Seimo narys Andrius Palionis. Pasak jo, pražiūrėjus ūkininkams svarbių sprendimų priėmimo terminus, tai būtų sąžiningas Savivaldybės žingsnis, parodantis, kad jai rūpi stiprinti žemės ūkį, juolab globalių iššūkių akivaizdoje, centrinei valdžiai į šią ūkio šaką žiūrint pro pirštus.
„Turim patys apsirūpinti maistu. Prancūzijoje žemės ūkis pripažintas nacionalinės svarbos šaka. Vakarų Europos valstybės taip pat intensyvina maisto produktų gamybą,“ – teigė politikas.
Prienų rajono savivaldybės tarybos narys, opozicijos atstovas Arūnas Vaidogas perskaitė savo siūlymus dėl žemės mokesčio kompensacijų ir lengvatų ūkininkams. Susirinkimo dalyviams pritarus, politikas žadėjo parengtą sprendimo projektą jau kitą mėnesį pateikti svarstyti Tarybai.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Žemės ūkis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *