„Jaunos ir energingos širdies kunigas Vaidotas – Dievo dovana bažnyčios bendruomenei“

Jau ketvirtus metus Prienų Jėzaus Kristaus Apsireiškimo ir Naujosios Ūtos Šv. Vincento Pauliečio parapijose tarnauja klebonas, Prienų dekanato dekanas, teologijos licenciatas Vaidotas Labašauskas. Su dideliu apgailestavimu Kybartų tikinčiųjų išlydėtas į Prienus, kunigas ir mūsų krašto parapijose savo nuoširdumu, optimizmu, tėviška šiluma į save palenkė religinės ir pasaulietinės bendruomenių žmones, pelnė jų pagarbą ir palaikymą prasminguose karitatyviniuose, tikinčiųjų sielovados, dvasinio tobulėjimo, jaunimo ugdymo krikščioniškąja dvasia, maldos namų atnaujinimo darbuose, kultūros, istorinės atminties sklaidos renginiuose.
„Tai labai darbštus, energingas, draugiškas, nuoširdus, šiltas ir išmintingas Žmogus. Didelis ačiū Jam už tai, kad jis yra su mumis. Tai Dievo dovana,“ – apie kleboną V.Labašauską atsiliepia vienas iš parapijiečių, siūlydamas jo kandidatūrą „Gyvenimo“ laikraščio organizuojamuose Padėkos šventės nominantų rinkimuose. Tai vienas iš kelių šimtų balsų, kuriuos parapijiečiai skyrė kun. Vaidotui Labašauskui, todėl būtent jam sausio 19 dieną bus įteiktas Prienų krašto „Metų žmogaus 2023“ apdovanojimas.
Kunigas ne tik skelbia Dievo Žodį, katekizuoja, teikia sakramentus… Šalia pastebimos Viešpaties tarnystės bažnyčioje, klebonas vadovauja pastoracinei parapijos veiklai ir palaiko gailestingumo meilės darbus. Jis lankosi neįgaliųjų bendruomenėse, bendrauja su šeimomis, domisi jų poreikiais ir džiaugsmais, rūpinasi seneliais, teikia dvasinį palaikymą ligoniams, netekusiems artimųjų, silpniems bendruomenės nariams, rūpinasi nuteistųjų sielovada. Buria tikinčiųjų bendruomenę maldai už onkologinius ligonius ir kitus sergančiuosius, senjorus, mirusius senelius, vidinio išgydymo pamaldoms. Bažnyčioje melstasi už taiką pasaulyje, organizuota palaikymo akcija Ukrainai. Kaip alternatyva triukšmingoms metų sandūros šventėms, puoselėjama tradicija Šventas Kalėdas ir Naujuosius švęsti padėkos mišiose ir agapėje kartu su parapijos bendruomene ir dvasininkais.
Prienų Jėzaus Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje aukojamas šv. Mišias dažnai transliuoja ir Marijos radijas.
Charizmatiškas klebonas neretai – ir šv. Mišių metu, ir kultūriniuose renginiuose – į rankas paima gitarą, siekdamas būti kuo arčiau žmonių, rodydamas paprasto ir bet kokioje situacijoje pasiekiamo kunigo pavyzdį. Kunigas atgailestauja dėl visuomenės susvetimėjimo, palyginti nedidelio Prienų miesto gatvėse labindamasis su praeiviais jis retai sulaukia jų atsako.
Klebono tikslas – ne moralizuoti, o padėti žmonėms per maldą, sakramentinį gyvenimą, meditaciją, tylią adoraciją, bendruomeninę veiklą atrasti krikščioniškąsias vertybes ir kasdienį jų praktikavimą.
Savo indėliu prie bažnyčios misijos prisideda, parapijai gyvasties suteikia klebono globojamos įvairios žmonių susivienijimo grupės. Parapijoje puoselėjama organizacijos Caritas veikla, palaikoma ir jaunųjų maltiečių veikla, kurių tradicinė akcija „Gerumas mus vienija“ kasmet kviečia gyventojus asmeniškai ir bendruomeniškai įsitraukti ir dalintis su kitais savo dėmesiu, savanorystei skirtu laiku ir konkrečia auka, kuri vėliau virsta konkrečia pagalba jos stokojantiems žmonėms. Ne vienerius metus parapijoje rengiamas krikščioniškąjį tikėjimą nagrinėjantis Alfa kursas, skirtas žmonėms, ieškantiems atsakymų į esminius gyvenimo klausimus, artimesnio santykio su Dievu ir kitais žmonėmis.
Parapijos namuose buriasi Šv.Rašto grupė, Veikliųjų žmonių bendrija, „Glorioza Trinita“ judėjimo jaunos šeimos, vyko Vilkaviškio vyskupijos „Motinos maldoje“ grupelių kasmetinė šventė, įvairūs susitikimai ir renginiai tikinčiųjų bendruomenei. Parapijoje savo vietą atranda ir jaunimas. Čia ne vienerius metus į susitikimus renkasi jaunimo bendruomenės „Kur 2 ar 3“ nariai.
Ypatinga gaida Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje suskambo Sakralinės muzikos festivalio „Džiaugsmas pasauliui“ koncertai, kurie surengti bendradarbiaujant su Prienų rajono savivaldybe ir Prienų kultūros ir laisvalaikio centru. 2023 metų gegužę šiame festivalyje visa jėga suskambėjo restauruoti istoriniai bažnyčios vargonai, kuriuos pagamino garsus lietuvių meistras Jonas Garalevičius. Autentiški vargonai atnaujinti Prienų parapijos klebono dekano Vaidoto Labašausko rūpesčiu. Jo iniciatyvą palaikė ir lėšomis prie instrumento atgimimo prisidėjo Prienų rajono savivaldybė, UAB „Wilara“ ir parapijiečiai. Šiuo metu didžiausias klebono rūpestis užsitikrinti nenutrūkstamą valstybės finansavimą vienos seniausių medinių bažnyčių vidaus patalpų remontui, varpinės bokšto sutvirtinimui.
„Tai – didelės ir nesavanaudiškos meilės kupinos širdies žmogus, savo nuoširdumu ir paprastu bendravimu prakalbinantis ir šildantis žmones. Kunigo Vaidoto dėka pilnėja Prienų bažnytinė bendruomenė – kiekvieną savaitės dieną parapijos namuose renkasi prieniečių (ir ne tik) grupelės maldai, bendrystei. Kunigas – jaunos ir energingos širdies žmogus, atjauninęs mūsų Bažnyčią jaunimu, kuris vis aktyviau dalyvauja ir tarnauja šv. Mišiose, savanoriauja bažnytinėse veiklose. Tai – asmenybė, visais atžvilgiais atspindinti ir įprasminanti „Metų žmogaus“ nominaciją, – viename iš laiškų redakcijai rašo Prienų parapijos ir bažnyčios bendruomenės atstovai ir jų šeimų nariai .
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Redakcijos skiltis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *