Dr. Birutė Bartkevičiūtė: „Lengvesnis gyvenimas su diabetu įmanomas“

Artėjant tradicinei „Gyvenimo“ laikraščio padėkos šventei, laikraščio skaitytojai Birštono krašto Metų žmogumi 2023 išrinko Prienų-Birštono diabeto klubo „Versmė“ pirmininkę, AB Birštono sanatorija „Versmė“ bendrosios praktikos slaugytoją, Nemajūnų dienos centro slaugytoją, slaugos mokslų daktarę Birutę Bartkevičiūtę, taip įvertindami jos ilgametę visuomeninę veiklą buriant ir edukuojant diabeto bendruomenę.
Didžiausias dėmesys Klube skiriamas sergančiųjų diabetu mokymui. Studijų, profesinių stažuočių užsienyje, darbinės karjeros Kauno klinikose, kitose gydymo bei švietimo įstaigose metu įgytas žinias ir praktinius įgūdžius dr. B.Bartkevičiūtė pritaiko diabeto bendruomenėje, skaitydama paskaitas apie mokslo įrodymais pagrįstą pacientų sveikatos priežiūrą, supažindindama ją su naujausiais ligos gydymo būdais, savikontrolės priemonėmis.
„Versmės“ pirmininkės iniciatyva, klube vyksta pacientų mokymai, susitikimai su gydytojais specialistais, fizinio aktyvumo užsiėmimai, rengiamos cukrinio diabeto valdymo ir aktyvaus laisvalaikio įgūdžių formavimo stovyklos.
Klubo nariai dalinasi savo problemomis, mokosi kontroliuoti ligą fiziniu aktyvumu, subalansuota mityba ir vaistais. Jiems padedama apsirūpinti savikontrolės priemonėmis, atliekami profilaktiniai tyrimai gyventojams, siekiant kuo anksčiau „atrasti“ diabetą ir pritaikyti gydymą. Klubas vykdo įvairius projektus, bendradarbiauja su Prienų rajono ir Birštono savivaldybėmis, sveikatos priežiūros, gydymo, reabilitacijos, sporto, kultūros įstaigomis, farmacijos kompanijomis, Prienų ir Kauno visuomenės sveikatos biurais, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis.
Kasmet, lapkričio 17 dieną, minint Tarptautinę diabeto dieną, pasirinkti Prienų ir Birštono savivaldybių pastatai apšviečiami mėlyna spalva, tokiu būdu atkreipiant visuomenės dėmesį į diabeto pandemiją, kviečiant skirti didesnį dėmesį žmonių švietimui.
Dr. Birutės Bartkevičiūtės manymu, „Gyvenimo“ laikraščio Metų žmogaus apdovanojimas – tai ilgalaikio įdirbio rezultatas, kuris ne tik leidžia pasidžiaugti jau nuveiktais pilietiškais darbais, bet ir įpareigoja juos tęsti. „Kiekvieną dieną dėl pacientų einu papildomą mylią. Jaučiu didelį džiaugsmą ir gaunu vertę jiems padėdama,“ – sako ji.
– Esi medikė iš pašaukimo, kuri nuolat gilinasi į pasirinktą darbo sritį, siekia įgyti kuo daugiau diabetologijos srities žinių, kelti savo kvalifikaciją stažuotėse. Ko gero, pačiai yra svarbu ne tik žinoti su diabetu susijusias problemas, bet ir prisidėti prie jų sprendimo?
– Taip, Pasaulinė Sveikatos Organizacija (PSO) skatina Lietuvą didesnį dėmesį skirti sergamumui lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, viena iš jų yra cukrinis diabetas (CD). Siekiant moderniosios sveikatos priežiūros sistemos, po atrankos į doktorantūros studijas tęsdama mokslinę veiklą (ji buvo pradėta klinikinės slaugos magistrantūros metu), su doktorantūros darbo vadove bei darbo konsultante kartu ieškojome mokslu pagrįstų įrodymų kokybiškoms, į pacientą orientuotos sveikatos priežiūros paslaugoms teikti. 2023 metai man buvo įsimintini ne tik dėl pasaulinių įvykių, bet ir dėl naujų patyrimų, veiklų, pažinčių, gerų emocijų bei įvairių gyvenimiškų iššūkių. Vienas iš jų – apginta slaugos mokslų daktaro disertacija. Jos tema – cukriniu diabetu sergančių senyvo amžiaus žmonių į pacientą orientuota priežiūra.
– Jau trylika metų greta tiesioginio slaugytojos darbo vadovaujate Prienų – Birštono diabeto klubui „Versmė“. Kas motyvuoja skirti tiek daug asmeninio laiko klubo veiklos programų rašymui, paskaitų, mokymų, stovyklų, kitų renginių organizavimui?
– Pagal profesiją esu slaugytoja. Vienas iš stimulų – empatija ir atvirumas kitų žmonių poreikiams ir noras jiems padėti, tai ir viena iš krikščionio pareigų. Jaučiu pareigą domėtis slaugos mokslo ir praktikos raida, skleisti naujas profesines žinias. Rūpindamiesi žmonių sveikata, slaugytojai bendradarbiauja ir su pacientų organizacijomis. Sveikatos priežiūros specialisto ir cukriniu diabetu sergančio asmens bendravimas padeda sukurti aplinką paciento gerovei puoselėti. Taikant holistinį požiūrį, asmenys labiau įsitraukia į savo priežiūrą ir aktyviai dalyvauja šiame procese. Tokiu būdu mažinama sveikatos priežiūros sistemai tenkanti našta.
– Sergančiųjų diabetu daugėja, nepaisant prieinamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų bei ligos kontrolės priemonių. Tad ką gali nuveikti visuomeniniais pagrindais veikiantis klubas?
– Cukriniu diabetu sergančio asmens mokymasis yra visą gyvenimą trunkantis procesas ir negali būti laikomas užbaigtu po pirminio penkių valandų mokymo ir keleto tęstinio mokymo valandų, kuris šiuo metu yra apmokamas iš PSDF lėšų. Nuo cukriniu diabetu sergančio asmens požiūrio, žinių bei įgūdžių priklauso jo sugebėjimas valdyti ligą. Tyrimai įrodo, kad lėšos, investuotos į diabetu sergančiojo mokymą, komplikacijų prevenciją ar (arba) atitolinimą duoda socialinį ir ekonominį efektą. Žinios apie diabeto komplikacijas bei jų išvengimą didina supratimą, kaip galima pagerinti sveikatą. Diabeto klubo „Versmė“ tikslas – suburti ir vienyti cukriniu diabetu sergančius, tuo besidominčius asmenis, o taip pat koordinuoti Klubo narių veiklą, atstovauti Klubo narių interesams ir juos ginti, tenkinti kitus viešuosius interesus. Visokeriopai padedame Klubo nariams, palaikome jų visuomeninį aktyvumą, keičiamės žiniomis apie ligos gydymo patirtį. Cukriniu diabetu sergančiuosius mokome kontroliuoti savo ligą, siekiame, kad Klubo nariai gautų kvalifikuotą medicininę pagalbą bei informaciją apie reikiamus vaistus, savikontrolės priemones. Taip pat vykdome švietėjišką, konsultacinę, leidybinę veiklą, organizuojame konferencijas, seminarus, kūrybinius susitikimus, stovyklas ir kitas priemones.
– Jeigu į žmogaus gyvenimą pasibeldė diabetas, kodėl jam yra svarbu ir naudinga tapti Diabeto klubo nariu?
– Svarbus aspektas – pacientų, medikų ir kitų partnerių bendrystė. Bendravimas, įsiliejimas į socialinį ratą (pvz., diabeto klubą „Versmė“) padeda ilgiau išlikti socialiai aktyviems. Socialinis aktyvumas yra susijęs su sėkminga gera fizine ir psichoemocine sveikata, mažėja rizika vienišumui. Anot mokslininkų, vienišumas susijęs su uždegiminiais žymenimis organizme, dėl jo mažėja neuroplastiškumas, didėja rizika sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis.
Klubas narius buria ir savišvietai – susitikimuose teikiamos žinios apie ligą, informacija apie gydymo ir priežiūros metodus, tyrimus ir naujoves. Dėkoju klubo „Versmė“ nariams už sąmoningumą, ačiū, kad esate ir rūpinatės vieni kitais.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Redakcijos skiltis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *