Mediatorių veiklos vertinimas – vienas iš paslaugos kokybės gerinimo elementų

Per keletą metų įsigalint mediacijos institutui Lietuvoje, dėl privalomosios mediacijos į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą kreipėsi daugiau nei 25 tūkst. žmonių dėl mediacijos paslaugų suteikimo. Didžiąja dalimi ginčų buvo sprendžiama naudojantis mediatorių paslaugomis ir apie dešimtadalį ginčų pavyko išspręsti taikiai abiejų šalių sutarimu.

Mediacija apibūdinama kaip procesas, kurio metu neutrali trečioji šalis padeda ginčo šalims rasti jiems geriausią sprendimą ir ginčo šalys turėtų nebijoti šio proceso, ir jį įvertinti kaip vieną iš taikių alternatyvų sprendžiant įvairius teisinius nesutarimus. Atsižvelgiant į tai, kad nemažai civilinių ginčų žmonės galėtų išspręsti net nesikreipdami į teismą, o naudodamiesi mediatorių paslaugomis, tokiu atveju ginčų sprendimas taikiai žmonėms leistų atkurti socialinę taiką tarp šalių, sumažintų bylinėjimosi išlaidas, sumažintų teismų darbo krūvį. Priimtų susitarimų taikinamajame procese yra laikomasi efektyviau nei sprendimų, kuriuos priimtų teismas. Visgi, nesutikus kitai ginčo šaliai medijuotis arba mediacijos procese pasitraukus ginčo šalims, tai neatima galimybės kreiptis į teismą dėl ginčo išsprendimo teisminiu būdu, tačiau, mediacija atveria kelius formuotis kitokiai ginčų sprendimo kultūrai.

Mediacijos sėkmė neretais atvejais priklauso nuo mediatorių, kurie turi turėti ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių vesti mediacijos procesą. Mediatoriaus tikslas yra padėti nesutariančioms šalims sutelkti dėmesį į tarpusavio problemas, nebijoti aptarti jas, ieškoti galimų sprendimo būdų, o jei pavyksta, susitarti dėl sprendimo. Taigi, mediatoriaus vaidmuo ginčų sprendimo procese yra ypač svarbus, ne tik teikiant profesionalią pagalbą ginčo šalims padėti surasti kompromisą, bet ir suvaldant patį procesą, jog konfliktas netaptų dar labiau gilesnis. Iš esmės mediatoriaus veikla remiasi bendrais mediacijos principais, žiniomis, praktika, jo asmeninėmis savybėmis, požiūriu į vertybes ir jis iš dalies yra mediacijos sėkmės architektas.

 

Ką daryti tokiu atveju, kai nesutariančios šalys pasitraukia iš mediacijos procedūros jausdamos nusivylimą, jog sugaišo laiką, nepasitikėjimą mediacija ir, kad mediatorius nebuvo nuoširdus, jo elgesys kėlė abejones, susitikimų metu palaikė vieną pusę, atskleidė informaciją, sužinotą mediacijos metu ir panašiai?

Veikiant mediacijos sistemai, svarbus mediatoriaus veiklos priežiūros, vertinimo mechanizmas, kuris yra vienas iš šios paslaugos kokybės gerinimo aspektų. Lietuvoje nuo 2020 metų veikia nepriklausoma ir nešališka Mediatorių veiklos vertinimo komisija, suteikianti galimybę ginčo šalims ar kitiems suinteresuotiems subjektams inicijuoti mediatorių veiklos vertinimą konkrečiose situacijose. Vykdant mediatorių veiklos vertinimą, siekiama užtikrinti esminių mediacijos principų, mediaciją reguliuojančių teisės aktų bei mediatorių etikos kodeksuose įtvirtintų elgesio normų tinkamą laikymąsi. Konkretūs netinkamo mediatoriaus veiklos atvejai leidžia stebėti sistemos trūkumus ir imtis priemonių didinant ginčo šalių pasitenkinimą paslaugomis, mediacijos reputaciją visuomenėje.

Per daugiau nei trejus pastaruosius metus pastebima mediatorių veiklos vertinimo procedūrų didėjimo tendencija, tačiau, dar negalima tvirtai teigti, kad visi atvejai, turintys neigiamų apraiškų mediatoriaus veikloje, yra nustatyti ir įvertinti. Veikiausiai, nesutariančios šalys, dalyvavusios mediacijoje ir susidūrusios su galimai netinkamu mediatoriaus elgesiu, palieka tai kaip savaime esantį reiškinį arba, neturi informacijos, kaip reikėtų elgtis ir kur kreiptis. Priežasčių gali būti įvairiausių.“ – pastebėjo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktorė ir viena iš Mediatorių veiklos vertinimo komisijos narių Živilė Poželienė.

Nuo 2020 metų buvo gauti 34 skundai dėl netinkamai teiktų mediatoriaus paslaugų, veiklos kokybės. 11 atvejų Mediatorių veiklos vertinimo komisija nustatė pažeidimus, paskirdama mediatoriams nuobaudas. Didėjant mediacijos procesų atvejams, neišvengiamai daugės ir nusiskundimų mediatorių veikla. Taigi, gyventojams, susidūrusiems su galimai netinkamais mediatorių veiksmais, verta žinoti, kad gali kreiptis į Mediatorių veiklos vertinimo komisiją dėl mediatorių, teikusių jiems medijavimo paslaugas, veiksmų įvertinimo, pateikiant skundą per Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą elektroniniu paštu teisinepagalba@vgtpt.lt ar kitais būdais adresu Odminių g. 3, Vilnius.

Parengė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba

Rubrikoje Teisėsauga. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *