Kurčiųjų diena paminėta kūrybiškai…

Spalio 21 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre skambiai paminėta Tarptautinė kurčiųjų diena. Į šventinį renginį susirinkę Lietuvos kurčiųjų draugijos nariai iš Prienų, Kauno, Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių, Raseinių, Marijampolės pristatė savo veiklą, vykdomus projektus, padėkojo vieni kitiems už bendradarbiavimą, o partneriams ir rėmėjams – už supratimą ir paramą.
Mažos dovanėlės sustiprino gerus ketinimus ir bendrystę, o pozityvią nuotaiką garantavo jungtinė Kauno kurčiųjų meno kolektyvo „Skambanti tyla“, Marijampolės, Kauno ir Kėdainių kurčiųjų saviveiklininkų meninė programa su liaudies ir šiuolaikiniais šokiais, imituojamosiomis dainomis, pantomimos teatro vaizdeliais. Tokiu būdu pristatytas Lietuvos kultūros tarybos remiamas projektas „Kurčiųjų kūrybiškas laisvalaikis“, kuris patvirtina, kad žmonių su klausos negalia gyvenimas taip pat gali būti sėkmingas ir turiningas. Jie mokosi, dirba mėgstamą darbą, sportuoja, dalyvauja meninėje, visuomeninėje veikloje, keliauja ir bendrauja. Prakalbinti tylą kurtiesiems padeda gimtoji gestų kalba ir vertėjai. Surasti tinkamas išraiškos priemones saviveikloje moko kolektyvų vadovai. Integracija į visuomenę vyksta per specialistų teikiamas individualios pagalbos, tarpininkavimo, konsultavimo, informavimo, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, dienos užimtumo ir kitas paslaugas.
Koks yra klausos negalią turinčių žmonių pasaulis, su kokiomis problemomis jie susiduria, kokius iššūkius sprendžia, kokiais pasiekimais didžiuojasi? Lietuvos kurčiųjų draugijos viceprezidentas Paulius Jurjonas akcentavo, kad renginys Prienuose yra vienas iš Lietuvos miestuose vykstančių Kurčiųjų savaitės renginių, kuriuose atkreiptas visuomenės dėmesys į kurtiesiems aktualias temas, susijusias su vaikų teisėmis, informacijos gavimu jiems suprantamu būdu, integracija į girdinčiųjų bendruomenę ir kt.
„Turime didžiuotis kurčiųjų kultūra ir identitetu, gestų kalba ir tai daryti nuolat. Saugokime, puoselėkime ją ir būkime kartu, nes drauge mes esame stiprūs,“ – sakė P.Jurjonas, pridurdamas, kad yra bent dvylika priežasčių draugijos nariams susitikti ir pabendrauti prie arbatos.
Sveikinimo žodžius bičiuliams tarė VšĮ Kauno kurčiųjų centro direktorius, LKD Kauno skyriaus vadovas Mindaugas Balaišis, prieš tai keletą metų vadovavęs ir Prienų kurtiesiems. Jis pasidžiaugė draugijos nariais, be kurių nebūtų ir organizacijos, įteikė dovanėles kurčiųjų vadovams ir organizacijų savanoriams už darbą ir pasiaukojimą.
Šiuo metu Prienų kurčiųjų organizacijai vadovaujanti Jūratė Pugačiauskienė priminė, kad Lietuvos kurčiųjų draugijos istorija ir veikla kurčiųjų teisių srityje prasidėjo prieš 85-erius metus, 1938-aisiais. Ji papasakojo apie teritorinių skyrių, rajoninių organizacijų ištakas, jų veiklą, darbuotojus. Vieni skyriai, kaip Marijampolėje ir Kėdainiuose, veikia jau 27 metus, o Prienų kurčiųjų organizacija susikūrė 2007 metais. Joje dirbo Liudmila Ptašnikienė, Vida Eskertienė, Birutė Aleknavičiūtė, Mykolas Balaišis, Bronislava Valatkienė. Nuo 2020 m. organizacijos nariais rūpinasi Greta Gustienė ir Jūratė Pugačiauskienė. Organizacijai priklauso beveik 30 narių, dauguma jų – vyresnio amžiaus. 15-kai asmenų teikiamos socialinės kasdienių įgūdžių, savarankiškumo ugdymo, palaikymo ir atkūrimo, užimtumo didinimo, palydėjimo, transporto organizavimo ir kitos paslaugos.
Tik susikūrusi organizacija savo kabineto neturėjo, teko glaustis Prienų rajono savivaldybės administracijos patalpose, vėliau ji pakeitė dvi buveines, o šiuo metu veikla vykdoma adresu: Basanavičiaus g. 16. Kurtiesiems ir neprigirdintiems asmenims organizuojama jų poreikius atitinkanti pagalba, teikiama informacija gestų kalba, jų laisvalaikį praturtina kelionės, kitos saviraiškos galimybės. J.Pugačiauskienė priminė, kad prieniečiai tarprajoninėse sporto žaidynėse Jonavoje buvo iškovoję pirmąją vietą, tai jiems suteikė teisę 2015 m. žaidynes organizuoti Prienuose.
Meras Alvydas Vaicekauskas kalbėjo, kad jam draugijos veikla daro didelį įspūdį, jis pasididžiavo žmonėmis, kurių pastangų dėka kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų gyvenimas tampa įvairesnis ir įdomesnis. Socialinės paramos skyriaus vedėja Sandra Mekionienė padėkojo organizacijų vadovams už tai, kad gina savo bendruomenės narių interesus.
Pakili šventės nuotaika taipogi patvirtino, kaip nuoširdžiai kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų bendruomenės nariai rūpinasi vieni kitais ir puoselėja savosios kultūros unikalumą ir išskirtinumą.
Dalė Lazauskienė
Autorės nuotraukos

Rubrikoje Sveikata ir socialinė apsauga. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *