Ką reikia žinoti apie atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimą?

Kokia atsiskaitymo grynaisiais pinigais riba?
VMI primena, kad nuo 2022 m. lapkričio 1 d. ir fiziniai, ir juridiniai asmenys atsiskaitymus, taip pat bet kokius kitus mokėjimus pagal sandorius gali atlikti grynaisiais pinigais, jeigu jie neviršija 5 tūkst. eurų sumos (arba šią sumą atitinkančios sumos užsienio valiuta). 
Ar galima sandorį skaidyti?
Remiantis įstatymu, draudžiami mišrūs atsiskaitymai, kai bendra sandorio vertė viršija 5 tūkst. eurų. Pažymėtina, kad vertinama ne vienos įmokos/dalies suma, tačiau bendra visų mokėjimų už konkretų sandorį suma. Sandorį sudarę asmenys neturi teisės dirbtinai skaidyti sandorio, taip siekiant išvengti nustatytų ribojimų.
Pvz., jeigu gyventojas perka automobilį, kurio vertė viršija 5 tūkst. eurų, negalima avanso sumokėti grynaisiais pinigais, o likusios dalies – pervedimu. Tokiu atveju visa suma turi būti sumokėta negrynaisiais pinigais.
Ką daryti, jeigu neįmanoma atsiskaityti negrynaisiais pinigais?
Jei tarpusavio atsiskaitymai ar mokėjimai pagal sandorį negali įvykti negrynaisiais pinigais dėl to, kad šių atsiskaitymų ar mokėjimų vietoje mokėjimo paslaugų teikėjai neteikia reikalingų paslaugų, o pagal sandorį yra būtina atsiskaityti nedelsiant, atsiskaitymą galima atlikti grynaisiais pinigais.
Tokiu atveju atsiskaitymus ar mokėjimus grynaisiais pinigais gaunantis (priimantis) asmuo privalo apie tai pranešti VMI bei nurodyti aplinkybes, dėl kurių nebuvo galima atsiskaityti negrynaisiais pinigais, ir pateikti sandorio šalių identifikavimo duomenis. Pranešti apie  sandorio grynaisiais pinigais faktą asmuo turi per 10 dienų.
Pranešimas pateikiamas elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) (formos kodas PRC915). Su tikslia tvarka dėl tokios informacijos teikimo VMI galima susipažinti čia.
Pažymėtina, kad išimtys taikomos tik dėl techninių kliūčių. Pvz., atsiskaityti nedelsiant gali sutrukdyti sutrikęs mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo paslaugų teikimas elektroninėje erdvėje ar interneto ryšys, kuriuo naudojasi pirkėjas, autentifikavimo priemonių sutrikimai. Sutrikimas pripažįstamas, jei tai galėtų patvirtinti paslaugų teikėjas.
Kada atsiskaitymai grynaisiais daugiau nei 5 tūkst. eurų nėra pateisinami?
• Kai mokesčių mokėtojas nežinojo ar neteisingai interpretavo įstatymą;
• Kad atsiskaitymas grynaisiais pinigais buvo patogesnis klientui. Kadangi atsakomybė už atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimų laikymąsi tenka abiem sandorio šalims, todėl kiekviena jų turėtų pasiruošti sandoriui, pvz., pirkėjas turi iš anksto pasidomėti galimybe už pirkinį ar paslaugą atsiskaityti negrynaisiais pinigais, o pardavėjas, siekdamas sudaryti ir įvykdyti sandorį, turi suteikti šią galimybę.
Ar gresia atsakomybė už atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimų pažeidimą?
Asmenims, pažeidusiems atsiskaitymo grynais pinigais ribojimo nuostatas, taikoma administracinė atsakomybė. Už pažeidimą atsako ir mokėjimus atliekantis, ir mokėjimus priimantis asmuo. Jeigu mokėjimus atliko ir juos priėmė įmonių atsakingi asmenys, tai atsakomybė taikoma ne tik mokėjimus atlikusiems ir priėmusiems asmenims, bet ir įmonių vadovams. Baudų dydžiai už atsiskaitymų ar bet kokių kitų mokėjimų pagal sandorius grynaisiais pinigais tvarkos pažeidimus numatyti ANK 2071 straipsnyje. Skiriamos baudos gali siekti nuo 100 iki 2 tūkst. eurų, įmonių vadovams – nuo 200 iki 3 tūkst. eurų.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad jeigu juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui arba individualia veikla užsiimančiam asmeniui per paskutinius vienerius metus iki jo vertinimo dienos bus paskirta 1 500 eurų ar didesnė bauda už padarytą administracinį nusižengimą, bus laikoma, kad toks asmuo neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų.

Rubrikoje Teisė žinoti. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *