Prienų rajono taryboje pirmą kartą surengta Tarybos mažumos valanda

Rugsėjo 28 dieną vyko Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame Taryba priėmė 23 sprendimus socialinių reikalų, žaliojo kurso, ūkio, turto, švietimo ir kitose srityse. Posėdžio pabaigoje pirmą kartą suorganizuota savivaldybės Tarybos mažumos valanda, kurioje opozicinės frakcijos turėjo galimybę užduoti klausimus merui, vicemerams, Administracijos direktorei bei komitetų pirmininkams.

Investicijos
Posėdžio metu Taryba pritarė Savivaldybės investicijų projektui, kuriuo numatoma Revuonos gatvėje esančio PSPC pastato trečiame aukšte įrengti Psichiatrijos dienos stacionarą. Anot projektą pristačiusios Investicijų skyriaus vedėjos Vidos Tumelienės, šiam projektui Sveikatos apsaugos ministerija yra numačiusi skirti 380000 eurų. V. Tumelienės teigimu, pagal preliminarius skaičiavimus, įvertinus ne tik trečio, bet ir pirmo bei antro aukštų modernizavimą (energetinių priemonių diegimą), projekto vertė siekia apie 1,4 mln. Eur.

Nebelieka „Žiburio“ gimnazijos bendrabučio
Tarybai priėmus sprendimą dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, nuo kitų metų Prienų „Žiburio“ gimnazijoje 1,5 etato mažinamas etatų skaičius. Tiksliau, naikinamas 1,5 etato „Žiburio“ bendrabutyje, nes, kaip sakė meras Alvydas Vaicekauskas, nebelieka ir paties bendrabučio, kuriame šiuo metu gyvena ukrainiečiai ir tik keletas mokinių, todėl bendrabučio veiklą administruos ir prižiūrės vienas asmuo. Tarybos narei Loretai Jakinevičienei kilo klausimas, kas užtikrins valymo ir kitas paslaugas. Mero teigimu, tvarkytis turės patys gyventojai. Jovydo Juocevičiaus paklaustas, koks likimas laukia mokinių, kurie šiuo metu naudojasi bendrabučio paslaugomis, meras teigė, jog šiuo metu bendrabučiu naudojasi keli vaikai, gyvenantys tose vietovėse, iš kurių yra užtikrinamas susisiekimas su mokykla.
Daugėjant mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo poreikių, sprendimu pritarta dalyje mokyklų didinti ir švietimo pagalbos specialistų etatų skaičių.

Keičiasi sporto paslaugų įkainiai
Taryboje pritarta Savivaldybės lėšomis iš dalies finansuojamų Sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo pakeitimui. Taip pat patvirtinti Kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainiai. Keičiasi naudojimosi universalia sale, funkcinių, kūną stiprinančių treniruočių, stalo teniso (30 min.) ir teniso aikštelės (30 min.) nuomos vienkartinių bilietų bei stendo nuomos įkainiai, taip pat didėja teniso aikštelės nuomos įkainiai iš kitur atvykusiems asmenims.

Uždaroma Pieštuvėnų biblioteka
Taryboje pritarta dėl Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo, kuriomis numatoma uždaryti Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Pieštuvėnų padalinį. Tarybos narei L. Jakinevičienei domintis, kodėl uždaromas būtent Pieštuvėnų padalinys, sprendimo projektą pristačiusi Irena Urbanavičienė teigė, jog Pieštuvėnų kaime gyvena 137 gyventojai, bibliotekoje užsiregistravusiųjų skaičius – 20, iš kurių per mėnesį bibliotekoje apsilanko 5 skaitytojai. Anot Prienų Justino Marcinkevičiaus bibliotekos direktorės Daivos Čepeliauskienės, Pieštuvėnų bibliotekos klausimas pirmą kartą iškilo dar 2009 metais, o bibliotekos patalpos yra labai blogos būklės, todėl jas reikėtų arba renovuoti, arba uždaryti. Tikimasi, kad esamų skaitytojų poreikius galės atliepti bibliobusas.

Numatoma atsinaujinančių išteklių plėtra
Taryba vienbalsiai pritarė atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros iki 2030 metų veiksmų planui, kuriame iki 2030 m. numatomas saulės šviesos elektrinių įrengimas savivaldybės pavaldumo objektuose, katilinių modernizavimas, pritaikant biokuro naudojimui, aplinkos energiją naudojančių šildymo įrenginių įrengimas Savivaldybės pavaldumo objektuose. Transporto sektoriuje iki 2030 m. numatoma degalais varomų transporto priemonių naudojimo taikymas vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų vykdymo paslaugų pirkimuose (2 maršrutai). Taip pat planuojama Savivaldybės pavaldumo įstaigų transporto priemonių, naudojančių alternatyvius degalus, parko plėtra, kartu įrengiant ir elektromobilių įkrovimo stoteles. Kaip rašoma plane, siekiant stiprinti teigiamas Savivaldybės gyventojų nuostatas atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo srityje, plano įgyvendinimo laikotarpiu taip pat numatyta vykdyti visuomenės informavimo bei sąmoningumo ugdymo kampanijas. Bendras lėšų poreikis – 1 192,00 tūkst. Eur. Priemonės finansuojamos Savivaldybės ir valstybės biudžetų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų šaltinių lėšomis.

Kiti klausimai
Posėdžio metu taip pat pritarta 2023 metų biudžeto pakeitimams, projektui „Prienų rajono Veiverių kadastrinės vietovės dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija“, kuris bus teikiamas finansinei paramai gauti pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų programos priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“, taip pat prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašui. Taryba priėmė sprendimą į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą deleguoti Ritą Keturakienę, apsvarstė ilgalaikio ir trumpalaikio turto valdymo, perdavimo, perėmimo ir nurašymo bei kitus klausimus.

Pirmą kartą surengta Tarybos mažumos valanda
Posėdžio pabaigoje pirmą kartą surengta Prienų rajono savivaldybės tarybos mažumos valanda, kurios metu opozicijos atstovai domėjosi mero, vicemerių, Administracijos direktorės ir komitetų pirmininkų veikla, kėlė pačių pastebėtas ir gyventojų perduotas problemas.
Klausimų ir savų pastebėjimų turėjo visi posėdyje dalyvavę opozicijos atstovai. Tarybos mažumos valandoje nedalyvaujant vicemerei Jūratei Zailskienei bei Administracijos direktorei Jūratei Mickevičienei, daugiausia klausimų opozicijos nariai pateikė Savivaldybės merui A.Vaicekauskui. Opozicijos lyderė Loreta Jakinevičienė domėjosi valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimu, Savivaldybės administracijos žmogiškųjų išteklių valdymu. Tuo, ar Prienų rajono savivaldybėje patvirtinti visi reikalingi teisės aktai, kas yra jų rengėjai, kokia yra vizija, vykdant žmogiškųjų išteklių valdymo politiką, nurodant, kokie yra numatomi konkursai bei kiek tam biudžete numatoma lėšų, kokie planuojami steigti ar panaikinti etatai ir pan.
Anot mero, naujo įstatymo pasiruošimui ir sklandžiam darbui yra sudaryta darbo grupė, tačiau pats klausimas labai išsamus ir reikalaujantis specialaus pasiruošimo, todėl pažadėjo atsakyti raštu išsamiau.
Algį Marcinkevičių domino pavėžėjimo klausimai rajone. Anot jo, viename iš mero pasisakymų viešoje erdvėje jis teigė, jog vienas iš vietinio pavėžėjimo maršrutų galėtų būti išnaudotas racionaliau, todėl A. Marcinkevičius mero klausė, koks tai galėtų būti maršrutas. Mero teigimu, šiuo metu jokio maršruto naikinti neplanuojama.
Egidijus Visockas klausė, kokia situacija futbolo Prienuose, kuris, anot E. Visocko, yra atiduodamas į privačias rankas, Savivaldybei neturint jokios kontrolės. Mero teigimu, ir jam pačiam, ir E. Visockui teko lankytis LFF, kuri pritaria, jog futbolo plėtra turėtų vykti per klubus, tas vyksta ir Prienuose.
Cezaras Pacevičius merui perdavė Čiurlių gatvės gyventojų klausimą, kada šie gali tikėtis susisiekimo su miesteliu. Mero teigimu, situacija žinoma, tačiau kol kas darbams nėra pinigų, nes iš biudžeto skirti 1 mln. eurų Savivaldybė neturi galimybės.
Jovydui Juocevičiui rūpėjo jaunimo politika. Jis mero teiravosi, ar Prienai turi kokią nors viziją dėl Jaunimo centro. Anot mero, steigti Centro neplanuojama, tačiau apie jaunimo užimtumą Savivaldybė tikrai galvoja. A.Vaicekausko nuomone, Prienuose galėtų atsirasti riedučių erdvė, taip pat „Žiburio“ ir „Ąžuolo“ mokyklos galėtų turėti papildomą sporto salę, kuri būtų užimta ne tik pamokų metu, bet ir po jų, nes dalis mėgstančiųjų aktyvią veiklą nebetelpa Prienuose ir važiuoja sportuoti į aplinkinius miestelius.
Pirmą kartą Tarybos mažumos surengtoje valandoje opozicija taip pat kėlė informacijos atnaujinimo internetinėje svetainėje, lytiškumo ugdymo programos, jaunimo užimtumo seniūnijose, švietimo kokybės bei mokytojų darbo sąlygų užtikrinimo problemas. Opozicija taip pat domėjosi vicemerės L. Jančiukienės idėjomis Jaunimo politikos srityje, Ekonominės plėtros, finansų ir investicijų, Kultūros, švietimo, turizmo, sporto, taip pat Sveikatos ir socialinių reikalų bei Bendruomenių ir kaimo reikalų komitetų pirmininkų esminiais strateginiais ateinančių metų planais, jų, kaip pirmininkų, veikla ir kitais klausimais.
Rimantė Jančauskaitė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *