Jubiliejų švenčianti Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos bažnyčia išgyvena atgimimą

Ten, kur vyrauja tikras ir nuoširdus bendruomeniškumas, kur žmonių požiūriai tapatūs, o tikslai vieningi, – ten atliekami gražūs ir dideli darbai. Tai patvirtina spalio 1-ąją prie Išlaužo Švenčiausiosios Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos bažnyčios iškilmingai atvertas Išlaužo dievo dvaro parkas, kuris sukurtas bendromis klebono kun. Viliaus Sikorskio ir Išlaužo kaimų bendruomenės narių pastangomis, gavus lėšų iš Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės teikto projekto įgyvendinimui, prisidedant Prienų r. savivaldybei ir UAB „Išlaužo žuvis“.
Tai, ką po aplinkos tvarkymo darbų ir išvakarėse organizuotos talkos išvydo svečiai – dar tik ryškėjantys parko kontūrai, kitais metais teritorija bus apželdinta, ateityje bus įrengtas fontanas. Tačiau šie matomi, bažnyčios prieigas regimai pakeitę darbai – ne tik gražus indėlis į visos bendruomenės veiklos kraitę, bet ir prasmingas įrašas į Išlaužo bažnyčios, kuriai rugsėjo 3 dieną sukako 90 metų, istoriją.
Daugybė parapijiečių ir svečių sekmadienį dalyvavo bažnyčios jubiliejinėse iškilmėse, kartu meldėsi ir giedojo Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės atlaiduose, prisimindami šią nepaprasto tikėjimo šventąją, Maldos mokytoją. Šv. Mišias aukojo Jo Ekscelencija Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila. Kreipdamasis į gausiai susirinkusiuosius, jis linkėjo, kad Išlaužo Dievo dvaro namai taptų parapijiečių susitelkimo, tikėjimo, dvasingumo ir vertybių pažinimo vieta, atsinaujinusi bažnyčia paskatintų kiekvieną ir vidiniam atsinaujinimui, tobulėjimui, santykio su Kūrėju atkūrimui.
Aktorė Inesa Paliulytė skaitė pranešimą apie Išlaužo Švenčiausiosios Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos bažnyčios istoriją, kuri prasidėjo XIX a. trečiame dešimtmetyje grafų Tiškevičių dvaro rūmus perstačius į maldos namus. Darbams vadovavo pasišventęs kunigas Vytautas Gurevičius. Bažnyčia statyta parapijiečių ir pašaliečių lėšomis, pats kunigas šventovės statybai skyrė visas savo santaupas – apie 20 tūkst. litų. Bažnyčią projektavo inžinierius V. Kopylovas. Mūrinė Išlaužo Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos bažnyčia duris atvėrė 1933 m. rudenį.
Simboliška tai, kad, prabėgus devyniems dešimtmečiams, šią vietovę pamilusio klebono V.Sikorskio iniciatyvų ir pastangų dėka, vėl prasidėjo Išlaužo bažnyčios atgimimas bei atsinaujinimas.
Po šv. Mišių JE vyskupas R.Norvila Išlaužo bažnyčios šventoriuje pašventino naują medinį kryžių, kuris pakeitė senąjį, per daugelį metų sunykusį. Klebonas V.Sikorskis padėkojo vyskupui už padovanotą brangią dovaną – Jubiliejinį kryžių, jis pastatytas pagerbiant Išlaužo parapiją bei čia gyvenusius R.Norvilos senelius, kurie jį palaikė. einant tikėjimo keliu. Kaip pabrėžė klebonas V.Sikorskis, „Parapijos galybė – vieningume ir nore drauge švęsti ir liudyti tai, kas yra brangiausia: TIKĖJIMĄ ir pagarbą Tėvynei, Gimtinei ir savo Tėvams bei Seneliams.“
Bažnyčios jubiliejui skirtą medinį kryžių padirbdino Kauno rajono skulptorius ir kryždirbys Kazimieras Martinaitis, 2014 m. respublikinės konkursinės liaudies meno parodos „Aukso vainiko“ laureatas. Kryžiaus skersiniuose, apjuostuose spygliuotu vainiku, atsispindi 30-ties šio krašto partizanų pasiaukojančių kovų ir kančių vietų. Tai turi gilią prasmę – kunigas Vytautas Gurevičius Išlaužo bažnyčioje slėpė šešis partizanus ir už tai buvo nuteistas. Kryžiaus papėdėje pavaizduota parapijos globėjos – Dangiškosios Motinos Marijos Maloningosios – figūra.
Po bažnytinių iškilmių vykęs parko atidarymas tapo proga padėkoti visiems, kurie drauge į gera keičia Išlaužo parapijos, bažnyčios, seniūnijos gyvenimą, aplinką, žmonių tarpusavio santykius ir vertybes. Nuoširdi padėka skirta JE vyskupui R.Norvilai, klebonui V.Sikorskiui, Išlaužo kaimų bendruomenės pirmininkei R.Liorentienei, seniūnui T. Skrupskui, Prienų rajono savivaldybės merui A.Vaicekauskui, Administracijos darbuotojams ir daugeliui kitų geros valios žmonių.
Po atlaidų žmonės susibūrė seniūnijos parke, kur vyko rudens derliaus šventė. Seniūnas T.Skrupskas ir LR Seimo nario A.Palionio padėjėja V.Petkevičienė įteikė padėkas aktyviausiems seniūnijos ūkininkams, kurie žemdirbiškas tradicijas perduoda iš kartos į kartą. Už aktyvią, socialiai atsakingą ir inovatyvią ūkinę veiklą pagerbtos Marčiulionių, Stravinskų, Rutkauskų ir Jančiauskų šeimos. Rudenėjančią dieną šventės dalyviai smagiai leido laiką – klausėsi dviejų koncertų, vaišinosi seniūnijos šeimininkių virta sriuba su namine duonele.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Seniūnijose. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *