Bendradarbiavimas ir draugystė – vertybė

Prienų globos namai – ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugas teikianti įstaiga senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia. Socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Darbuotojų, dirbančių globos namuose, darbo metodai remiasi pagarbos asmens orumui ir žmogaus teisėms, sąžiningumo, atsakomybės ir komandinio darbo principais, pozityvumu, geranoriškumu, atjauta, partneryste bei bendruomeninės veiklos plėtra. Tačiau ar šioms išvardintoms vertybėms įgyvendinti visada pakanka turimų žinių, išteklių, idėjų ir praktinių įgūdžių? O gal per daugelį metų darbuotojų sukaupta profesine darbo patirtimi naudinga pasidalinti su kitų globos įstaigų darbuotojais?
Socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos kodekse taip pat įtvirtinta, kad vienas iš socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo būdų – skleisti gerąją darbo patirtį bendradarbiaujant ir dalinantis savo profesinėmis žiniomis, įgūdžiais ir patirtimi su kitomis socialinės globos įstaigomis.
Tokių siekių vedini Prienų globos namuose lankėsi dviejų socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojai. Rugpjūčio 22 d. pas mus svečiavosi Kauno socialinės globos centro „Vija“ Specializuoto slaugos ir socialinės globos padalinio darbuotojai. Viešnagės metu svečiai apžiūrėjo įstaigą, bevaikštinėjant aptarėme bendrus rūpimus klausimus, dalijomės gerąja patirtimi, ieškojome naujų idėjų, jaukiai pasišnekučiavome prie arbatos puodelio. Atsisveikinant direktorė Inga Barkauskienė svečiams įteikė Globos namų gyventojo nupieštą paveikslą, linkėdama, kad jis puoštų įstaigos aplinką bei primintų apie viešnagę Prienų globos namuose. Džiaugiamės ir dėkojame Kauno socialinės globos centro „Vija“ kolegoms už žengtą draugystės, bendravimo ir bendradarbiavimo žingsnį!
Rugpjūčio 23 d. popietę Prienų globos namų direktorė Inga Barkauskienė pasitiko svečius iš Viliaus Gaigalaičio globos namų, esančių Gargžduose. Su šia įstaiga draugystė tęsiasi jau daugelį metų. Abi globos įstaigos panašios dydžiu, gyventojų ir darbuotojų skaičiumi, tiksline paslaugų gavėjų grupe, teikiamų paslaugų spektru. Visi bendrai pasivaikščioję ir apžiūrėję įstaigą, išsiskirstėme grupelėmis su atvykusiais socialiniais darbuotojais, slaugytojais, individualios priežiūros darbuotojais ir kitais specialistais pasidalinti patirtimi, idėjomis ir patarimais, nes kiekvienas specialistas, dirbdamas pagal patvirtintas metodikas, turi ir savų paslapčių, kaip suteikti kuo aukštesnės kokybės paslaugą, spręsti problemas, neperdegti. Taip pat numatėme tolimesnius bendradarbiavimo žingsnius, eigą.
Bendradarbiavimas ir draugystė – tai vertybė, tai abipusis žmonių tarpusavio bendravimas, kuriuos sieja bendra patirtis, panašios vertybės ir tikslai. Ačiū kolegoms už jaukų ir malonų bendravimą, už galimybę pasidalinti gerąja patirtimi, idėjomis. Tikime, kad ši patirtis prisidės prie socialinių paslaugų kokybės gerinimo Prienų globos namuose, kur užtikrinama ori, šviesi ir graži senatvė tiems, kuriems labiausiai reikalinga mūsų pagalba.
Angelė Gavelienė
Prienų globos namų Socialinio darbo skyriaus vadovė

Rubrikoje Bendruomenės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *