Birštono savivaldybės tarybos posėdyje

Baigiantis vasarai, o su ja ir atostogų laikotarpiui, rugpjūčio 24 dieną Birštono savivaldybės taryba vėl grįžo į posėdžių salę ir posėdžio metu apsvarstė švietimo, socialinės paramos, kultūros, turto perėmimo, perdavimo bei kitus klausimus ir priėmė 29 sprendimus.
Posėdžio pradžioje Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė tradiciškai pasveikino vasarą gimtadienius švenčiančius Tarybos narius, už ilgametį darbą Birštono sporto centre padėkojo nuo rugsėjo mėnesio pareigas paliekančiam Sporto centro direktoriui Sauliui Smailiui, taip pat pasveikino naująjį Birštono muziejaus direktorių Simoną Matulevičių.

Lieka be opozicijos?
Prieš tvirtinant posėdžio darbotvarkę Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Aušra Slavinskienė Tarybai pristatė Vyriausybės atstovo informaciją dėl savivaldybės tarybos daugumos, mažumos, opozicijos ir komitetų bei komisijų sudarymo. Anot A. Slavinskienės, Vyriausybės atstovas savo rašte yra nurodęs tarpinstitucinę nuomonę apie opozicijos sąvoką ir savivaldybės daugumą bei mažumą. Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 17 dalyje nurodoma, jog „savivaldybės tarybos opozicija – savivaldybės tarybos mažumai priklausančių ir savivaldybės tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, opozicinėmis pasiskelbusių savivaldybės tarybos narių frakcijų, savivaldybės tarybos narių grupių, į jokią frakciją ar grupę nesusivienijusių savivaldybės tarybos narių visuma, pateikusi savo veiklos kryptis.“ Neišpildžius visų sąlygų, (t.y. opozicinėmis pasiskelbusių savivaldybės tarybos narių frakcijų, savivaldybės tarybos narių grupių, į jokią frakciją ar grupę nesusivienijusių savivaldybės tarybos narių visumai neįteikus Savivaldybės tarybos posėdžio metu viešo pareiškimo su bendrai pateiktomis veiklos sritimis), savivaldybės opozicija laikoma nesudaryta, jos lyderis nėra deklaruojamas. Kaip nurodoma rašte, opozicinė frakcija nėra prilyginama savivaldybės opozicijai ir nesuteikia teisės deklaruoti jos lyderio. Nesudarius opozicijos, nesuteikiama ir teisė deleguoti Etikos ir Antikorupcijos komisijų ir Kontrolės komitetų pirmininkų. Tokiu atveju teisę skirti šiuos pirmininkus perima savivaldybės taryba.
Pristatydama informaciją, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja atkreipė dėmesį, kad Birštono savivaldybėje yra sudaryta dauguma, taip pat Birštono savivaldybės Tarybos posėdžiuose yra pateikti pareiškimai mažumos frakcijos iš 4 narių ir mažumos grupės iš 2 narių. Šios mažumos grupė ir frakcija yra pasiskelbusios opozicinėmis, tačiau nėra pateikusios bendro (visumos) pareiškimo su nurodytomis veiklos kryptimis. Todėl, kaip sakė Birštono savivaldybės merė N. Dirginčienė, tai reiškia, kad opozicijos lyderis ir opozicijos deleguoti komitetų pirmininkai yra paskelbti neteisėtai. Anot merės, negavus informacijos apie bendros opozicijos sudarymą, kitame posėdyje bus svarstomas komitetų, priklausančių opozicijai, pirmininkų skyrimas.

Socialinė parama
Svarstant socialinės srities klausimus, posėdžio metu patvirtinti Nemajūnų dienos centro teikiamų socialinių paslaugų įkainiai, nustatyta vidutinė 1 kubinio metro kietojo kuro, naudojamo būsto šildymui ir karštam vandeniui paruošti, mišrių medžių malkų kompensuojamoji kaina – 70,00 Eur su PVM, taip pat nustatytas maksimalus finansavimas Birštono savivaldybės gyventojams už socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų išlaidas.

Švietimas
Artėjant naujiems mokslo metams, Taryboje apsvarstyti klausimai, susiję su švietimu: patvirtintas mokinių ir ugdytinių priėmimo į Birštono meno mokyklą tvarkos aprašas, nustatytas didžiausias leistinas darbuotojų skaičius Birštono vaikų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“, patvirtintos „Vyturėlio“ teikiamų paslaugų kainos.

Merės N.Dirginčienės paklaustas, kaip keičiasi vaikų skaičius lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“, įstaigos vadovas Almantas Jakimavičius teigė, jog paskutiniais skaičiavimais „Vyturėlyje“ nuo rugsėjo ugdysis 120 vaikų, tačiau tikimasi, jog iki rugsėjo 1 d. šis skaičius dar kiek padidės.
Tarybos nariai taip pat pritarė Mokesčio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Birštono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose pakeitimui. Anot sprendimo projektą pristačiusios Administracijos direktorės Jovitos Tirvienės, abiejuose Birštono savivaldybės lopšeliuose-darželiuose yra renkamas mokestis už ugdymo reikmes, kuris paskutinį kartą keistas 2019 m. Keičiantis ekonominei situacijai, nustatyta kaina neatitinka rinkoje esančių kainų, todėl Tarybai buvo siūloma šį mokestį padidinti 3 eurais. Kaip teigė Administracijos vadovė, pasidomėjus tokio mokesčio kainomis kitose savivaldybėse, matoma, jog jis svyruoja nuo 10 iki 25 Eur per mėnesį. Rugpjūčio 24 d. Birštono savivaldybės taryboje patvirtintas fiksuotas 10 eurų mokestis.

Kultūra
Įsigaliojus naujam Kultūros centrų įstatymui, kultūros centrų veiklai nustatyti nauji įpareigojimai. Atsižvelgiant į tai Birštono savivaldybės taryba posėdžio metu nustatė Birštono kultūros centro veiklos prioritetus – organizuoti savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų plėtrą bei įvairovę, aprūpinant juos ištekliais ir priemonėmis jų kultūrinės veiklos vykdymui, bei inicijuoti ir organizuoti profesionaliojo meno veiklas ir jų sklaidą, dalyvauti regioniniuose bei tarptautiniuose kultūros plėtros projektuose ir programose – ir patvirtino 2023 m. veiklos planą.

Turto perėmimo klausimai
Posėdyje pritarta Birštono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitai už 2022 metus, apsvarstyti turto perėmimo bei perdavimo klausimai. Nors įprastai tokie klausimai Tarybos posėdžiuose priimami vienbalsiu sprendimu. Šįkart Taryboje kilo diskusija dėl UAB „TravelDeals LT“ kurortui dovanotų sūpynių, įrengtų Antano Serafino Zenkevičiaus krantinėje. Tarybos nario Stanislovo Martinaičio pastebėjimu, anksčiau Birštono savivaldybėje veikė patariamoji komisija, įvertindavusi objektus, turinčius meninę vertę, o dabar prestižinėje vietoje atsiradus privataus verslo objektui savivaldybė turi įsipareigoti jį prižiūrėti. Anot S. Martinaičio, Tarybos nariai, kurie yra deleguoti gyventojų, turi turėti teisę įvertinti, ar tokie objektai turi tokią didelę vertę, kad stovėtų tokioje vietoje. Darius Šeškevičius taip pat pasigedo Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus specialistų paaiškinimo, kodėl sūpynėms pasirinkta būtent ši vieta. Helmanui Lik paklausus, kur dingo Birštono savivaldybės viešųjų erdvių, skulptūrų, kitos mažosios architektūros ir simbolikos atrankos komisija, N. Dirginčienė teigė, jog, esant iniciatyvai, šią komisiją galima sudaryti, tačiau ją reikia atnaujinti iš pagrindų, nes dauguma joje dirbusių žmonių jau nebedirba. Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Mantas Michaliunjo atkreipė dėmesį, kad minima komisija buvo įkurta dėl skulptūrų įsigijimo ir sprendimo priėmimo, susijusių su vietovardžiais, o šiuo konkrečiu atveju Architektūros ir kraštotvarkos skyrius, įvertinęs situaciją, priėmė sprendimą, kad sūpynės krantinėje yra tikslingos ir reikalingos – jos, specialistų nuomone, įneš daugiau žaismingumo 2,5 km ilgio krantinėje.
Tarybos narys Valentinas Revuckas taip pat teigė, jog Birštonui reikia pramogų ir jų nebus per daug, juolab kad Savivaldybei tai nieko nekainavo.
Savo pastebėjimų turėjo ir Jurgita Šeržentienė, kurios teigimu, visos tos dovanos turi savo paskirtį, o šiuo konkrečiu atveju tai yra reklama įmonei, tačiau, priimant tokias dovanas, reikėtų pagalvoti ir apie pačio kurorto pavadinimo išryškinimą, kad ir viešoje erdvėje Birštonas būtų lengvai identifikuojamas.
Po ilgų diskusijų sprendimas buvo priimtas: už sprendimą balsavo 9 Tarybos nariai, 4 susilaikė.

Kiti klausimai
Taryboje pritarta biudžeto pakeitimams, Birštono savivaldybės administracijos dalyvavimui bendrame „Horizon Europe“ programos projekte bei bendrame 2021–2027 metų „Interreg Europe“ bendradarbiavimo programos projekte, aptarti kiti klausimai.
Apsvarsčius visus 29 darbotvarkėje numatytus klausimus, Tarybos narys Helmanas Lik Administracijai perdavė gyventojų klausimą-pasiūlymą dėl autobusų stotelės stoginės šalia kapinių. Anot Administracijos direktorės J. Tirvienės, pagal dalyvaujamojo biudžeto programą yra pateiktas pasiūlymas dėl autobusų stotelės stoginės pastatymo, o šiuo metu vyksta stotelės parametrų derinimas su Kelių direkcija.
Jurgita Šeržentienė atkreipė dėmesį į ribotas galimybes neįgaliesiems patekti prie konteinerių Lelijų gatvėje, o Stanislovas Martinaitis išreiškė pastebėjimus į dviprasmišką ženklinimą kai kuriose kurorto vietose, todėl merė N. Dirginčienė įpareigojo Administraciją dar kartą peržiūrėti kelių ženklus kurorte.
Rimantė Jančauskaitė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *