Mokyklos Žiburys tesuspindi naujai

Petras Eidukevičius

2023-ieji mokslo metai prasideda vienas kitam priešingais signalais. Švietimo ministerija teikia mokyklų tinklo ir mokymo programų „tobulinimo“ siūlymų. Mokytojų netenkina švietimo situacija ir tie „tobulinimo“ siūlymai. Į tai jie atsako radikaliu streiko perspėjimu.
Mokytojų pirmiausia netenkina jų nepriteklinė alga. Ji nesudaro galimybės normos pamokų krūviu užsitikrinti normalios gerovės. Koks to pavyzdys moksleiviams, jų mokymosi motyvacijos stiprinimui, kai jie mato tokį valstybinį išsilavinimo nuvertinimą? Ką tai reiškia?
Kai moksleivis stokoja mokymosi motyvacijos, mokykla tampa jam „jungu“, ribojančiu jo taip dabar madingą laisvės supratimą – „suvereną“. Žinau neseną atvejį, kai šešiametis, pirmąkart nuvestas į darželį, jame ištvėrė vos pora valandų. Jis, pasiturinčioje ir pernelyg jį mylinčioje šeimoje užaugęs, kategoriškai atsisakė į jį eiti. Kaip toks jausis vėliau mokykloje?
Ar ne čia esminė šiuolaikinės „prievolinės“ mokyklos problema? Visuotinai trimituojama apie didžiausią demokratijos vertybę – „laisvąjį pasirinkimą“, kai mokykloje moksleiviui draudžiama žaisti jo pernelyg mėgiamus išmaniuosius žaidimus.
Apie tai, kas jo laukia vėliau permainomis verdančiame pasaulyje, moksleivis negalvoja.
Mokytojai, politikai, tėvai galvoja, tik nesutaria, ką pirmiausiai reikėtų daryti? O ką gi?
Giliaprasmė lietuvių patarlė sako: „Taupysi švietimui, išlaidausi kalėjimams“, skirta valdžiai. Moksleivio krepšelis tarnauja taupymo tikslams, konkuruojant su kitomis mokyklomis. Taip suprekintas, sureikšmintas moksleivio „tinginėlis“ trina jo mokymosi motyvaciją. Ir patį mokymą kreipia į komercinius mokymo paslaugos teikimo santykius…
Taip moksleivis – tik paslaugos vartotojas. O jam taip norisi jau ir mokykloje tapti kūrėju.
Pratęsiant mintį „Ką sužinosi, ant pečių nenešiosi“. Ir valdžiai, o ir mums visiems tinka.
Šiame permainų pasaulyje nori nenori mokytis teks visiems ir visą gyvenimą. Atsiranda naujos „socialinio-emocinio ugdymo“ (SEU) kryptys („Delfi“ 2023 08 23). Atsiranda ir mokyklai aktualiausia laikmečio užduotis: iš beveik prievolinio paslaugų teikimo „jungo“ tapti žinių skleidimo Žiburiu su nuoširdžiais, kūrybiškais mokytojų ir moksleivių santykiais.
Tik platus akiratis leidžia žmogui bet kokioje situacijoje likti optimistu ir ieškoti išeities. Jaustis svarbiu sau ir kitiems. Apsimokymas prasideda šeimoje, tęsiasi mokykloje, ir vėliau.

Rubrikoje Nuomonė. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *