Prienai puošiasi, bet kodėl kilo susierzinimas?

35 tūkst. eurų vertės „asmenukę“ besidarančios mergaitės su šuniuku bronzinė skulptūra per metus turėtų iškilti reprezentacinėje Prienų miesto vietoje prie Greimų tilto – Nemuno krantinėje ties menama Suvalkijos ir Dzūkijos riba. Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta komisija, suskaičiavusi balandžio 20 – gegužės 2 dienomis skelbto balsavimo už labiausiai patikusias bendruomenės idėjas anketas, šio projekto idėją paskelbė, kaip miesto grupėje surinkusią daugiausia gyventojų balsų (682). Jai įgyvendinti bus skirtos Prienų rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto lėšos.
Antroje vietoje pagal balsavimo rezultatus liko bendruomenės idėja „Sporto klubas po atviru dangumi“ (671), trečioje – „Anties sodas“ (524). Kaimiškųjų vietovių projektų idėjų grupėje bus finansuojama didžiausio palaikymo sulaukusi idėja „Istorinės atminties simbolio-paminklo 1944–1953 m. Stakliškių krašto partizanams ir jų rėmėjams atminti pastatymas Atminimo kalnelyje, Stakliškėse“. Projekto vertė – 19 200 Eur.

Vienų balsais išrinkta, kitų – supeikta
Gražu, kad Prienai ir toliau puošiasi. Galbūt „Pacų batų“ Jiezne autoriaus sukurtas naujas meninis akcentas, skirtas šiuolaikinei nuomonės formuotojai, nė dienos negalinčiai be asmenukių, po dešimties metų ir atspindės šių dienų laikmetį. Juolab pasiteisins, taps turistų traukos objektu ir nukreips jų akis nuo Nemuno krantinėje suręstos betoninės slėptuvės į gamtovaizdį su upe. Jei… tarp turistų neatsiras koks vienas istorikas ar kraštotyrininkas, kuriam parūps, ką bendro šiuolaikinės mergaitės skulptūra turi su istorija – miesto ar jo dalies, kurioje tebestovi Revuonos malūnas, pažymėta Butlerių piliavietė…Iš vietos gyventojų vertinimų, pasklidusių viešojoje interneto erdvėje, akivaizdu, kad daliai jų būtų svarbiau, jei valdžia, užuot įgyvendinusi abejotinos išliekamosios meninės bei istorinės vertės skulptūros idėją, praplėstų daugiabučių namų aikšteles, įrengtų daugiau žaidimų aikštelių vaikams. O pritariantys meniniams akcentams Prienuose labiau norėtų, kad jais būtų įamžintos šiam kraštui nusipelniusios asmenybės – gydytojas, pasaulio teisuolis J.Brundza ar „Žiburio“ gimnazijos įkūrėjas P.Martišius ir kt.

Atsisakė konkuruoti su Administracijos direktorės idėja
Svarstymus, ar minėta skulptūra derės su miesto istorija bei supančia aplinka, palikime specialistams. Šįkart apie tai, kodėl Prienų rajono savivaldybės skelbta bendruomenės idėjų atranka sulaukė prieštaringų vertinimų, ir kodėl buvo nekantriai laukiama, kas bus paskelbtas vykdyto balsavimo nugalėtoju.
Šurmulys viešoje erdvėje kilo, kai tuometinė Savivaldybės administracijos direktorė, dabartinė vicemerė Jūratė Zailskienė, savo Facebook’o paskyroje paskelbė esanti „bronzinės mergaitės“ skulptūros idėjos autorė ir pakvietė visus bičiulius aktyviai balsuoti už ją. Šis įrašas ypač nustebino toje pat Prienų miesto projektų kategorijoje su „Asmenuke prie Nemuno“ konkuruojančią „Anties sodo“ bendruomenę, kuri konkursui pateikė prie kurortinių miesto ambicijų derančią idėją, siekdama gauti lėšų erdvės tarp J.Janonio g.7 ir Vytauto g.27 namų sutvarkymui, Revuonos upelio išvalymui, saugaus ir estetiško tiltelio per upelį įrengimui.
– Balsavimo procedūra vykdoma, pateikus nuasmenintus projektų duomenis. Ateina laikas balsavimui, ir negalim patikėti savo akimis: Administracijos, kuriai patikėta vertinti šių bendruomenės projektų idėjų administracinę atitiktį, direktorė J.Zailskienė prisistato esanti vienos iš idėjų sumanytoja ir viešai ragina savo sekėjus balsuoti už jos pateiktą idėją. Šalia pateikiama skulptūros vizualizacija, jos vertė ir autoriaus pavardė, – savo nusivylimo neslėpė asociacijos „Anties sodas“ atstovė Joalita Jurkevičienė.
Pasak jos, pasitarę bendruomenės nariai nusprendė, kad jie nelygiaverčiai varžovai, ir jų idėja turi nedaug šansų laimėti konkurse, kuriam savo idėją pasiūlė įtakinga Administracijos direktorė.
Todėl balandžio 25 d. pasirašę „Anties sodo“ bendruomenės nariai kreipėsi į rajono savivaldybę su prašymu, kad būtų sustabdytas balsavimas už jų idėją projekte „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti“, nes mano, kad, leidus idėjų atrankoje dalyvauti Administracijos direktorei, buvo pažeisti viešieji interesai.
Deja, balsavimas nebuvo sustabdytas, o atsakymą į oficialų raštą asociacijos „Anties sodas“ atstovė gavo tik praėjusį penktadienį, jau paskelbus idėjų atrankos rezultatus. Mero pasirašytame atsakyme asociacija informuojama apie tai, kad Savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nėra numatyta balsavimo procedūros nutraukimo galimybė. Anot mero, atsižvelgiant į susidariusią situaciją, numatoma jį tobulinti, aiškiai reglamentuoti pareiškėjo teises ir pareigas visose projektų idėjų atrankos stadijose.

„Situacija priklauso nuo požiūrio“
Vicemerė Jūratė Zailskienė griežtai atmetė kalbas, neva ji, dalyvaudama atrankoje, galimai pažeidė viešuosius interesus. Ji tikino esanti tokia pat pilietė, kaip ir kiti, ir turinti teisę siūlyti savo idėją, o situacija priklauso nuo požiūrio:
– Šis bendruomenės idėjų konkursas skirtas visiems teikti savo sumanymus – ir bendruomenėms, ir asmenims. Turiu visokių idėjų, ką galima būtų įdomiau padaryti. Ir sklandytuvo modelis, ir meniniai akcentai Jiezne – jau įgyvendintos mano idėjos, dabar visi jais džiaugiasi. Šiam konkursui norėjau pasiūlyti idėją kokios nors įdomios skulptūros ir ją pateikiau, ėjau per parduotuves, surinkau 20 jai pritariančiųjų parašų, Savivaldybėje nė vieno parašo nepaprašiau. Pasikonsultavau su teisininkais, jie neįžvelgė kokių nors grėsmių. O dabar paaiškėja, kad žmonės už iniciatyvas yra baudžiami.
Visgi J.Zailskienė pripažino, jog galbūt padarė klaidą pasiviešindama Facebook’e kaip idėjos autorė. Bet, anot jos, konkurso rezultatus lemia ne Administracijos direktorė, jos pavardė ar užimamos pareigos, o gyventojų, balsuojančių už patikusias idėjas, balsai.
– Savivaldybės administracija, gavusi idėjas, tik patikrina, ar jos techniškai įgyvendinamos, ar nurodytos pagrįstos projektų išlaidos, ar sutvarkyti žemės priklausomybės klausimai ir kt. Lėšos atrinktų idėjų įgyvendinimui numatytos Savivaldybės biudžete, ne aš jas skiriu. Kita vertus, dėl to, kad pasiūliau idėją, negausiu jokios asmeninės naudos, – teigė J.Zailskienė, atmesdama priekaištus, neva ji pasinaudojo tarnybine padėtimi ir kitiems konkurso dalyviams sudarė nelygiavertes konkuravimo sąlygas.

Galėjo dalyvauti ar ne?
Turėjo teisę ar negalėjo dalyvauti tuometinė Administracijos direktorė kaip lygi su lygiais bendruomenės idėjų konkurse? Neaiškumų kyla dėl tiksliai neapibrėžto dalyvių reglamentavimo. Pagal Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Aprašą, pareiškėjais gali būti Prienų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai (ne jaunesni nei 16 metų), surinkę ne mažiau kaip 20 savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų (ne jaunesnių nei 16 metų) parašų.
Pagal šią formuluotę niekas nekliudo savo idėjas teikti ir pareigas savivaldybėje užimantiems pareigūnams, ir būsimu užsakymu suinteresuotiems rangovams, jeigu tik jie surinks balsavimui reikšmingą bendruomenės narių palaikymą…
Į bendruomenes susibūrusių žmonių įsitikinimu, dalyvaujamasis biudžetas yra skirtas ne pastarųjų ambicijoms tenkinti, tai yra būdas suaktyvinti vietos bendruomenes, paskatinti gyventojus siūlyti jiems svarbias ir artimas idėjas, skirtas gyvenamajai aplinkai gerinti. Jie pastebi, kad įprastai bendruomenių idėjos kyla „iš apačios į viršų“, o ne „iš viršaus į apačią“. Bendruomenės nariai siūlo ir balsuoja už labiausiai patikusią idėją, o vadovybė įsipareigoja skirti finansavimą ir įgyvendinti didžiausio palaikymo sulaukusį pasiūlymą. Taikant tokią praktiką, įgyvendinami būtent tie projektai, kurie iš tikrųjų reikalingi bendruomenei, ir savivaldybės biudžeto lėšos panaudojamos tikslingiau.

Neįžvelgė viešųjų interesų pažeidimo
„Gyvenimo“ redakcija dėl komentaro kreipėsi į Prienų rajono savivaldybės merą Alvydą Vaicekauską, kuriam uždavė keletą su šiuo precedentu susijusių klausimų. Meras neišreiškė savo nuomonės, ar galėjo tuometinė Administracijos direktorė dalyvauti bendruomenės idėjų atrankoje, nepažeisdama viešųjų interesų, tačiau atsiuntė minėto Aprašo 20 punkto paaiškinimus apie tai, kad projektų idėjų administracinės atitikties vertinime Savivaldybės administracijos direktorius nedalyvauja, jokių sprendimų nepriima, darbų neskirsto. Konkrečiai už projektų pasiūlymų priėmimą, vertinimą, išvadų teikimą atsakingas yra Savivaldybės administracijos Investicijų skyrius, savo išvadas teikia ir kiti skyriai (Architektūros ir urbanistikos, Statybos ir ekonominės plėtros, Kultūros ir turizmo bei kt.).
„Išvadas vertina ir teikia rekomendacijas dėl atrinktų projektų idėjų sąrašo tvirtinimo, paskelbia balsavimo datą bei skaičiuoja balsavimo rezultatus mero potvarkiu sudaryta komisija, kurios sudėtyje Savivaldybės administracijos direktoriaus nėra ir niekada nebuvo. Projektų idėjų vertinimo ir teikimo balsuoti stadijose nė vienas projektas nebuvo išskirtas ar vertintas neobjektyviai, projektų sąrašas buvo paskelbtas nuasmenintas, nesuteikiant nė vienam išskirtinumo,“ – rašoma mero atsakyme.
Meras A.Vaicekauskas nekomentavo J.Zailskienės pastangų viešinant savo idėją, tačiau pažymėjo, jog dalyvaujamasis biudžetas Prienų rajono savivaldybėje yra vykdomas nuo 2021 m., ir projektų idėjų autoriai visuomet agitavo palaikyti jų teiktus projektus, nes tai lemdavo jų sėkmę.
Meras buvo paklaustas, ar, jo nuomone, „Asmenukės prie Nemuno“ skulptūra kaip nors reikšmingai pagerins Prienų miesto gyvenamąją aplinką ir yra verta 35 tūkst. eurų iš Savivaldybės biudžeto.
– Skulptūra yra traukos objektas turistams ir vietos gyventojams. Tokių objektų atsiradimas didina Prienų rajono lankomumą. Konkretaus objekto pridėtinę vertę įvertinti labai sunku, kol jo nėra. Minimos skulptūros sąmata buvo pateikta prie projekto idėjos pasiūlymo. Pažymėtina, kad tai autorinis darbas, kainai įtakos turi ir pasirinktos medžiagos, – atsakė meras, pridurdamas, jog potvarkis dėl balsavimo rezultatų jau pasirašytas.
A.Vaicekauskas „Gyvenimo“ redakciją informavo ir apie tai, kaip buvo reaguota į asociacijos „Anties sodas“ pareiškimą. Taip pat pasidalino Savivaldybės darbais – jau atliktais ir planuojamais, kad teritorija prie upelio nuo Janonio g. iki Vytauto g. 27 namo būtų sutvarkyta. Jo teigimu, Nacionalinė žemės tarnyba jau yra pradėjusi minėtos teritorijos perdavimo Savivaldybei patikėjimo teise procedūras.
„Kol laukiame minėto sprendimo, teritoriją jau pradėjome tvarkyti. Yra nugriautas apleistas pastatas Janonio g., sutvarkyta teritorija ir įrengta automobilių stovėjimo aikštelė prie Vytauto g. 27 namo. Taip pat planuojami upelio ir jo prieigų sutvarkymo darbai. Pritardami projekto „Anties sodas“ idėjai, sutvarkysime ir tiltelį“, – pažadėjo meras A.Vaicekauskas.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *