Spaudos konferencijoje – apie pasiskirstymą darbais ir netikėtus užmojus

Gegužės 8 dieną Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, kaip ir buvo žadėjęs, surengė pirmąją po rinkimų spaudos konferenciją.
Meras pristatė savo politinio pasitikėjimo komandos nares – vicemeres Jūratę Zailskienę ir Laimutę Jančiukienę, mero patarėjas Agnę Dargužienę ir Viktoriją Ignatavičienę, Tarybos posėdžių sekretorę Birutę Žvirblienę, taip pat laikinai einančią pareigas (iki bus gauta STT pažyma) Savivaldybės administracijos direktorę Jūratę Mickevičienę ir jų kuruojamas sritis. Konferencijoje taip pat buvo atsakyta į žiniasklaidos atstovų užduotus klausimus, pasidalinta ateities planais.
Buvusi Savivaldybės administracijos direktorė J.Zailskienė perėjo į vicemerės pareigas. Dirbdama Administracijoje ji nebūtų išvengusi viešųjų ir privačių interesų konflikto, nes, pasikeitus Administracijos struktūrai, buvo panaikintas pavaduotojo, kuris kuravo švietimo sritį, etatas. Tiesa, šioje kadencijoje sprendimus, susijusius su Švietimo ir sporto skyriaus, kuriam vadovauja vicemerės vyras Rimvydas Zailskas, veikla, priiminės pats meras, nes kita vicemerė L.Jančiukienė į naujas pareigas atėjo iš minėto skyriaus.
Vicemerei J.Zailskienei priskirta rūpintis kultūros, paveldo, turizmo, susisiekimo infrastruktūros, verslo ir kaimo rėmimo programų, strateginio plėtros plano įgyvendinimo, ES projektų, seniūnijų veiklos ir kitais klausimais. Vicemerė L. Jančiukienė bus atsakinga už socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, jaunimo politikos, informacinių technologijų, darnaus teritorijų planavimo, personalo valdymo ir kitas sritis. Abi vicemerės džiaugėsi galėdamos būti savivaldos vykdomosios valdžios dalimi ir joms tekusia atsakomybe bendrai darbuotis su mero komanda, siekti užsibrėžtų tikslų bei inicijuoti pokyčius.
Už atsakingumą, darbštumą mero gerai įvertinta Jūratė Mickevičienė, kuri Savivaldybės administracijoje dirba nuo 2017 metų, neslėpė, kad pasiūlymas užimti Savivaldybės administracijos direktorės pareigas jai buvo labai netikėtas, o apsisprendimą nulėmė tai, kad per kelerius metus buvo suformuota stipri komanda, skyriams vadovauja profesionalai. Nepaisant gerų ketinimų, ir meras A.Vaicekauskas, ir vicemerė J.Zailskienė, ir laikinoji Administracijos direktorė J.Mickevičienė neslėpė, kad dėl pasikeitusių Vietos savivaldos įstatymo nuostatų, trūkstant teisinio sureguliavimo, darbo pradžioje vis dar kyla įvairių neaiškumų, pirmiausia dėl funkcijų priskyrimo ir pasidalinimo. Jie išreiškė viltį, kad įstatymų leidėjai peržiūrės teisines nuostatas ir užpildys paliktas spragas.
Merui teisiniais klausimais ir toliau patars patarėja A. Dargužienė, o naujoji patarėja V. Ignatavičienė užsiims viešųjų ryšių bei ryšių su užsienio partneriais, kitomis savivaldybėmis koordinavimu. Tarybos posėdžių sekretorės Birutės Žvirblienės funkcijos išliko tos pačios – ji koordinuoja klausimus, susijusius su Savivaldybės tarybos, tarybos komitetų, komisijų, darbo grupių darbu.
Atsakydamas į klausimus, meras A.Vaicekauskas pripažino, kad kelių būklės gerinimas ir šioje kadencijoje išliks viena iš opiausių problemų, kurią išspręsti savivaldai vienai, be valstybės ženklesnio finansinio prisidėjimo, yra ne pagal pečius. Nusivylusi nerimtu valstybės požiūriu, Savivaldybė pastaraisiais metais pati iš savo biudžeto skyrė apie 1,2 mln. eurų rajono kelių tvarkymui, siekė perimti kai kurias valstybinės reikšmės kelių atkarpas, kad galėtų įrengti šaligatvius, perėjas ir užtikrinti eismo dalyvių saugumą, taip pat suskubo pasinaudoti pasitaikiusia galimybe gauti 400 tūkst eurų Pramonės gatvės asfaltavimui. Lietuvos automobilių kelių direkcija Savivaldybei skiriamos sumos – 1,8 mln. eurų – nė kiek nepadidino, nors darbų kainos sparčiai išaugo, vadinasi, pasak mero, kelių bus sutvarkyta mažiau. Įsigilinęs į europinių lėšų įsisavinimo naujuoju laikotarpiu kriterijus, meras taipogi nemato galimybių jų pagalba pagerinti rajoninių kelių infrastruktūrą. Vicemerės Jūratės Zailskienės teigimu, dėl sklandaus biudžeto surinkimo praėjusieji metai Savivaldybei finansine prasme buvo sėkmingi, todėl ji papildomai skyrė lėšų keliams tvarkyti. Deja, kaip sakė J.Zailskienė, šiemet valstybėje juntama krizė, todėl lėšų į biudžetą gali būti surinkta mažiau. Žinoma, tai ne priežastis nuleisti rankas, įsitikinęs meras A. Vaicekauskas. Prasidėjus ataskaitiniams susirinkimams seniūnijose, jis su komanda ir Tarybos nariais lankysis vietovėse, kur įvertins ir palygins kelių būklę, išklausys bendruomenių atstovų lūkesčius. Šios išvykos padės gaires ateities darbams.
Dėl seniūnijų finansinio savarankiškumo ir meras A.Vaicekauskas, ir vicemerė J.Zailskienė turi savo nuomonę. Jų teigimu, iš „centro“ planuojant kelių tvarkymo darbus ir jiems skirtas lėšas, projektai rangovams patrauklesni, jie atsieina pigiau, padaroma žymiai daugiau. Kita vertus, pasak J.Zailskienės, keliai atrenkami ne pagal „žmogiškuosius“ faktorius, o pagal nustatytus kriterijus (registruotų gyventojų, įsikūrusių verslo įmonių, turistinių objektų skaičių, mokyklinių autobusiukų maršrutus), tokiu būdu lėšos panaudojamos tikslingiau.
Prienų miestas sparčiai gražėja, jame atsiranda naujų erdvių, bet jo veidą vis dar bjauroja apleisti pastatai. Meras A.Vaicekauskas patikino, kad ir toliau bus ieškoma galimybių susitarti su jų savininkais dėl pastatų sutvarkymo, nugriovimo ar perleidimo. Pirmieji susitarimai, pasiekti teisinių žingsnių dėka, teikia vilties, kad „ledai pajudės“. Tačiau, kaip pastebėjo meras, prie sprendimų artėjama lėtai, nes vieni pastatai yra paveldosauginiai, įkeisti antstoliams, kitų savininkai, iš pradžių rodę iniciatyvą, arba „dingo“, arba atsisakė projektų dėl per didelės jų vertės.
Konferencijoje buvo kalbėta ir apie naujojo finansavimo laikotarpio prioritetus, kuriais remiantis būtų galima pritraukti investicijų į Prienų rajoną. Vienas iš jų – vandentvarkos projektai didesnėse gyvenvietėse, šiai sričiai Kauno regione skiriamas didelis dėmesys. Tikimasi gauti daugiau lėšų švietimo srities poreikiams patenkinti, mokymosi aplinkai pagerinti.
Savivaldybės vadovai nustebino pasidalinę savo planais „išgryninti“, atskirti pagal lygius patalpas, kuriose teikiamos pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Pasak J.Zailskienės, svarstoma Prienų PSPC šeimos gydytojus perkelti į Vaikų poliklinikos pastatą, esantį Revuonos gatvėje, jame būtų įkurdintas ir Psichikos sveikatos centras, veiktų tyrimų laboratorija. Visuomenės sveikatos biurui numatoma skirti Visuomenės sveikatos centro patalpas Brundzos gatvėje. O pastatas Pušyno gatvėje atitektų ligoninei, kuri plės Dienos stacionaro paslaugas. A.Vaicekausko teigimu, gavus lėšų, poliklinikos pastatas Revuonos gatvėje bus suremontuotas, apšiltintas, taip pat išspręsta automobilių parkavimo problema, todėl tikimasi, kad pacientai nepatirs nepatogumų. Šios permainos, pasak Savivaldybės atstovų, turėtų įvykti per dvejus metus.
Savivaldybės planuose – įkurti bendruomeninius namus žmonėms su psichine negalia. Kadangi Prienų mieste esančių sporto salių užimtumas yra ypač didelis, meras pasiryžęs su Savivaldybės tarybos nariais aptarti sporto salės prie „Žiburio“ gimnazijos statybos idėją. Pasak mero, bus tvarkomas „Revuonos“ pagrindinės mokyklos stadionas, siekiama pagerinti sporto ir sveikatingumo sąlygas Skriaudžių pagrindinės, Veiverių T.Žilinsko gimnazijos mokiniams.
Dalis lėšų bus gauta iš Tūkstantmečio mokyklų programos, kuriai Prienų rajono savivaldybė teikė paraišką kartu su Birštono savivaldybe. Ateityje, pasak mero, atsiras ir daugiau bendrų projektų su kaimynais. Nauju finansiniu laikotarpiu bus siekiama bendradarbiauti prie funkcinių zonų įrengimo, apjungiant abiejų savivaldybių turistinius objektus. Pagreitį įgauna ir Prienų/Birštono civilinių kapinių prieigų sutvarkymo projektas, ruošiamasi žemės išpirkimui iš savininkų.
Meras ir jo komanda pažadėjo, kad spaudos konferencijos bus rengiamos reguliariai, jose bus informuojama svarbiais savivaldos, projektų įgyvendinimo ir sprendimų priėmimo klausimais.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *