Birštono savivaldybės taryboje

Kadencijos keičiasi, tradicijos išlieka, viena iš jų – sveikinimai įvairiomis progomis ir galimybė pasisakyti „Birštoniečių tribūnoje“. Gegužės 5-osios Birštono savivaldybės tarybos posėdyje pasisakančiųjų nebuvo, todėl iki pietų buvo apsvarstyti visi 25 į darbotvarkę įtraukti sprendimų projektai bei išklausytos informacijos.

Nemajūnų dienos centras tapęs daugiafunkciu
Taryba patvirtino Nemajūnų dienos centro 2022 metų veiklos ataskaitą, kurią detaliai pristatė direktorius Gintas Pačėsas. Dienos centre teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos įvairioms Birštono savivaldybės socialinėms grupėms – suaugusiems asmenims ir vaikams su negalia bei jų šeimoms, senyvo amžiaus žmonėms ir ligoniams, globėjų šeimoms, socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams ir kt. Organizuojama socialinių įgūdžių ugdymo, asmeninės pagalbos, atvejo vadybos, globos, slaugos paslaugos, psichologo konsultacijos, pozityvios tėvystės, meno terapijos užsiėmimai, asmens higienos, transporto, nakvynės ir kitos paslaugos, dalinami Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo skiriami maisto produktai, rengiamos vaikų vasaros stovyklos, pagal poreikį gyventojai aprūpinami kompensacinės technikos priemonėmis.
Direktoriaus teigimu, Dienos centro biudžetą pernai sudarė 572,6 tūkst. eurų, gautų iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, taip pat europinės ir specialiosios lėšos. 67 proc. jų – Birštono savivaldybės lėšos. Dienos centre įsteigtas 31 etatas.
Savivaldybės tarybos opozicinės grupės „Birštono labui“ atstovai panoro sužinoti, kaip tikslingai buvo panaudojamos darbuotojams išlaikyti skirtos lėšos. Paprašius centro veiklą palyginti su kitose savivaldybėse veikiančių panašių įstaigų veikla, direktorius sakė, jog Nemajūnų dienos centras atitinka visus tokio pobūdžio įstaigoms keliamus reikalavimus. Merė N. Dirginčienė pastebėjo, jog Socialinės apsaugos ir darbo ministerija socialinės apsaugos sričiai kasmet kelia naujus uždavinius ir dienos centrams prideda papildomų funkcijų, o išsiplėtus Nemajūnų dienos centro veiklai, auga ir jam skiriamas finansavimas.

Sanatorija dirba pelningai
Buvo išklausyta ir patvirtinta Birštono „Versmės“ sanatorijos veiklos ataskaita už 2022 metus. Sanatorijos direktorės Rasos Noreikienės teigimu, praėjusiais metais „Versmė“ dirbo pelningai, nors veiklos sąnaudos didėjo 40 proc. Pasak direktorės, įstaiga sėkmingai įveikė visus iššūkius, o jie buvo susiję su nauja apmokėjimo už medicinos reabilitacijos paslaugas tvarka, prasidėjusiu karu Ukrainoje ir dėl šios priežasties sumažėjusiais pacientų iš užsienio srautais. Pirmąjį praėjusių metų pusmetį lėšų neuždirbo ir baseinas, kuris buvo remontuojamas, tačiau, R.Noreikienės teigimu, praradimus kompensavo „Grožio sode“ pradėtos teikti naujo pobūdžio grožio ir kūno puoselėjimo paslaugos.
2022 metais sanatorija medicininei reabilitacijai priėmė 11,5 tūkst. pacientų (Ligonių kasų siunčiami pacientai sudarė 56 proc.), augo ir komercinių pacientų skaičius (32,9 proc.). 11 proc. pajamų gauta iš papildomų veiklų (grožio paslaugų, patalpų nuomos, suvenyrų pardavimo). Iš viso pernai uždirbta 5,5 mln. eurų pajamų, t. y. 42 proc. daugiau nei 2021 m. Darbo užmokestis augo 13 proc.
Anot įstaigos direktorės R.Noreikienės, pernai buvo baigtas A korpuso remontas, po renovacijos atidarytas baseinas, suremontuoti persirengimo kambariai, II aukšto patalpos, duris atvėrė „Grožio sodo“ erdvė, pertvarkyta oranžerija, įrengtas vaikų žaidimų kambarys, įsigyta valgyklos baldų, organizuotas švediško tipo maitinimas, pasiūlyta naujų paslaugų kompleksų, pradėjo veikti elektroninė procedūrų skyrimo programa ir kt.
Šiemet suplanuota C korpuso kapitalinis remontas, pagrindinės gydyklos I aukšto patalpų remontas, kompleksiniai teritorijos sutvarkymo darbai. Įstaiga užsibrėžusi didinti teikiamų paslaugų įvairovę, kelti darbuotojų kvalifikaciją, atlikti jų motyvacijos ir orientacijos į rezultatus tyrimą, tobulinti darbo organizavimą.
Visgi, kaip pastebėjo direktorė, nors įstaigoje daug dėmesio skiriama klientų aptarnavimo kultūros gerinimui, analizuojami jų atsiliepimai apie įstaigos darbą, neretai moralinio palaikymo prireikia personalui, nes į sanatoriją atvyksta ir nemažai suirzusių, piktų žmonių.
Opozicinės grupės vardu Tarybos narė Jurgita Šeržentienė padėkojo „Versmės“ direktorei už išlaikytą stiprią kvalifikuotų specialistų komandą, kolektyve puoselėjamas tradicijas. Didinant įstaigos užimtumą, ji siūlė sanatorijai dėti pastangas, kad pritrauktų daugiau pacientų iš Vokietijos, kuriems sveikatinimo paslaugas Lietuvoje kompensuotų Vokietijos privalomojo sveikatos draudimo organizacijos. Tarybos narė taip pat ragino peržiūrėti darbuotojų darbo užmokesčio skyrimo tvarką, kad atlygis atitiktų darbuotojų kvalifikaciją ir labiau juos motyvuotų.
Tarybos narys Stanislovas Martinaitis išreiškė susirūpinimą dėl, jo nuomone, didelės darbuotojų kaitos sanatorijoje praėjusiais metais. „Versmės“ sanatorijos direktorė R.Noreikienė pripažino, kad per 50 metų veikiančią įstaigą ištiko lūžio momentas – sulaukę pensinio amžiaus darbuotojai pradėjo pasitraukti į užtarnautą poilsį, o jiems surasti tinkamą pamainą yra sunku. Kai kurie dirbusieji nekvalifikuotus darbus paliko sanatoriją savo noru.

Kontrolės komitetą sudarė, o pirmininko nepatvirtino
Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas sudaromas iš vienodo visų savivaldybės tarybos narių frakcijų, grupių ir į jokią frakciją ar grupę nesusivienijusių deleguotų savivaldybės tarybos narių skaičiaus. Svarstant šį klausimą, į Birštono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą buvo pasiūlyti valdančiosios daugumos atstovas, socialdemokratas Kristupas Bubnys, opozicinės grupės „Lik Birštone“ lyderis Helmanas Lik ir opozicinės grupės „Birštono labui“ seniūnė Jurgita Šeržentienė.
Komiteto narių kandidatūroms buvo pritarta, tačiau Kontrolės komiteto pirmininko postas liko laisvas. Pagal Vietos savivaldos įstatymą šios pareigos priklauso opozicijai. Keturiems opozicinės grupės „Lik Birštone“ nariams į Kontrolės komiteto pirmininko postą raštu delegavus Helmaną Lik, balsavimo metu devyni Tarybos nariai netikėtai susilaikė, o penki balsavo už, todėl prie šio klausimo teks sugrįžti kitame posėdyje, o pirmininko pavaduotoju patvirtintas K.Bubnys. H.Lik paprašius argumentų, kodėl buvo surengtas balsavimas dėl jo kandidatūros, jam buvo atsakyta, kad Tarybos nariai turi teisę balsuoti ir išreikšti savo nuomonę.
Posėdyje buvo sudaryta Savivaldybės tarybos etikos komisija (pirmininkė Daina Zdanavičienė), Antikorupcijos komisija (pirmininkas Stanislovas Martinaitis), Savivaldybės tarybos kolegija ir Peticijų komisija, apsvarstyti kiti svarbūs klausimai.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje „Birštono versmės“. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *