Paskelbtas naujos kadencijos startas

Balandžio 20 d. iškilmingai prisiekė ketvirtai kadencijai perrinktas Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas ir Tarybos nariai. Priesaikas priėmė ir pažymėjimus įteikė Prienų rajono apygardos rinkimų komisijos pirmininko pavaduotoja Jūratė Mickevičienė. Šis įvykis posėdžių salėje sukėlė šventinį šurmulį – pasveikinti mero ir Tarybos narių atvyko Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse Andrius Cechanavičius, Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, Kauno regiono plėtros tarybos administracijos direktorė Simona Stočkienė, LR Seimo narės Orintos Leiputės padėjėja Aurelija Lankelienė, Savivaldybės administracijos, seniūnijų, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kiti svečiai.

Septyni iš 25 narių prisiekė pirmą kartą
Naujoje Prienų rajono savivaldybės taryboje dirbs 6 politinių partijų atstovai. Daugiausia socialdemokratų, kurie rinkimuose iškovojo 12 mandatų, Demokratų sąjunga „Vardan

Po inauguracijos viena iš pirmųjų merą A.Vaicekauską pasveikino Birštono savivaldybės merė N.Dirginčienė.

Lietuvos“ turi 5 mandatus, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – 3 mandatus, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – 2 mandatus, Lietuvos regionų partija – 2 mandatus, Krikščionių sąjunga – 1 mandatą.
Valdančiąją daugumą sudaro 16 Tarybos narių: socialdemokratai Aleksas Banišauskas, Ramūnas Buikus, Deividas Dargužis, Andrius Grumadas, Daiva Macijauskienė, Jaunius Mališauskas, Angelė Mickienė, Henrikas Radvilavičius, Mindaugas Rukas, Eimantas Šalomskas, Simona Vaicekauskaitė-Šalčė, Rima Zablackienė; Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai Artūras Buitkus, Jonas Vilionis ir Rita Keturakienė; Krikščionių sąjungos atstovė Rasa Ivanauskienė.
Likusieji 9 Tarybos nariai susibūrė į Tarybos mažumą (opoziciją): Loreta Jakinevičienė, Aušra Deltuvienė, Vaidotas Karvelis, Algis Marcinkevičius, Cezaras Pacevičius (frakcija „Vardan Lietuvos“), Arūnas Vaidogas, Egidijus Visockas (Regionų frakcija), Rasa Juocevičienė ir Jovydas Juocevičius (TS-LKD).
Dauguma vietos politikų buvo išrinkti tiesioginiuose rinkimuose, keletas jų į Tarybą pateko, kai aukščiau sąrašuose buvę partiečiai atsisakė iškovotų mandatų dėl darbinių interesų ar pasiūlytų politinio pasitikėjimo postų. Septyni politikai prisiekė pirmą kartą. Jauniausias iš Tarybos narių A.Grumadas, kuriam šiemet sukaks 20 metų.

Vicemerų pareigos patikėtos moterims
Po inauguracijos surengtame pirmajame šios kadencijos Savivaldybės tarybos posėdyje meras Alvydas Vaicekauskas perskaitė kovo 15 dieną pasirašytą Tarybos koalicinę sutartį, kurią sudarė LSDP, LVŽS ir Krikščionių sąjungos atstovai, pasižadėję drauge įgyvendinti koalicijos programą. Pagal ją susitarta dėl vicemero ir Administracijos direktoriaus postų socialdemokratams ir antro vicemero posto „valstiečiams“. Todėl mero teikimu ir daugumos Tarybos narių balsais buvo patvirtintos dvi vicemerės: Laimutė Jančiukienė (LVŽS) ir Jūratė Zailskienė (LSDP).
Opozicijos atstovams parūpo, ar abiems vicemerėms pavyks išvengti interesų konflikto dėl to, kad joms artimi asmenys dirba Savivaldybės administracijoje. Meras juos patikino, kad vicemerės asmeniškai nekuruos su jų šeimų nariais susijusių sričių. Dėl šios priežasties, vengdama viešųjų ir privačių interesų pažeidimo, J.Zailskienė darbą Savivaldybės administracijoje iškeitė į vicemerės pareigas.
Mero politinio pasitikėjimo komandoje – penkios moterys. Jo patarėjų pareigos patikėtos Agnei Dargužienei ir Viktorijai Ignatavičienei, Tarybos posėdžių sekretore toliau dirbs Birutė Žvirblienė.
Posėdyje patvirtinti Tarybos komitetai, paskirti komitetų pirmininkai ir jų pavaduotojai: Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė R. Keturakienė, pavaduotoja R. Ivanauskienė; Ekonominės plėtros, finansų ir investicijų komiteto pirmininkė S. Vaicekauskaitė-Šalčė, pavaduotoja R. Zablackienė; Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto pirmininkas D. Dargužis, pavaduotojas A. Buitkus; Bendruomenių ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas A. Banišauskas, pavaduotojas M. Rukas; Kontrolės komiteto pirmininkas Arūnas Vaidogas, pavaduotojas Cezaras Pacevičius.
Paskirti Tarybos nariai, kurie pavaduos merą Tarybos posėdžiuose tais atvejais, kai jo įgaliojimai nutrūksta nesuėjus terminui; kai meras netenka mandato ir pan. Balsų dauguma pritarta socialdemokratų Deivido Dargužio ir Alekso Banišausko kandidatūroms.

Opozicija jai suteiktas teises panaudos gindama gyventojų interesus
Iškart po iškilmingos priesaikos surengtoje spaudos konferencijoje Savivaldybės tarybos mažumos atstovai perskaitė pareiškimą dėl darbo opozicijoje krypčių. Konferencijoje pristatyta opozicijos lyderė – pasitikėjimas suteiktas frakcijos „Vardan Lietuvos“ atstovei Loretai Jakinevičienei, paskelbta, kas eis frakcijų seniūnų pareigas.
L.Jakinevičienė informavo, kad pagal įstatymus trys vadovaujantys postai Taryboje priklauso opozicijai, todėl, pasinaudojant šia teise, į Kontrolės komiteto pirmininko pareigas pasiūlytas šiame komitete ir anksčiau dirbęs Arūnas Vaidogas (Regionų frakcija), į Etikos komisijos pirmininko pareigas – Algis Marcinkevičius (frakcija „Vardan Lietuvos“), o į Antikorupcijos komisijos pirmininko pareigas – Jovydas Juocevičius (TS-LKD frakcija). L.Jakinevičienė apgailestavo, kad koalicija nesutiko užleisti pirmininko ar jo pavaduotojo posto nė viename iš likusių keturių komitetų, nors ankstesnėje Taryboje tuometinė opozicijos atstovė R.Keturakienė vadovavo Sveikatos ir socialinių reikalų komitetui. Iš to galima daryti išvadą, kokiais demokratiniais principais bus vadovaujamasi, – pastebėjo L.Jakinevičienė.
Bendrą pareiškimą pasirašę devyni Tarybos mažumos atstovai pasižadėjo savo veikla siekti, kad Savivaldybėje būtų laikomasi viešumo, skaidrumo, teisėtumo, viešųjų interesų viršenybės prieš privačius interesus, sąžiningumo principų, taip pat pasisakė prieš nepotizmo ir kronijizmo apraiškas Savivaldybėje, kai į tam tikras profesines ar politines pareigas skiriami giminaičiai, artimi pažįstami, t.y. sau palankūs asmenys.
Pagal naują Vietos savivaldos įstatymą labiau sustiprintos opozicijos teisės, todėl, pasak L.Jakinevičienės, opozicija žada periodiškai kviesti spaudos konferencijas, ne rečiau kaip kartą per pusmetį pasinaudoti teise Tarybos posėdžio pabaigoje surengti Tarybos mažumos valandą ir užduoti klausimus merui, vicemerams, komitetų pirmininkams, Administracijos direktoriui. Kartą per pusmetį opozicija galės jai rūpimus klausimus įtraukti į Tarybos posėdžio darbotvarkę. Tarybos mažuma savo veiklą, priimtus pareiškimus viešins specialiai sukurtoje Feisbuko grupėje.
Frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūnas Algis Marcinkevičius viliasi, kad dirbant opozicijoje pasiseks pernelyg nenutolti nuo atstovaujamos Demokratų partijos rinkiminės programos, šiuo tikslu ketinama parengti ir Tarybai teikti tvirtinti gyventojams aktualius sprendimų projektus dėl ženklesnio Savivaldybės prisidėjimo lėšomis prie melioracijos įrengimų priežiūros, dėl individualių nuotekų tinklų įrengimo dalies lėšų koofinansavimo gyventojams, dėl Savivaldybės piniginės paramos šeimai, gimus kūdikiui.
Regionų frakcijos narys Arūnas Vaidogas mano, jog Savivaldybė turėtų rasti galimybių gyventojams, ypač pensinio amžiaus, pagelbėti prisijungiant ir prie centralizuotų nuotekų tinklų. Tikimasi, kad šiuos pasiūlymus palaikys ir valdančioji dauguma.
Regionų frakcijos seniūno Egidijaus Visocko įsitikinimu, svarbu atsigręžti į žmones, stiprinti šeimos vaidmenį bendruomenės savivaldoje, dėl to jis siūlys steigti Šeimos tarybą prie Savivaldybės, kuri rūpintųsi vaikų ugdymu, šeimų stiprinimu ir gausinimu.
TS-LKD frakcijos seniūnas Jovydas Juocevičius nusiteikęs spręsti čia ir dabar gyventojams kylančias problemas, jas viešinti. Dirbdamas Ekonominės plėtros, finansų ir investicijų komitete, jis ketina labiau gilintis į verslo plėtros, savivaldybės investicinio patrauklumo, kelių, istorinės atminties išsaugojimo temas. Kita frakcijos narė Rasa Juocevičienė – praeityje buvusi ilgametė Švietimo skyriaus vedėja, todėl jos akiratyje bus šios srities klausimai.
Parengė Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *