Kredito unijos „Prienų taupa“ nariams pristatytos 2022 metų ataskaitos

Balandžio 20 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko Kredito unijos „Prienų taupa“ visuotinis narių susirinkimas, kuriame išklausytos vidaus audito, valdybos, paskolų komiteto ataskaitos, pristatytas metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projektas bei aptarti kiti klausimai.

Valdybos pirmininkė Violeta Kirlienė.

Praėjusiais metais KU „Prienų taupa“ bendruomenę papildė 55 nariai, joje dirbo 9 darbuotojai, aktyviai veikė 5 asmenų Valdyba, kurią sudarė: pirmininkė Violeta Kirlienė, Juozas Kursevičius, Angelė Martusevičienė, Ona Oleškevičienė ir Alvydas Radvila.
Anot Valdybos pirmininkės Violetos Kirlienės, praėjusiais metais įvyko 53 valdybos posėdžiai, kurių metu svarstyti narių priėmimo, jų prašymų dėl kredito limito kreditinėje kortelėje suteikimo ar pratęsimo, paskolų išdavimo ir kiti klausimai.

KU „Prienų taupa“ vadovas Rimantas Slavinskas.

Kaip sakė pati V.Kirlienė, metų eigoje taip pat didelis dėmesys buvo skirtas paskolų portfelio valdymui ir skolininkų kontrolei. Buvo svarstyti ir patenkinti narių prašymai atidėti paskolų grąžinimo terminus, pakeisti užtikrinimo priemones, paskolos paskirtį. Kiekvieną mėnesį valdyba svarstė paskolų vertinimo rezultatus.
Per praėjusius metus valdyba apsvarstė 83 prašymus suteikti paskolas per 2 mln. eurų sumai. Paskolų komiteto narės Lauros Babravičienės teigimu, paskolos buvo išduodamos įvairiems tikslams, tačiau daugiausia prašymų KU „Prienų taupa“ sulaukė išduoti paskolas žemei įsigyti ir žemės ūkio verslui vystyti, taip pat suteikti vartojimo paskolas. Didžiausia suteikta paskola fiziniam asmeniui siekė 292 941 Eur, juridiniam – 155 829,68 Eur.
2022 m. pabaigoje KU „Prienų taupa“ buvo 11,57 mln. eurų indėlių, iš kurių fizinių asmenų indėliai sudarė 10,66 mln. eurų, juridinių asmenų – 0,91 mln. eurų.
Anot vyriausiosios buhalterės Laimutės Gudauskienės, ataskaitiniais metais KU „Prienų taupa“ turtas sudarė per 12 mln. eurų, o per praėjusius metus iš viso uždirbta 102 tūkst. eurų grynojo pelno, kurio didžiausią dalį (400 tūkst.) sudarė pajamos iš palūkanų
Siekiant kuo plačiau viešinti Kredito unijos veiklą bei pritraukti naujų narių, praėjusiais metais taip pat buvo aktyviai vykdoma veikla rinkodaros srityje, papildoma ir atnaujinama informacinė medžiaga, darbuotojai turėjo galimybę kelti kvalifikaciją mokymuose ir seminaruose.
Susitikimo metu taip pat pasidžiaugta, jog Kredito unija vykdo visus Lietuvos banko numatytus normatyvus, o likvidumo rodiklis praėjusiais metais sudarė 334,95 proc. (reikalaujamas 100 proc.), kapitalo pakankamumas 2022 m. buvo 21,22 proc.
Rimantė Jančauskaitė

Rubrikoje Verslas ir paslaugos. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *