Prienų ūkininkų sąjungos taryboje

Balandžio 19 dieną vykusiame Prienų ūkininkų sąjungos tarybos posėdyje buvo aptarti organizaciniai sąjungos veiklos ir finansiniai klausimai, susiję su reprezentacinėmis, kuro ir telefono išlaidomis, pakeistas nario mokestis, diskutuota dėl įvairių pasiūlymų, išklausyta informacija, kaip vyksta balandžio 17 dieną prasidėjęs žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas, paliestos ir kitos temos.
Vienbalsiai priimtas sprendimas dėl nario mokesčio mokėjimo tvarkos, kuri buvo patvirtinta 2015 m., pakeitimo. Tai susiję ir su mokesčio Lietuvos ūkininkų sąjungai pasikeitimais, ir su didėjančiu administracinio, darbo su dokumentais krūviu, tinkamu LŪS atstovavimu. Nuo 2024 m. sausio 1 d. nustatytas stojimo į Prienų ūkininkų sąjungą įnašas fiziniams asmenims – 50 eurų, o juridiniams asmenims – 100 eurų. Metinis nario mokestis juridiniams asmenims sieks 200 eurų. Fiziniai asmenys, kurie turi iki 50 ha dirbamos žemės arba vykdo užaugintos produkcijos pardavimą ir (ar) realizavimą, mokės 50 eurų metinį nario mokestį, o valdantiems per 50 ha žemės metinis nario mokestis bus skaičiuojamas po 1 eurą už 1 hektarą.
Tarybos posėdyje Prienų ūkininkų sąjungos pirmininko Martyno Butkevičiaus teikimu buvo pritarta dviejų pirmininko pavaduotojų – Astos Gluoksnienės ir Vyto Lėcko – kandidatūroms. Taip pat sudarytos darbo grupės, paskirti atsakingi asmenys, kurie gilinsis į atskirų žemės ūkio sektorių – pieno, grūdų, gyvulininkystės ir mokestines sritis, teiks pasiūlymus.
Ūkininkų tarybos nariai apsvarstė Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmų Prienų atstovybės iniciatyvą pastatyti Laisvės aikštėje meninį akcentą – Prienų miesto laikrodį ir nusprendė lėšomis prisidėti prie jo sukūrimo.
Prienų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja Aušra Tamošiūnienė pasidalino turima informacija žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo klausimais, jos teigimu, bandomieji deklaravimai rajone vyksta ne taip sklandžiai, kaip norėtųsi, kyla įvairių neaiškumų dėl praktinio taisyklių taikymo, juolab kad jos vis dar derinamos, yra nemažai naujovių.
„Gyvenimo“ informacija

Rubrikoje Žemės ūkis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *