Jubiliejinio gimtadienio proga – prasmingi palinkėjimai klebonui

Jubiliejinio gimtadienio proga kleboną dekaną V. Labašauską pasveikino meras A. Vaicekauskas.

Prienų Kristaus apsireiškimo parapijos klebonas dekanas kun. teol. lic. Vaidotas Labašauskas praėjusių metų pabaigoje minėjo kunigystės 25 metų sukaktį, o šių metų kovą – ir gražią 55-erių metų sukaktį.
Kovo 19 dieną po šv. Mišių bažnyčioje kleboną Vaidotą Labašauską su gimtadieniu pirmasis pasveikino Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, kuris akcentavo, kad Prienų parapija turi labai šviesų kunigą – mylintį žmones ir šiuo nelengvu laikotarpiu padedantį jiems atsirinkti tai, kas tikra. Sveikinimo žodžius klebonui tarė „Gyvojo rožinio“ grupės narės, parapijiečiai, tikėjimo tiesų

Kleboną sveikina „Gyvojo rožinio“ grupės narės.

besimokantis jaunimas ir vaikai, tikintieji, atvykę iš Kybartų, kur kun. V.Labašauskas anksčiau tarnavo, kiti visuomenės atstovai. Jie klebonui linkėjo Dievo palaimos ir sveikatos, toliau šviesti ypatinga vidine šviesa, dėl kurios jis per trumpą laiką pelnė tikinčiųjų meilę ir pagarbą. Į bažnyčią gausiai susirinkę šv. Mišių dalyviai klebonui teikiamas gėles, deklamuojamas savo kūrybos eiles, nuoširdžius sveikinimo žodžius palydėjo ilgai trunkančiais aplodismentais. Dėkodamas už sveikinimus klebonas V.Labašauskas pasidžiaugė užsimezgusia tikra bendryste su prieniečiais, kurių geranoriškumo ir aukų dėka per daugiau nei dvejus metus buvo nuveikta nemažai gerų darbų dėl parapijos ir bažnyčios.
„Gyvenimo“ informacija

Rubrikoje Žmonės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *